SkyscraperCity banner

581 - 600 of 616 Posts

·
Registered
Joined
·
561 Posts
Waarom denk je dat?

Ik kan genoeg (Calimero) uitvluchten bedenken waarom het net wel kan: de ene of andere (bouw of milieu)vergunning die verlopen is, overschrijding van het budget, procedurefout, het ander land dat niet meer mee wil, het initieel plan dat teveel gewijzigd werd / wordt (cfr. centrum Maastricht), Infrabel die plots iets bedenkt, onvoorziene (...) omstandigheden... Moet je nog uitvluchten krijgen?
Omdat ik al heel veel van dat soort uitvluchten heb zien opduiken en dat het telkens opnieuw opgelost is geraakt, en dat al meer dan een decennium lang: overwegen waar plots geen geld meer voor is, Nederland die geen geld wil geven aan het verstevigen van een brug zodat de tram naar het station zou kunnen, burgemeesters die plots toch een ander tracé dan gepland erdoor willen drukken, een deel van het spoor dat gerenoveerd wordt als spoorverbinding terwijl de plannen al gereed waren om er een tramverbinding van te maken, het Nederlandse bestemmingsplan dat door hun Raad van State vernietigd is (en waar nu opnieuw een procedure loopt), actiegroepen allerhande die wat rondschreeuwen en waar politici plots mee akkoord gaan om dan achteraf toch stilzwijgend verder te doen, eindeloze studies, kostenoverschreidingen, vertragingen en slechte rapporten,... En toch is het project nog steeds levend en staat de huidige mobiliteitsminister als onderdeel van de Spartacus-kritische N-VA toch maar steeds het project te verdedigen. Het is alsof er een onzichtbare kracht is die het project in leven houdt.
De huidige discussie (welles / nietes) kan natuurlijk makkelijk opgelost worden: een nieuwe studie.
Klopt, zo doet men het inderdaad al jaren. En zo blijft het project maar aanslepen, maar wordt het niet uitgevoerd of afgeschoten.
 

·
Registered
Joined
·
12,353 Posts
De enige manier lijkt me als Ecolo veruit de grootste wordt in Brussel (metro 3 op lange baan)
Dat is toch eigenlijk ongelooflijk dat net de groenen tegen metrolijn 3 zijn. Groenen zijn vooral goed in preken, tegen echte progressieve maatregelen zoals meer hoogbouw of meer metro's zijn ze tegen.
 

·
Registered
Joined
·
2,256 Posts
Gewoon terug een S-trein laten rijden tussen Hasselt en Maastricht in plaats van een sneltram. :)
Moest Infrabel hier 10 jaar geleden wél open voor gestaan hebben dan reden we volgend jaar waarschijnlijk met een S-trein aan halfuursfrequentie tussen de twee steden. Het traject ligt er al, megalomane investeringen en onteigeningen zijn er niet voor nodig.
 

·
Registered
Joined
·
1,780 Posts
Het is alsof er een onzichtbare kracht is die het project in leven houdt.
De onzichtbare kracht van de Vlaams-Belgische wafelijzerpolitiek...

West-Vlaanderen heeft de nieuwe Kusttrams, Oost-Vlaanderen krijgt eindelijk zijn tram 7 van Weyts, Antwerpen heeft de CAF's en Noorderlijn, Vlaams-Brabant krijgt zijn Brabantnet, maar Limburg valt zonder Spartacus uit de boot.

Ik ben er van overtuigd dat men met dat geld gewoon een aantal HOV-projecten (vrije busbanen, doorstromingsmaatregelen, kwalitatieve hoofdhaltes) veel sneller had kunnen aanleggen. In feite is met het project nu al aan het saucissionneren: dat kruispunt van de Koning Boudewijnlaan met de Hasseltse ring zal ook nuttig blijken voor de buslijnen. Leg dan ook gewoon het traject tussen het station en het Dusaertplein aan met vrije betonbedding (eventueel met tramsporen maar zonder bovenleiding) en dan kunnen de bussen daar ook van profiteren.
 

·
Bike It!
Joined
·
22,243 Posts
De Lijn.be 15/05/2019:

Groen licht komst Tram Maastricht-Hasselt

Bestemmingsplan voor sneltram onherroepelijk

De Raad van State heeft vandaag uitspraak gedaan over het bestemmingsplan Tram Maastricht-Hasselt. De hoogste bestuursrechter heeft daarmee het in 2018 genomen besluit van de gemeenteraad van Maastricht tot vaststelling van het bestemmingsplan in stand gelaten. Dit betekent dat er geen planologische bezwaren meer zijn om de nieuwe tramlijn op Nederlands grondgebied aan te leggen.

De Raad van State geeft wel aan dat in het bestemmingsplan niet duidelijk was vastgelegd wat de maximale geluidbelasting vanwege het tramverkeer mag zijn. Zij heeft daarom zelf een regel in het bestemmingsplan opgenomen, waarin die maximale geluidbelasting wel is opgenomen. Met deze aanpassing blijft het bestemmingsplan overeind. Het project kan daarmee worden gerealiseerd.

De Gemeente Maastricht en Provincie Limburg zijn als partners in het project Tram Maastricht-Hasselt verheugd met deze uitspraak van de Raad van State. Gert-Jan Krabbendam, wethouder Mobiliteit van de Gemeente Maastricht en voorzitter van de Stuurgroep Tram Maastricht-Hasselt: “De uitspraak van de Raad van State heeft lang op zich laten wachten, maar nu is er eindelijk de gewenste duidelijkheid. We kunnen vooruit kijken en doorpakken met de realisatie van deze belangrijke spoorverbinding met Belgisch-Limburg en Hasselt. Met deze elektrische sneltram op groene stroom halen we auto’s van de weg en verbeteren we de luchtkwaliteit. Kiezen voor de tram is kiezen voor schone duurzame mobiliteit en leefbaarheid in de Euregio. En we verbeteren met de tram de bereikbaarheid van onze binnenstad”.

De volgende fase die nu samen met de Vlaamse partners wordt voorbereid, is de start van de aanbesteding. Wanneer de aanbesteding volgens planning verloopt, kan in 2021 gestart worden met de aanleg. Naar verwachting zal de tram in 2024 zijn eerste rit maken tussen Maastricht en Hasselt.
 

·
Registered
Joined
·
2,611 Posts
Lichtjes jaloers nu op Nederland, waar de Raad van State half 2019 definitief een in 2018 genomen besluit kan bevestigen, zelfs lichtjes amenderen ipv alles bruut te schrappen, en dan nog commentaar krijgt dat het lang op zich heeft laten wachten :applause:

Die wethouder heeft duidelijk nog nooit een Vlaamse procedure meegemaakt ;)
 
S

·
Guest
Joined
·
0 Posts
Actiegroep ‘Openbaar Vervoer Nu’ wil Spartacustram op Kolenspoor

De actiegroep ‘Openbaar Vervoer Nu’ stelt zich vragen rond de plannen om het Kolenspoor om te vormen naar een fietssnelweg “Limburg heeft als slecht openbaar vervoer en nu gaat men nog een spoorlijn opbreken?” zegt oprichter Ruben Van Miegroet. De actiegroep ziet een toekomst voor het kolenspoor weggelegd als spoorlijn.

Tussen Genk en Eisden liggen nog oude treinsporen die deel uitmaken van het Kolenspoor dat recent eigendom werd van de provincie. Volgens de huidige plannen zouden deze sporen worden opgebroken en worden vervangen door een fietssnelweg. “Een fietspad is een alles behalve slimme beslissing die je kan maken”, zegt oprichter Ruben Van Miegroet. “Overal in België proberen ze oude spoor- en tramlijnen her aan te leggen en hier in Limburg waar de mobiliteit al zeer slecht is gaan ze sporen opbreken?”

Stoomtreinmuseum
De actiegroep wilt daarom de oude spoorlijn tussen Genk en Eisden via As reactiveren. “De sporen liggen er nog, een grondige modernisering en je kan er binnen 4 jaar over rijden met treinen. Je kan zelfs de sporen nog hergebruiken voor een uitbreiding van de Spartacustram” zegt Van Miegroet. Openbaar Vervoer Nu geeft de deputatie nog een andere oplossing mee: “In het verleden reden er stoomtreinen over de spoorlijn maar dit bloedde jammer genoeg dood. Je kan hier terug leven in steken en één van het grootste Limburgse museum maken en samenwerken met Bokrijk.”

“We zijn partners, zeker geen tegenstanders”
“Ik begrijp de bekommernissen van de actiegroep ‘Openbaar Vervoer Nu’ en als provinciebestuur hebben we gelijkaardige wensen” zegt eerste gedeputeerde Inge Moors. “Limburg is historisch onderbedeeld op vlak van openbaar vervoer en onze provincie pleit al jaar en dag voor meer investeringen in het openbaar vervoer in en een betere ontsluiting van onze provincie. In die zin zijn we partners, zeker geen tegenstanders. Feit is dat de aanbieder van openbaar vervoer de NMBS (eigenaar van de spoorwegzate Kolenspoor) vorig jaar zelf besliste om de spoorlijn te verkopen via een openbare verkoop. Dat bracht er toe dat de provincie ofwel de verkoop liet gebeuren, waarbij er kans bestaat dat de gronden in private handen terecht komen met het risico dat de lijnverbinding tussen de verschillende herontwikkelde mijnbekkens afgesloten of afgesneden wordt. We hebben echter gekozen om de handschoen op te nemen en kochten de percelen in functie van het algemeen belang.”

Futuristische vervoersmiddelen
“Momenteel loopt een onderzoek naar de mogelijke invulling van het traject door het studiebureau Tractebel. Hierbij wordt bestudeerd welke vervoersmodi wenselijk zijn en welk modi kunnen ingepast worden. Het studiebureau onderzoekt ook of een invulling met moderne of futuristische vervoersmiddelen mogelijk is. Tot op heden kan het Provinciebestuur echter zelf geen spoorweg uitbaten”, besluit Moors.
Bron: Het Laatste Nieuws https://www.hln.be/in-de-buurt/hasselt/actiegroep-openbaar-vervoer-nu-wil-spartacustram-op-kolenspoor~aedb0422/
 

·
Bike It!
Joined
·
22,243 Posts
Ik ben voorstander van meer en beter openbaar vervoer altijd en overal, dus ook in Limburg. Maar dat calimero-riedeltje van de Limburgers begint na een tijd te vervelen.

Limburg is historisch onderbedeeld op vlak van openbaar vervoer
Limburg is historisch vooral de dunst bevolkte provincie van Vlaanderen, met geen grote steden, geen internationale luchthaven, geen zeehaven, slechts een relatief kleine universiteitscampus enz... Dunbevolkte gebieden met weinig grote attractiepolen hebben overal minder openbaar vervoer dan grootstedelijke gebieden. Limburg heeft 300.000 inwoners minder dan Brussel. Ik woon in het Meetjesland, en net als andere dunbevolkte gebieden zoals de Westhoek is het OV ook hier heel wat minder dan tussen de grote steden. Dat is jammer, maar niet abnormaal.
“Overal in België proberen ze oude spoor- en tramlijnen her aan te leggen en hier in Limburg waar de mobiliteit al zeer slecht is gaan ze sporen opbreken?”
Overal? Heb ik iets gemist? In onze 2 grootsteden Antwerpen en Brussel zie ik tramverlengingen, maar blijkbaar is er me verder iets ontgaan. Ik zie vooral voormalige spoorlijnen die worden omgevormd tot fietspaden, zoals Eeklo-Zelzate of de oude goederenspoorlijn tussen Wachtebeke en Moerbeke. En iedereen kent in zijn omgeving wel dergelijke voorbeelden. Fietspaden die reeds lang voor de officiële opening druk worden befietst, verbodsborden en werfafsluitingen of niet.

In Gent (4 x Genk) zijn al 20 jaar mooie plannen voor tramlijn 7 en 3, maar echt trams rijden daar de eerste jaren nog lang niet. De werken aan het drukste treinstation van Vlaanderen liggen er stil en er komt een afgeslankte versie met korte afdakjes...

Charleroi heeft enkele jaren geleden een deel van de bestaande traminfrastructuur geactiveerd, Luik zit in de voorbereidingsfase. Allemaal dicht bevolkte steden dus.

De sporen liggen er nog, een grondige modernisering en je kan er binnen 4 jaar over rijden met treinen.
Zo simpel kan het leven zijn. Beetje nieuwe sporen en dwarsliggers, seinpaaltje rechttrekken, boutje aanspannen en klaar is kees! Kosten-baten? Vervoersvraag? Milieuvergunningen?... Is het pendelverkeer tussen Eisden en Genk zo groot dat dit een nieuwe passagierslijn rechtvaardigt? Vergeef me dat ik daaraan sterk twijfel. Cijfers over het huidige pendelverkeer met de auto, lijnbussen en fietsverkeer lees ik nergens, maar ik ben er vrij zeker van dat die vrij laag zijn.

In het verleden reden er stoomtreinen over de spoorlijn maar dit bloedde jammer genoeg dood. Je kan hier terug leven in steken en één van het grootste Limburgse museum (sic) maken en samenwerken met Bokrijk.
Wat willen die actievoerders nu, een museumspoorlijn (die blijkbaar al eens doodgebloed is) of beter openbaar vervoer?

"Het studiebureau onderzoekt ook of een invulling met moderne of futuristische vervoersmiddelen mogelijk is. Tot op heden kan het Provinciebestuur echter zelf geen spoorweg uitbaten”, besluit Moors.
En laat ons hopen voor de Limburgers dat bij de vrijmaking van het personenvervoer, hun provinciebestuur het belastinggeld nuttiger besteedt dan aan een futuristisch, doodgeboren kind. De fiets of e-bike is hét futuristische vervoersmiddel bij uitstek, met veruit de beste kosten-baten analyse.

Daarvoor heb je geen duur studiebureau nodig.
 

·
Registered
Joined
·
5,234 Posts
^^^^

Recht in de roos en veel meer kan er niet aan toegevoegd worden... behalve het feit dat het niet alleen een dunbevolkt gebied is, maar ook dunbezaaid wat toeristische attracties betreft, al zullen ze daar waarschijnlijk nog een andere opinie over hebben.

En dat is een van de redenen waarom het zelfs daar niet lukt om een museumspoorlijn uit te baten: dezelfde mensen hebben het 2x geprobeerd: eerst in Zolder (Toeristische trein Zolder) en dan dat Kolenspoor in As. In het begin is het leuk om treintje te spelen met een echte locomotief en op echte sporen, maar het vergt wel veel vrijwilligers om de boetiek draaiend te houden en veel bezoekers om voor de nodige inkomsten te zorgen.

Het is komkommertijd (aan het worden) en dat nieuws dateert al uit 2015. Het klassiek verhaal: men wil alles, maar er zelf niet aan bijdragen.

Ze hebben in Limburg nog het geluk gehad dat ze ooit het Vlaams wafelijzer hebben bovengehaald voor die lijn naar Maastricht. Maar zelfs daar is het animo laag voor: het belangrijkste argument van de bezieler was het sociaal (terwerkstelling) aspect.

focus1965
 

·
Bike It!
Joined
·
22,243 Posts
Recht in de roos en veel meer kan er niet aan toegevoegd worden... behalve het feit dat het niet alleen een dunbevolkt gebied is, maar ook dunbezaaid wat toeristische attracties betreft, al zullen ze daar waarschijnlijk nog een andere opinie over .
De voornaamste toeristische troef in Limburg is trouwens... het fietstoerisme. 😉
 
S

·
Guest
Joined
·
0 Posts
Het zou raar zijn om het traject Genk-Eisden om te vormen naar een fietspad terwijl er een gewestweg bijna identiek parallel aan loopt.
Het spoor behouden zou nog een goede katalysator zijn om de lokale KMO zone's te ontsluiten.

Spoor opbreken en er een fietspad van maken is bijzonder korte termijn visie
 

·
Registered
Joined
·
5,234 Posts
Het spoor behouden zou nog een goede katalysator zijn om de lokale KMO zone's te ontsluiten.

Spoor opbreken en er een fietspad van maken is bijzonder korte termijn visie
Zo hebben we er nog gehad, ook in Limburg. Lanaken?
De spoorwegen hebben 0,0 interesse in het verbinden van aansluitingen die maar enkele (losse) wagons per week genereren: dit kost teveel om de infrastructuur te onderhouden en aan mankracht om die ene wagon op te halen. Ik zal je helpen: lijn 289: geopend in 1997 en vrij recent werd de beslissing genomen om de lijn te sluiten. Kom dan aub hier niet vertellen dat een in onbruik geraakt spoor (dat compleet moet heraangelegd worden) geschikt is om een KMO zone te bedienen.

Het is net zo'n visie van alles te bewaren zoals het was - Henegouwen heeft er ook iets van - dat ervoor zorgt dat alles desolaat wordt, want zo'n bedding groeit toe, wordt als stort gebruikt enz enz.

focus1965
 
S

·
Guest
Joined
·
0 Posts
De laatste NMBS treinen over de sectie eind jaren '80, na 30 jaar zijn de goederenbewegingen veranderd.
Tevens kan je in Eisden perfect een P+R maken, L289 was een single purpose lijn dan is het logisch dat die buiten dienst gaat. Iets van appelen en peren vergelijken
 

·
Bike It!
Joined
·
22,243 Posts
Het zou raar zijn om het traject Genk-Eisden om te vormen naar een fietspad terwijl er een gewestweg bijna identiek parallel aan loopt.
Ideaal dus om op die gewestweg een hoogwaardige busverbinding te realiseren. Waarschijnlijk 100 keer goedkoper dan die trein, tram of ander ‘futuristisch vervoermiddel’. Geen dure heraanleg van het spoor nodig en véél lagere exploitatiekosten.

En Vlaanderen is doorsneden met tienduizenden kilometers gewestwegen, volgens jou moeten er dus geen fietssnelwegen langs kanalen en spoorwegbeddingen meer worden aangelegd? Allemaal gezellig fietsen naast het autoverkeer en de vrachtwagens. Back to the seventies! Luchtvervuiling, onveilige gewestwegen, fietsdoden... who cares? Als Scronny zijn treintje maar krijgt.

Spoor opbreken en er een fietspad van maken is bijzonder korte termijn visie
Of gewoon gezond verstand? Het debacle van Hasselt-Maastricht is blijkbaar nog niet tot de Limburgers doorgedrongen? Nochtans verbindt deze de twee 2 provinciehoofdsteden en zou die volgens de plannen nu al duizenden blije fun-shoppers H/T moeten vervoeren.

Tevens kan je in Eisden perfect een P+R maken
Waar je om het uur een tram of dieseltrein naar Genk kan nemen? Of hoe zie je dat? Hoog frequent? :nuts:
 

·
Registered
Joined
·
7,836 Posts
Het probleem met die gewestweg is dat de bus het nooit kan winnen van de auto, in een regio waar iedereen afhankelijk is van een auto.
 

·
Registered
Joined
·
2,256 Posts
Naast die KMO zone in Genk zijn Zwartberg en Waterschei heus niet zo dunbevolkt. Ik zie wel nog toekomst in een of andere spoorverbinding tussen die streek en het hoofdnet. Het zou nog kunnen op enkelspoor misschien? Afhankelijk van je frequentie. Moet dat geëlektrificeerd zijn? Binnen 10 jaren zouden waterstoftreinen een feit kunnen zijn... Schrijf het niet volledig af. Vind het een beetje jammer dat sommigen het idee direct de grond inboren op basis van het debacle van wat de verbinding naar Maastricht lijkt te worden.
 

·
Premium Member
Joined
·
10,536 Posts
Ik kom dagelijks in Genk voor mijn werk en ik zie het niet. Genk is zo uitgespreid en doorkruist met grote expresswegen dat het evengoed in de VS had kunnen liggen. Een klein centrum met wat hoogbouw en 3 shoppings omringd door kilometers laagbouw en vrijstaande huizen volledig doorspekt met een eigen expresswegen net. Die wegen zullen het altijd winnen van enig ander vervoermiddel in de regio. Daarbij is er aan grote parkings om je wagen kwijt te raken ook geen gebrek. Zelfs Hasselt kampt met hetzelfde probleem dat in feite omringd wordt door een suburbane zone en expresswegen die netjes in alle windstreken uitwaaieren van de grote ring om deze gebieden te ontsluiten. Gebieden die relatief dicht bebouwd zijn en die in feite niets of weinig te bieden hebben. Iedereen met de auto naar Hasselt. Koning auto heerst in Limburg en dat merk je ook. De ring in Hasselt is heeft echt een structureel file probleem sinds een aantal jaren.
 

·
Bike It!
Joined
·
22,243 Posts
Naast die KMO zone in Genk zijn Zwartberg en Waterschei heus niet zo dunbevolkt. Ik zie wel nog toekomst in een of andere spoorverbinding tussen die streek en het hoofdnet. Het zou nog kunnen op enkelspoor misschien? Afhankelijk van je frequentie. Moet dat geëlektrificeerd zijn? Binnen 10 jaren zouden waterstoftreinen een feit kunnen zijn... Schrijf het niet volledig af. Vind het een beetje jammer dat sommigen het idee direct de grond inboren op basis van het debacle van wat de verbinding naar Maastricht lijkt te worden.
Ik schrijf het niet alleen af op basis van de ervaring met de geplande tram Hasselt-Maastricht, maar wegens het gebrek aan reizigerspotentieel om die lijn her aan te leggen en te exploiteren.
Het gaat immers niet om de 'modernisering' van die lijn, maar om een compléét nieuwe spoorlijn op de bestaande bedding: dus nieuwe sporen, dwarsliggers, ballast, seinen, overwegen, halte-infrastructuur...
Dat zal tientallen miljoenen kosten. Mij niet gelaten, als die lijn werkelijk genoeg reizigers kan aantrekken.
Is de bevolkingsdichtheid in de buurt van de spoorlijn en vooral rond de haltes groot genoeg? Is die bevolking niet teveel verspreid in eindeloze tuinwijken op kilometers afstand van dat spoor? En wat kan hun eindebestemming zijn, welke attractiepolen bedient deze spoorlijn? Hoeveel mensen in Genk of Eisden pendelen momenteel dagelijks heen en terug of gaan in Genk winkelen of lopen in Eisden school?

Hoeveel van deze pendelaars reizen verder naar Hasselt en zijn er overstapmogelijkheden? En zelfs al kom je aan een behoorlijk aantal potentiële reizigers, hoeveel daarvan kan je effectief verleiden om die trein te nemen, als die nu gewoon zijn om met de (salaris)wagen vanuit hun garage naar de parking van hun werkplek of shoppingcentrum te rijden?
En welk aanbod bied je hen aan? Eén trein of tram per uur? Tweemaal tijdens de spits? Zijn 3 treinen/trams per uur mogelijk op dit enkelspoor? Kan iemand die in ploegen werkt die trein/tram gebruiken?

En tot slot, wie zal opdraaien voor de kosten van de aanleg en exploitatie? De NMBS en Infrabel al zeker niet. En De Lijn is zich nog aan het suf rekenen wat betreft Hasselt-Maastricht en de tram naar Veurne... De provincie heeft de bedding gekocht, maar heeft waarschijnlijk het geld niet. Die zien daar graag een fietspad lopen. Véél goedkoper en snel in gebruik te nemen.

Benieuwd welke privé-partner bereid zal zijn een investering in een nieuwe trein/tramdienst op zich te nemen? En onder welke voorwaarden?
 

·
Registered
Joined
·
1,780 Posts
Ik kom dagelijks in Genk voor mijn werk en ik zie het niet. Genk is zo uitgespreid en doorkruist met grote expresswegen dat het evengoed in de VS had kunnen liggen. Een klein centrum met wat hoogbouw en 3 shoppings omringd door kilometers laagbouw en vrijstaande huizen volledig doorspekt met een eigen expresswegen net. Die wegen zullen het altijd winnen van enig ander vervoermiddel in de regio. Daarbij is er aan grote parkings om je wagen kwijt te raken ook geen gebrek. Zelfs Hasselt kampt met hetzelfde probleem dat in feite omringd wordt door een suburbane zone en expresswegen die netjes in alle windstreken uitwaaieren van de grote ring om deze gebieden te ontsluiten. Gebieden die relatief dicht bebouwd zijn en die in feite niets of weinig te bieden hebben. Iedereen met de auto naar Hasselt. Koning auto heerst in Limburg en dat merk je ook. De ring in Hasselt is heeft echt een structureel file probleem sinds een aantal jaren.
Het probleem in Limburg is inderdaad voornamelijk op vlak van ruimtelijke ordening: sinds WOII is de bevolking in Limburg bijna verdubbeld, een groeipercentage dat enkel door Vlaams-Brabant geëvenaard wordt. Resultaat is dat een groot deel van de bebouwde ruimte in Limburg bestaat uit eindeloze verkavelingen en de kernen erg klein zijn.

Op sommige plekken is het gewoon een soep: probeer maar eens de kern van Maasmechelen aan te duiden. Is het Maasmechelen Village, aan de oude mijn van Eijsden? Is het aan de Pauwengraaf, waar een winkelstraat met parking in het midden overgaat in een Amerikaanse strip mall? Het ingedommelde centrum van Eijsden dan? Of Mechelen-aan-de-Maas, waar je een dorpskern hebt met een 2x2 vaksbaan erdoor? Waar zou je zelfs een station voor Maasmechelen kunnen inplanten?
 
  • Like
Reactions: Grote Beer

·
Registered
Joined
·
7,836 Posts
Om Maasmechelen te bedienen zou ik dat doen vanuit een "trambus"-as tussen Maastricht en Dilsen (maximaal tot Maaseik), dan kun je redelijk gemakkelijk de volledige kern meenemen met 2 of 3 haltes (afhankelijk van hoeveel het de uitbaters van Maasmechelen Village waard is om hen te bedienen in plaats van Lanklaar)
 
581 - 600 of 616 Posts
Top