SkyscraperCity Forum banner

LIMHAMN | Dragörkajen | 45m | 15fl

2090 Views 2 Replies 3 Participants Last post by  [juxtaposition]
4
Byggstart: 2012
Inflyttning: 2014
Arkitekt: FOJAB
See less See more
1 - 3 of 3 Posts
^^
Men hans idéer från 2003 om hur kajen borde se ut lever vidare. Fast i dag övertagna och omstöpta av konkurrenterna.

– Det som retar mig mest är att de gjort allt fulare, säger Lars Asklund.

Han skissade upp en hamnrestaurang mot Ön, låga hus längs en kajpromenad, allt avslutat med ett smäckert, färgstarkt höghus som relief till de gamla grå, tunga cementsilorna på andra sidan Övägen.

– I stället manglar man i stället ut sina vanliga lådor.

Asklunds helhetslösning från 2003 kom att leva vidare i kommunens stadsplanering. Den togs med 2005 i planprogrammet för området kring Övägen och bildar stommen i det förslag som arkitektfirman Fojab och byggföretaget JM slutligen vann med:
Där var det ja.
1 - 3 of 3 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top