Skyscraper City Forum banner

??

1 - 12 of 12 Posts

·
wartości
Joined
·
17,873 Posts
Bardzo miejskie, choć banalne, co w tym przypadku nie jest wadą tej fotografii, ale jej cechą. ;) Podoba mi się kolorystyka i mimo że dużo się dzieje (co jest typowe dla Twoich zdjęć) to atmosfera kadru jest uspokajająca. Mocno wyostrzone, ale akceptowalne, podoba mi się. 9 za całokształt.
 

·
Moderator
Joined
·
10,326 Posts
Discussion Starter · #7 ·
Mercure z tą swoją "turecką" elewacją rzeczywiście straszy, chociaż przed modernizacją również był brzydki w swojej pierwotnej modernistycznej szacie...
 

·
Registered
Joined
·
20,850 Posts
Ja w ogóle widzę to zdjęcie B&W "podczerwień" w PS plus parę drobnych zabiegów i widoczne ziarno. Ale to wszystko SG - czyli Sprawa Gustu. :D Rozumiem że dachy, dachówka kolor, miały być atutem. Skupiłbym się jednak na uwydatnieniu kształtów, brył jakie mamy, stąd BW. Figur mamy tu sporo, a szarości pokazują przy okazji ładniej detale kamienic. SG. :D

8/10
 
1 - 12 of 12 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top