SkyscraperCity Forum banner
1 - 7 of 7 Posts

· Gradimo življenje
Joined
·
3,969 Posts
^^

Saj se moj post ni nanašal na tvojega, ampak na fake news, da smo po m2 trgovskih površin na prebivalca v samem vrhu v Evropi, Ljubljana pa prehiteva evropske prestolnice.:nuts:

Realno, smo nekje na polovici ali pa še to ne. Ljubljana pa nit Zagrebu ne seže do kolen.
 

· Gradimo življenje
Joined
·
3,969 Posts
Saj je vseeno, render, vizualizacija, ali finalna verzija v živo ... Z nivoja ceste noben shopping center potem ne zgleda tako fotogenično, kot če je posnet z dronom ali balonom. Podobno kot Kostanjevica na Krki :lol:
Iz ptičje perspektive je vse veliko lepše, pa naj bo to industrijski kompleks, mesto, pokrajina,.. kar koli.
 
1 - 7 of 7 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top