SkyscraperCity Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

· Registered
Joined
·
644 Posts
Čudovito, hvala za update. Kako bodo deli zunaj strogega centra dobro pokriti s kvalitetno trgovinsko ponudbo, medtem ko na glavnem kolodvoru ne moraš kupiti niti dežnika, kaj šele kot vlakovni potnik preživeti prve trenutke v prestolnici ob opazovanju novih trendov oblačil, športne opreme in vrhunske kulinarike. Emonika pa se mi ne zdi nič bližje kljub vsem člankom.

Da ne bo mimo teme, Špar rase kljub snegu - spomladi bo šele tempo!
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top