SkyscraperCity Forum banner

LJUBLJANA | Aleja | Nakupovalno središče / Shopping centre

225401 Views 874 Replies 108 Participants Last post by  dunker86
1 - 5 of 875 Posts
Kaj je sploh point teh pumptrackov? Priprava na kolesarske steze po Ljubljani?
  • Like
Reactions: 5
Res ne zgleda tako slabo tale Aleja. Ne bi imel nič proti, če bi kaj podobnega stalo ob železniški postaji.
  • Like
Reactions: 4
Ne morem verjeti, da obstajajo ljudje, ki bi ob svojem stanovanju raje imeli prazno gradbeno jamo, kot pa urejeno sosesko.
  • Like
Reactions: 5
Kaj takega (food court) bi zelo lepo pasalo tudi v Emoniko.
  • Like
Reactions: 2
1 - 5 of 875 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top