SkyscraperCity Forum banner
1 - 14 of 14 Posts

·
Gradimo življenje
Joined
·
3,846 Posts
Discussion Starter · #2 ·
Mercator razmišlja o gradnji upravne stavbe v Mostah


1. junij 2016

Poleg gradnje logistično-distribucijskega centra v Mostah družba Mercator razmišlja tudi o gradnji nove poslovne stavbe v neposredni bližini.

Družba Mercator je z letošnjim nakupom zemljišč v Mostah sprožila začetek kar 100 milijonov evrov vredne investicije v logistično-distribucijski center. Ta bo del tako imenovanega Intermodalnega logističnega terminala Ljubljana, ki so ga na območju tovorne postaje v Mostah začrtali Mestna občina Ljubljana, Slovenske železnice in BTC. V Mercatorju so povedali, da so nov sodoben logistični center sicer že dalj časa načrtovali, a so zaradi lanskoletnega požara skladišč v Zalogu postopke za izvedbo teh načrtov morali močno pospešiti.

V družbi BTC so dodali, da Mercator v Mostah namerava zgraditi tudi novo poslovno stavbo, v katero bo sedež podjetja izza Bežigrada preselil v Moste. Mercator je v svojem poslovnem poročilu za leto 2015 sicer zapisal, da se je nadzorni svet lani seznanil z investicijskim načrtom in grobo predračunsko vrednostjo naložbe v izgradnjo logističnega distribucijskega centra z upravnimi prostori v Mostah. A na naše vprašanje, ali je selitev uprave v Moste dokončna, so v Mercatorju odgovorili, da je to ena od možnosti, saj bi zaradi bližine novega logistično-distribucijskega centra lažje usklajevali številne delovne procese.

Terminal bo večji od graškega

V BTC vrednost naložbe v intermodalni logistični center ocenjujejo na 140 milijonov evrov. Pri tem centru gre predvsem za to, da bodo investitorji pri transportu blaga izkoristili prednosti tako cestnega kot železniškega prometa. Terminal ob Letališki cesti bo eden najmodernejših in celo največji terminal v jugovzhodnem delu Evropske unije, saj se bo raztezal na površini 50 hektarjev in bo prekašal do sedaj vodilni tovrstni terminal Cargo Graz. V BTC ocenjujejo, da bodo samo z Mercatorjem na lokaciji tovorne železniške postaje pridobili najmanj 600 delovnih mest v administraciji in 700 v logistiki.

Ker naj bi se po zaključku projekta tovorni promet na cestah na tem območju povečal za 850 dodatnih tovornih vozil na dan, v BTC opozarjajo, da bo investicija v takšen terminal terjala tudi resna vlaganja v cestno infrastrukturo. Urediti bo treba štiripasovno Kajuhovo cesto med Kavčičevo in Zaloško cesto, zgraditi bo treba novi povezovalni cesti med Letališko in Zaloško cesto pod železniškimi tiri, in sicer v podaljšku Bratislavske in Chengdujske ceste. Posodobiti pa bo treba tudi obstoječe železniške tire in kontejnerski terminal, so povedali v BTC.

Gradnja končana leta 2018

V Mercatorju so ob nakupu zemljišč, za katera so Slovenskim železnicam odšteli 17 milijonov evrov, napovedali, da bi se gradnja njihovega logističnega centra lahko začela predvidoma v drugi polovici prihodnjega leta, končala pa konec leta 2018. A omenili so, da so ti načrti v veliki meri odvisni predvsem od tega, kdaj bo mestna občina potrdila občinski podrobni prostorski načrt za prostorsko ureditev skupnega pomena, saj brez njega gradnja ni mogoča.

Mestna občina Ljubljana je sicer na pobudo Slovenskih železnic in družbe BTC že marca lani izdala sklep o začetku priprave prostorskega akta. Iz BTC so sporočili, da je Mercator na občino in ministrstvo za infrastrukturo že dal pobudo za dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta, da bo ustrezal tudi njegovim potrebam. Iz sklepa, ki ga je podpisal ljubljanski župan Zoran Janković, je razvidno, da je potrditev prostorskega načrta predvidena v roku dveh let od sprejema sklepa, kar pomeni, da bo v najboljšem scenariju ljubljanski mestni svet o tem načrtu odločal marca 2017.
Vir-https://www.dnevnik.si/1042740236/lokalno/ljubljana/mercator-razmislja-o-gradnji-upravne-stavbe-v-mostah-
 

·
Gradimo življenje
Joined
·
3,846 Posts
Discussion Starter · #4 ·
Dve novi povezavi pod železnico do BTC


17. december 2016

Prometne povezave do nakupovalnega središča BTC so decembra zelo obremenjene. Letos jo je voznikom zagodla še prenova Kajuhove ulice in Letališke ceste, ki ji ni (bilo) videti konca. V prihodnosti naj bi dostop olajšali z dvema novima povezavama.

Vozniki so med prenovo Kajuhove ulice in Letališke ceste na lastni koži občutili, kako pomembni sta ti dve povezavi do nakupovalnega središča BTC. Kajuhova ulica je praktično zadnja povezava med severnim in južnim delom mesta vse do ljubljanske obvoznice, zato je predvsem v popoldanskih konicah zelo obremenjena. Da bi jo razbremenili in zagotovili boljše povezave do BTC, na občini načrtujejo kar dve novi cesti, ki ju bodo morali speljati pod železniškimi tiri.

Prvi in tudi v prihodnost manj umaknjen je podaljšek Bratislavske ceste pri Julonu oziroma Atlantisu, ki se bo pri rezervoarjih TE-TOL priključil na Poljsko pot in Zaloško cesto. Cesta bo dvopasovna, s pločnikom in kolesarsko stezo na obeh straneh. Na občini predvidevajo, da bo podvoz bistveno izboljšal dostopnost BTC in skladiščne cone ob Letališki cesti, hkrati pa razbremenil Kajuhovo ulico in vzhodno obvoznico. K boljši dostopnosti Letališke ceste in BTC naj bi prispevali tudi s posodobitvijo priključkov Šmartinske in Leskovške ceste na severni obvoznici in Letališke ceste na vzhodni obvoznici.

Cesto obljubili do leta 2020

Podaljšek Bratislavske ceste, ki je že predviden v občinskem prostorskem načrtu, bodo na občini v prostor umestili s podrobnim prostorskim načrtom Železniška tovorna postaja – del. Sklep o njegovi pripravi je občina sprejela konec avgusta, praviloma pa priprava takih aktov traja eno leto; v tem sklepu je navedeno, da je rok za njegovo pripravo dve leti. Prostorski načrt bo uredil precej degradirano območje, ki ga večinoma zasedajo tirne naprave tovorne postaje Ljubljana, skladiščni objekti in parkirne površine ter dovozne poti. »Prostor je slabo izkoriščen, deloma nezaseden, obenem pa ni prostih površin za razvoj,« so ocenili na občini.

Sprejem prostorskega akta je v interesu več podjetij, ki financirajo tudi njegovo pripravo. Mercator tu načrtuje velik logistično-distribucijski center in poslovne površine, Slovenske železnice bi rade tu postopoma uredile skladiščne in poslovne površine, podobne načrte pa imata tudi BTC in Kompas MTS. Sem naj bi preselili tudi kontejnerski terminal, uredili parkirišča za tovornjake in osebna vozila.

Na občini v odgovoru samostojnemu mestnemu svetniku Denisu Strikoviću napovedujejo, da bodo novo povezavo in posodobitev priključkov v več fazah dokončali do leta 2020, čeprav se zdi ta napoved glede na to, da v proračunu za leto 2018 projekt ni niti omenjen, precej optimistična.

Letališka cesta bo štiripasovna

V tem desetletju pa še ne bo povezave med Letališko in Zaloško cesto pri Chengdujski cesti v Fužinah. Na ljubljanski občini pravijo, da gre za dolgoročni projekt, ki bo razbremenil predvsem vzhodno obvoznico oziroma avtocesto, ki jo danes za vožnjo do BTC in Letališke ceste uporabljajo prebivalci Bizovika, Hrušice in Štepanjskega naselja. Vendar ta projekt tudi glede na prometne študije trenutno ni med prioritetami.

Občina bo nadaljevala širitev Letališke ceste v štiripasovnico s pločniki in kolesarskimi stezami, kot je to storila že na polkilometrskem odseku med Bratislavsko cesto in Latinskim trgom in kot bo po novem tudi na odseku med Kajuhovo ulico in Emporiumom, ki ga kljub napovedim o skorajšnjem dokončanju delavci KPL še vedno urejajo.
Vir-https://www.dnevnik.si/1042757062
 

·
Gradimo življenje
Joined
·
3,846 Posts
Discussion Starter · #5 ·
Mercator se seli iz stolpnice na Dunajski, bodo tam luksuzna stanovanja?


11. februar 2017

V novi ogromni logistično-distribucijski center Mercatorja v Mostah bi se lahko preselili tudi številni režijski delavci. V tem primeru se omenja možnost, da bi obstoječo poslovno stavbo ob Dunajski cesti v Ljubljani Mercator preuredil v luksuzna stanovanja.

Poleg logistike bi lahko največji slovenski trgovec Mercator v Moste ob Letališki cesti v Ljubljani v prihodnje preselil tudi številne režijske delavce. Če se bodo načrti uresničili, naj bi po zatrjevanju naših virov trgovec v lasti hrvaškega Agrokorja obstoječo poslovno stavbo ob Dunajski cesti preuredil v luksuzna stanovanja.

»Selitev iz upravne stavbe ob Dunajski cesti v Ljubljani je zgolj ena od možnosti. Odločitev je odvisna tudi od analize možnosti za prodajo obstoječih poslovnih prostorov oziroma nove namembnosti obstoječe upravne stavbe ter potenciala na ljubljanskem nepremičninskem trgu,« so nam povedali v Mercatorju. Dodali so, da obstoječa upravna stavba, brez kleti in garaž, vključuje približno 11.000 kvadratnih metrov nepremičnin.

Nepremičninski posrednik in sodni cenilec nepremičnin Boris Pajnkihar iz družbe Pajnkihar nepremičnine meni, da je ideja o preureditvi Mercatorjeve poslovne stavbe v stanovanjsko izvedljiva. »Upoštevaje konstrukcijo in obliko stavbe bi bila stanovanja lahko na višji cenovni ravni,« je dejal in poudaril, da je v Sloveniji težko najti izjemno kakovostno stanovanje. Pri tem nista pomembna le vizualnost stanovanj in to, s kakšnimi materiali so zgrajena. Ključno je predvsem, da je stanovanje zvočno izolirano, da se sosedje ne slišijo, kar pa ni značilno niti za številne novogradnje. Z določenim posegom bi temu kriteriju lahko zadostila morebitna stanovanja v Mercatorjevi poslovni stavbi.

V tem primeru, nadaljuje Pajnkihar, bi bilo mogoče od prodaje stanovanj iztržiti približno 3500 evrov za kvadratni meter oziroma 38,5 milijona evrov za 11.000 kvadratnih metrov. Če bi se v Mercatorju dokončno odločili za prenovo upravne stavbe, jim Pajnkihar sprva svetuje analizo trga, ki bi morala med drugim zajeti podatek, po kako velikih stanovanjih višje kakovosti je povpraševanje na trgu. »V naslednji fazi bi poskušal najti možne kupce in stanovanja preurediti na podlagi njihovih želja. V tem primeru bi prodajalec lahko dosegel še višje ravni prodajnih cen.« Za spremembo namembnosti Mercatorjeve upravne stavbe pa ne vidi težav, saj so v neposredni okolici stanovanjski objekti.

Za nakup ogromnega zemljišča ob železniški tovorni postaji Ljubljana Moste je Mercator Slovenskim železnicam lani spomladi odštel 17 milijonov evrov, celotna naložba zgraditve logistično-distribucijskega centra pa je ocenjena na okoli 100 milijonov evrov, kar je ena večjih naložb v Sloveniji. Občinski podrobni prostorski načrt za okoli 40 hektarjev površine, od katerih zemljišče za logistično-distribucijski center obsega približno 12 hektarjev, naj bi bil predvidoma sprejet jeseni. Projektiranje je trenutno osredotočeno na infrastrukturo in tehnično opremo logistično-distribucijskega centra, projekt pa se bo prilagajal izboru skladiščne tehnologije, so povedali v Mercatorju. Začetek gradnje je predviden v prihodnjem letu, če bo vse potekalo po načrtih, pa bo center zgrajen leta 2019.

Stroški logistike so se po požaru leta 2015 povečali

Projekt izgradnje novega logistično-distribucijskega centra je eden od ključnih projektov za prihodnji razvoj, so pojasnili v Mercatorju pod vodstvom predsednika uprave Tonija Balažiča. Novi center je tudi pogoj za stroškovno učinkovitejšo logistiko, za kar si v družbi prizadevajo že vrsto let. K odločitvi za nakup zemljišča je prispeval tudi požar v skladišču v Zalogu leta 2015.

Po požaru so se namreč stroški logistike in skladiščenja zelo povečali, veliko truda pa je bilo vloženega, da se je posredna škoda omejila, saj neoptimalna logistika in skladiščenje občutno povečujeta stroške, posledično pa zmanjšujeta konkurenčnost, so opozorili v Mercatorju. Koliko znašajo celotni stroški logistike na letni ravni, v družbi niso želeli razkriti, povedali pa so, da se bodo z zgraditvijo logistično-distribucijskega centra znižali za približno petino.
Vir-https://www.dnevnik.si/1042762456/posel/novice/mercator-se-seli-iz-stolpnice-na-dunajski-bodo-tam-luksuzna-stanovanja
 

·
Gradimo življenje
Joined
·
3,846 Posts
Discussion Starter · #6 ·
Podpis sporazuma za izvedbo 300 milijonov evrov naložb na območju BTC, med drugim tudi za Ikeo


03. 03. 2017

Infrastrukturni minister Peter Gašperšič in ljubljanski župan Zoran Janković bosta z nekaterimi drugimi deležniki danes podpisala sporazum o zagotavljanju razvoja gospodarskih projektov in državne infrastrukture za izvedbo 300 milijonov evrov naložb na območju BTC. Med projekti sta tudi Ikea in nov logistični center.

Kot so sporočili z ministrstva za infrastrukturo in prostor, bodo sporazum poleg ministra in ljubljanskega župana podpisali še predsednik in član uprave Darsa Tomaž Vidic in Vili Žavrlan, predsednik uprave BTC Jože Mermal in direktor Direkcije RS za infrastrukturo Damir Topolko.

Na območju BTC naj bi še letos stekla gradnja pohištvene trgovine Ikea, ki naj bi vrata odprla poleti prihodnje leto. Okoli 100 milijonov evrov vrednega projekta se je Janković dotaknil pred dobrim tednom dni na novinarski konferenci in izpostavil, da se občina z državo dogovarja predvsem glede ureditve vzhodnega dela uvoza z obvoznice na ceste v okolici BTC, Šmartinsko, Leskovškovo in Letališko cesto.

Poudaril je, da so se dogovorili glede dveh ključnih točk, in sicer so opredelili terminski plan in delitev stroškov med državo in občino.
V BTC so za STA pojasnili, da bo zaradi velike investicije podjetja Mercator in povečanega tovornega prometa predmet sporazuma tudi Intermodalni logistični terminal (ILT). BTC si že nekaj časa prizadeva, da bi svoj logistični center ob Letališki cesti povečal in ga preoblikoval. V projektu poleg BTC in ljubljanske občine sodelujejo tudi Slovenske železnice. Kot rečeno, pa bo svoj logistični center na območju gradil tudi Mercator.

Kot piše na spletni strani BTC, bi vrednost naložb v projekt ILT znašala 140 milijonov evrov. Novi center bi premogel 161.000 kvadratnih metrov zaprtih skladiščnih površin, prav tako pa bi prinesel 900 novih delovnih mest. (sta)
Vir-http://www.times.si/gospodarstvo/podpis-sporazuma-za-izvedbo-300-milijonov-evrov-nalozb-na-obmocju-btc-med-drugim-tudi-za-ikeo--dffc8fcab71c82e632e5c603559ee56e324a03d2.html
 

·
Gradimo življenje
Joined
·
3,846 Posts

·
Registered
🇺🇦
Joined
·
677 Posts
Jaz ne vem od kje je dragi Stane izvlekel teh 40% skupnega worktimea, ki naj bi zaposleni bili na podjetju. Mogoče v določenih industrijah, definitivno pa ne v zadostni meri, da lahko to tako prodaja.

Pisarne v Mercator stavbi so primerne prav tako za manjša, kot večja podjetja. V okolici je veliko multinacionalk, ki bi se definitivno s časom razširle. Prvo kot prvo, notranjost bo prenovljena v vsakem primeru in tu težko pade ta teorija, da notranjost ni primerna. Kar pa dragi Stane ni upošteval, je mobilnost procesov znotraj podjetja. Posamezniki so lahko res bolj fleksibilni kot so bili pred leti, ampak prav tako - če ne še več - so bolj fleksibilni oddelki. V manjše dele stavbe lahko večje podjetje (npr sosednji EY) preseli del operacij. Lahko pa se tudi naredi manjše prostore za manjša podjetja, kot je v sosednji ex-Gorenje stavbi čez cesto.

Škoda stavbe za stanovanja.
 
1 - 14 of 14 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top