SkyscraperCity banner

1 - 20 of 112 Posts

·
It is very important
Joined
·
1,453 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Linia kolejowa nr 101 - linia kolejowa przebiegająca od stacji Munina do stacji Hrebenne. Z niewielkimi zmianami stanowi część dawnej Kolei Jarosławsko–Sokalskiej. Stanowiła ona odgałęzienie na północ od zbudowanej w końcu lat 50. XIX w. Cesarsko-Królewskiej Uprzywilejowanej Galicyjskiej Kolei Arcyksięcia Karola Ludwika z Krakowa do Lwowa. Ma długość 83 km, jest jednotorowa i niezelektryfikowana. Leży głównie w woj. podkarpackim, z końcowym odcinkiem na obszarze woj. lubelskiego.
Linia nr 101 wymaga rewitalizacji

Położona we wschodniej części województw podkarpackiego i lubelskiego linia kolejowa Munina – Hrebenne wymaga rewitalizacji. Bez niezbędnych prac infrastrukturalnych na niewiele zdadzą się działania mające zachęcić pasażerów do korzystania z pociągów – uważa w rozmowie z Rafałem Jasińskim Katarzyna Sławińska związana z portalem „Podkarpackakolej.net”.

Rafał Jasiński „Rynek Kolejowy”: Na początku proszę o krótkie scharakteryzowanie linii kolejowej nr 101 Munina – Hrebenne.

Katarzyna Sławińska: Linia kolejowa nr 101 Munina – Hrebenne jest w niezadowalającym stanie technicznym. Zmurszałe podkłady, mocno wyeksploatowane szyny, bujna roślinność przy torze (choć tutaj od jesieni ubiegłego roku widać pewną poprawę), brak ławek i wiat na przystankach, zamiast płyt na peronach – trawa (poza stacjami Oleszyce i Horyniec Zdrój), większość budynków stacyjnych zamknięta – tak można ogólnie scharakteryzować omawianą trasę oraz najbliższe jej otoczenie. Stan techniczny linii pozwala na uzyskanie średniej prędkości 40 km/h przez szynobusy obsługujące trasę między Jarosławiem a Horyńcem Zdrój – prędkosć maks. to 70 km/h, jednak występują liczne ograniczenia prędkości ze względu na „zapadalność” torów, mosty w złym stanie technicznym, 2 przejazdy z przekroczonym iloczynem ruchu…

Przewozy pasażerskie realizowane są jedynie przez spółkę Przewozy Regionalne. W dni robocze kursuje 1 szynobus relacji: Horyniec Zdrój (5:16) – Jarosław (6:45); w Jarosławiu stoi odstawiony do godz. 15:46, ponownie „melduje się” w Horyńcu o 17:15. We wtorki i czwartki szynobus wraca przejazdem technicznym do Rzeszowa na tankowanie, by potem znów przejazdem technicznym dotrzeć do Horyńca i rozpocząć kurs pasażerski rano. W niedziele rozkład jest wzbogacony o poranny kurs relacji Rzeszów – Horyniec Zdrój i popołudniowy relacji Horyniec Zdrój – Rzeszów. Frekwencja jest zmienna, w weekendy wynosi ponad 100% pojazdu serii SA135 (najczęściej jest to SA135-011), natomiast w dni robocze zainteresowanie połączeniami jest niewielkie. Dotyczy to zwłaszcza kursu popołudniowego, gdzie w składzie zwykle podróżuje do maksymalnie 20 osób.
Przewozy towarowe są realizowane przez m.in. PKP Cargo czy ZIK Sandomierz, średnio na dobę jest obsługiwanych 10 par pociągów łącznie z bocznicą („zdawki” do Bobrówki i Surochowa), składy do Werchraty jeżdżą rzadziej – 1-2 na tydzień.

W plebiscycie „Kolej2022” dotyczącej wskazania pożądanych społecznie inwestycji na liniach lokalnych i regionalnych respondenci wskazali, że najbardziej potrzebną inwestycją w województwie podkarpackim jest rewitalizacja linii nr 101. Z drugiej strony samorząd wojewódzki nie wskazał realizacji prac na tej linii w nadchodzącej perspektywie finansowej. Jak Pani ocenia, skąd wzięły się takie różnice?

Na oko zwykłej pasażerki samorząd wojewódzki w ogóle nie bierze pod uwagę głosów z północno-wschodniej części regionu. Przykładowe działania typu: zupełnie niedostosowany do potrzeb osób pracujących rozkład jazdy, częste w nim zmiany, wygórowane ceny biletów, wprowadzanie komunikacji zastępczej z dnia na dzień bez racjonalnego wytłumaczenia lub czasowe wstrzymywanie kursowania pociągów spowodowały odsunięcie się podróżnych od kolei. Brak informacji o tym, czy pociąg w ogóle pojedzie, w jakich godzinach, w jakie dni oraz długi czas przejazdu zmusiły pasażerów do wybrania alternatywnych środków transportu typu komunikacja prywatna („BUS”) czy własny samochód. Jednakże, ludzie chętnie by jeździli pociągami, gdyby wszystkie wymienione wcześniej negatywne czynniki zlikwidować poprzez rewitalizację linii nr 101, co pozwoli na skrócenie czasu przejazdu, zadbanie o precyzyjne informowanie pasażerów odnośnie rozkładu jazdy i zmian w nim oraz zwiększenie liczby codziennych połączeń. Podróż pociągiem jest bezpieczniejsza, wygodniejsza, przyjemniejsza, poza tym, w odróżnieniu od indywidualnego środka transportu, może z niej skorzystać każdy.
Należy odnotować ważną pozytywną zmianę dla podróżnych. Jest nią wprowadzenie Taryfy Podkarpackiej, dzięki czemu chociaż w aspekcie cenowym przewoźnik kolejowy na tej trasie może konkurować z komunikacją auto(busową).

Z jednej strony małe zainteresowanie podróżnych, z drugiej duże zaangażowanie zainteresowanych samorządowców dla ich utrzymania. Proszę wskazać, dlaczego utrzymanie połączeń pasażerskich Jarosław – Horyniec Zdrój jest tak ważna dla społeczności lokalnych?

Miesiąc temu ruszyła kampania #szynobusem.pl promująca pasażerskie połączenia kolejowe na linii 101, wspierana przez samorządy z powiatu lubaczowskiego czy spółkę Przewozy Regionalne. Samorządy powiatu lubaczowskiego mają nadzieję przyciągnąć do jazdy szynobusem rzeszę mieszkańców z tamtych terenów, ponieważ utrzymanie transportu kolejowego wymaga sporych nakładów finansowych z budżetu powiatu. Dlatego kampania ma na celu zwiększenie rentowności pociągów kursujących po linii 101, co powinno przynieść ograniczenie dopłat. Kampania jest skierowana w szczególności do ludzi młodych (uczniów, studentów), do turystów, kuracjuszy horynieckich sanatoriów (które notabene znajdują się blisko stacji Horyniec Zdrój PKP i swego czasu generowały wysoką frekwencję w pociągach). Jak widać po stopniowo zwiększającej się frekwencji, utrzymanie połączeń pasażerskich Jarosław – Horyniec Zdrój zaczyna mieć sens. Mimo głosów malkontentów „zaorać tory i udawać, że nic nie było.”

Czy ma Pani receptę na większe zainteresowanie przewoźników pasażerskich i towarowych linią nr 101?

Przypomnę, że jest to linia jednotorowa o niskich parametrach technicznych, niewielkiej średniej prędkości handlowej oraz bardzo małej przepustowości. Dlatego bez jej rewitalizacji zainteresowanie przewozami będzie małe, bo nie jest możliwe zaproponowanie dobrej oferty dla przewoźników, a w dalszej kolejności dla podróżnych.
Źródło: rynek-kolejowy.pl
 

·
Registered
Joined
·
1,148 Posts
Raz po niej jechałem krajoznawczo , fajna linia. Tajemnicze są tam te nasypy bez torów gdzieś w okolicach Horyńca.
 

·
niemiły nieeuropejczyk
nieudacznik - symetrysta - ksenofob - ojkofob
Joined
·
626 Posts
Raz po niej jechałem krajoznawczo , fajna linia. Tajemnicze są tam te nasypy bez torów gdzieś w okolicach Horyńca.
To OIW jakieś sowieckie wynalazki z lat 1940-41. Po IV rozbiorze Munina i Jaro przypadły nazim i zrobiono bypass z Rawy w stronę Lwowa.
 
  • Like
Reactions: Zouave and wojtor

·
It is very important
Joined
·
1,453 Posts
Discussion Starter · #4 ·
....... Uruchomienie specjalnych pociągów do Zamościa to część promocji Roztocza, którą prowadzi samorząd województwa. Roztocze ma stać się podkarpacką marką i atrakcją która ściągnie turystów z całej Polski. Już teraz do odwiedzenia okolic Lubaczowa, Horyńca-Zdroju czy Narola zachęca wystawa otwarta w Urzędzie Marszałkowskim. .......
TVP Rzeszów - PIERWSZY WEEKENDOWY POCIĄG NA ROZTOCZE
 

·
Modern
ZMIEŃ PIEC
Joined
·
1,070 Posts
Trochę aktualności:
Unijne pieniądze na inwestycje kolejowe?

Podkarpacie zamierza sięgać po pieniądze unijne na finansowanie potrzebnych inwestycji kolejowych. (...)

Z programu Polska Wschodnia finansowana ma być m.in. rewitalizacja linii kolejowej nr 25 od granicy województwa do Ocic i Padwi Narodowej oraz linii nr 68 od Stalowej Woli do granicy z województwem lubelskim. Jako projekt rezerwowy zgłoszono rewitalizacje linii Munina-Hrebenne. Podkarpackie planuje też przeznaczyć na inwestycje kolejowe prawie pół miliarda złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Źródło (radio.rzeszow.pl)
Samorządowcy po raz kolejny apelują o rewitalizację linii kolejowej nr 101

Samorządowcy z powiatu lubaczowskiego, podczas piątkowego (07.08) konwentu, po raz kolejny wyrazili wspólne stanowisko w sprawie konieczności rewitalizacji linii kolejowej nr 101. To ich odpowiedź na konsultacje publiczne Krajowego Programu Kolejowego 2014-2023, w którym inwestycja ta została wpisana na listę rezerwową.


Wójtowie i burmistrzowie z powiatu lubaczowskiego apelują by „Rewitalizację linii kolejowej nr 101 Munina Hrebenne na odcinku Munina – granica państwa” wpisać na podstawową listę projektów RPO objętych Krajowym Programem Kolejowym na lata 2014 – 2023. Samorządowcy, w przesłanym do minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak piśmie, zwracają uwagę na ogromne znaczenie – gospodarcze, komunikacyjne i społeczne – linii kolejowej nr 101, która w ubiegłym roku obchodziła jubileusz 130-lecia.

Ciąg dalszy... (elubaczow.com)
 

·
Modern
ZMIEŃ PIEC
Joined
·
1,070 Posts
Trochę informacji na temat (niewielkich) szans na remont LK 101 w tej perspektywie:
Podkarpackie: Jaka jest szansa na realizację projektów z list rezerwowych RPO?

Zarówno w Kontrakcie Terytorialnym dla województwa podkarpackiego, jak i w projekcie Krajowego Programu Kolejowego do 2023 r., ujawniono inwestycje w infrastrukturę kolejową. Znaczna ich część znalazła się jednak na listach rezerwowych. Jakie są realne szanse na ich realizacje?


(...) Samorząd województwa podkarpackiego planuje kontynuować poprawę stanu technicznego kolejnych linii kolejowych. W projekcie Krajowego Programu Kolejowego na liście podstawowej przedsięwzięć z dofinansowaniem w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 znalazły się 4 inwestycje o łącznej wartości 400 mln zł. Co ciekawe, na liście rezerwową wpisano 5 projektów, których łączna wartość jest o połowę wyższa. Są to:
- Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło - granica województwa,
- Rewitalizacja linii kolejowej nr 618 Jasło Towarowa – Sobniów,
- Rewitalizacja linii kolejowej nr 107 Nowy Zagórz - Łupków,
- Rewitalizacja linii kolejowej nr 79 Padew - Wola Baranowska w ramach prac przy rozbudowie terminala LHS w Woli Baranowskiej,
- Rewitalizacja linii kolejowej nr 101 Munina - Hrebenne na odcinku Munina - granica państwa.

Lista zadań wykazanych w Krajowym Programie Kolejowym uległa zmianom względem podpisanego przez Zbigniewa Rynasiewicza, wiceministra infrastruktury i rozwoju, oraz marszałka województwa podkarpackiego Władysława Ortyla i wicemarszałka Wojciecha Buczaka, Kontraktu Terytorialnego. Przykładowo budowa łącznicy kolejowej Jedlicze – Szebnie z przedsięwzięcia warunkowego, którego realizacja jest niepewna, „awansowała” na listę podstawową KPK. Na liście rezerwowej programu znalazła się ostatnie z wymienionych wyżej zadań, którego w kontrakcie nie było.

Pierwszeństwo dla zadań z kontraktu

Wielość zadań na liście rezerwowej (czy przedsięwzięć warunkowych) nasuwa pytania, jakie są szanse na ich realizacje, oraz które z zadań będą realizowane w pierwszej kolejności. Z informacji uzyskanej od Lesława Kornaka, Dyrektora Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, wynika, że w pierwszej kolejności będą wykonywane będą inwestycje z listy podstawowej kontraktu terytorialnego. Przypomnijmy, są to rewitalizacje: odcinka linii kolejowej nr 25 Padew – Mielec – Dębica, linii kolejowej nr 106 na odcinku Boguchwała – Czudec oraz linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło – Nowy Zagórz. Pozostałe zadania będą realizowane w przypadku dysponowania środkami finansowymi, np. w wyniku oszczędności poprzetargowych. Na kolejność realizacji poszczególnych inwestycji będą miały wpływ wyniki analiz ekonomicznych i finansowych zawarte w dokumentacji przedprojektowej, które zostaną wykonane w latach 2015 i 2016. (...)

Źródło (rynek-kolejowy.pl)
Projekt KPK dostępny jest tutaj. Wartość rewitalizacji LK 101 oszacowano na aż 214 mln zł.
 

·
It is very important
Joined
·
1,453 Posts
Discussion Starter · #7 ·

·
It is very important
Joined
·
1,453 Posts
Discussion Starter · #8 ·
"Kampanią społeczną #szynobusem, chcą promować linię kolejową Jarosław - Hrebenne"

Chodzi o linię kolejową 101 pomiędzy Jarosławiem i Hrebennem, a obecnie do Horyńca – Zdroju. Jest mało popularna wśród mieszkańców powiatu lubaczowskiego i turystów, głównie z powodu braku informacji. Kampania #szynobusem ma to zmienić.

Właśnie ukazał się spot – krótki, nieco ponad dwuminutowy film podsumowujący efekty półrocznych działań. - Powodów małej popularności linii 101 jest wiele. Główne to konkurencja ze strony alternatywnych środków komunikacji, nieodpowiedni rozkład jazdy, czasowe wstrzymywanie kursowania szynobusu i wprowadzenie autobusowej komunikacji zastępczej. Ponadto czasowe wstrzymywanie kursowania pociągów, brak jednolitej i precyzyjnej informacji skierowanej do pasażerów i potencjalnych podróżnych – twierdzą organizatorzy akcji społecznej, wśród nich są m.in. samorządowcy.

- Wszystkie te zmiany spowodowały, że pasażerowie, ale także potencjalni podróżni nie wiedzą, czy szynobus na linii kolejowej 101 kursuje, a jeśli tak, to w jakie dni i o jakich porach – dodają. Z tego powodu postawili sobie za cel przekazanie precyzyjnych informacji dotyczących kursowania szynobusu, aktualnego rozkładu jazdy oraz promocję kursów kolejowych na linii 101 z uwzględnieniem możliwości połączeń dalekobieżnych do większych miast. Niedawno rozstrzygnięty został konkurs na hasło kampanii społecznej. Wygrało hasło „#szynobusem – naturalnie”.

Obecnie jeździ tylko jeden pociąg na trasie Horyniec-Zdrój - Jarosław, w dni powszednie, od poniedziałku do piątku. W piątki kurs z Horyńca przedłużony jest do Rzeszowa. Do niedawna był jeszcze jeden kurs w niedzielę. Organizatorzy kampanii twierdzą, że swoje działania kierują głównie w stronę mieszkańców pow. lubaczowskiego i innych gmin znajdujących się na trasie pociągu. Do osób młodych, uczniów i studentów, nie mających własnego środka lokomocji a także kuracjuszy horynieckich sanatoriów i turystów zainteresowanych Roztoczem. Inny wymiar akcji to popularyzacja konieczności rewitalizacji linii 101. Samorządowcy z powiatu lubaczowskiego chcieliby, aby linia 101 została wpisana na podstawową listę projektów Regionalnego Planu Operacyjnego, objętych Krajowym Programem Kolejowym na lata 2014 – 2023. Wysłali w tej sprawie wspólne stanowisko do ministra infrastruktury i rozwoju. Obecnie linia do Horyńca znajduje się na liście rezerwowej.

Czytaj więcej: Nowiny24
 
  • Like
Reactions: wojtor and ReefGear

·
Modern
ZMIEŃ PIEC
Joined
·
1,070 Posts
Na temat akcji #szynobusem i samej linii 101 napisał dziś szerzej również TVN24:
"#szynobusem" na Roztocze. Hasztagiem bronią zabytkowej linii

Ma 130 lat, co chwile zmienia rozkład jazdy i jest nierentowna. Od kilku lat linii kolejowej 101 łączącej Jarosław z Horyńcem-Zdrój grozi likwidacja. Mimo to mieszkańcy postanowili jej bronić. Dlaczego? – Po rewitalizacji zabytkowa mogłaby wozić turystów i promować region – odpowiadają nam inicjatorzy akcji #szynobusem.


Linia 101 kiedyś łączyła stację Munina z przygraniczną Hrebenne. Dziś jej trasa jest krótsza: łączy Jarosław z uzdrowiskiem Horyniec-Zdrój. W ubiegłym roku obchodziła 130 urodziny. Czasy świetności ma już za sobą: z przejazdów korzysta niewiele osób, stała się nierentowna. Od kilku lat grozi jej zamknięcie.

Są jednak tacy, którzy w połączeniu widzą potencjał. – Mieszkamy blisko wschodniej granicy. Dla wielu to obszar, który byłoby najlepiej zasypać i o nim zapomnieć. Ale są tu ludzie młodzi i ten region doceniają. Chcieliby go też wypromować wśród turystów – tłumaczy nam jeden z inicjatorów akcji promującej linię 101 "#szynobusem". To kampania zainicjowana przez mieszkańców Lubaczowa, miejscowości leżącej na trasie przejazdu linii.

Ciąg dalszy... (tvn24.pl)
 

·
It is very important
Joined
·
1,453 Posts
Discussion Starter · #10 · (Edited)
Od nowego kolejowego rozkładu jazdy, który zacznie obowiązywać od 13.12.2015 do 10.12.2016 - PKP Intercity uruchamia nowy kurs IC "ANTARES" na trasie Zamość-Rzeszów-Zamość, składy prowadzone będą przez lokomotywy spalinowe Gama Marathon Pesy:

ZAMOŚĆ 18:15, Zawada 18:25, Szczebrzeszyn 18:38, Zwierzyniec 18:47, Susiec 19:18, Bełżec 19:36,
Lubycza Królewska 19:45, Hrebenne 19:52, Werchrata 20:10, Horyniec-Zdrój 20:40, Lubaczów 20:58,
Oleszyce 21:07, Jarosław 21:46, RZESZÓW GŁÓWNY 22:23 / Wrocław Główny 06:43*

Wrocław Główny 22:20* / RZESZÓW GŁÓWNY 5:35, Jarosław 06:06, Oleszyce 06:51, Lubaczów 06:59, Horyniec Zdrój 07:19,
Werchrata 07:49, Hrebenne 08:05, Lubycza Królewska 08:12, Bełżec 08:21, Susiec 08:39,
Zwierzyniec 09:10, Szczebrzeszyn 09:19, Zawada 09:32, ZAMOŚĆ 09:44

Kursuje: 13 XII 2015-10 I 2016 oraz 8 I 2016 od poniedziałku do czwartku, soboty, niedziele
oprócz 14-18 XII 2015, 24 XII 2015, 1 I 2016;
16-17 I 2016; 18 I-28 II 2016; 5 III-17 IV 2016 (soboty i niedziele) oraz 28 III 2016 oprócz 26 III 2016;
18 IV-2 X 2016; 8 X-6 XI 2016 (soboty i niedziele) oraz 31 X-1 XI 2016; 13 XI-10 XII 2016 (soboty i niedziele) oraz 11 XI 2016;

* - W Rzeszowie składy łączone/odłączane będą do/od składów Wrocław-Przemyśl-Wroclaw IC "Antares"
 
  • Like
Reactions: ReefGear

·
It is very important
Joined
·
1,453 Posts
Discussion Starter · #11 ·
Długo oczekiwany szynobus już na Podkarpaciu

Z ponad miesięcznym opóźnieniem dotarł na Podkarpacie szynobus zakupiony przez Urząd Marszałkowski. Wkrótce ma obsługiwać połączenie kolejowe Rzeszów-Jarosław-Horyniec Zdrój.

Jednoczłonowy zespół trakcyjny z napędem spalinowym kosztował ponad 14 milionów złotych i został wyprodukowany przez bydgoską firmę Pesa. Pojazd miał być dostarczony do końca listopada, ale przyjechał dopiero wczoraj. Powodem spóźnienia były problemy producenta z terminowym wywiązaniem się z licznych kontraktów w kraju i zagranicą.

Nowy pociąg posiada 150 miejsc, z czego 50 siedzących. Jest wyposażony m.in. w ergonomiczne siedzenia z zagłówkiem, video monitoring, sieć wi-fi i system dynamicznej informacji pasażerskiej.

radio.rzeszow.pl
 
  • Like
Reactions: ReefGear and wojtor

·
Modern
ZMIEŃ PIEC
Joined
·
1,070 Posts
Propozycje Centrum Zrównoważonego Transportu:
Lubaczów, Horyniec-Zdrój: od grudnia 5 razy więcej pociągów do Jarosławia?

Bez zwiększania dotacji możliwe jest zwiększenie liczby połączeń kolejowych na linii do Lubaczowa i Horyńca-Zdroju z 1 do 5 par, a na całym Podkarpaciu o 46%. Dokładny plan finansowy opracowało Centrum Zrównoważonego Transportu i przekonuje marszałka województwa.


W ramach projektu Kolej na dobrą Kolej CZT opracowało projekt uzdrowienia przewozów kolejowych na Podkarpaciu. Przewiduje on zwiększenie liczby pociągów regionalnych o 46% przy braku wzrostu dofinansowania ze strony samorządu. Jak to możliwe?

- Nasze analizy potwierdziły możliwość znacznego zwiększenia efektywności przewozów - mówi Stanisław Biega z CZT. - W tej chwili pociągi w czasie 12-to godzinnej zmiany wykonują w podkarpackiem 2-3 kursy, a przez większość czasu stoją. Wraz z załogą. W naszej propozycji jeżdżą wahadłowo przez cały dzień w stałych taktach.

Na linii Jarosław – Horyniec-Zdrój według propozycji CZT pociągi jeździłyby co 3 godziny przez cały dzień. (...)

Jedną z linii, która najbardziej zyskałaby na zmianach, jest trasa z Jarosławia do Lubaczowa i Horyńca Zdroju. W tej chwili, poza sezonowym pociągiem pospiesznym Antares, między Jarosławiem (39 tys. mieszkańców) i Lubaczowem (12 tys. mieszkańców) kursuje jedna para pociągów. W soboty pociągu nie ma w ogóle. W propozycji CZT dla linii Jarosław – Horyniec-Zdrój pociągi ruszają ze stacji w Jarosławiu o: 6:35, 12:35, 15:35, 18:35 i 21: 35 – a więc jeżdżą przez cały dzień praktycznie w 3-godzinnym takcie. Z Lubaczowa pociągi do Jarosławia wyruszają o godzinie: 5:33, 8:33, 14:33, 17:33, 20:33.

Ciąg dalszy... (czt.org.pl)
Szerzej o propozycjach dla województwa podkarpackiego CZT napisało tutaj.

Petycję w tej sprawie można podpisać tutaj.
 

·
Registered
Joined
·
6,058 Posts
To OIW jakieś sowieckie wynalazki z lat 1940-41. Po IV rozbiorze Munina i Jaro przypadły nazim i zrobiono bypass z Rawy w stronę Lwowa.
Sowieckie wynalazki to nie pod Horyńcem. Linia , którą wybudowali sowieci odgałęziała sie od stacji Nowa Grobla. To między Basznia a Horyńcem to była wojskowa rampa przeładunkowa z toru szerokiego na normalny. Co ciekawe nigdy nie wjechał tam żaden pociąg

GN
 

·
Modern
ZMIEŃ PIEC
Joined
·
1,070 Posts
Na RK pojawił się artykuł podsumowujący stan infrastruktury na trasie Zamość - Hrebenne - Jarosław:
Pasażerska kolej dalekobieżna na Roztoczu

Przed 2 miesiącami przywrócono całoroczne, dalekobieżne połączenie pasażerskie na liniach nr 101 Munina – Hrebenne i nr 69 (odcinek Zwierzyniec Towarowy - Hrebenne). Problemy taborowe sprawiły, że chyba można nazwać je falstartem. Również stan infrastruktury i informacji pasażerskiej nie jest najwyższej jakości.

IC Antares


Przywrócenie połączeń dalekobieżnych przez Roztocze nastąpiło po niespełna 7 latach, kiedy to "konieczność dziejowa" zlikwidowała ostatnie z nich. Wraz z nimi zamknięto poczekalnie i kasy biletowe. Potem przywrócono pociągi regionalne, kursujące jednak tylko sezonowo. Dlatego przywrócenie połączeń dalekobieżnych entuzjastycznie zostało przyjęte przez lokalne społeczności, o czym świadczyły artykuły w prasie lokalnej. Zapowiedzi zostały zrealizowane w grudniu. Wprawdzie życie zweryfikowało entuzjazm, bo nowoczesny skład pociągu zastępowany jest autobusem, problemem są także opóźnienia. Jednak faktem jest, że całoroczna kolej pasażerska wróciła na Roztocze, dzięki czemu na przez cały rok obsługiwanych jest ok. 85 km linii wraz z 5 miejscami, gdzie podróżni mogą wsiąść do pociągu.

Ciąg dalszy... (rynek-kolejowy.pl)
 

·
Modern
ZMIEŃ PIEC
Joined
·
1,070 Posts
RK o sytuacji na LK 101:
30 km/h pociągiem do Horyńca Zdroju. Czy będzie poprawa?

Na linię kolejową nr 101 Munina – Hrebenne od końca ubiegłego roku powróciły pociągi pasażerskie dalekobieżne, realizowany jest z różnym natężeniem w skali roku ruch regionalny. Jednak czas przejazdu, zwłaszcza między Horyńcem Zdrój a Werchratą nie jest akceptowalny. I na razie nie zapowiada się, aby nastąpiła poprawa w tym zakresie.

Charakterystyka linii


Linia kolejowa nr 101 Munina – Hrebenne położona jest w przeważającym fragmencie w północno-wschodniej części województwa podkarpackiego (powiaty jarosławski i lubaczowski), niewielki jej fragment zlokalizowany jest w województwie lubelskim (powiat tomaszowski). Jest to „droga żelazna” jednotorowa, niezelektryfikowana, drugorzędna o długości ok. 82,5 km. Nie została ujęta w wykazie linii kolejowych państwowego znaczenia. Jej prędkość konstrukcyjną określono na 80 km/h. Jednak obecnie obowiązuje prędkość 70 km/h dla pociągów osobowych oraz 60 km/h dla pociągów towarowych. Wyjątkiem jest szlak Horyniec Zdrój – Werchrata, gdzie obecnie wszystkie składy mogą poruszać się z prędkością maksymalną równą 30 km/h. Jak informuje „Rynek Kolejowy” Dorota Szalacha, Główny Specjalista w Wydziale komunikacji i promocji w regionach Biura Komunikacji i Promocji Centrali PKP Polskie Linie Kolejowe, ograniczenie to powoduje wydłużenie czasu przejazdu pociągów o 17 minut.

Ciąg dalszy... (rynek-kolejowy.pl)
 
1 - 20 of 112 Posts
Top