SkyscraperCity banner

1 - 20 of 298 Posts

·
Registered
Joined
·
419 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Temat łącznicy kolejowej skracającej drogę między Rzeszowem a Krosnem i południową częścią Podkarpacia trwa już dość długo, a nie miał swojego wątku na tym forum.
Wszelkie informacje dotyczące tej inwestycji niech będą tutaj zamieszczane.

--------------------------------

Stan obecny: trwają prace koncepcyjne i projektowe w ramach projektu PKP PLK pn.: "Opracowanie dokumentacji przedprojektowych dla projektów:„Rewitalizacja linii kolejowej nr 25 na odcinku Padew Narodowa – Mielec – Dębica”, „Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło – Nowy Zagórz”, „Budowa łącznicy kolejowej Jedlicze – Szebnie” w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w ramach projektu „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów perspektywy 2014 – 2020, etap II".

Linie kolejowe nr 106 i 108 leżą niekorzystnie względem siebie. Spina je stacja węzłowa w Jaśle gdzie pociąg na trasie Krosno - Rzeszów zmienia czoło. Czas jazdy jest zupełnie niekonkurencyjny wobec transportu drogowego. Łącznica znacznie skróciłaby czas jazdy i uczyniła kolej konkurencyjną wobec przewoźników drogowych i transportu indywidualnego.

Łącznica skróci dojazd do Rzeszowa. Trwają prace koncepcyjne

Trwają prace koncepcyjne i projektowe dotyczące łącznicy kolejowej, która może skrócić czas przejazdu z Krosna do Rzeszowa do około godziny. Rozważanych jest kilka wariantów. Tomasz Soliński, zastępca prezydenta Krosna, przekonuje do najdroższego wariantu przebiegu łącznicy, ale najbardziej korzystnego dla pasażerów.

O planach budowy łącznicy informowaliśmy w ubiegłym roku: Krosno: reaktywacja kolei. W godzinę dojedziemy do Rzeszowa?

O dalszych losach tych planów rozmawialiśmy z Tomaszem Solińskim, zastępcą prezydenta Krosna oraz z posłem Piotrem Babinetzem.

- Zostały podjęte prace koncepcyjne i projektowe. Firma ma przedstawić 3 warianty pomimo, że w nazwie zadania wymieniona jest "łącznica Szebnie-Męcinka" - informuje Tomasz Soliński, jednak szybko dodaje: - To jest tylko nazwa utworzonego zadania. Celem zadania jest połączenie linii kolejowych 106 i 108 nowo wybudowaną łącznicą, która (o co wnosiliśmy) maksymalnie skróci czas dojazdu z Krosna i obszaru położonego na południe od Krosna do Rzeszowa.

Prezydent Soliński podkreśla, że najważniejsza jest funkcja popytowa, bez tego łącznica traci sens i zasadność ekonomiczną. W związku z tym przekonuje, że im dalej od Krosna (w kierunku Jasła) zostanie zlokalizowana łącznica, tym czas dojazdu z Krosna do Rzeszowa będzie znacząco przekraczał 60 minut. Przełoży się to na brak zainteresowania transportem kolejowym ze strony mieszkańców.

- Krosno, zarówno dla mieszkańców gminy Jedlicze, jak i innych gmin z ościennych powiatów, jest istotnym rynkiem pracy, edukacji, usług sportowych czy też kulturalnych i te powiązania funkcjonalne są coraz silniejsze. Mieszkańcy Jedlicza będą mogli dojechać komunikacją publiczną, samochodem lub rowerem do przystanku Krosno-Turaszówka i przesiąść się do pociągu jadącego do Rzeszowa. Dzisiejszy stan tej infrastruktury pozostawia wiele do życzenia, jednak to się zmieni, ponieważ PKP PLK uwzględnia jej poprawę w ramach prowadzonej rewitalizacji linii kolejowej nr 108. Podobne rozwiązania od lat sprawdzają się na zachodzie, gdzie do przystanków węzłowych należy dojechać prywatnym lub publicznym zintegrowanym transportem - mówi prezydent.

Poprawie możliwości korzystania z przystanków PKP mają służyć nowe parkingi, takie jak ten, którego budowa ma być finansowana ze środków budżetowych Krosna oraz Funduszu Kolejowego (zobacz: Polanka: powstanie parking z Funduszu Kolejowego).

- Jeżeli łącznica będzie bliżej Jasła, to wtedy tracimy cenny czas, a wraz z nim potencjalnych pasażerów. Tym samym łącznica traci znaczenie - podkreśla Soliński. Zapewnia przy tym, że preferowany wariant, to ten zlokalizowany najbliżej Krosna i jednocześnie uwzględniający wykorzystanie łącznicy na potrzeby rafinerii. - Wskazane uwarunkowania przy tym wariancie muszą być uwzględnione - stwierdza Tomasz Soliński.

Dlaczego tak ważne jest skrócenie czasu przejazdu, a w efekcie wybór wariantu najbardziej skracającego drogę?
- Uważam, że wybudowana infrastruktura powinna być optymalnie wykorzystana. Jeżeli mamy wybrać wariant, który z uwagi na długi czas dojazdu (100-120 min.) nie będzie zachęcał mieszkańców do podróży koleją, to nie ma to sensu. Będzie to nieekonomiczne, bo nie będzie popytu na takie połączenia i pociągi będą jeździć puste. Oczywiście koszty będą musiały zostać pokryte z pieniędzy publicznych, a na drodze prowadzącej do Rzeszowa będzie nadal taki sam ciąg pojazdów jadących od strony Krosna i tej części regionu. To będą zmarnowane pieniądze. Dzisiaj konieczne jest przygotowanie oferty przewozów dostosowanej do klienta, zarówno jeśli chodzi o czas przejazdu, który powinien być konkurencyjny do czasu przejazdu samochodem (niezbędna budowa łącznicy w największym stopniu skracającej czas przejazdu), jak i cenę biletu, komfort i bezpieczeństwo podróżowania, optymalne godziny odjazdu i przyjazdu, etc. Zapewne rozsądne było by wprowadzenie pociągów przyspieszonych, w godzinach dojazdu mieszkańców do pracy, po to, aby taki przejazd odbywał się w najkrótszym czasie i aby podróżni mogli pozostawić środki transportu w domach czy na parkingach zlokalizowanych przy przystankach kolejowych. W związku z rozwojem komunikacji kolejowej przewidujemy też możliwość lokalizacji nowych przystanków wzdłuż linii kolejowej. Chcemy skoordynowania połączeń z Krosna do Rzeszowa z połączeniami Rzeszów - Kraków i w przyszłości bezpośrednio Rzeszów - Warszawa - podkreśla zastępca prezydenta.

Temat budowy łącznicy bliski jest posłowi Piotrowi Babinetzowi (PiS) z Krosna. Poseł podkreśla, że łącznica wpisuje się w szersze działania strategiczne dla południa województwa.

- Na sprawę należy patrzeć kompleksowo. Wiadomo, że Podkarpacie, szczególnie część południowa, ma bardzo trudną dostępność komunikacyjną - mówi poseł.

Temat budowy łącznicy poseł łączy z projektem obniżenia torów kolejowych w Krośnie i budowy połączenia kolejowego ze Słowacją w Nowym Łupkowie.
To korzystne rozwiązania, nie tylko dla Krosna, ale i dla całej linii, w tym Sanoka i Zagórza - przekonuje Babinetz. - W takiej szerszej perspektywie widzimy szansę nie tylko w rozmowach z samorządem województwa i PKP, ale możemy też zabiegać o decyzje i środki centralne z ministerstwa - stwierdza poseł.
http://www.krosnocity.pl/index.php/...azd-do-rzeszowa-trwaja-prace-koncepcyjne.html
 

·
Registered
Joined
·
261 Posts

·
Registered
Joined
·
8,038 Posts
Jaka jest odległość między lk 106 a lk 108 w miejscu projektowanej łącznicy ? 7-8 km ?
 

·
Registered
Joined
·
1,821 Posts
Jak dla mnie wariant 3.2 miażdży pozostałe. Budujemy tylko 3,2 km toru. Trasa jest wydłużona w stosunku do najkrótszego wariantu tylko 5,3 km a czas jazdy tylko o 13 min. Dodatkowo wariant 3.2 pozwala na obsługę 4 przystanków więcej w tym 6 tys Jedlicze, które nie ma żadnego autobusu do Rzeszowa.
Ciekawe, czy nie dałoby się jeszcze zrobić wariantu przebiegającego tylko po prawej stronie Jasiołki.
 

·
Registered
Joined
·
419 Posts
Discussion Starter · #6 ·
^^ Łącznica ma być przede wszystkim dla Krosna i miejscowości położonych dalej na wschód. Mieszkający w Jedliczu i okolicach mogliby dojechać do przystanku Krosno Turaszówka i przesiąść się na kolej. Konieczne byłoby wybudowanie parkingu przy przystanku.
 

·
Registered
Joined
·
419 Posts
Discussion Starter · #9 ·
Konsultacje społeczne projektu budowy łącznicy kolejowej na trasie Krosno - Rzeszów.

Konsultacje społeczne projektu prowadzi Centrum Zrównoważonego Transportu. Będą trwały do 29 kwietnia 2016 r.

Konsultacje prowadzone są na bardzo wczesnym etapie przygotowania inwestycji. Dzięki temu wszystkie potencjalne warianty są jeszcze możliwe, a informacja o projekcie i jego szczegółach ma szansę dotrzeć do jak największej liczby zainteresowanych. Na tym etapie nie są jeszcze jednak znane pełne dane o poszczególnych wariantach.

Uwagi w konsultacjach społecznych można składać do 29 kwietnia. Najlepiej za pośrednictwem ankiety internetowej lub na spotkaniu konsultacyjnym. Uwagi można także nadsyłać listownie, na adres: CZT, ul. Żurawia 43/303, 00-680 Warszawa.

W poniedziałek 25 kwietnia o godz. 17.00 w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, ul. Kazimierza Wielkiego 4 odbędzie się spotkanie konsultacyjne dla wszystkich zainteresowanych.

W połowie maja opublikowany zostanie raport, zawierający odpowiedzi na zgłoszone uwagi.
http://www.krosno-rzeszow.pl/
 

·
Registered
Joined
·
187 Posts
Z tego by wynikało, że różnica między wariantami to nie 13 minut, a tylko 5 (po modernizacji LK 106 i LK108)

Swoją drogą - czemu konsultacje prowadzi CZT? To są oficjalne konsultacje?
 

·
Registered
Joined
·
419 Posts
Discussion Starter · #14 ·
Z tego by wynikało, że różnica między wariantami to nie 13 minut, a tylko 5 (po modernizacji LK 106 i LK108)

Swoją drogą - czemu konsultacje prowadzi CZT? To są oficjalne konsultacje?
I nawet ten 5 minut robi sporą różnicę na tej trasie gdzie mamy bardzo dużą konkurencję w postaci busów itp. Tak, to oficjalne konsultacje.
 

·
Registered
Joined
·
419 Posts
Discussion Starter · #16 ·
^^ Wtedy nie będzie takiego efektu jaki powinien być, a celem jest maksymalne skrócenie czasu jazdy. W razie budowy wariantu 1 czas jazdy bus - kolej będzie bardzo zbliżony. Wariant 3 jest obecnie obliczony na ok. 77 minut jazdy.
Jedno mnie dziwi - wcześniejsze plany były by zrobić najlepszy wariant na 120, a nie na 100 km/h wg obecnych zamierzeń...
 

·
Czytam PHP dla beki
Joined
·
3,513 Posts
I bardzo dobrze że zrezygnowano z bezsensownego świdrowania prędkości, skoro na istniejącej trasie i tak nie pojechałoby się szybciej. Ktoś w końcu zaczął liczyć.
 

·
Registered
Joined
·
8,137 Posts
Bezsensownego? 120 nie wymaga nic więcej niż 100, a profil wariantu 3 jest łagodny. Pewno założono 100 by wariant 3 nie wyszedł zbyt korzystnie.
 

·
Registered
Joined
·
16,663 Posts
^^ Wtedy nie będzie takiego efektu jaki powinien być, a celem jest maksymalne skrócenie czasu jazdy. W razie budowy wariantu 1 czas jazdy bus - kolej będzie bardzo zbliżony. Wariant 3 jest obecnie obliczony na ok. 77 minut jazdy.
Jedno mnie dziwi - wcześniejsze plany były by zrobić najlepszy wariant na 120, a nie na 100 km/h wg obecnych zamierzeń...
Bo czas jazdy będzie dłuższy o 5 minut? Ludzie jeżdżą busami, bo nie ma innego wyboru, wystarczy porównywalna oferta i o busach ludzie zapomną, chyba, że trzeba będzie się gnieść w pociągu, który będzie jeździł trzy razy dziennie. Te 5 minut nic nie zmieni.
 

·
Registered
Joined
·
8,137 Posts
Nie wiem jak w tym przypadku ale byś się zdziwił ile 5-10 minut może zmienić. Najważniejsze co to ludzie się przyzwyczajają do stanu obecnego. Jakby pociągi były zawsze a weszły busy z porównywalnym czasem jazdy toby busy szans nie miały. Z kolei gdy od zawsze są busy wcale nie tak łatwo będzie przekonać do pociągu z porównywalnym czasem jazdy. Jedyna szansa w tańszych biletach jak np: Lublin - Lubartów, ale na to bym nie liczył w podkarpackim. A krótszy czas jazdy załatwiłby sprawę.
 
1 - 20 of 298 Posts
Top