SkyscraperCity banner

4141 - 4160 of 4228 Posts

·
Registered
Joined
·
160 Posts
Czyli druga tura prac na odcinku Włocławek - Toruń. Czy prace na szlaku Kaliska - Czerniewice to jedyne prace jakie mają być prowadzone od Kutna do Włocławka? Według mapy na plk-inwestycje.pl jest inaczej...
 

·
Registered
Joined
·
2,682 Posts

·
Registered
Joined
·
2,682 Posts
Przejechałem się dziś poszukać miejsca, gdzie nastąpiło uszkodzenie nasypu. I znalazłem je trochę w innym miejscu niż wcześniej wskazywałem - generalnie jest to przy przepuście nad rzeczką/strumykiem Śleska (przynajmniej na starej mapie topograficznej taki jest opis):


Poniżej zdjęcia:

- z góry:
- od strony toru nr 1:


- ślady bobrzego bytowania - solidności budowy zapory nie można odmówić:


- uszkodzenia skrzydła przepustu:


- tu widać też uszkodzenia ścianki i sklepienia:
Z wrażenia nie poszedłem na drugą stronę, a tam też się podziało, co widać na zbliżeniu powyższego zdjęcia:Widać chyba kamienie ze skrzydła oraz ceglaną oblicówkę, jak również wymyty piasek.

Także lekko nie będzie - przepust prawdopodobnie do całkowitej przebudowy.
 

·
Registered
Joined
·
759 Posts
...Czyli minął tydzień i nic się nie dzieje na miejscu?? W normalnym zakładzie produkcji ciągłej (a chyba PLK można do takiego przyrównać) to byłoby nie do pomyślenia.

Nie mogą na szybko zaopiniować rozwiązania zamiennego w postaci nawet 4x rur karbowanych fi600: rozkopać, wrzucić, zasypać choćby dla 1 toru, a na spokojnie sobie przetarg rozstrzygać i szukać rozwiązania docelowego?
 

·
Registered
Joined
·
10,639 Posts
Bo problemem nie jest przepust sam w sobie ale cały nasyp obok. Kto wie, może cały nasyp na kilkudziesięciu metrach trzeba będzie rozebrać i zrobić docelowo od nowa. Nie wiemy, co robią w PLK (poza faktem, że wolno to idzie, ale trzeba na szybko znaleźć jakąś firmę, która jest w stanie to szybko naprawić - wcale nie musi być to proste). Mało brakowało, a doszłoby tam do wypadku, bo ostatni IC jaki przejechał musieli zatrzymać, żeby sprawdzić, czy wszystko stoi. Tym razem stało.
 

·
Lefebvrysta
Joined
·
14,650 Posts
I byłaby powtórka z Księginic swego czasu jak jednostka się wykoleiła w latach 90tych, bo nie zdążono w porę wykryć podmycia toru. Swoją drogą przydałoby się uzupełnienie śrub stopowych, bo na 1 zdjęciu widać braki.
 

·
Registered
Joined
·
759 Posts
Bo problemem nie jest przepust sam w sobie ale cały nasyp obok. Kto wie, może cały nasyp na kilkudziesięciu metrach trzeba będzie rozebrać i zrobić docelowo od nowa.
Oczywiście... Niestety możemy wnioskować tylko na bazie tych kilku zdjęć (przepust i nasyp uszkodzony na ~15m?) i możemy się mylić w ocenie. Ale mam nadzieję, że to pierwsze co PLK zrobiła to wykonała badania wytrzymałości konstrukcji nasypu i że na te podstawowe czynności nie potrzebuje nagle rozpisywać przetargów. Na zakończenie okresu lęgowego też będą czekać?
Jeśli podobna sprawa "wyskoczy" na LK3 podobnie będą się cackać? Po prostu nie chce mi się wierzyć, że PLK nie zna sposobów i nie ma zasobów (różne DOMy?), żeby to szybko naprawić, choćby tymczasowo z przejazdem 10km/h...

(...Wrzucają zezłomowaną ET22 z prawej i drugą z lewej nasypu, wypełniają przestrzeń tłuczniem... 🙃)
 

·
Registered
Joined
·
7,764 Posts
Oczywiście... Niestety możemy wnioskować tylko na bazie tych kilku zdjęć (przepust i nasyp uszkodzony na ~15m?) i możemy się mylić w ocenie. Ale mam nadzieję, że to pierwsze co PLK zrobiła to wykonała badania wytrzymałości konstrukcji nasypu
Raczej zrobi jak się znajdzie chętny po ogłoszeniu przetargu.

Jeśli podobna sprawa "wyskoczy" na LK3 podobnie będą się cackać? Po prostu nie chce mi się wierzyć, że PLK nie zna sposobów i nie ma zasobów (różne DOMy?), żeby to szybko naprawić, choćby tymczasowo z przejazdem 10km/h...
Sposoby to zapewne zna. Ale zasobów już nie ma. DOM-ów też już nie ma - tzn. działają w innej "rynkowej" rzeczywistości.
 

·
Registered
Joined
·
2,682 Posts
Jutrzejszej nocy ma solidnie popadać, kto wie czy zniszczenia się nie powiększą. Generalnie wygląda trochę tak, że spiętrzona woda znalazła sobie obejście bobrzej tamy wymywając przy okazji piasek z nasypu.
 

·
Czytam PHP dla beki
Joined
·
3,479 Posts
Jest jeszcze tzw. Regulamin w PKP PLK S.A. Procedury, Panie
Czekaj, Ty piszesz poważnie o "przetargu"? Przecież to jest robota do wykonania jako naprawa awaryjna przez właśnie IZ i spółki zależne. To nie jakaś tam wykolejnica czy kolejny z dziesiątek torów na Franowie, tylko linii magistralna!
 

·
Registered
Joined
·
7,764 Posts
PLK ma spóki córki z odpowiednim sprzętem i ludźmi ...... PPMT choćby
Czyli kolejni "kopoczo-partacze".
Skoro są "pólki" zależne i jest " tak dobrze" to dlaczego jedynym działaniem Zarządcy w temacie było/jest zdjęcie sieci i demontaż 1 (słownie jednego!!!) przęsła torowego? A od tygodnia linia stoi?
 

·
Registered
Joined
·
1,879 Posts
Przecież tutaj PLK powinna z wolnej ręki podpisać umowę z jakimś solidnym wykonawcą, który szybko to naprawi. Żaden przetarg w tym przypadku nie jest potrzebny...
Stosownie do art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli ze względu na wyjątkową sytuację nie wynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia. Przesłanka z art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp ma zastosowanie do postępowań wszczynanych w przypadku nieprzewidywalnych zdarzeń losowych powodujących konieczność natychmiastowego działania ze strony podmiotu zobowiązanego do stosowania ustawy, a zaistniała sytuacja nie pozwala na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z zachowaniem terminów przewidzianych dla trybów gwarantujących zachowanie zasady konkurencyjności. Dopuszczalność powoływania się na przesłankę art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp uzależniona jest od łącznego zaistnienia wszystkich wymienionych w przepisie warunków, między którymi powinien zachodzić związek przyczynowo – skutkowy oraz związek czasowy. Oprócz zaistnienia wyjątkowej sytuacji nie wynikłej z przyczyn leżących po stronie zamawiającego ustawodawca wymaga ponadto, aby sytuacji tej zamawiający nie mógł przewidzieć (przesłanki powyższe omówione zostały przy trybie negocjacji bez ogłoszenia). Dodatkowo wystąpienie okoliczności, której zamawiający nie mógł przewidzieć, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, musi powodować konieczność natychmiastowego wykonania zamówienia. Ważnym jest tutaj odróżnienie pilności udzielenia zamówienia publicznego, od konieczności natychmiastowego wykonania zamówienia. Nie wszystkie zamówienia, które powinny być udzielone w trybie pilnym, wymagają natychmiastowego wykonania. Dla udzielania zamówień w trybie pilnym ustawodawca przewidział bowiem inny niż wolna ręka tryb, mianowicie wyżej omówione - negocjacje bez ogłoszenia. Należy również podkreślić, iż zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki powinno służyć wyłącznie do przeciwdziałań lub do usunięcia skutków nieprzewidywalnej sytuacji, która nie była przez zamawiającego zawiniona i której nie mógł on przeciwdziałać, a z powodu zaistnienia której zamawiający staje przed koniecznością natychmiastowego wykonania określonego rodzaju zamówienia.
 

·
Registered
Joined
·
7,764 Posts
Ustawa, ustawą a Regulamin, Regulaminem. I do tego IZ Bydgoszcz!
Niech ktoś da znać jak coś się ruszy "na torach". Zegar (nieudolności?) cały czas tyka.
 

·
Registered
Joined
·
7,764 Posts
MiałyI; MiałyII; Wronki, ect. IZ "dogadał" się z DOM i roboty ruszały 2-3 dni po wydarzeniu.
 
4141 - 4160 of 4228 Posts
Top