SkyscraperCity Forum banner

[LK 181/24] Oleśnica - Wieluń - Herby Nowe / Bełchatów - Piotrków Trybunalski + budowa linii kolejowej Chorzew Siemkowice - Wieluń

76823 Views 299 Replies 60 Participants Last post by  mlodyy1985
Linia na dwóch odcinkach ma różny staus:

Herby -Wieluń-Kępno - zelektryfikowana, czynna dla przewozów towarowych i pasażerskich
Kępno-Oleśnica - niezelektryfikowny odcinek z zawieszonym ruchem kolejowym.

Od jakiegoś czasu prowadzone są starania o przywrócenie ruchu na odcinku Kępno-Oleśnica.

www.powiatkepno.pl said:


Wydarzenia
Spotkanie w Urzędzie Miasta Wrocławia
2013-06-20

W dniu 17.06.2013r. w Urzędzie Miasta we Wrocławiu Prezydent Rafał Dutkiewicz wraz ze swoim doradcą Panem Grzegorzem Romanem spotkali się z inicjatorami rewitalizacji linii nr. 181 Herby Nowe - Oleśnica na odcinku Oleśnica - Kępno. Grupie przewodniczył Wicestarosta Kępiński Pan Ryszard Dachowski, który przybył wraz z przedstawicielem przewoźnika kolejowego firmy Freightliner Panem Dyrektorem Krzysztofem Włodarczykiem oraz przedstawicielami Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ „Solidarność” Stanisławem Kokotem – Wiceprzewodniczącym Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej i Zdzisławem Jasińskim przewodniczącym NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Linii Kolejowych w Ostrowie Wlkp.
Na wstępie Wicestarosta R. Dachowski przedstawił materiały dot. inicjatywy mieszkańców powiatów: kępińskiego, wieruszowskiego, wieluńskiego, oleśnickiego oraz szeregu miejscowości położonych wzdłuż linii kolejowej 181 Herby Nowe – Oleśnica dot. uruchomienia połączenia kolejowego do Wrocławia. Wicestarosta podkreślił, że mimo iż wymienione miejscowości leżą w województwach: wielkopolskim, łódzkim to oddziaływanie metropolii wrocławskiej powoduje iż większość studentów wybiera uczelnie wrocławskie, jak i opiekę lekarzy specjalistów, szpitale, ośrodki kultury itp. we Wrocławiu. Stanisław Kokot podziękował panu Prezydentowi za przedstawienie alternatywnego planu połączenia kolejowego Wrocławia z Warszawą do planów ministra Nowaka, (który przedstawił projekt tzw. protezy koniecpolskiej, którą zgodnie skrytykowali zebrani), jaką była propozycja Prezydenta budowy linii kolejowej Wieruszów - Sieradz, czyli poł. linii kol.181 z linią 014 i dalej przez Łódź do Warszawy.
Następnie poinformowano Pana Prezydenta o planie budowy łącznika kolejowego linii 181 z linią 131 tj. połączenia Wielunia z Chorzewem Siemkowice i dalej przez Zduńską Wolę do Łodzi. Powyższy projekt wstępnie został uzgodniony przez pana Marszałka Witolda Stępnia z Panem Remigiuszem Paszkiewiczem z PKP PLK, czyli zarządcą infrastruktury kolejowej. Projekt ten przewiduje budowę linii kolejowej Wieluń - Chorzew Siemkowice, co umożliwi mieszkańcom powiatów: wieruszowskiego, wieluńskiego możliwość dojazdu koleją do Łodzi, gdyż na dzień dzisiejszy powiaty te są pozbawione możliwości dojazdu pociągiem do stolicy województwa.
Zebrani podkreślali, że budowa tego odcinka będzie stosunkowo niedroga (dwadzieścia kilka km. linii) oraz przy rewitalizacji odcinka linii 181 Kępno - Oleśnica umożliwi na bezpośrednie i najkrótsze połączenie Wrocławia z Warszawą. Zwrócono również uwagę na powstającą kopalnię węgla brunatnego w okolicach Złoczewa i konieczności transportu go do elektrowni w Bełchatowie, co miałoby niewątpliwie znaczenie dla transportu towarowego. Przedstawiciel przewoźnika Pan Krzysztof Włodarczyk poinformował o częstych remontach oraz wypadkach na linii 355 tj. Oleśnica – Ostrów Wlkp. które powodują częste zamykanie dla ruchu kolejowego tej linii i konieczności wybudowania dla niej alternatywnego połączenia.
Wspólnie postanowiono, że pomysł połączenia Wrocławia z Warszawą przez Kępno, Wieruszów, Wieluń, Zduńską Wolę, Łódź jest pomysłem godnym zainteresowania. Prezydent skieruje go do dalszych prac w zespole naukowców i ekspertów celem wyliczenia kosztów budowy oraz przydatności wspomnianej linii dla społeczeństwa. Zebrani podkreślili konieczność dalszej współpracy i zorganizowania kolejnych spotkań.
źródło: http://www.powiatkepno.pl/aktualnosci/aktualnosci_lista/idn:14772.html[/quote]
1 - 20 of 300 Posts
LK181 między Wieruszowem i Herbami została zbudowana w 1926 r.
Widać z nich, że przebieg linii LK181 między Wieruszowem i Herbami jest w dużej mierze zależny od przebiegu ówczesnej granicy polsko-niemieckiej.
Wcześniej (po I wojnie światowej) wszystkie połączenia kolejowe między Wielkopolską i polskim Górnym Śląskiem zostały przerwane; ich części przebiegające przez Dolny Śląsk, Opolszczyznę i płn-zach cz. Górnego Śląska znalazły się po stronie niemieckiej. Tak stało się m.in. z ciągiem LK272 i LK143 łączącym Kępno i Kalety. Dlatego podjęto decyzję o budowie kolejowego skrótu po stronie polskiej Wieruszów - Wieluń - Herby Nowe - Kalety (LK181 + LK131), aby na nowo połączyć Kępno z Kaletami (LK181 między Kępnem i Wieruszowem już istniał).

Z drugiej strony, teraz planuje się budowę odcinka między Wieluniem (LK181) i Chorzewem Siemkowicami (LK131) (być może w ramach Kolej+) i ewentualnie dalej przedłużenie tej linii do LK24 w Bełchatowie.
W związku z tym odcinek LK181 między Wieluniem i Herbami Nowymi staje się zbyteczny. Cały ruch można przekierować na nową linię i dalej przez LK131 do Herbów Nowych. Tereny Jury, przez które biegnie LK181 na odcinku od Wielunia do Herbów Nowych jest słabo zaludniony. Ruch towarowy jest mały.

Można by więc zlikwidować tą przedwojenną protezę, tym bardziej że linie LK272 i LK143 są już w Polsce, będzie też nowe połączenie Wielunia z LK131. A fundusze na utrzymanie tego odcinka można przeznaczyć na nowy odcinek.

Mapki Pod Semaforkiem przedstawiające stan kolei w Polsce płd-zach w 1925 i 1926:
1582899

1582900
See less See more
2
 • Like
Reactions: 1
@Kolejowy odkrywca Jednak sam przyznasz, że pomysł likwidacji odcinka Wieluń -Herby Nowe, którym jeżdżą pociągi w kierunku Katowic, jest absurdalny...
@Exelcior
@Kolejowy odkrywca

Mam na myśli zamknięcie odcinka Wieluń - Herby Nowe po wybudowaniu łącznika Wieluń - Chorzew Siemkowice. Nie wcześniej.
Więc to jest zastąpienie jednej linii drugą, zamiast dublowania od Wielunia na wschód i południe.

A na południe od Chorzewa S. do linii LK131 i tak dochodzi jeszcze LK146, którą mogą jechać pociągi.
Co więcej po wybudowaniu połączenia Chorzew S - Bełchatów - Piotrków i tak duża część ruchu będzie szła tam.


Dłuższa odpowiedź:
Mam na myśli zamknięcie odcinka Wieluń - Herby Nowe dopiero po wybudowaniu łącznika Wieluń - Chorzew Siemkowice. Nie wcześniej.

Więc to jest zastąpienie jednej linii drugą, zamiast dublowania od Wielunia na wschód i południe. Po wybudowaniu łącznika Wieluń - Chorzew na zachód od Wielunia byłaby jedna mocniej obciążona linia, a na wschód dwie.

A na południe od Chorzewa S. do linii LK131 i tak dochodzi jeszcze LK146, którą mogą też jechać pociągi, więc nie powinno być problemu z przeciążeniem LK131 na południe od Chorzewa S.
Co więcej po wybudowaniu połączenia Chorzew S - Bełchatów - Piotrków i tak duża część ruchu będzie szła z LK181 do Bełchatowa, Piotrkowa i LK1.

Pociągi z Poznania do Katowic mogą też jechać LK272 i LK143. LK181 swego czasu powstała, bo tamten ciąg został przerwany. Teraz ciąg LK272-LK143 jest w Polsce (od 1945 r.). Odległość z Poznania do Katowic jest nawet mniejsza przez LK272-LK143.

Krzepice mają 4,5 tys mieszkańców. Trochę mało. Również po wybudowaniu łącznika Wieluń - Chorzew przestaną tam jeżdzić pociągi z Wielunia. Łódzkie będzie pewnie wolało połączenie Wielunia przez LK131 (przez Działoszyn, które jest w łódzkim) lub przez LK146 (Pajęczno - też łódzkie), albo przez LK131-LK14 ze Zduńską Wolą i Łodzią.
Zastanawiam się też jak pojedzie wówczas TLK? Może przez Wieluń i Zduńską Wolę?
A co stanie się jak zostanie wybudowane KDP LK86 i łącznic do LK181? Część pociągów będzie wówczas jeżdzić na trasie Łódź - Sieradz - Wieruszów - Wieluń.

Po przedłużeniu LK24 do Chorzewa TLK mógł jechać przez Wieluń, Bełchatów, Piotrków Tr.
I czym mieszkańcy Krzepic dojadą do Tarnowskich Gór? Drezynami? Chyba, że województwo śląskie sfinansuje te połączenia.

Ale tak naprawdę dowiemy się co stanie się z LK181 Wieluń - Herby Nowe po otwarciu łącznika Wieluń - Chorzew S. Przewożnicy wybiorą którędy jeżdzić. Ale PLK powinna być już teraz przygotowana, że ten odcinek LK181 Wieluń - Herby Nowe nie będzie cieszył się zainteresowaniem i może już teraz trzeba pomyśleć o tym, żeby za dużo nie inwestować w ten odcinek.
See less See more
W Google: "Koncepcja połączenia kolejowego elektrowni Bełchatów z nowym złożem węgla brunatnego w Złoczewie".
Beata PIWOWAR, Krzysztof OCHOCIŃSKI (2016) "Koncepcja połączenia kolejowego elektrowni Bełchatów z nowym złożem węgla brunatnego w Złoczewie". Prace Instytutu Kolejnictwa – Zeszyt 150, str. 45-50.

Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego (BPPWŁ) opracowało trzy warianty przebiegu linii kolejowej z Bełchatowa do Wielunia:
1592432


Na podstawie opinii otrzymanej od Zarządcy Infrastruktury Kolejowej dotyczącej warunków włączenia nowej linii w sieć kolejową, wariant I i III wyłączono z dalszych analiz. PKP PLK S.A. wyklucza wspólny przebieg projektowanej linii z istniejącą infrastrukturą, ponieważ mógłby spowodować powstanie wąskiego gardła, co skutkowałoby ograniczeniem zdolności przepustowej na wspólnym odcinku ich przebiegu. (...)

W przypadku wariantu I, w którym na znacznej części przebieg linii pokrywał się z istniejącymi Studiami Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gmin, wykonawca wykonał modyfikację przebiegu tego wariantu, polegającą na zastąpieniu wspólnego przebiegu z linią nr 131 przebiegiem równoległym. (...) Biorąc pod uwagę wymienione ustalenia, szczegółowym analizom poddano warianty I i II.
Warianty II i I zostały uznane za najlepsze.


Attachments

See less See more
3
 • Like
Reactions: 4
^^^

Na razie są to "kreski na mapie", do złoża Złoczew może nawet nie powstać linia kolejowa bo może się okazać, że przewóz "lorami" do ładowni na LK181 będzie tańszy (patrz złoże Tomisławice PAK)
Kopalni pod Złoczewem nie będzie, więc tymi trzema kreskami między Wieluniem i złożem Złoczew bym się nie przejmował.
Istotne są tylko niebieskimi linie dla wariantu II, i czerwonymi linie dla wariantu I na Rys. 1.
1601058


O kopalni pod Złoczewem nie było mowy w ramach Kolej+ dla woj. łódzkiego. Tylko o łączniku LK181-LK131 i o linii LK24.
Na mapie PKP PLK umieszczony został przebieg zbliżony do wariantu I z powyższego studium (przez Chorzew Siemkowice).

I tworzy się nam powoli ciąg towarowy wschód - zachód omijający Warszawę i Łódź:
Terespol (z terminalem w Małaszewicach) - Łuków - Skierniewice - Koluszki - Piotrków Tr. - Bełchatów - Chorzew S. (lub Huta) - Wieluń - Kępno - Oleśnica - Wrocław - Zgorzelec.


Łódzkie z planami na Kolej+. Zyskają Bełchatów, Wieluń i Opoczno
2020-08-20
Wstępne założenia województwa łódzkiego dotyczące udziału w programie Kolej+ są bardzo ambitne. Samorząd planuje wybudować dwa nowe odcinki (z Bełchatowa do Kleszczowa i z Chorzewa-Siemkowic do Wielunia), zelektryfikować dwie istniejące trasy (z Piotrkowa Trybunalskiego do Bełchatowa i z Tomaszowa Mazowieckiego przez Opoczno do Skarżyska-Kamiennej) i zmodernizować istniejące torowiska. Dziś marszałek województwa zawiera w tej sprawie wstępne porozumienia z innymi samorządami.
Samorząd województwa łódzkiego poinformował o swoich planach dotyczących uczestnictwa w rządowym programie Kolej+. Marszałek województwa Grzegorz Schreiber podpisuje dziś listy intencyjne z innymi samorządami, które mają zainicjować współpracę dotyczącą trzech inwestycji. Pierwsza z nich dotyczy linii kolejowej nr 24 biegnącej z Piotrkowa Trybunalskiego przez Bełchatów do Rogowca, która wykorzystywana jest tylko w ruchu towarowym.

Zamiast likwidacji linii bełchatowskiej dojdzie do jej wydłużenia?

Według propozycji władz regionu trasa ta miałaby zostać zelektryfikowana i przedłużona do Kleszczowa. Przypomnijmy, że jeszcze kilka lat temu rozważana była nawet likwidacja tego odcinka w ramach planowanej optymalizacji sieci PKP PLK. Zarządca infrastruktury odstąpił jednak od pomysłu na wniosek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Choć samorząd wskazywał wtedy na możliwość wykorzystania trasy do Bełchatowa w ruchu pasażerskim, przez lata nie powstawałły konkretne plany reaktywacji przewozów. Jeśli województwo pozyska środki na elektryfikację, wydaje się, że szanse na skierowanie tam pociągów regionalnych będą bez porównania większe niż dotychczas.

Kolejnym z projektów, które marszałek zamierza zrealizować dzięki wsparciu z programu Kolej+, jest budowa nowej linii kolejowej, która połączyłaby Magistralę Węglową (linia nr 131) z linią nr 181 Herby Nowe – Oleśnica. Trasa miałaby wybiegać z węzłowej stacji Chorzew-Siemkowice i kończyć się w Wieluniu. Dałoby to temu ostatniemu miastu o wiele lepsze niż dziś połączenie do Łodzi (przez Chorzew-Siemkowice i Zduńską Wolę). Nie zdecydowano się na wnioskowanie o budowę nowego odcinka z Chorzewa-Siemkowic do Bełchatowa (taka koncepcja pojawiała się w przeszłości).

Oczekiwane wspólne plany województw łódzkiego i świętokrzyskiego

Ostatnie z przedsięwzięć ma być realizowane wspólnie z województwem świętokrzyskim. Marszałkowie z obu regionów mają podpisać dziś dokumenty niezbędne do przygotowania studium projektowo-technicznego dotyczącego modernizacji i elektryfikacji linii nr 25 pomiędzy Tomaszowem Mazowieckim a Skarżyskiem-Kamienną. Przypomnijmy, że już wcześniej władze regionu łódzkiego zapowidziały, że zamierzają wraz z PKP PLK zelektryfikować swój odcinek tej trasy – z Tomaszowa Mazowieckiego do Opoczna.

O ile pomiędzy Tomaszowem a Opocznem kursują wciąż spalinowe pociągi uruchamiane przez Polregio, o tyle feagment istotnego dawniej ciągu z Opoczna do Skarżyska-Kamiennej pozostaje nieczynny w ruchu pasażerskim. Zawieszenie przewozów nastąpiło w roku 2009, kiedy z rozkładu jazdy wykreślono dwie ostatnie pary kursów osobowych. Przez kilka kolejnych miesięcy na odcinku Skarżysko-Kamienna – Końskie kursowała zastępcza komunikacja autobusowa, ale szybko przestano ją utrzymywać.

Łódzkie: Przetargi na studia dla Kolej Plus rozstrzygnięte
2021-04-08
Rozstrzygnięte zostały przetargi na opracowanie studiów planistyczno-prognostycznych na realizację wszystkich trzech projektów zgłoszonych przez województwo łódzkie do programu Kolej Plus.
Województwo łódzkie złożyło do programu Kolej Plus trzy projekty, w tym jeden razem z woj. świętokrzyskim. To nowa linia kolejowa od „Węglówki” w stronę Wielunia oraz modernizacja połączeń Tomaszów – Opoczno – Skarżysko Kamienna i Piotrków – Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa. Więcej na temat projektów piszemy dokładnie tutaj.

W przetargu na opracowanie niezbędnych studiów planistyczno-prognostycznych oferty złożyły trzy firmy. Najwięcej punktów w oparciu o przyjęte kryteria wyboru (cena była tylko jednym z ich elementów) otrzymało Polsko – Hiszpańskie Konsorcjum firm IDOM. Wszystkie dokumentacje studialne wykona łącznie za 6,3 mln zł. Dokumentacje będą współfinansowane przez Województwo Świętokrzyskie, Miasto Bełchatów, Gminę Kleszczów i Gminę Wieluń.

Jak informuje samorząd, celem studium będzie wypracowanie koncepcji, która będzie stanowić podstawę do dalszej realizacji projektu w tym dokumentacji niezbędnej do budowy połączenia kolejowego. Powinno zawierać m.in. prognozy ruchu; oszacowanie kosztów dla różnych wariantów infrastruktury, ocenę wpływu projektu na usprawnienie połączenia danego miasta z miastem wojewódzkim. Studium będzie stanowić podstawę opracowania przez PKP PLK studium projektowo-technicznego.

Projekty modernizacji lini nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski – Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa” oraz budowy linii do Wielunia przewidują realizację i zakończenie robót do 2028 roku. Natomiast dla modernizacji linii nr 25 zakładane jest na razie tylko wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej wraz z pozyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych.

Kolej Plus: Łódzkie z kompletem umów (...)
2021-05-05
Województwo łódzkie ma już komplet podpisanych umów na studia potrzebne do realizacji programu Kolej Plus. (...)

Województwo łódzkie podpisało dwie kolejne umowy na opracowanie studium planistyczno-prognostycznego dla projektów ubiegających się o środki programu Kolej +. Przedmiotem badań będzie nowa linia kolejowa odchodząca od „Węglówki” w stronę Wielunia oraz modernizacja linii kolejowej Piotrków – Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa. Więcej na temat tych projektów piszemy dokładnie tutaj.

Wykonawcą obu dokumentacji będzie firma Idom Inżynieria, Architektura i Doradztwo. Ich opracowanie będzie kosztować łącznie 3,118 mln złotych netto.

Wcześniej województwo podpisało umowę na opracowanie studium dla projektu elektryfikacji z modernizacją linii kolejowej nr 25 na odcinku Tomaszów Mazowiecki – Skarżysko-Kamienna. Oznacza to, że ten region ma już umowy na prace planistyczne dla wszystkich trzech złożonych do programu Kolej Plus projektów.
(...)
1601054
See less See more
2
Nie ma wątku dla LK24, a osobnego dla tej linii nie ma sensu tworzyć.
Z drugiej strony LK181-LK24 to jest jeden potencjalny ciąg transportowy Oleśnica - Kępno - Wieluń - Chorzew S. (lub Huta) - Bełchatów - Piotrków Tr.

Proponuje zmianę nazwy tego wątku
z [LK 181] Herby Nowe - Wieluń - Oleśnica
na [LK 181/24] Oleśnica - Wieluń - Herby Nowe / Bełchatów - Piotrków Trybunalski
 • Like
Reactions: 1
@Robert AB: Jak to nie będzie ?

Choć fakt budowa linii do odkrywki Złoczew jest drugorzędna, więc najpierw trzeba byłoby wybudować linię z Bełchatowa do Wielunia razem z łącznicą biegnącą w kierunku Złoczewa, a potem zająć się resztą żeby nie blokować ruchu.
To już pytanie do innego wątku:
Prace na linii nr 181. Zawieszony ruch pociągów do Wielunia
Roboty na moście na Wyderce, prace utrzymaniowe w okolicach Janinowa i remont przejazdów kolejowo-drogowych to zakres wartej 6 mln zł inwestycji realizowanej przez PKP PLK na liinii nr 181. Oznacza to duże zmiany dla pasażerów. Korzystający z pociągów regionalnych muszą przesiąść się do autobusów, ci podróżujący składami dalekobieżnymi będą zaś jeździć objazdem.
Od kilku dni pociągi nie kursują po łączącej województwa śląskie, opolskie i łódzkie trasie Tarnowskie Góry – Wieluń Dąbrowa. – Rozpoczęliśmy prace przy przebudowie mostu kolejowego nad rzeką Wyderką w Janinowie – tłumaczy Katarzyna Głowacka z Zespołu Prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych. Znajduje się on na krótkim fragmencie linii kolejowej nr 181 przecinającym skraj Opolszczyzny.

Roboty nie tylko na samym moście

– W ramach prac przewidziano montaż stalowego przęsła, wykonanie nowych przyczółków żelbetowych i wzmocnienie ich fundamentów oraz wymianę toru – mówi nasza rozmówczyni. Przęsło nie będzie jednak całkowicie nowe. Pochodzi ono z mostu nad Wisłą znajdującego się w ciągu linii nr 91 Kraków Główny – Medyka. Konstrukcja stojąca dotychczas w Janinowie zostanie rozebrana ze względu na jej zły stan techniczny.

Wykorzystując przerwę w ruchu, zarządca infrastruktury przeprowadzi też prace na przejazdach kolejowo-drogowych: na drodze krajowej nr 42 w Janinowie i na drodze wojewódzkiej nr 488 w Wieluniu-Dąbrowie. – Dzięki temu będzie bezpieczniej – przekonuje przedstawicielka PKP PLK. Na odcinku linii nr 181 Janinów – Panki wykonane zostaną natomiast prace utrzymaniowe obejmujące wymianę szyn i podkładów oraz regulację toru.

Podróż trwa o pół godziny dłużej

– Wykonawcą prac jest Dolkom Wrocław, a ich wartość to ok. 6 mln zł – usłyszeliśmy. Polskie Linie Kolejowe zapowiadają, że roboty zakończą się w czwartym kwartale tego roku. Inwestycja wymusza istotne zmiany w ruchu kolejowym. Za pociągi Polregio z Wielunia-Dąbrowy do Tarnowskich Gór uruchomiona została zastępcza komunikacja autobusowa funkcjonująca na odcinku do stacji Herby Nowe (tam następuje przesiadka na pociąg). Czas przejazdu wydłużył się o ok. pół godziny.

Pociągi dalekobieżne kursują przez Kluczbork. Na trasie Krzepice – Kępno funkcjonuje zaś zastępcza komunikacja autobusowa. – Informacje dla podróżnych są dostępne na stacjach i przystankach oraz na naszej stronie internetowej – zapewnia Katarzyna Głowacka. Roboty wymusiły ponadto zmiany w organizacji ruchu towarowego.
 • Like
Reactions: 2
Linia kolejowa biegnąca przez Wieluń miała strategiczne znaczenie dla kraju. Została zbudowana w latach 1925-26. ARCHIWALNE ZDJĘCIA
95 lat temu do Wielunia dotarł pierwszy pociąg próbny po budowanej zaledwie od trzech miesięcy linii kolejowej. ZOBACZ W GALERII zdjęcia dokumentujące budowę drogi żelaznej, która miała dla odrodzonej RP strategiczne znaczenie.

Wieluń na głównym szlaku transportu węgla

Budowa drogi żelaznej Kalety-Wieluń-Podzamcze w okresie międzywojnia miała dla kraju strategiczne znaczenie gospodarcze i polityczne. Władzom państwowym zależało na szlaku kolejowym służącym transportowi węgla ze śląskich kopalń do bałtyckich portów, skąd eksportowano surowiec do innych krajów. Tor poprowadzony przez Wieluń pozwalał ominąć tak zwany korytarz kluczborski, za korzystanie z którego niemieckie koleje pobierały wysokie opłaty. Ustawę upoważniającą „rząd do budowy pierwszorzędnej normalnotorowej kolei, użytku publicznego, od stacji kolejowej Kalety przez Herby, Wieluń do stacji kolejowej Podzamcze (obecnie Wieruszów), ogólnej długości około 122 klm” prezydent Polski Stanisław Wojciechowski podpisał 23 czerwca 1925 r. Już dwa miesiące później ruszyła budowa.

ZOBACZ W GALERII: ZDJĘCIA DOKUMENTUJĄCE BUDOWĘ LINII KOLEJOWEJ PRZEZ WIELUŃ (pochodzą z wydanego w 1928 r. albumu poświęconego linii Kalety-Podzamcze) ORAZ ZDJĘCIA WSPÓŁCZESNE (autor: Zbigniew Rybczyński)

Pierwszy pociąg normalnotorowy dotarł do Wielunia już trzy miesiące po rozpoczęciu budowy toru. Przyjazd próbnego składu w dniu 8 listopada 1925 r. stanowił doniosłe wydarzenie w życiu miasta.
Wieluń, który odcięty był od świata, przekonał się, że będzie połączony z Europą. To też w oczekiwaniu przybycia tego pierwszego pociągu próbnego wyległy na stację kolejową "Wieluń" tysiączne tłumy ludności, a gdy w oddali ukazał się dym biały zbliżającego się pociągu, na twarzach obecnych malowała się szczera radość - relacjonował tygodnik "Gazeta Wieluńska".
Linia kolejowa przez Wieluń była budowana z dwóch stron jednocześnie, a ostatnie gwoździe pod szyny zabito w Mirowszczyźnie niedaleko Rudnik. Szlak został oddany do użytku w listopadzie 1926 r. Budowany równocześnie z torem dworzec umiejscowiono daleko za Wieluniem, w folwarku Dąbrowa, co nie podobało się mieszkańcom. W 1951 roku zbudowany został przystanek kolejowy bliżej miasta, o który wielunianie zabiegali jeszcze przed wojną. Jako że wielokrotne próby załatwienia tej sprawy w Naczelnej Dyrekcji PKP nie odnosiły skutku, zdecydowano się zbudować budynek kasowo-bagażowy z poczekalnią oraz peron z funduszy miejskich. Dzisiaj stację tę potocznie nazywa się „giewontem”.

Według planów z okresu międzywojnia dzisiejsza stacja Wieluń-Dąbrowa miała stać się węzłem kolejowym o dużym znaczeniu. Pierwotny zamysł był taki, aby linia z Kaletów wiodła przez Wieluń do Inowrocławia, z odnogą do Podzamcza. Co więcej, w przyszłości Wieluń miał też zostać połączony koleją z Piotrkowem i dalej z Lublinem i Radomiem. Skończyło się na planach. Nieczynny od 2010 r. dworzec przy ulicy Kolejowej został rewitalizowany i obecnie służy działalności kulturalnej. W ostatnich latach na zlecenie PKP przeprowadzono lifting zdegradowanego dworca na wieruszowskim Podzamczu.

Obchody 90-lecia z parowozem

3 września 2016 r. na stacji Wieluń-Dąbrowa zorganizowano obchody 90-lecia linii kolejowej Kalety-Podzamcze. Specjalnie na tę okazję przyjechała odrestaurowana lokomotywa parowa Ty42-24.

Nie zabrakło ważnych gości, w tym przedstawicieli władz kolejowych, ministerialnych i samorządowych. Byli również obecni i emerytowani kolejarze, związani z linią kolejową 181. Antoni Byczak widział w swoim życiu niejeden parowóz. Kiedy ponad 30 lat temu rozpoczynał pracę w wieluńskiej nastawni, były one jeszcze w użytku.

- Lokomotywy parowe ciągnęły składy, robiły manewry na stacji Wieluń-Dąbrowa. To były pociągi z duszą - wspomina Antoni Byczak. - Wiele się zmieniło od tego czasu, nie tylko pod kątem technologii. Kiedyś z Wielunia można było dojechać pociągiem w różne zakątki kraju, a dziś jest nawet problem z połączeniem do Kępna. Sam często w latach 90. jeździłem do Wrocławia. Dobrze byłoby, żeby starania o reaktywację tego połączenia odniosły skutek.

Dodajmy, że bezpośrednie połączenie Wielunia ze stolicą Dolnego Śląska funkcjonowało w latach 1993-1995. W tym okresie kursował dalekobieżny pociąg przyspieszony relacji Wrocław-Częstochowa. Na niezelektryfikowanym odcinku Kępno-Oleśnica skład był ciągnięty przez dodatkową lokomotywę ST43.

Budowę linii nadzorował wybitny inżynier

Na obchodach zjawił się również m.in. wnuk Józefa Tymoteusza Nowkuńskiego, nadzorującego przed 90 laty budowę drogi żelaznej przez Wieluń. Nowkuński jest uznawany za najwybitniejszego budowniczego linii kolejowych na polskich ziemiach. Do współpracy przy linii Kalety-Podzamcze dobrał sobie obiecujących polskich inżynierów i techników. Dla całego zespołu udział w tym przedsięwzięciu był swoistym poligonem doświadczalnym. Budowa szlaku w latach 1925-1926 została bogato udokumentowana. W izbie tradycji na stacji Herby Nowe znajduje się pięknie wydany album poświęcony tej inwestycji. Ujęto w nim również rozliczenia finansowe, które są kolejnym dowodem na to, że inwestycja była ewenementem.

- Budżet był niesłychanie mały, a jednak nie tylko wybudowano linię w krótkim czasie, ale z tego sprawozdania wynika, że jeszcze zaoszczędzili trochę pieniędzy! - mówił Józef Nowkuński, wnuk budowniczego linii. W czym tkwi tajemnica sukcesu tego przedsięwzięcia? - Kwestia organizacji pracy, doboru ludzi. To wszystko zagrało – dodał.

Po przemianach ustrojowych linia została zmarginalizowana

Można powiedzieć, że niemal przez cały okres powojennego funkcjonowania linii ruch pociągów odbywał się na dwóch osobnych odcinkach: z Kępna przez Wieluń na Śląsk oraz z Kępna do Oleśnicy. Jeśli chodzi o "nasz" odcinek, to w najlepszych czasach dziennie kursowało 7-10 par pociągów pasażerskich.
W okresie powojennym linia przez Wieluń i Wieruszów w dalszym ciągu odgrywała ważną rolę w ruchu towarowym. Choć już nie tak ważną, jak w pierwszych latach po budowie. Do portów w Gdyni i Gdańsku prowadziła już bowiem magistrala węglowa, a poza tym pociągi bez przeszkód mogły też kursować przez Kluczbork. W 1965 r. zelektryfikowano odcinek Kalety – Herby Nowe, a w 1981 r. sieć trakcyjną pociągnięto przez Krzepice, Wieluń, Wieruszów do Kępna.

Załamanie zarówno w ruchu pasażerskim, jak i towarowym, przyszło wraz z przemianami ustrojowymi. W latach 90-tych ilość przewozów zaczęła gwałtownie maleć. Był nawet okres, gdy z Herbów Nowych do Kępna nie kursowały towarówki. Ostatnie dekady upłynęły pod znakiem protestów przeciwko likwidacji kolejnych połączeń, zamykania poczekalni i kas biletowych na dworcach i wspominania starych dobrych czasów podczas jubileuszy.

Próby reaktywacji połączeń szynowych z Wielunia do Wrocławia

Podejmowane są inicjatywy ożywienia ruchu kolejowego na linii 181 Herby Nowe – Oleśnica. Szczególne zainteresowanie wzbudza idea reaktywacji połączeń pasażerskich do Wrocławia. Do osiągnięcia tego celu konieczna jest kompleksowa rewitalizacja odcinka torowiska między Kępnem i Oleśnicą. Latem 2020 r. władze Dolnego Śląska zgłosiły tę inwestycję do rządowego programu Kolej+. Wyniki naboru wniosków nie zostały jeszcze ogłoszone.
1770034

1770035

1770037

1770038

1770040

1770043

1770044

1770045

1770046

1770047

1784848

1770048

1770049

1770050

1770051

1770052

1770053

1770054

1770055

1770056

1770058

1770060

1770061

1770063

1770064

1770066

1770067

1770068

1784853

1770070

1770071

1770072

1770073

1770074

1770075

1770076

1770077

1770078

1770080

1770081

1770082

1770084

1770085

1770086

1770088

1770089

1770090

1770091

1770092

1770093

1770095

1770096

1770097

1770098

1770100

1770102

1770103

1770104


See less See more
58
 • Like
Reactions: 5
Tutaj ciekawa część Uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego z 6 maja 2021 r.
Zaznaczone są plany nowych linii między innymi KDP, z Wielunia do Bełchatowa, czy z Łodzi do Piotrkowa T. przez Rzgów.
Umieszczone są też planowane przystanki.1864535

1864538

1864539

1864540

Cały dokument:
dziennik.lodzkie.eu/WDU_E/2021/2686/akt.pdf
See less See more
4
 • Like
Reactions: 4
Żadnych przystanków między Piotrkowem i Bełchatowem? Przecież się prosi o taki Bogdanów.
Na mapie umieścili tylko przystanki dla linii czynnych z ruchem pasażerskim lub remontowanych.
A dla LK24 Piotrków - Bełchatów firma przygotowuje teraz Studium do programu Kolej+. Więc pewnie jeżeli pojawią się rekomendacje w tej strategii to może coś jeszcze dodają.
 • Like
Reactions: 1
@Robert AB: Czy jest też mapa z planem z województwa śląskiego i opolskiego ?
Urzędy wojewódzkie śląskie i opolskie wypadają tutaj gorzej niż łódzki. Map jak na lekarstwo w śląskich i opolskich dokumentach.
Ale w śląskim tą pustkę nadrabia GZM.

Zobacz linki i załączniki - nie wszędzie są mapy. Może coś jeszcze jest czego mi się nie udało znaleźć. GZM idzie dalej niż to co jest poniżej, pracują nad integracją kolei i tramwajów.Aktualizacja mapy z marca 2021:
1869287


Jest jeszcze program przystankowy (te mapy mogą zawierać błędy) i Kolej+.

1869085

I oczywiście plany budowy KDP w śląskim:

Attachments

See less See more
13
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Przetarg na studium wykonalności modernizacji linii Oleśnica–Kępno jeszcze w tym roku

2021-08-16

Samorząd woj. dolnośląskiego zamierzał modernizować linię kolejową Oleśnica–Kępno pod kątem obsługi pociągów pasażerskich. Inwestycja miała być realizowana ze środków pochodzących z programu „Kolej plus”. Została jednak z niego wycofana. Prace ma natomiast przeprowadzić spółka PKP PLK, która zapowiada, że jeszcze w tym roku ogłosi przetarg na wykonanie studium wykonalności dla linii kolejowej nr 181 na odcinku Herby Nowe–Kępno–Oleśnica.

Chociaż Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego planował rewitalizację linii i zgłosił ją do rządowego programu (Kolej plus), z którego inwestycja zyskałaby 85% dofinansowanie, właśnie się z tych planów wycofał. Urzędnicy stwierdzili, że łatwiej będzie, jeśli sprawą zajmie się państwowa spółka kolejowa, która opracuje studium wykonalności i pozyska środki finansowe na realizację inwestycji. Aktualnie kolejarze przygotowują już dokumentację przetargową.

Jak zmieni się linia po remoncie?

Zgodnie z założeniami wstępnymi linia po remoncie ma umożliwić zwiększenie liczby pociągów towarowych, a przede wszystkim zostanie dostosowana do obsługi ruchu regionalnego na odcinku pomiędzy Kępnem a Oleśnicą. Obecnie pociągi na tej trasie muszą zwalniać nawet do 40 km/godz. I chociaż kilka lat temu wydano 25 mln zł na wymianę podkładów, wzmocnienie toru oraz naprawę nawierzchni na przejazdach kolejowo-drogowych, niezbędne są dalsze inwestycje, które pozwolą zwiększyć prędkość pociągów. Poprzedni remont był wykonywany pod kątem ruchu towarowego. Teraz konieczne jest to, aby zająć się infrastrukturą do obsługi ruchu pasażerskiego, łącznie z przystankami na trasie.

----------------------------------------------------------------------------------------------------


----------------------------------------------------------------------------------------------------

1961404

www.facebook.com/liniakolejowa181/photos/a.174536909259960/4204737666239844/
----------------------------------------------------------------------------------------------------


----------------------------------------------------------------------------------------------------

Wieluń uzyska połączenie kolejowe z Warszawą i Berlinem?
2021-01-20

O rozmowach prowadzonych na temat modernizacji linii kolejowych łączących Wieluń z Wrocławiem poinformował wczoraj na swoim profilu facebookowym poseł Paweł Rychlik:
„(…) spotkanie w siedzibie Polskich Linii Kolejowych z Prezesem Ireneuszem Merchlem, Wiceministrem Infrastruktury Andrzejem Bittelem oraz posłem Wrocławia – Pawłem Hreniakiem daje duże nadzieje na to, że studenci z Wielunia i Wieruszowa na zajęcia będą mogli jechać bezpośrednio pociągiem. Oczywiście sprawa kluczowej linii nie dotyczy wyłącznie studentów. Przebudowa linii 181 na odcinku Kępno-Oleśnica za kwotę niemal 200 mln złotych jest w bliskim zasięgu. (…) Rozmawialiśmy również o połączeniu ze stolicą województwa w ramach programu Kolej Plus. Połączenie Wieluń-Siemkowice, a dalej Łódź i reszta świata to priorytetowy cel dla Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera”.
1961429

----------------------------------------------------------------------------------------------------
See less See more
2
 • Like
Reactions: 2
11 września wracają pociągi na trasę przez Wieluń
2021-09-08

Od soboty 11 września znów będziemy mogli wsiąść do pociągów w Wieluniu i Wieruszowie. Tak jak przed wakacjami, będą dostępne dwa połączenia dalekobieżne relacji Poznań-Kraków

Ruch pociągów przez Wieluń został zawieszony w połowie czerwca. Zmiany w rozkładzie wymusiły prace modernizacyjne na linii 181, w tym przede wszystkim przebudowa mostu w okolicy Rudnik. Na czas remontów przewoźnicy PKP uruchomili zastępczą komunikację autobusową. Z połączeń kolejowych znów będzie można korzystać od 11 września.
Tak jak wcześniej, w Wieluniu i Wieruszowie - zarówno rano, jak i wieczorem - będzie można wsiąść do pociągów Intercity do Krakowa i Poznania. Wracają też połączenia Polregio ze stacji Wieluń Dąbrowa do Tarnowskich Gór – początkowo trzy, a od 13 września pięć dziennie.

Godziny odjazdów pociągów Intercity od 11 września 2021 r.:
 • Poznań Główny - odjazd z Wielunia 7:48, odjazd z Wieruszowa 8:16, przyjazd do Poznania 10:25
 • Kraków Główny - odjazd z Wieruszowa 7:50, odjazd z Wielunia 8:21, przyjazd do Krakowa 11:21
 • Poznań Główny - odjazd z Wielunia 19:28, odjazd z Wieruszowa 19:49, przyjazd do Poznania 21:49
 • Kraków Główny- odjazd z Wieruszowa 20:11, odjazd z Wielunia 20:35, przyjazd do Krakowa 23:42
Godziny odjazdy pociągów Polregio do Tarnowskich Gór ze stacji Wieluń Dąbrowa (cztery minuty później zatrzymują się na przystanku Wieluń Miasto):
 • 3:43 (od 11 września)
 • 5:32 (od 13 września)
 • 9:25 (od 11 września)
 • 14:58 (od 11 września)
 • 17:15 (od 13 września)
Wyszukiwarka połączeń znajduje się pod adresem mt.rozklad-pkp.pl. Rozkłady kolejowe w formacie PDF można pobrać na portalu pasażera PKP.
 • Like
Reactions: 1
Kolej+ w woj. łódzkim - spotkania informacyjne

Spotkania informacyjne dotyczące nowych połączeń kolejowych - KOLEJ+
Zapraszamy na spotkania informacyjne dotyczące nowych połączeń kolejowych
linki do transmisji on-line:

 • We wtorek 5 października 2021 r., godz. 18:00 prezentacja Projektu pn.: „Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 25 na odcinku Tomaszów Mazowiecki – Skarżysko-Kamienna” -

 • W środę 6 października 2021 r., godz. 18:00 prezentacja Projektu pn.: „Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski – Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa” -

 • W czwartek 7 października 2021 r., godz. 18:00 prezentacja Projektu pn.: „Budowa linii łączącej linię kolejową nr 131 (Chorzew Siemkowice) z linią kolejową nr 181 (Wieluń)” -


OGŁOSZENIE
ws. spotkania informacyjnego dotyczącego Projektu pn. „Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 25 na odcinku Tomaszów Mazowiecki – Skarżysko-Kamienna”

Firma IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo Sp. z o.o. na zlecenie Województwa Łódzkiego oraz Województwa Świętokrzyskiego opracowuje Studium Planistyczno-Prognostyczne dla Projektu pn. „Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 25 na odcinku Tomaszów Mazowiecki – Skarżysko-Kamienna”
Celem Projektu jest rozwiązanie problemu braku dogodnego połączenia kolejowego pomiędzy Tomaszowem Mazowieckim (miastem o liczbie mieszkańców powyżej 10 tys.) a Kielcami (miastem wojewódzkim z siedzibą Sejmiku). Projekt będzie obejmował istniejącą linię kolejową nr 25 na odcinku Tomaszów Mazowiecki – Skarżysko Kamienna.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy mieszkańców na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w formule on-line za pośrednictwem profilu YouTube Wykonawcy „IDOM Poland”:
Link - https://youtu.be/i_2s7wzmHA0
Spotkanie transmitowane będzie na żywo:
5 października 2021 r., godz. 18:00


OGŁOSZENIE
ws. spotkania informacyjnego dotyczącego Projektu pn. „Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski – Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa”

Firma IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo Sp. z o.o. na zlecenie Województwa Łódzkiego opracowuje Studium Planistyczno-Prognostyczne dla Projektu pn. „Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski – Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa”
Celem Projektu jest rozwiązanie problemu braku komunikacji kolejowej pomiędzy Bełchatowem (miastem o liczbie mieszkańców powyżej 10 tys.) a Łodzią (miastem wojewódzkim z siedzibą Sejmiku). Realizacja powyższego celu nastąpi poprzez wykorzystanie istniejących odcinków linii kolejowej nr 17 Łódź Fabryczna – Koluszki i linii kolejowej nr 1 Warszawa Zachodnia – Katowice oraz poprzez modernizację wraz z elektryfikacją istniejącej linii kolejowej nr 24 Piotrków Trybunalski – Bełchatów – Zarzecze wraz z wydłużeniem do Strefy Przemysłowej w Bogumiłowie (gmina Kleszczów).

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy mieszkańców na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w formule on-line za pośrednictwem profilu YouTube Wykonawcy „IDOM Poland”:
Link - https://youtu.be/HksbXiL5-Xc
Spotkanie transmitowane będzie na żywo:
6 października 2021 r., godz. 18:00


OGŁOSZENIE
ws. spotkania informacyjnego dotyczącego Projektu pn. „Budowa linii łączącej linię kolejową nr 131 (Chorzew Siemkowice) z linią kolejową nr 181 (Wieluń)”

Firma IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo Sp. z o.o. na zlecenie Województwa Łódzkiego opracowuje Studium Planistyczno-Prognostyczne dla Projektu pn. „Budowa linii łączącej linię kolejową nr 131 (Chorzew Siemkowice) z linią kolejową nr 181 (Wieluń)”
Celem Projektu jest rozwiązanie problemu braku dogodnego połączenia kolejowego pomiędzy Wieluniem (miastem o liczbie mieszkańców powyżej 10 tys.) a Łodzią (miastem wojewódzkim z siedzibą Sejmiku). Realizacja powyższego celu nastąpi poprzez wykorzystanie istniejących odcinków linii kolejowej nr 14 Łódź Kaliska – Tuplice oraz linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory – Tczew oraz budowę nowego odcinka linii kolejowej łączącej linię kolejową nr 131 z linią kolejową nr 181.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy mieszkańców na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w formule on-line za pośrednictwem profilu YouTube Wykonawcy „IDOM Poland”:
Link - https://youtu.be/LGC6qPMPI3Q
Spotkanie transmitowane będzie na żywo:
7 października 2021 r., godz. 18:00Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Infrastruktury

al. Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź,
e-mail: [email protected]

Wykonawca dokumentacji:
IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo Sp. z o. o
Adres korespondencyjny:
ul. Sienna 39, piętro VI
00-121 Warszawa
[email protected]See less See more
4
 • Like
Reactions: 2
LK181 Kępno - Oleśnica
Projekt "Rewitalizacja linii kolejowej Herby Nowe - Oleśnica na odcinku Kępno - Oleśnica z elektryfikacją".

Odpowiedź PKP PLK na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Jakie są plany? -dobre, jeszcze takich nie było, tj. modernizacja za 360 mln zł!!! Czy w 2026r. dojedziemy pociągiem do Wrocławia? Planuje się m.in. elektryfikację linii Kępno - Oleśnica, a pociągi pasażerskie będą jeździć 120km/h.
Nieoficjalnie mówi się o 8 parach pociągów osobowych na trasie Wrocław - Wieluń.
Dolnośląskie będzie organizatorem przewozów.


www.facebook.com/liniakolejowa181/posts/4365697103477232
.
See less See more
3
 • Like
Reactions: 5
Kolej Plus: Dolny Śląsk przedstawił PLK cztery z pięciu projektów
2021-11-26

Samorząd województwa dolnośląskiego podsumował drugi etap programu Kolej Plus. Ostatecznie opracował i złożył dokumenty dla czterech z pięciu zgłoszonych projektów. Szacowany koszt ich realizacji sięga blisko 800 milionów złotych. (...)
Jak pisaliśmy, ostatecznie nie wszczęto przetargu na studium dla projektu dotyczącego linii nr 181 na Oleśnica - Kępno. W opublikowanej informacji prasowej samorząd wyjaśnia, że PKP opracują studium wykonalności dla realizacji prac we własnym zakresie. Modernizacja umożliwi dostosowanie jej do połączenia z nową linią [KDP - LK86], która ma być elementem komponentu kolejowego Centralnego Portu Komunikacyjnego - tłumaczy UMWD.

.
 • Sad
Reactions: 1

Kolej dla Bełchatowa poróżniła radnych. ''Opodatkujemy mieszkańców po 500 zł na prezent''
2021-12-20

Blisko 32 mln zł w najbliższych latach planuje przeznaczyć miasto na modernizację i rozbudowę linii kolejowej, która połączy Bełchatów z Piotrkowem, a dalej z Łodzią. Urząd wraz z innymi samorządami stara się o potężną rządową dotację, ale sporo musi wyłożyć też z własnej kieszeni. Nie wszystkim radnym taki pomysł się podoba...

O przywrócenie połączeń kolejowych Bełchatów postanowił zawalczyć wspólnie z gminami Kleszczów i Wola Krzysztoporska oraz województwem łódzkim. Samorządy połączyły siły i razem starają się o rządowe dofinansowanie w ramach programu „Kolej Plus”. Stawka nie jest mała, bo to aż 85 proc. dotacji dla inwestycji. Planowana modernizacja linii kolejowej nr 24 pomiędzy Bełchatowem i Piotrkowem, a także dobudowanie trasy do Bogumiłowa w gminie Kleszczów, pozwoliłyby nie tylko na wznowienie połączeń pasażerskich, ale również byłyby szansą na lepsze skomunikowanie stref przemysłowych. Co zyskaliby bełchatowianie? To przede wszystkim połączenie kolejowe do Łodzi.

Projekt kolei dla Bełchatowa został zakwalifikowany już do drugiego etapu wyścigu o rządową dotację. Przygotowane zostało studium planistyczno-prognostyczne. W przedstawionej koncepcji uznano, że najkorzystniejszy będzie wariant zakładający przejazd pociągu przez miejscowości Wola Krzysztoporska, Korczew, Bełchatów – miasto, Kurnos, Trząs (Zarzecze) i Bogumiłów. Podróż pociągiem z Bełchatowa do dworca Łódź Fabryczna trwałaby 86 minut, a długość całej trasy wyniosłaby 89 km.

Radny mówi o "prezencie" dla łódzkiej kolei

Podczas, gdy samorządy wciąż czekają na rozstrzygnięcie rządowego konkursu, w swoich budżetach na kolejne lata muszą zaplanować tzw. wkład własny do projektu. Ile będzie musiał wyłożyć na to przedsięwzięcie Bełchatów? Okazuje się, że całkiem sporo, bo prawie 32 mln zł. Kwota została zapisana w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta do 2028 roku.

Pomysł modernizacji linii kolejowej dla Bełchatowa wzbudził ogromne emocje podczas ostatniej sesji rady miejskiej. Niektórzy z radnych poddawali w wątpliwość sens inwestycji, która pochłonie tak wiele pieniędzy z budżetu, domagając się jednocześnie debaty na temat samej inwestycji.

Włodzimierz Kuliński
, radny Koalicji Obywatelskiej przypomniał, że zamówione zostało studium odnośnie planowanej linii, a w tej sprawie nie odbyła się nawet debata ani z radnymi, ani też z mieszkańcami.

- Powinniśmy wiedzieć ile osób będzie korzystało z tego środka transportu, czy to jest opłacalne? Mówimy przecież o ogromnych pieniądzach z budżetu miasta – mówił Włodzimierz Kuliński.
Zaplanowane 32 mln zł określił jako darowiznę dla kolei państwowych, za którą zapłacą mieszkańcy Bełchatowa, bo jak podkreślił, linia przejdzie na własność spółki kolejowej. Wyliczył jednocześnie, ile inwestycja będzie średnio kosztowała ok. 500 zł na mieszkańca.

- Przy opodatkowaniu bełchatowian kwotą 500 zł na prezent dla Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, powinniśmy uszanować mieszkańców i przeprowadzić debatę na ten temat – uważa Kuliński.
Ostro na słowa radnego zareagował szef rady miejskiej, który skrytykował Kulińskiego za takie stawianie sprawy.

- Już mam powoli dosyć pana populizmu. Ta kolej nie jest dla Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, ale dla mieszkańców i gmin, które zdecydowały się wziąć udział w projekcie. Nie wiem czemu używa pan takiej retoryki, że opodatkujemy mieszkańców. Pan nigdy nie skorzysta, na zasadzie odmrożę sobie uszy na złość babci? - mówił Piotr Wysocki, przewodniczący rady miejskiej w Bełchatowie.
Kolej to szansa dla Bełchatowa i regionu

O istocie samej inwestycji dla przyszłości miasta mówił również wiceprezydent Bełchatowa – Dariusz Matyśkiewicz, który stwierdził, że jest to szansa na rozwój dla regionu w kontekście zbliżających się zmian w energetyce i planowanego wygaszania bełchatowskiej elektrowni. Przypomniał też, że inwestycja, jeśli dojdzie do skutku, to w aż 85 proc. zostanie dofinansowana z rządowej dotacji. Pozostałe 15 proc. będą musiały wspólnie wyłożyć samorządy.

- Mówimy po raz kolejny, że jest to szansa rozwoju regionu, jak również uczynienia kleszczowskiej strefy przemysłowej bardziej atrakcyjną. Za kilkanaście lat będzie to dotyczyło jednak całej strefy wokół PGE, jest to szansa dla Bełchatowa i regionu. Nie wszyscy do konkursu linii kolejowych zostali dopuszczeni, my tak – powiedział Dariusz Matyśkiewicz.
Jak dodał, model finansowania tej inwestycji będzie miał taką formułę, że miasto będzie mogło pozyskać na nią dotację np. w ramach sprawiedliwej transformacji.

- Nie jest to żadne złe wydatkowanie pieniędzy mieszkańców Bełchatowa – uważa wiceprezydent Matyśkiewicz.
Wątpliwości co do samej inwestycji nie krył również Mirosław Mielus, rady Ziemi Bełchatowskiej. Jak zauważył, wciąż miasto ma wiele niewiadomych odnośnie swojej przyszłości, a kolej byłaby znakomitą inwestycją, ale... 30 lat temu.

- Chętnie bym się podpisał pod tym, że Bełchatów ma świetlaną przyszłość, ale z drugiej strony trudno wyśmiewać wątpliwości kolegi radnego – stwierdził Mirosław Mielus.
Warto jednak przypomnieć, że Bełchatów wciąż nie może być pewny rządowych pieniędzy na inwestycję, bo cały czas trwa wyścig o miliony z rządowej puli, która wynosi 5,6 miliarda złotych. Ostateczne rozstrzygnięcia konkursu w ramach programu „Kolej Plus” będą znane najwcześniej w pierwszym kwartale 2022 roku.
.
 • Like
Reactions: 2
Niezbyt dobra wiadomość. Może jakiś proteścik w Osjakowie?

Kolej Plus. Nowy wariant linii kolejowej łączącej Wieluń z Łodzią
2021-12-24

Nowa linia kolejowa, która połączy Wieluń z Łodzią, nie będzie przebiegać przez Osjaków. Władze województwa wybrały wariant biegnący przez Drobnice do Siemkowic.

Projekt budowy nowej nitki kolejowej wchodzi w skład programu "Kolej Plus". Wnioskodawcą jest Urząd Marszałkowski w Łodzi.

Wariant przechodzący przez Osjaków został odrzucony z powodu protestów społecznych. Co ciekawe, jest krótszy i dzięki niemu pociąg mogłyby zabierać potencjalnie więcej pasażerów.

Tańsza opcja

Wariant prowadzący przez Drobnice, choć jest dłuższy, nie powoduje tak dużych oporów społecznych. Ponadto jest tańszy od poprzedniego o blisko 100 mln zł - kosztuje 713 mln zł.

Jeśli zostanie wybrany, nowa trasa powstanie do 2028 roku. Początkowo w ciągu doby będzie ją pokonywać osiem par pociągów.

Celem Programu "Kolej Plus" jest uzupełnienie sieci kolejowej o połączenia miejscowości o populacji powyżej 10 tys. mieszkańców, które nie posiadają dostępu do połączeń pasażerskich z miastami wojewódzkimi. A także takich, które posiadają dostęp do kolei, ale istniejące połączenia wymagają usprawnienia.

.
Podróżni w Kępnie zyskają windy i nowy peron – PLK zwiększają dostęp do kolei
2022-01-27

Podróżni w Kępnie łatwiej wsiądą do pociągów z nowego, wyższego peronu. Oczekiwany standard zapewnią m.in. wiaty i jasne oświetlenie. Na przebudowę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przeznaczyły 15 mln zł. Prace będą wykonane w ramach ogólnopolskiego projektu, wartego ok. 100 mln zł przy udziale środków Unii Europejskiej z POIiŚ.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. konsekwentnie wykorzystują środki unijne i budżetowe, zwiększając dostęp do pociągów dla wszystkich podróżnych, także osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.

W Kępnie, na południu Wielkopolski, dla lepszej obsługi podróżnych przebudowany zostanie peron od strony budynku dworca na górnym poziomie dwupoziomowej stacji. Rozpoczęcie prac planowane jest jeszcze w styczniu. Po oczyszczeniu terenu i przygotowaniu placu budowy możliwe będzie umocnienie skarpy przy torach, a następnie rozbiórka obecnego peronu.

Przebudowany peron zwiększy dostęp do kolei. Z wyższej platformy podróżni – także mający trudności z poruszaniem się – łatwiej wsiądą do pociągów. Dla osób niewidomych pomocne będą ścieżki naprowadzające z wypukłą fakturą oraz specjalne nakładki w języku Braille’a. Oczekiwane warunki zapewnią m.in. nowe wiaty i ławki, a dobrą orientację w podróży – czytelne oznakowanie. Bezpieczeństwo zwiększy jasne, ekologiczne oświetlenie LED oraz antypoślizgowa nawierzchnia. W nawiązaniu do historycznego charakteru dworca, przy budynku obsługi pasażerów, ułożone zostaną granitowe płyty.

Dogodną komunikację do nowego peronu zapewnią windy od strony budynku dworca, po obu stronach wiaduktu kolejowego. Bezpieczeństwo w drodze na pociąg zwiększy nowe oświetlenie przy dojściu od ul. Dworcowej i wyremontowane schody prowadzące z dolnego poziomu stacji. Będą zamontowane dodatkowe stojaki rowerowe.

Obok peronu będzie nowy tor. Wyregulowana zostanie sieć trakcyjna. Prace zaplanowano, by nie ograniczać ruchu kolejowego – w trakcie inwestycji na górnym poziomie stacji wykorzystywany będzie sąsiedni, wcześniej przebudowany już peron.

Prace warte ok. 15 mln zł zaplanowano do II poł. 2023 r.

Lepszy dostęp do pociągów z 22 peronów w 15 miejscowościach

Korzystne zmiany w Kępnie to część projektu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. „Poprawa stanu technicznego infrastruktury obsługi podróżnych (w tym dostosowanie do wymagań TSI PRM), Etap IV – infrastruktura pasażerska na liniach rewitalizowanych w ramach POIiŚ 2007 – 2013”. Ogólnopolskie działania warte są łącznie ok. 100 mln zł przy współfinansowaniu z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Z objętych projektem 22 peronów w 15 miejscowościach dostęp do pociągów już zwiększa 11 nowych platform
.
See less See more
5
Kolej+
Oba fragmenty obejmujące ciąg LK181/24 przeszły dalej.


----------------------------------------------------------------------------------------------------
Morawiecki: Będzie aż 11 miliardów złotych na Kolej Plus [lista projektów]
2022-04-20

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział w Janowie Lubelskim zwiększenie budżetu na program Kolej Plus. W jego ramach budowane ma być m.in. połączenie kolejowe do tego miasta. Po za tym projektem do realizacji zakwalifikowały się łącznie 34 projekty.
Morawiecki zapowiedział, że budżet na Kolej Plus zwiększy się dwukrotnie – z 5,5 mld złotych do 11 mld złotych. Z tych pieniędzy będą mogły korzystać samorządy, które zgłosiły swoje projekty i zakwalifikowały się one do finalnej listy programu. 85% kosztów najważniejszych kosztów budowy będzie finansowanych właśnie z budżetu państwa – reszta, przez samorządy.

– Wraca moda na kolej i bardzo się z tego cieszę, bo kolej jest tym środkiem komunikacji, który jest bezpieczny, sprawny, szybki i jednocześnie przyjazny dla środowiska naturalnego – mówił Mateusz Morawiecki.

– Sprawcze państwo musi umieć zajmować się wieloma sprawami jednocześnie. Mamy kryzys za naszą wschodnią granicą, kryzys z uchodźcami, problemy gospodarcze, ale musimy stawiać cały czas na rozwój, żeby miasta i miejscowości mogły się rozwijać – dodał.

Z 47 projektów do realizacji 34

Zwiększenie kwoty na program mający służyć odbudowie i budowie linii kolejowych do miejscowości, gdzie jej brakuje, zapowiedział już 1 kwietnia wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

– Chcemy nagrodzić zaangażowanie tych wnioskodawców, którzy wykazali się determinacją i chcieli ten proces przywracania ruchu kolejowego, przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu, potoczyć na swoim terenie, w swoich małych ojczyznach – mówił Bittel.

Wartość 47 projektów, które przeszły do ostatniego etapu kwalifikacji to około 18 mld zł. Ostatecznie zrealizowane zostaną 34 projekty, których wartość to 11 mld zł, a prace obejmą łącznie 1203 km linii kolejowych. Bez wątpienia konieczność zwiększenia kwoty wynika z drożyzną, która panuje na rynku wykonawców. Jak poinformowało w komunikacie ministerstwo, projekty w Programie obejmują:

• 10 projektów dot. rewitalizacji linii na łączną długość ok. 315 km,
• 14 projektów dot. odbudowy lub rozbudowy linii na łączną długość ok. 516 km,
• 7 projektów dot. budowy nowych linii na łączną długość ok. 189 km,
• 3 projekty dokumentacyjne dotyczące ok. 183 km linii kolejowych.

Przetargi jeszcze w 2022 roku

– Możliwa jest realizacja w pierwszej kolejności 17 projektów liniowych w ramach dostępnej alokacji, a po jej zwiększeniu – łącznie 34 projektów liniowych w ramach Programu. Pierwsze przetargi mogą ruszyć pod koniec 2022 roku, co będzie uzależnione od podpisywania umów pomiędzy PKP PLK SA a poszczególnymi jednostkami samorządu terytorialnego zakresie wspólnej ich realizacji – czytamy w komunikacie.

Lubelskie, gdzie premier Morawiecki poinformował o wzroście wartości Kolej Plus, zrealizuje wszystkie 5 projektów wcześniej zaplanowanych:

 • budowę nowej, zelektryfikowanej linii kolejowej Szastarka-Janów Lubelski-Biłgoraj (w Janowie właśnie pojawił się premier Morawiecki)
 • rewitalizację połączenia Chełm-Włodawa wraz z poprawą dostępności transportu kolejowego w mieście Włodawa,
 • modernizację linii kolejowych nr 69 i 72 na odcinku Rejowiec-Zawada-Zamość Szopinek,
 • budowę linii kolejowej Lublin-Łęczna-LW Bogdanka,
 • elektryfikację linii kolejowej nr 30 Łuków-Lublin,
Poniżej kompletna lista projektów Kolej Plus do realizacji
twitter.com/i/web/status/1516685098946600963

----------------------------------------------------------------------------------------------------
See less See more
18
 • Like
Reactions: 2
1 - 20 of 300 Posts
Top