SkyscraperCity banner

301 - 315 of 315 Posts

·
Registered
Joined
·
948 Posts
Urząd Marszałkowski w Katowicach potwierdził pismem do Biura Funduszy Unijnych PKP PLK iż odcinek linii 190 Bielsko-Biała-Cieszyn będzie ujęty w zmienionym „Planie Transportowym Województwa Śląskiego”. Nastąpiły zatem kluczowe deklaracje nadające konkretny kształt kolejnym wspólnym działaniom Komisji ds. Transportu Kolejowego Śląska Cieszyńskiego (z udziałem przedstawiciela prezydenta Bielska-Białej - red.) na rzecz rewitalizacji trzeciego odcinka linii kolejowej 190 (Bielsko-Biała-Skoczów) ukierunkowane na zapewnienie źródła finansowania oraz ujęcie przedmiotowego zakresu linii w planach inwestycyjnych PKP PLK
Cały artykuł http://www.bielsko.biala.pl/aktualn...ii-do-cieszyna-marszalek-daje-zielone-swiatlo
 

·
Registered
Joined
·
1,343 Posts
Z głębokich czeluści wyciągam przynajmniej na chwilę...
Pomijając odcinek Skoczów-Goleszów-Cieszyn nic się tu nie dzieje, natomiast taka jedna pozytywna w sumie informacja.

PKP PLK ogłosiła przetarg na opracowanie studium wykonalności remontu linii kolejowej nr 139 Czechowice-Dziedzice - Bielsko-Biała - Zwardoń - Granica. Info jest tutaj: LINK

W solidnej książce (140 stron) na stronie 25-26 znajduje się zapisana konieczność wykonania modelu wykonania modelu mikrosymulacyjnego, dla infrastruktury ograniczonej kolejowej posterunkami ruchu, wśród których znajduje się m.in. Skoczów, a także obejmującej wskazane odcinki linii, wśród których jest wymieniony odcinek linii nr 190 Bielsko-Biała Główna - Skoczów.

Czyli model symulacyjny w zadaniu do lk 139 ma się również odnieść do zapomnianego naszego odcinka. W sumie niewiele, ale przynajmniej światło wciąż nie zgasło.
 

·
Registered
Joined
·
1,761 Posts
Model mikrosymulacyjny tworzy się na większym obszarze niż zakres projektu. Wynika to z potrzeby szerszej obserwacji sytuacji ruchowej, możliwości wpasowania pociągów różnych relacji w rozkład jazdy, identyfikacji konfliktów, kolizji, zakłóceń ruchowych i stopnia ich wpływu na sieć.

W prognozach i symulacjach wykracza się daleko w przyszłość. Za kilka/naście/dziesiąt lat może zajść reaktywacja linii 190 i to jest dobry moment na ocenę jak może wyglądać ruch np. na stacji Bielsko-Biała Główna, czy wystarczy krawędzi peronowych itp.*
 

·
Registered
Joined
·
1,343 Posts
Tak, zgadza się. Dlatego ważne, że lk 190 tam się znalazła, bo znaczy to że ktokolwiek jeszcze pamięta, że istnieje.

Jeszcze jeden news.

13 stycznia br. na sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej odbyło się I Zgromadzenie Ogólne powołanego w październiku ubiegłego roku Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego AGLOMERACJA BESKIDZKA, zrzeszającego 41 jednostek samorządu terytorialnego subregionu.
Podczas posiedzenia zostały omówione najważniejsze kwestie dotyczące funkcjonowania Stowarzyszenia oraz podjęte uchwały dotyczące m.in. planu finansowego Stowarzyszenia oraz wysokości składek członkowskich. Ponadto przyjęta została uchwała w sprawie współpracy członków Stowarzyszenia w realizacji projektu dotyczącego gospodarki odpadami na terenie subregionu południowego województwa śląskiego oraz uchwała Stowarzyszenia w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego priorytetowych projektów kolejowych na terenie subregionu południowego niezbędnych do rozwoju transportu w subregionie. Uchwała ta uwzględnienia m.in. modernizację linii kolejowych nr 97 (na odcinku Żywiec – Sucha Beskidzka), 117 (na odcinku Bielsko-Biała – Kęty), 139 (na odcinku Węgierska Górka – Zwardoń) i 190 (na odcinku Bielsko-Biała – Skoczów). Stanowisko to zostanie przekazane do Zarządu Województwa Śląskiego oraz do wiadomości Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz do PKP PLK S.A
Całość: Beskidlive.pl
 

·
Registered
Joined
·
1,343 Posts
Sorry, że raz za razem, ale ktoś coś powiedział, więc trzeba wrzucić...

Posłowie ponownie pytają o szansę modernizacji fragmentu linii kolejowej Skoczów – Bielsko-Biała. W najbliższych latach duża część linii 190 przejdzie remont, ale na zbyt krótkim odcinku, by można było marzyć o reaktywacji relacji regionalnych pociągów z Bielska-Białej do Cieszyna.
Całość za Rynkiem Kolejowym: Jakie są szanse na pociągi regionalne z Cieszyna do Bielska-Białej?
 

·
Registered
Joined
·
935 Posts
Przed kilkoma dniami zaczęły się naboru projektów do programu Kolej+. Macie może informację, czy samorządy (Aglomeracja Beskidzka?) mają zamiar złożyć wniosek o przebudowę odcinka Bielsko-Biała - Skoczów? Jeżeli szacunki z powyższego artykułu są słuszne (217 mln zł), to wkład własny samorządów (15%) wyniósłby ok. 33 mln zł. To wydaje się osiągalne finansowo, szczególnie jeśli zostanie rozłożone na więcej niż rok.
 

·
Registered
Joined
·
1,831 Posts
Postanowiłem zweryfikować szacowane koszty inwestycji dla odcinka Skoczów - Bielsko Biała i wykonałem własną zgrubną kalkulację (patrz tabela poniżej). Założyłem zakres prac jak dla obecnie prowadzonej rewitalizacji linii 157 + całkowita wymiana sieci trakcyjnej. Sumarycznie wyszło mi prawie 135 PLN, jednak przy ograniczonym dostępie do danych. Zakładając rezerwę na niedokładność moich szacunków + ewentualny wzrost cen, kwota inwestycji oscylowałaby w granicach ok 150 mln PLN.
Szczerze, to myślałem że będzie jednak taniej, jednak patrząc na obecny stan linii ciężko na czymś przyoszczędzić. Ewentualnie po wykonaniu symulacji ruchowych można by się zastanowić nad likwidacją jednej stacji, co mogłoby dać ok 5 mln PLN oszczędności.

Pozycja kosztorysowawartośćjedn.koszt jedn.koszt
Rozbiórka toru22,4km66 639,711 492 729,50
Rozbiórka rozjazdu8kpl.13 195,26105 562,08
Układka nawierzchni klasy 2.321km1 776 732,5537 311 383,55
Układka nawierzchni klasy 3.41,4km1 638 418,622 293 786,07
Układka rozjazdu 1:12-5006kpl.335 408,352 012 450,10
Budowa peronu 100mb10szt. 817 109,528 171 095,22
Przejazd płyty + drenaż25kpl.20 509,29512 732,25
Stabilizacja podtorza cementem73920m245,13 333 792,00
Udrożnienie rowu22400mb20,85467 040,00
Remont przepsutu80mb4 500,00360 000,00
Budowa przepustu32mb9 500,00304 000,00
Remont mostu/wiaduktu1630m24 250,006 927 500,00
Budowa urządzeń przejazd kat. C20szt. 800 000,0016 000 000,00
Budowa urządzeń przejazd kat. B5szt. 950 000,004 750 000,00
Budowa blokady liniowej4kpl.800 000,003 200 000,00
Budowa urządzeń SRK stacyjnych w przeliczeniu na zwrotnicę6szt. 900 000,005 400 000,00
Teletechnika21km 480 000,0010 080 000,00
Wymiana sieci trakcyjnej21km750 000,0015 750 000,00
Elektroenergetyka do 1kV21km200 000,004 200 000,00
Usunięcie kolizji21km100 000,002 100 000,00
Pozostałe kosztyryczałt-10 000 000,00
RAZEM134 772 070,77
 

·
Registered
Joined
·
935 Posts
Czy wróci ruch kolejowy na trasie Bielsko-Biała – Cieszyn?

Samorządowcy zrzeszeni w Stowarzyszeniu Aglomeracja Beskidzka 30 lipca w hali pod Dębowcem rozmawiali na temat rewitalizacji linii kolejowej nr 190 na odcinku Bielsko-Biała – Skoczów.

Pasażerski ruch kolejowy w tym miejscu wygaszono w roku 2009. Kilkuletnie starania przedstawicieli samorządów ziemi bielskiej oraz cieszyńskiej wraz z partnerami społecznymi - w ramach Komisji do spraw Transportu Kolejowego Śląska Cieszyńskiego - oraz współdziałanie z samorządem województwa śląskiego przyniosły wymierny efekt w postaci trwającej obecnie rewitalizacji dwóch z trzech odcinków linii kolejowej nr 190, w ramach zadania pod nazwą Rewitalizacja linii kolejowej nr 694/157/190/191 Bronów – Bieniowiec – Skoczów – Goleszów – Cieszyn/Wisła Głębce. Zadanie to uzyskało dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Nadal zasadniczą kwestią pozostaje uzyskanie zielonego światła dla modernizacji ostatniego, kluczowego odcinka linii nr 190 o długości 22 km - od Skoczowa do Bielska-Białej - tak aby możliwe było właściwe skomunikowanie tej części subregionu południowego województwa śląskiego, zamieszkałej przez ponad ćwierć miliona mieszkańców. Brak realizacji inwestycji kolejowej na tym odcinku może zresztą bardzo negatywnie oddziaływać na efektywność podejmowanych działań rewitalizacyjnych na pozostałych dwóch częściach linii 190 objętych współfinansowaniem ze środków UE.

Kolej jest ważnym elementem budowy zrównoważonego rozwoju systemu transportowego w obszarze działania Aglomeracji Beskidzkiej. Często przytaczane stanowisko - że w związku z istnieniem drogi ekspresowej S52 Bielsko-Biała – Cieszyn przywrócenie połączeń kolejowych na linii 190 nie ma wymaganego uzasadnienia - jest błędne, czego dowodem analiza funkcjonowania sąsiedniego korytarza transportowego na trasie Żywiec – Bielsko-Biała. Linia kolejowa nr 139 Katowice – Zwardoń w komunikacji gmin Żywiecczyzny z głównym ośrodkiem subregionu – Bielskiem-Białą nie odnotowała zmniejszenia liczby pasażerów po oddaniu do użytkowania drogi ekspresowej S1 (dawna S69), a Koleje Śląskie rozwijają ofertę przewozową na tej linii, realizując ok. 20 par połączeń na dobę na trasie Bielsko-Biała – Żywiec. PKP PLK S.A. prowadzi zresztą na tym odcinku inwestycję pn. Prace na linii kolejowej nr 139 na odcinku Czechowice Dziedzice - Bielsko Biała - Zwardoń (granica państwa), aby jeszcze poprawić wydajność połączeń.
Z kolei odcinek linii kolejowej nr 117, będący naturalnym przedłużeniem linii 190 w kierunku wschodnim (Bielsko-Biała – granica województwa, w kierunku Wadowic), figuruje wśród wojewódzkich priorytetów kolejowych, z szansami na finansowanie ze środków europejskich w latach 2021-2027. Tymczasem także przy tej linii planowana jest inwestycja drogowa - budowa tzw. Beskidzkiej Drogi Integracyjnej (S52).
Kompleksowa realizacja linii 190 (Cieszyn – Skoczów – Bielsko-Biała) stanowiłaby milowy krok ku przywróceniu kolejowego ruchu pasażerskiego oraz towarowego dla całego obszaru działania Aglomeracji Beskidzkiej, przyczyniając się do zwiększenia dostępności transportowej Bielska-Białej i ośrodków lokalnych – Cieszyna, Skoczowa, Czechowic-Dziedzic czy Żywca. Na pewno pozytywnie wpłynęłaby także na długofalowe kształtowanie zrównoważonych zachowań komunikacyjnych podróżnych, czyli wybór kolei jako podstawowego środka transportu podczas dojazdów do pracy i szkoły, jednocześnie zwiększając dostępność turystyczną Aglomeracji Beskidzkiej jako regionu atrakcyjnego dla wypoczynku oraz aktywnej rekreacji. Oparcie transportu publicznego na sieci kolejowej okazać się może zresztą nie tylko efektywne, ale i ekologiczne.

Jeszcze w styczniu br. Zgromadzenie Ogólne Stowarzyszenia Aglomeracja Beskidzka przyjęło uchwałę w sprawie priorytetowych przedsięwzięć kolejowych niezbędnych do rozwoju transportu publicznego w subregionie południowym województwa śląskiego. Stanowisko było odpowiedzią na ogłoszoną w grudniu zeszłego roku wspólnie przez zarząd województwa i PKP PLK S.A. listę priorytetowych inwestycji kolejowych w województwie śląskim na najbliższe lata, na której zabrakło miejsca dla odcinka Bielsko-Biała – Skoczów na linii kolejowej nr 190. Przyjęte stanowisko przekazane zostało marszałkowi województwa śląskiego.
Dosyć niespodziewanie szansą dla linii Bielsko-Biała – Skoczów stał się uruchomiony przez PKP PLK S.A. Program uzupełniania lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej – Kolej+ do 2028 roku, który wstępnie miał dotyczyć jedynie inwestycji wskazanych przez poszczególne władze wojewódzkie. Ostatecznie program Kolej+ skierowany jest dla wszystkich potencjalnych przedsięwzięć spełniających jego wymogi. Niezbędnym warunkiem realizacji przedsięwzięć w ramach tego programu jest jednak udział finansowy samorządów w inwestycji w wysokości co najmniej 15 proc. Biorąc pod uwagę szacowaną przez PKP PLK S.A. wartość inwestycji – 217.000.000 zł, samorządy muszą wyrazić gotowość do podjęcia finansowego wyzwania na poziomie ok. 30.000.000 zł.

Pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej spowodowanej pandemią, zdeterminowane samorządy podjęły dyskusję na temat udziału w programie Kolej+ w kontekście brakującego na mapie kolejowej subregionu odcinka Bielsko-Biała – Skoczów, przyjmując ostatecznie 13 lipca br. uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja Beskidzka decyzję w tej sprawie. Uchwała powołała grupę roboczą przy Biurze Stowarzyszenia, której pierwszym zadaniem jest przygotowanie w terminie wskazanym w programie Kolej+ (26 sierpnia br.) dokumentacji aplikacyjnej do programu.

Kolejną kluczową decyzją będzie ustalenie partycypacji poszczególnych samorządów w przedsięwzięciu. Temu właśnie służyło spotkanie w hali pod Dębowcem, na którym udało się potwierdzić deklaracje finansowe ze strony poszczególnych samorządów na poziomie ok. 2/3 wymaganego wkładu. Na ten moment udział potwierdziło miasto Bielsko-Biała, powiaty bielski i cieszyński oraz gminy Jasienica i Skoczów.
Dalsze działania mają skupić się na pozyskaniu kolejnych partnerów projektu, w tym przede wszystkim samorządu wojewódzkiego, w którego kompetencjach leży przecież nie tylko zapewnienie ruchu kolejowego na zrewitalizowanym odcinku, lecz także sama jego modernizacja. W najbliższym czasie planowane jest spotkanie władz Stowarzyszenia Aglomeracja Beskidzka z marszałkiem województwa śląskiego. Zaproszenie w tej sprawie wysłały władze województwa, co wskazuje na wzrost zainteresowania Urzędu Marszałkowskiego tematem linii 190 na całym jej przebiegu.

W trakcie spotkania 30 lipca wielokrotnie zwracano uwagę na fakt, że choć transport kolejowy nie leży w kompetencjach samorządów gminnych i powiatowych, to ich udział w programie Kolej+ jest obowiązkiem oraz prawdopodobnie ostatnią szansą na przywrócenie ruchu pasażerskiego na odcinku Bielsko-Biała – Skoczów linii nr 190. Brak chęci udziału samorządów w przedsięwzięciu może być bardzo negatywnie odczytany przez władze wojewódzkie oraz PKP PLK S.A. i wykluczyć ten odcinek z kolejowych planów modernizacyjnych na wiele lat.

Paweł Niklewicz
dyrektor Biura Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego AGLOMERACJA BESKIDZKA
(pogrubienia moje)

Tak więc wygląda na to, że Aglomeracja Beskidzka złoży wniosek do programu Kolej+. To rzeczywiście może być ostatnia szansa na rychłą rewitalizację tego odcinka.
 

·
Registered
Joined
·
935 Posts
Aglomeracja Beskidzka ogłosiła przetarg na studium planistyczno-prognostyczne dla rewitalizacji LK 190

Otwarcie ofert nastąpi 28 stycznia 2021.

Link do materiałów przetargowych: Biuletyn Informacji Publicznej
Informacja z otwarcia ofert:

Budżet: 750 tys. zł

IDOM: 1 205 tys. zł (161%)
DATABOUT: 1 304 tys. zł (174%)
Infra Centrum Doradztwa + Instytut Kolejnictwa: 1 415 tys. zł (189%)
LPW: 1 475 tys. zł (197%)
BBF: 1 673 tys. zł (223%)
Multiconsult + VIA: 2 173 tys. zł (290%)

Ciekawe, czy dorzucą się... W procentach wygląda to bardzo nieciekawie, ale z drugiej strony brakuje tylko 450 tys. do najtańszej oferty. Będziemy z zainteresowaniem obserwować sytuację.
 

·
Registered
Joined
·
1,343 Posts
Informacja z otwarcia ofert:

Budżet: 750 tys. zł
IDOM: 1 205 tys. zł (161%)
DATABOUT: 1 304 tys. zł (174%)
Infra Centrum Doradztwa + Instytut Kolejnictwa: 1 415 tys. zł (189%)
LPW: 1 475 tys. zł (197%)
BBF: 1 673 tys. zł (223%)
Multiconsult + VIA: 2 173 tys. zł (290%)

Ciekawe, czy dorzucą się... W procentach wygląda to bardzo nieciekawie, ale z drugiej strony brakuje tylko 450 tys. do najtańszej oferty. Będziemy z zainteresowaniem obserwować sytuację.
Wchodzi tu również opcja licytacji elektronicznej?
 
301 - 315 of 315 Posts
Top