SkyscraperCity Forum banner

[LK 203] Tczew - Kostrzyn

40311 Views 242 Replies 42 Participants Last post by  ExelciorPKP PLK S.A. podpisały 29 stycznia 2018 r. z biurem projektowym TPF Sp. z o.o. umowę na opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu „Prace na liniach kolejowych 18, 203, na odcinku Bydgoszcz – Piła – Krzyż – Gorzów Wlkp. – Kostrzyn wraz z elektryfikacją odcinka Piła – Kostrzyn”.
Celem studium jest wypracowanie optymalnego wariantu realizacyjnego inwestycji na liniach nr 18 i 203, na trasie o długości 255 km. Zakładana jest poprawa komunikacji pasażerskiej w regionie m.in. przez zelektryfikowanie połączenia z Bydgoszczy i Torunia do Gorzowa Wielkopolskiego (w przypadku potwierdzenia takiej konieczności w analizach) i dalej przez Kostrzyn do Szczecina. Planowana jest także sprawna i szybka komunikacja dla pociągów towarowych. Stworzone zostaną warunki do zwiększenia ruchu międzynarodowego i granicznego w przypadku elektryfikacji odcinka Piła – Kostrzyn. Po realizacji planów zwiększy się i poprawi dostępność transportu kolejowego dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych, m. in. przez likwidację ograniczeń prędkości jazdy pociągów i modernizację peronów na stacjach i przystankach.

- PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach przygotowania nowych projektów analizują także elektryfikację odcinka Piła – Kostrzyn.

Wybór optymalnego wariantu planowany jest w I kwartale 2019 r. Termin zakończenia prac nad studium, to II kwartał 2019 r. Wartość studium około 5,3 mln zł netto.


https://www.plk-sa.pl/biuro-prasowe...ow-wielkopolski-i-kostrzyn-do-szczecina-3604/


See less See more
  • Like
Reactions: 2
1 - 20 of 243 Posts
18-ka ma już swój wątek i była tam informacja o tym. Nie ma sensu tworzenie połączonego wątku na tą okazję, który zniknie gdzieś potem w czeluściach forum. Proponuję zmianę tematu aby dotyczył tylko linii 203 na odcinku Piła - Kostrzyn.
  • Like
Reactions: 2
Modernizacja peronu nr 1 na przystanku osobowym Piła Podlasie km 176,020 – 176,185 linii kolejowej nr 203 Tczew – Kostrzyn jest zaprojektowanie oraz przebudowa peronu nr 1 na długości 120m do wysokości 76cm PGS z przestawieniem wiaty siedziskowej, łącznie z wykonaniem oświetlenia z kanalizacją kablową, odwodnienia, wygrodzenia, małej architektury, systemu statycznej informacji pasażerskiej oraz robót torowych– zgodnie z:
„Warunkami technicznymi budowy i odbioru peronów pasażerskich – Id- 22”,
„Wytycznymi architektonicznymi dla kolejowych obiektów obsługi podróżnych – Ipi – 1”
„Wytycznymi oznakowania stałego stacji pasażerskich – Ipi – 2”.
https://zamowienia.plk-sa.pl/servle...Erfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=48947
See less See more
  • Like
Reactions: 1
Zaprojektowanie i wykonanie robót w zakresie przebudowy / budowy muru oporowego w ciągu linii kolejowej nr 203 Tczew – Kostrzyn w mieście Santok w km 284,723 - 284,800 na podstawie wykonanego przez wykonawcę projektu budowlanego i wykonawczego. W załączeniu znajdują się dokumenty SIWZ. Do składanej oferty należy dołączyć wymagane dokumenty.
https://zamowienia.plk-sa.pl/servle...Erfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=51804
Opracowanie dokumentacji projektowej na roboty budowlane dla projektu pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 203 na odcinku Krzyż – Gorzów Wielkopolski”
https://zamowienia.plk-sa.pl/servle...=noticeDetails&noticeIdentity=11394&expired=0
See less See more
  • Like
Reactions: 1
Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego przeprowadzonego w trybie Zapytanie ofertowe. Nazwa postępowania: Remont muru oporowego l 203 km 284,723-284,800 m. Santok Numer postępowania: 0773/IZ17GM/20889/06179/18/P
Zielonogórskie Przedsiębiorstwo Budowy Mostów MOSTY Sp. z o.o.
https://zamowienia.plk-sa.pl/servle...action=bestOfferDetails&demandIdentity=259538
See less See more
Nowe perony i szybsze podróże z Krzyża do Gorzowa Wielkopolskiego

Zwiększy się komfort obsługi pasażerów, pociągi sprawniej i bezpieczniej pojadą z Krzyża do Gorzowa Wielkopolskiego. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na opracowanie projektu remontu linii 203 na odcinku Krzyż – Gorzów Wielkopolski. Opracowana dokumentacja projektowa pozwoli określić dokładny zakres prac, które rozpoczną się pod koniec 2020 roku.

Opracowany projekt pozwoli określić optymalny zakres prac na linii kolejowej z Tczewa do Kostrzyna na odcinku 56 km Krzyż – Gorzów Wielkopolski. Roboty zakładają zwiększenie prędkości pociągów do 120 km/h, co wpłynie na skrócenie czasu podróży. Większy poziom bezpieczeństwa zapewni modernizacja rozjazdów i przejazdów kolejowo-drogowych.

Komfort podróży wzrośnie po przebudowie peronów na stacjach i przystankach między Krzyżem a Gorzowem Wielkopolskim. Będzie nowe oświetlenie, mała architektura i monitoring. Powstaną udogodnienia dla osób o ograniczonej mobilności. Szczegółowy zakres prac i wykaz stacji oraz przystanków, które przejdą modernizację, będzie znany po wykonaniu dokumentacji projektowej.

Podpisana 4 kwietnia 2019 r. umowa o wartości 6,5 mln zł z Konsorcjum, którego liderem jest BBF Sp. z o.o., o, zakłada przygotowanie projektu remontu linii oraz pozyskanie niezbędnych dokumentów do uzyskania decyzji administracyjnych.

Prace nad projektem zaczną się w maju i potrwają do października 2020r. Po wykonaniu dokumentacji, na odcinku Krzyż – Gorzów Wielkopolski, zaczną się prace budowlane. Realizacja planowana jest w latach 2020 - 2023r.

https://kurierkolejowy.eu/aktualnos...roze-z-krzyza-do-gorzowa-wielkopolskiego.html
See less See more
Gorzowski Urząd Miasta ruszył z konsultacjami społecznymi przejazdów drogowo-kolejowych w ramach projektu pn. Prace na liniach kolejowych 18, 203 na odcinku Bydgoszcz – Piła – Krzyż – Gorzów Wlkp. – Kostrzyn wraz z elektryfikacją odcinka Piła – Kostrzyn.

Magistrat przypomina, że PKP Polskie Linie Kolejowe planują przeprowadzenie prac na linii kolejowej nr 203, przebiegającej przez teren Gorzowa Wielkopolskiego. W ramach prac konieczne będą zmiany układu drogowego na przecięciu torów, w tym likwidacja przejazdów. Dlatego prosi mieszkańców o przedstawienie opinii na temat proponowanych rozwiązań przejazdów kolejowo-drogowych, które zastosowane będą w wariantach uwzględniających maksymalną prędkość pociągów równą 120 km/h – wariant nr W4 oraz maksymalną prędkość pociągów równą 160 km/h – wariant W6 i W6a. Ankieta dostępna jest pod linkiem: https://docs.google.com/forms/d/e/1...yu1pcLL_8cw/viewform?fbzx=-728963032457639910.

Czytaj więcej: http://inforail.pl/gorzow-wlkp-konsultuje-likwidacje-przejazdow-kolejowych_more_114673.html

http://inforail.pl/gorzow-wlkp-konsultuje-likwidacje-przejazdow-kolejowych_more_114673.html
See less See more
Konsultacje Społeczne - PRZEJAZDY KOLEJOWE - Ankiety

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach projektu pn. „Prace na liniach kolejowych 18, 203 na odcinku Bydgoszcz – Piła – Krzyż – Gorzów Wlkp. – Kostrzyn wraz z elektryfikacją odcinka Piła – Kostrzyn” rozważa możliwość zwiększenia maksymalnej prędkości pociągów do V=200km/h (wariant W7), na linii kolejowej przebiegającej przez teren naszej gminy.
W związku z tym, w celu uzyskania opinii mieszkańców dotyczących przejazdów kolejowo-drogowych (likwidacja przejazdów i budowa dwupoziomowych skrzyżowań linii kolejowej z drogami publicznymi) prowadzone jest badanie ankietowe.
Ankieta dostępna jest tutaj:
https://forms.gle/139nqLKm2fnUfi8t7

Zachęcamy do wypełnienia ankiety!
TERMIN SKŁADANIA ANKIET - DO 27.09.2019 R.

See less See more
  • Like
Reactions: 1
Zaprojektowanie i wykonanie remontu ustroju nośnego w torze nr 1 wiaduktu zlokalizowanego w ciągu linii kolejowej nr 203 Tczew-Kostrzyn w km 284,575 km na podstawie projektu wykonanego przez wykonawcę. Jest to wiadukt w Santoku, nad DW168.
https://zamowienia.plk-sa.pl/servle...Erfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=61539
Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego przeprowadzonego w trybie Zapytanie ofertowe. Nazwa postępowania: Przeniesienie czujników na przejazdach kolejowych w związku z planowanym podniesieniem prędkości do 120 km/h na linii nr 203 od km 67,660 do km 121,760. Numer postępowania: 0551/IZ11GM/23097/06239/19/P
P.H.U. LIBRA S.C. MALBORK
https://zamowienia.plk-sa.pl/servle...action=bestOfferDetails&demandIdentity=296813
Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego przeprowadzonego w trybie Zapytanie ofertowe. Nazwa postępowania: Wymiana podkładów.
Numer postępowania: 0551/IZ11GM/19370/05260/19/P ROBEKS Tczew. Wymiana głównie na Ostbahnie
https://zamowienia.plk-sa.pl/servlet...dentity=292046
See less See more
  • Like
Reactions: 1
Czyli od Czerska do granicy IZ Gdynia będzie 120 Km/h. W końcu!
A co stoi na przeszkodzie, by na pozostałym pomorskim odcinku LK-203 także było V max 120 km/h?
  • Like
Reactions: 1
Teraz w stronę Tczewa jest cały czas ten sam :)
Wypada w tym temacie zauważyć, że od grudniowej zmiany rozkładu stworzona została możliwość przebycia całej LK 203 jednym pociągiem TLK relacji Gdynia - Kostrzyn. Uwzględniając dogodne przesiadki w Kostrzynie, można zapoznać się z trasą Ostbahnu aż do Berlina. Czasowo połączenie to nie wygrywa z BGE przez Poznań, ale krajobrazowo... kto wie? Odmiana mile widziana. Przydałoby się jednak trochę marketingu i choćby bilet łączony aż do Berlina, bo rzadko kto zdaje sobie sprawę z istnienia tej alternatywy.
See less See more
  • Like
Reactions: 2
Wypada w tym temacie zauważyć, że od grudniowej zmiany rozkładu stworzona została możliwość przebycia całej LK 203 jednym pociągiem TLK relacji Gdynia - Kostrzyn.
Obsługa trakcyjna SU4210?
^^ Raczej tak.
Przydałby się Brejlovec, jednak można by było wykorzystać jego 100 km/h.
Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego przeprowadzonego w trybie Zapytanie ofertowe. Nazwa postępowania: Zaprojektowanie i wykonanie remontu ustroju nośnego w torze nr 1 wiaduktu zlokalizowanego w ciągu linii kolejowej nr 203 Tczew-Kostrzyn w km 284,575 km na podstawie projektu wykonanego przez wykonawcę. Chodzi o wiadukt w Santoku
Numer postępowania: 0773/IZ17GM/22289/06155/19/P Zielonogórskie Przedsiębiorstwo Budowy Mostów MOSTY Sp. z o.o. https://zamowienia.plk-sa.pl/servle...action=bestOfferDetails&demandIdentity=296338
See less See more
Nowe tory i bezpieczeństwo na Odrze w Kostrzynie – PLK współpracują w budowie kolejowego mostu granicznego między Polską a Niemcami

W Szczecinie zostało zawarte porozumienie pomiędzy PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A.
a Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie – Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej
w Szczecinie. Strony będą współpracować w zakresie przebudowy torów (dojazdu)
do nowego mostu kolejowego nad Odrą w Kostrzynie na linii Tczew – Kostrzyn nr 203.
Współpraca będzie prowadzona w ramach rządowego Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej
w Dorzeczu Odry i Wisły. RZGW zrealizuje przedsięwzięcie inwestycyjne własnym kosztem.
- Inwestycja dotycząca przebudowy mostu kolejowego i dojazdu do nowej przeprawy nad Odrą
w Kostrzynie jest bardzo ważna dla zapewnienia sprawnych działań lodołamaczy na Odrze oraz zwiększenia możliwości żeglugi – powiedział Krzysztof Woś zastępca prezesa Wód Polskich ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą.
Przedstawiciele PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie omówili już wariant techniczny dojazdu do nowego mostu, m.in. zapewnienie dostosowania dojazdu do przyjętej wysokości mostu. Obiekt będzie miał wysokość zapewniającą, sprawną komunikację na rzece - wymaganą V klasę żeglowności wg wymogów europejskich. Możliwe będzie również prowadzenie akcji lodołamania.
- PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. współpracują w zakresie przebudowy mostu z Wodami Polskimi oraz ze stroną niemiecką. Pozwala to właściwie zorganizować prace oraz przygotować rozkład jazdy pociągów na czas budowy mostu. Inwestycja zapewni również właściwe parametry kolejowej przeprawy dla bezpiecznej i sprawnej żeglugi – powiedział Arnold Bresch, członek Zarządu
PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.
Zgodnie z porozumieniem dotyczącym budowy kolejowych mostów granicznych między Polską a Niemcami, budowę przeprawy na Odrze w Kostrzynie realizują koleje niemieckie. Strona niemiecka zobowiązała się do zakończenia robót, umożliwiających zakończenie dostosowania linii kolejowej nr 203 do nowych wymagań, do końca 2022 r.
Na FB pojawiły się komentarze, że znowu powycinają drzewa i już podobno 200letni dąb poleciał.
See less See more
1 - 20 of 243 Posts
Top