SkyscraperCity Forum banner

[LK 203] Tczew - Kostrzyn

40274 Views 242 Replies 42 Participants Last post by  ExelciorPKP PLK S.A. podpisały 29 stycznia 2018 r. z biurem projektowym TPF Sp. z o.o. umowę na opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu „Prace na liniach kolejowych 18, 203, na odcinku Bydgoszcz – Piła – Krzyż – Gorzów Wlkp. – Kostrzyn wraz z elektryfikacją odcinka Piła – Kostrzyn”.
Celem studium jest wypracowanie optymalnego wariantu realizacyjnego inwestycji na liniach nr 18 i 203, na trasie o długości 255 km. Zakładana jest poprawa komunikacji pasażerskiej w regionie m.in. przez zelektryfikowanie połączenia z Bydgoszczy i Torunia do Gorzowa Wielkopolskiego (w przypadku potwierdzenia takiej konieczności w analizach) i dalej przez Kostrzyn do Szczecina. Planowana jest także sprawna i szybka komunikacja dla pociągów towarowych. Stworzone zostaną warunki do zwiększenia ruchu międzynarodowego i granicznego w przypadku elektryfikacji odcinka Piła – Kostrzyn. Po realizacji planów zwiększy się i poprawi dostępność transportu kolejowego dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych, m. in. przez likwidację ograniczeń prędkości jazdy pociągów i modernizację peronów na stacjach i przystankach.

- PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach przygotowania nowych projektów analizują także elektryfikację odcinka Piła – Kostrzyn.

Wybór optymalnego wariantu planowany jest w I kwartale 2019 r. Termin zakończenia prac nad studium, to II kwartał 2019 r. Wartość studium około 5,3 mln zł netto.


https://www.plk-sa.pl/biuro-prasowe...ow-wielkopolski-i-kostrzyn-do-szczecina-3604/


See less See more
  • Like
Reactions: 2
1 - 3 of 243 Posts
(lok+wagon)
Wydaje mi się, że (w miarę) regularnie to tylko z Krzyża do Piły.
ciekaw jestem jakich składów mogę się spodziewać w najbliższych podróżach
Jest duża szansa taka, że trafisz na gumiaka.
Ponoć PR-owska "zastępcza", to na ww. linii standard, za który wspaniałomyślnie nie wołają dopłaty.
Jak ich trochę karami postraszy lubuskie, to lecą w ciula na odcinku wielkopolskim.
See less See more
A, bo Exelencjo, wcięło mi "odcinku" między "ww." i "linii". :)
Zwracam też honor - otrzymałem telefon, że bohun z wibratorem jeździ także po całości.
1 - 3 of 243 Posts
Top