SkyscraperCity Forum banner
1 - 16 of 17 Posts

· Registered
Joined
·
5,945 PostsPKP PLK S.A. podpisały 29 stycznia 2018 r. z biurem projektowym TPF Sp. z o.o. umowę na opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu „Prace na liniach kolejowych 18, 203, na odcinku Bydgoszcz – Piła – Krzyż – Gorzów Wlkp. – Kostrzyn wraz z elektryfikacją odcinka Piła – Kostrzyn”.
Celem studium jest wypracowanie optymalnego wariantu realizacyjnego inwestycji na liniach nr 18 i 203, na trasie o długości 255 km. Zakładana jest poprawa komunikacji pasażerskiej w regionie m.in. przez zelektryfikowanie połączenia z Bydgoszczy i Torunia do Gorzowa Wielkopolskiego (w przypadku potwierdzenia takiej konieczności w analizach) i dalej przez Kostrzyn do Szczecina. Planowana jest także sprawna i szybka komunikacja dla pociągów towarowych. Stworzone zostaną warunki do zwiększenia ruchu międzynarodowego i granicznego w przypadku elektryfikacji odcinka Piła – Kostrzyn. Po realizacji planów zwiększy się i poprawi dostępność transportu kolejowego dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych, m. in. przez likwidację ograniczeń prędkości jazdy pociągów i modernizację peronów na stacjach i przystankach.

- PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach przygotowania nowych projektów analizują także elektryfikację odcinka Piła – Kostrzyn.

Wybór optymalnego wariantu planowany jest w I kwartale 2019 r. Termin zakończenia prac nad studium, to II kwartał 2019 r. Wartość studium około 5,3 mln zł netto.


https://www.plk-sa.pl/biuro-prasowe...ow-wielkopolski-i-kostrzyn-do-szczecina-3604/


 

· Registered
Joined
·
5,945 Posts
Discussion Starter · #6 ·
Nowe perony i szybsze podróże z Krzyża do Gorzowa Wielkopolskiego

Zwiększy się komfort obsługi pasażerów, pociągi sprawniej i bezpieczniej pojadą z Krzyża do Gorzowa Wielkopolskiego. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na opracowanie projektu remontu linii 203 na odcinku Krzyż – Gorzów Wielkopolski. Opracowana dokumentacja projektowa pozwoli określić dokładny zakres prac, które rozpoczną się pod koniec 2020 roku.

Opracowany projekt pozwoli określić optymalny zakres prac na linii kolejowej z Tczewa do Kostrzyna na odcinku 56 km Krzyż – Gorzów Wielkopolski. Roboty zakładają zwiększenie prędkości pociągów do 120 km/h, co wpłynie na skrócenie czasu podróży. Większy poziom bezpieczeństwa zapewni modernizacja rozjazdów i przejazdów kolejowo-drogowych.

Komfort podróży wzrośnie po przebudowie peronów na stacjach i przystankach między Krzyżem a Gorzowem Wielkopolskim. Będzie nowe oświetlenie, mała architektura i monitoring. Powstaną udogodnienia dla osób o ograniczonej mobilności. Szczegółowy zakres prac i wykaz stacji oraz przystanków, które przejdą modernizację, będzie znany po wykonaniu dokumentacji projektowej.

Podpisana 4 kwietnia 2019 r. umowa o wartości 6,5 mln zł z Konsorcjum, którego liderem jest BBF Sp. z o.o., o, zakłada przygotowanie projektu remontu linii oraz pozyskanie niezbędnych dokumentów do uzyskania decyzji administracyjnych.

Prace nad projektem zaczną się w maju i potrwają do października 2020r. Po wykonaniu dokumentacji, na odcinku Krzyż – Gorzów Wielkopolski, zaczną się prace budowlane. Realizacja planowana jest w latach 2020 - 2023r.

https://kurierkolejowy.eu/aktualnos...roze-z-krzyza-do-gorzowa-wielkopolskiego.html
 

· Registered
Joined
·
5,945 Posts
Discussion Starter · #7 ·
Gorzowski Urząd Miasta ruszył z konsultacjami społecznymi przejazdów drogowo-kolejowych w ramach projektu pn. Prace na liniach kolejowych 18, 203 na odcinku Bydgoszcz – Piła – Krzyż – Gorzów Wlkp. – Kostrzyn wraz z elektryfikacją odcinka Piła – Kostrzyn.

Magistrat przypomina, że PKP Polskie Linie Kolejowe planują przeprowadzenie prac na linii kolejowej nr 203, przebiegającej przez teren Gorzowa Wielkopolskiego. W ramach prac konieczne będą zmiany układu drogowego na przecięciu torów, w tym likwidacja przejazdów. Dlatego prosi mieszkańców o przedstawienie opinii na temat proponowanych rozwiązań przejazdów kolejowo-drogowych, które zastosowane będą w wariantach uwzględniających maksymalną prędkość pociągów równą 120 km/h – wariant nr W4 oraz maksymalną prędkość pociągów równą 160 km/h – wariant W6 i W6a. Ankieta dostępna jest pod linkiem: https://docs.google.com/forms/d/e/1...yu1pcLL_8cw/viewform?fbzx=-728963032457639910.

Czytaj więcej: http://inforail.pl/gorzow-wlkp-konsultuje-likwidacje-przejazdow-kolejowych_more_114673.html

http://inforail.pl/gorzow-wlkp-konsultuje-likwidacje-przejazdow-kolejowych_more_114673.html
 

· Registered
Joined
·
5,945 Posts
Discussion Starter · #9 · (Edited)
Konsultacje Społeczne - PRZEJAZDY KOLEJOWE - Ankiety

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach projektu pn. „Prace na liniach kolejowych 18, 203 na odcinku Bydgoszcz – Piła – Krzyż – Gorzów Wlkp. – Kostrzyn wraz z elektryfikacją odcinka Piła – Kostrzyn” rozważa możliwość zwiększenia maksymalnej prędkości pociągów do V=200km/h (wariant W7), na linii kolejowej przebiegającej przez teren naszej gminy.
W związku z tym, w celu uzyskania opinii mieszkańców dotyczących przejazdów kolejowo-drogowych (likwidacja przejazdów i budowa dwupoziomowych skrzyżowań linii kolejowej z drogami publicznymi) prowadzone jest badanie ankietowe.
Ankieta dostępna jest tutaj:
https://forms.gle/139nqLKm2fnUfi8t7

Zachęcamy do wypełnienia ankiety!
TERMIN SKŁADANIA ANKIET - DO 27.09.2019 R.

 

· Registered
Joined
·
5,945 Posts
Discussion Starter · #33 ·
Więcej pociągów do Gorzowa Wielkopolskiego po elektryfikacji


[...]wiceminister Andrzej Bittel stwierdził, że obecnie toczą się prace studialne w zakresie modernizacji i elektryfikacji trasy kolejowej do Gorzowa Wielkopolskiego. Opracowywana jest dokumentacja przedprojektowa dla prac na liniach kolejowych nr 18 i nr 203 na odcinku Bydgoszcz - Piła - Krzyż - Gorzów Wlkp. - Kostrzyn wraz z elektryfikacją odcinka Piła – Kostrzyn. Zakończenie umowy zarządcy infrastruktury z Wykonawcą planowane jest w drugim kwartale 2020 r.

Czytaj więcej: http://inforail.pl/wiecej-pociagow-do-gorzowa-wielkopolskiego-po-elektryfikacji-_more_121198.html
 

· Registered
Joined
·
5,945 Posts
Discussion Starter · #43 · (Edited)
Jest decyzja w sprawie elektryfikacji LK203!

W umieszczonym wykazie zadań inwestycyjnych na perspektywę 2021-2027 z realizacją do 2040 r., w dziale zadań ponadregionalnych znaleźliśmy zapisy dotyczące najbardziej interesującego nas odcinka. Dziś już wiemy, że PKP Polskie Linie Kolejowe wybrały już wariant planowanej inwestycji. Zakłada on przede wszystkim elektryfikację odcinków Piła – Krzyż, Krzyż – Gorzów Wielkopolski oraz Gorzów Wielkopolski – Kostrzyn. Co więcej, pomiędzy Bydgoszczą a Piłą prędkość pociągów ma zostać zwiększona do 200 km/h, a między Piłą a Kostrzynem do 160 km/h.

Planowane prace na liniach kolejowych nr 18 i 203 etap I (Bydgoszcz – Piła), II (Piła – Krzyż), III (Krzyż – Gorzów Wielkopolski) oraz IV (Gorzów Wielkopolski – Kostrzyn) planowane są do realizacji po 2023 r., po zakończeniu opracowywania dokumentacji, uzyskaniu finansowania i wybraniu wykonawcy robót. Przypomnijmy, że zgodnie z wykazem, realizacja zadań inwestycyjnych może potrwać do 2040 roku.

 

· Registered
Joined
·
5,945 Posts
Discussion Starter · #159 ·

Jak dodaje, w 2019 r. zakończono przygotowanie Studium Wykonalności dla odcinka Chojnice – Czersk, w ramach którego przewidziano modernizację tego odcinka linii wraz z jego elektryfikacją. Ponadto w obecnej perspektywie finansowej prowadzono prace przygotowawcze także w ramach poniższych projektów:

1. Prace na pozostałych liniach kolejowych należących do alternatywnego ciągu transportowego Bydgoszcz – Trójmiasto i liniach stycznych oraz chojnickim węźle kolejowym;
2. Prace na liniach kolejowych 18 i 203 na odcinku Bydgoszcz – Piła – Krzyż – Gorzów Wielkopolski – Kostrzyn wraz z elektryfikacją odcinka Piła – Kostrzyn;
3. Rewitalizacja linii kolejowej nr 203 na odcinku Krzyż - Gorzów Wielkopolski.

W ramach obecnie prowadzonych przez PKP Polskie Linie Kolejowe działań planistycznych na perspektywę finansową 2021 – 2027, rozważane są projekty obejmujące linię kolejową nr 203 Tczew – Kostrzyn, przy czym należy mieć na uwadze, że ostateczna lista przyszłych projektów przyjętych do realizacji (a tym samym poszczególnych odcinków linii nr 203) będzie uwarunkowana decyzjami dotyczącymi finansowania projektów kolejowych w perspektywie finansowej 2021 – 2027 oraz wielkością dostępnego budżetu.
 
1 - 16 of 17 Posts
Top