SkyscraperCity Forum banner

[LK 203] Tczew - Kostrzyn

39864 Views 241 Replies 42 Participants Last post by  CzęwetPKP PLK S.A. podpisały 29 stycznia 2018 r. z biurem projektowym TPF Sp. z o.o. umowę na opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu „Prace na liniach kolejowych 18, 203, na odcinku Bydgoszcz – Piła – Krzyż – Gorzów Wlkp. – Kostrzyn wraz z elektryfikacją odcinka Piła – Kostrzyn”.
Celem studium jest wypracowanie optymalnego wariantu realizacyjnego inwestycji na liniach nr 18 i 203, na trasie o długości 255 km. Zakładana jest poprawa komunikacji pasażerskiej w regionie m.in. przez zelektryfikowanie połączenia z Bydgoszczy i Torunia do Gorzowa Wielkopolskiego (w przypadku potwierdzenia takiej konieczności w analizach) i dalej przez Kostrzyn do Szczecina. Planowana jest także sprawna i szybka komunikacja dla pociągów towarowych. Stworzone zostaną warunki do zwiększenia ruchu międzynarodowego i granicznego w przypadku elektryfikacji odcinka Piła – Kostrzyn. Po realizacji planów zwiększy się i poprawi dostępność transportu kolejowego dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych, m. in. przez likwidację ograniczeń prędkości jazdy pociągów i modernizację peronów na stacjach i przystankach.

- PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach przygotowania nowych projektów analizują także elektryfikację odcinka Piła – Kostrzyn.

Wybór optymalnego wariantu planowany jest w I kwartale 2019 r. Termin zakończenia prac nad studium, to II kwartał 2019 r. Wartość studium około 5,3 mln zł netto.


https://www.plk-sa.pl/biuro-prasowe...ow-wielkopolski-i-kostrzyn-do-szczecina-3604/


1 - 4 of 242 Posts
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla projektu pn.: „Prace na linii kolejowej nr 203 na odcinku Tczew – Czersk” w ramach projektu „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów - w sieci TEN-T”
https://platformazakupowa.plk-sa.pl/app/demand/notice/public/1117/details
Można jakoś to pobrać bez zakładania konta na platformie zakupowej?
Wie ktoś może jak nazywa się załącznik w którym znajdę włączenie 203 do (obwodnicy Tczewa)?
To racja. Skoro planuje się modernizacje z takim rozmachem do 160 km/h, to już lepiej byłoby zaprojektować nowy odcinek linii 203 Swarożyn - Górki. To tylko 6 km a lepiej rozwiązałoby problem nieatrakcyjnego włączenia w Tczewie niż planowane łącznice na małej obwodnicy.
Szukam dokumentacji łącznic z obwodnicą Tczewa. Pozdr
https://zamowienia.plk-sa.pl/repozytorium/pliki/9090_IRZU_22525_07083_18_P/C-E65/LCS Tczew/ Niestety są tam tylko wzmianki o koncepcji tego rozwiązania więc tego włączenia nie będzie
1 - 4 of 242 Posts
Top