SkyscraperCity Forum banner

[LK 203] Tczew - Kostrzyn

37537 Views 217 Replies 40 Participants Last post by  pabPKP PLK S.A. podpisały 29 stycznia 2018 r. z biurem projektowym TPF Sp. z o.o. umowę na opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu „Prace na liniach kolejowych 18, 203, na odcinku Bydgoszcz – Piła – Krzyż – Gorzów Wlkp. – Kostrzyn wraz z elektryfikacją odcinka Piła – Kostrzyn”.
Celem studium jest wypracowanie optymalnego wariantu realizacyjnego inwestycji na liniach nr 18 i 203, na trasie o długości 255 km. Zakładana jest poprawa komunikacji pasażerskiej w regionie m.in. przez zelektryfikowanie połączenia z Bydgoszczy i Torunia do Gorzowa Wielkopolskiego (w przypadku potwierdzenia takiej konieczności w analizach) i dalej przez Kostrzyn do Szczecina. Planowana jest także sprawna i szybka komunikacja dla pociągów towarowych. Stworzone zostaną warunki do zwiększenia ruchu międzynarodowego i granicznego w przypadku elektryfikacji odcinka Piła – Kostrzyn. Po realizacji planów zwiększy się i poprawi dostępność transportu kolejowego dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych, m. in. przez likwidację ograniczeń prędkości jazdy pociągów i modernizację peronów na stacjach i przystankach.

- PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach przygotowania nowych projektów analizują także elektryfikację odcinka Piła – Kostrzyn.

Wybór optymalnego wariantu planowany jest w I kwartale 2019 r. Termin zakończenia prac nad studium, to II kwartał 2019 r. Wartość studium około 5,3 mln zł netto.


https://www.plk-sa.pl/biuro-prasowe...ow-wielkopolski-i-kostrzyn-do-szczecina-3604/


1 - 8 of 9 Posts
Wypada w tym temacie zauważyć, że od grudniowej zmiany rozkładu stworzona została możliwość przebycia całej LK 203 jednym pociągiem TLK relacji Gdynia - Kostrzyn. Uwzględniając dogodne przesiadki w Kostrzynie, można zapoznać się z trasą Ostbahnu aż do Berlina. Czasowo połączenie to nie wygrywa z BGE przez Poznań, ale krajobrazowo... kto wie? Odmiana mile widziana. Przydałoby się jednak trochę marketingu i choćby bilet łączony aż do Berlina, bo rzadko kto zdaje sobie sprawę z istnienia tej alternatywy.
Jeden z najbardziej sensownych odcinków do przeprowadzenia elektryfikacji, bez żadnych wątpliwości.
Pierwotnie planowano ukończyć tę inwestycję w roku... 1988. I jest to kolejny powód, by nie wetować przyznanych funduszy europejskich...
Złożono wniosek o wydanie DŚU na odcinku Piła - Krzyż modernizacja wraz z elektryfikacją
  • Like
Reactions: PrzeZ
Elektryfikacja całego Ostbahn z Kostrzyna do Tczewa miałaby swój sens, z tym że najbardziej newralgiczny jest właśnie odcinek Piła - Krzyż. Całość pod drutem pomoże uaktywnić alternatywną trasę Warszawa - Szczecin, przede wszystkim dla cargo, ale też dla przewozów osobowych między Szczecinem a leżącymi na jej przebiegu Piłą, Bydgoszczą i Toruniem.
Jeden z przykładów: przyszła Rail Baltica. Pociągi pasażerskie pojadą przez Rzepin i Warszawę, ale po co tam cargo? Lepiej przez Kostrzyn - Piłę - Toruń - Olsztyn - Ełk.
Brandenburgia i stowarzyszenia przewoźników i pasażerów postrzegają linię Berlin - Kostrzyn nie tylko jako istotną linię w pasażerskim ruchu regionalnym i międzynarodowym ale też trasę która może odciążyć zapchaną linię Berlin - Frankfurt/O. Tu głównie chodzi o możliwość skierowania na Ostbahn sporej części przewozów cargo które teraz jadą przez Frankfurt.
...i wystarczyłoby, gdyby jeden z podróżnych miał Covida...
podstawiony został minibus, w zasadzie bez miejsc na bagaże i ze śmieszną liczbą miejsc wewnątrz.
A to już dziś historia... (most graniczny na Odrze, fotka z 2019)
  • Like
Reactions: stoker
1 - 8 of 9 Posts
Top