SkyscraperCity Forum banner
1 - 2 of 2 Posts

· Registered
Joined
·
3,058 Posts
Nowe tory i bezpieczeństwo na Odrze w Kostrzynie – PLK współpracują w budowie kolejowego mostu granicznego między Polską a Niemcami

W Szczecinie zostało zawarte porozumienie pomiędzy PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A.
a Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie – Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej
w Szczecinie. Strony będą współpracować w zakresie przebudowy torów (dojazdu)
do nowego mostu kolejowego nad Odrą w Kostrzynie na linii Tczew – Kostrzyn nr 203.
Współpraca będzie prowadzona w ramach rządowego Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej
w Dorzeczu Odry i Wisły. RZGW zrealizuje przedsięwzięcie inwestycyjne własnym kosztem.
- Inwestycja dotycząca przebudowy mostu kolejowego i dojazdu do nowej przeprawy nad Odrą
w Kostrzynie jest bardzo ważna dla zapewnienia sprawnych działań lodołamaczy na Odrze oraz zwiększenia możliwości żeglugi – powiedział Krzysztof Woś zastępca prezesa Wód Polskich ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą.
Przedstawiciele PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie omówili już wariant techniczny dojazdu do nowego mostu, m.in. zapewnienie dostosowania dojazdu do przyjętej wysokości mostu. Obiekt będzie miał wysokość zapewniającą, sprawną komunikację na rzece - wymaganą V klasę żeglowności wg wymogów europejskich. Możliwe będzie również prowadzenie akcji lodołamania.
- PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. współpracują w zakresie przebudowy mostu z Wodami Polskimi oraz ze stroną niemiecką. Pozwala to właściwie zorganizować prace oraz przygotować rozkład jazdy pociągów na czas budowy mostu. Inwestycja zapewni również właściwe parametry kolejowej przeprawy dla bezpiecznej i sprawnej żeglugi – powiedział Arnold Bresch, członek Zarządu
PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.
Zgodnie z porozumieniem dotyczącym budowy kolejowych mostów granicznych między Polską a Niemcami, budowę przeprawy na Odrze w Kostrzynie realizują koleje niemieckie. Strona niemiecka zobowiązała się do zakończenia robót, umożliwiających zakończenie dostosowania linii kolejowej nr 203 do nowych wymagań, do końca 2022 r.
Na FB pojawiły się komentarze, że znowu powycinają drzewa i już podobno 200letni dąb poleciał.
 

· Registered
Joined
·
3,058 Posts
Niemcy i Austria maja 15kV;) 25kV to pozostali nasi sąsiedzi maja.
Nie wiem jak to się zgrywa z TSI, gdzie jest zapis, ze w krajach ze „starymi” systemami zasilania nie budować innych niż 25kV, chyba ze istnieją, czyli np w Polsce albo 3kV albo 25 albo 2x25.
 
1 - 2 of 2 Posts
Top