SkyscraperCity Forum banner

[LK 203] Tczew - Kostrzyn

37413 Views 217 Replies 40 Participants Last post by  pabPKP PLK S.A. podpisały 29 stycznia 2018 r. z biurem projektowym TPF Sp. z o.o. umowę na opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu „Prace na liniach kolejowych 18, 203, na odcinku Bydgoszcz – Piła – Krzyż – Gorzów Wlkp. – Kostrzyn wraz z elektryfikacją odcinka Piła – Kostrzyn”.
Celem studium jest wypracowanie optymalnego wariantu realizacyjnego inwestycji na liniach nr 18 i 203, na trasie o długości 255 km. Zakładana jest poprawa komunikacji pasażerskiej w regionie m.in. przez zelektryfikowanie połączenia z Bydgoszczy i Torunia do Gorzowa Wielkopolskiego (w przypadku potwierdzenia takiej konieczności w analizach) i dalej przez Kostrzyn do Szczecina. Planowana jest także sprawna i szybka komunikacja dla pociągów towarowych. Stworzone zostaną warunki do zwiększenia ruchu międzynarodowego i granicznego w przypadku elektryfikacji odcinka Piła – Kostrzyn. Po realizacji planów zwiększy się i poprawi dostępność transportu kolejowego dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych, m. in. przez likwidację ograniczeń prędkości jazdy pociągów i modernizację peronów na stacjach i przystankach.

- PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach przygotowania nowych projektów analizują także elektryfikację odcinka Piła – Kostrzyn.

Wybór optymalnego wariantu planowany jest w I kwartale 2019 r. Termin zakończenia prac nad studium, to II kwartał 2019 r. Wartość studium około 5,3 mln zł netto.


https://www.plk-sa.pl/biuro-prasowe...ow-wielkopolski-i-kostrzyn-do-szczecina-3604/


1 - 20 of 42 Posts
Modernizacja peronu nr 1 na przystanku osobowym Piła Podlasie km 176,020 – 176,185 linii kolejowej nr 203 Tczew – Kostrzyn jest zaprojektowanie oraz przebudowa peronu nr 1 na długości 120m do wysokości 76cm PGS z przestawieniem wiaty siedziskowej, łącznie z wykonaniem oświetlenia z kanalizacją kablową, odwodnienia, wygrodzenia, małej architektury, systemu statycznej informacji pasażerskiej oraz robót torowych– zgodnie z:
„Warunkami technicznymi budowy i odbioru peronów pasażerskich – Id- 22”,
„Wytycznymi architektonicznymi dla kolejowych obiektów obsługi podróżnych – Ipi – 1”
„Wytycznymi oznakowania stałego stacji pasażerskich – Ipi – 2”.
https://zamowienia.plk-sa.pl/servle...Erfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=48947
  • Like
Reactions: DooCharles
Zaprojektowanie i wykonanie robót w zakresie przebudowy / budowy muru oporowego w ciągu linii kolejowej nr 203 Tczew – Kostrzyn w mieście Santok w km 284,723 - 284,800 na podstawie wykonanego przez wykonawcę projektu budowlanego i wykonawczego. W załączeniu znajdują się dokumenty SIWZ. Do składanej oferty należy dołączyć wymagane dokumenty.
https://zamowienia.plk-sa.pl/servle...Erfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=51804
Opracowanie dokumentacji projektowej na roboty budowlane dla projektu pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 203 na odcinku Krzyż – Gorzów Wielkopolski”
https://zamowienia.plk-sa.pl/servle...=noticeDetails&noticeIdentity=11394&expired=0
  • Like
Reactions: DooCharles
Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego przeprowadzonego w trybie Zapytanie ofertowe. Nazwa postępowania: Remont muru oporowego l 203 km 284,723-284,800 m. Santok Numer postępowania: 0773/IZ17GM/20889/06179/18/P
Zielonogórskie Przedsiębiorstwo Budowy Mostów MOSTY Sp. z o.o.
https://zamowienia.plk-sa.pl/servle...action=bestOfferDetails&demandIdentity=259538
Zaprojektowanie i wykonanie remontu ustroju nośnego w torze nr 1 wiaduktu zlokalizowanego w ciągu linii kolejowej nr 203 Tczew-Kostrzyn w km 284,575 km na podstawie projektu wykonanego przez wykonawcę. Jest to wiadukt w Santoku, nad DW168.
https://zamowienia.plk-sa.pl/servle...Erfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=61539
Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego przeprowadzonego w trybie Zapytanie ofertowe. Nazwa postępowania: Przeniesienie czujników na przejazdach kolejowych w związku z planowanym podniesieniem prędkości do 120 km/h na linii nr 203 od km 67,660 do km 121,760. Numer postępowania: 0551/IZ11GM/23097/06239/19/P
P.H.U. LIBRA S.C. MALBORK
https://zamowienia.plk-sa.pl/servle...action=bestOfferDetails&demandIdentity=296813
Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego przeprowadzonego w trybie Zapytanie ofertowe. Nazwa postępowania: Wymiana podkładów.
Numer postępowania: 0551/IZ11GM/19370/05260/19/P ROBEKS Tczew. Wymiana głównie na Ostbahnie
https://zamowienia.plk-sa.pl/servlet...dentity=292046
  • Like
Reactions: Biały
Przydałby się Brejlovec, jednak można by było wykorzystać jego 100 km/h.
Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego przeprowadzonego w trybie Zapytanie ofertowe. Nazwa postępowania: Zaprojektowanie i wykonanie remontu ustroju nośnego w torze nr 1 wiaduktu zlokalizowanego w ciągu linii kolejowej nr 203 Tczew-Kostrzyn w km 284,575 km na podstawie projektu wykonanego przez wykonawcę. Chodzi o wiadukt w Santoku
Numer postępowania: 0773/IZ17GM/22289/06155/19/P Zielonogórskie Przedsiębiorstwo Budowy Mostów MOSTY Sp. z o.o. https://zamowienia.plk-sa.pl/servle...action=bestOfferDetails&demandIdentity=296338
W nowym rozkładzie wyleciało trochę ograniczeń stałych:
a) Trzcianka - ograniczenie do 50 km/h na zły stan toru oba tory - skrócone do 201,700-201,850 - tor nr 1 i 201,740-201,900 - tor nr 2
b) Gorzów Wielkopolski - tor nr 1 - 297,300-297,750, ograniczenie do 60 km/h na nierówności toru w planie i profilu wyleciało
c) Krzyż - Nowe Drezdenko (Stare Bielice) - 244,900-245,200, zły stan toru, 80 km/h wyleciało, tor nr 2
d) Strzelce Krajeńskie Wschód - Górki Noteckie - 271,260-271,670, zły stan toru nr 1, 60 km/h
e) Santok - Wawrów, uszkodzenie konstrukcji wiaduktu, tor nr 1 - skrócone do 284,560-284,580, 20 km/h
f) Kostrzyn 340,500-340,510 - zły stan rozjazdów, 20 km/h, tor 5a
http://www.lotoskolej.pl/2305/o_nas/wykaz_ostrzezen_stalych/07_zlk_poznan_5
Obecnie szlak obsługują pomorskie SA, SA PRów oraz składy wagonowe (lok+wagon), np taki zestaw:
https://wrphoto.eu/details.php?image_id=45200&mode=search
  • Like
Reactions: VinniPolska
@jacekjacek
Panie Jacku - raczej nie da rady bo na odcinku Krzyż - Chojnice KKZ raczej nie da rady wystawić (PKS Piła raczej nie ma tylu wozów w rezerwie) :)
Od marca od Czerska do granicy IZ Gdynia/IZ Szczecin szynobusy na Ostbahnie pojadą 120 km/h, w tym na szlaku Czersk - Gutowiec po obu torach.
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla projektu pn.: „Prace na linii kolejowej nr 203 na odcinku Tczew – Czersk” w ramach projektu „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów - w sieci TEN-T”
https://platformazakupowa.plk-sa.pl/app/demand/notice/public/1117/details
  • Like
Reactions: taki-jeden and pab
A odcinek Wierzchowo Człuchowskie - Piła Główna pozostanie na dieslu. Bez sensu. 210 to powinna zostać odrutowana aż do Runowa Pomorskiego.
Jeśli elektryfikować to od razu Kostrzyn - Piła. Wtedy będzie można zakończyć spalinową obsługę Ostbahnu i SZT przerzucić na inne trasy. Można się pokusić o elektryfikację również Piła - Tczew (Ostbahn) oraz Piła - Ulikowo (wtedy np pociągi Bydgoszcz - Piła mogłyby kończyć bieg w Stargardzie lub Szczecinie).
  • Like
Reactions: Konrad44
@kolmatej Tyle, że odcinek Kostrzyn - Krzyż to jednak większe ośrodki miejskie i więcej paxów. Do tego obsługa terminalu gazu w Barnówku czy Stilon/Ciepłownia w Gorzowie. Odcinek Krzyż - Piła nie ma takich zagęszczeń jeśli chodzi o pasażerów.
Regiopol dał ciała;
W pierwszym kwartale tego roku dość często pociągi na trasie Piła Główna – Krzyż były odwoływane. Zdarzało się też, że w zamian za niezrealizowany kurs w trasę nie wyjeżdżały autobusy zastępcze. Na problemy miała wpłynąć m.in. sytuacja taborowa przewoźnika.
Jak poinformowali nas czytelnicy, na trasie Piła – Krzyż w Wielkopolsce w pierwszych miesiącach tego roku dochodziło do regularnych problemów z kursowaniem pociągów regionalnych. Doniesienia o odwołanych kursach na tym odcinku linii kolejowej nr 203 potwierdził przewoźnik uruchamiający przewozy na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Polregio. Utrudnienia miały występować w okresie od początku stycznia do 8 marca.

Kilka razy nie wyjechał ani pociąg, ani autobus

Spółka przedstawiła nam szczegółowy wykaz odwołanych w tym czasie pociągów. Wynika z niego, że w styczniu nie odbyło się dziesięć kursów, w tym aż cztery 18 stycznia. W tym miesiącu trzy razy zdarzyło się, że przewoźnik nie podstawił autobusów zastępczych. Sytuacja zauważalnie pogorszyła się w lutym. Wówczas pociągi nie wyjechały w trasę łącznie 23 razy. 9 lutego nie zrealizowano pięciu kursów, trzy dni później – sześciu. W ciągu miesiąca czterokrotnie podróżni nie mogli liczyć na autobusową komunikację zastępczą.

Za okres największych problemów można uznać początek marca. W ciągu ośmiu dni nie zrealizowano 21 kursów. Tylko 8 marca odwołano 11 pociągów. – Uruchomiona była wówczas komunikacja zastępcza – zapewnia nas Dominik Lebda, rzecznik prasowy Polregio. Z przedstawionego nam wykazu wynika, że w marcu nie zdarzyło się, by nie zorganizowano autobusów rozwożących pasażerów.

Rezerwowa lokomotywa uległa awarii

Feralnego dnia normalnie – a więc po szynach – realizowane były kursy wykonywane taborem stacjonującym w Chojnicach. Zastępcza komunikacja autobusowa była zaś niezbędna w zamian za pociągi, które planowo wystawia wielkopolski zakład spółki. Nasz rozmówca tłumaczy zaistniałe trudności sytuacją taborową tej jednostki.

– Odcinek Piła – Krzyż jest obsługiwany przez trzy autobusy [szynowe] dzierżawione od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. W rezerwie posiadamy lokomotywę SU42 i jeden wagon – wylicza Dominik Lebda. Jeden z pojazdów będących własnością województwa przechodzi obecnie naprawę poziomu P4, która ma zakończyć się pod koniec maja. – W związku z tym korzystamy z rezerwowej lokomotywy, która 8 marca miała defekt – usłyszeliśmy.
Piła – Krzyż: Sporo pociągów odwołanych w pierwszym kwartale tego roku
Pozostaje jeszcze nierozwiązany problem wąskiego gardła Szczecinek - Czarne i Chojnice - Gutowiec. Poza tym mamy większy ruch pasażerski przez Złotów niż przez Człuchów.
  • Like
Reactions: Kolejowy odkrywca
Wszystko fajnie tylko tor się sypie coraz bardziej między Szczecinkiem a Czarnem...
Gdyby jeszcze te szlaki rzeczywiście dławiły ruch kolejowy... Czy tam chociaż 1 towarowy na dobę jest wytrasowany?
Do Przechlewa - gdyby odbudowano ten kawałek do Słosinka możliwe byłyby pociągi Chojnice - Słupsk z pominięciem Szczecinka i Krzyż - Słupsk.
Budowa takiej linii kolejowej wiązałaby się z przebudową infrastruktury w Bukowie Człuchowskim. Potrzeba byłaby odbudowa torów bocznych oraz torowisko powinno tak zostać zbudowane aby możliwa byłaby odbudowa drugiego toru do Piły. Najważniejsza jest też charakterystyka takiej linii; czyli czy byłaby jedno lub dwutorowa i czy byłaby zelektryfikowana czy też nie.

Z Człuchowa biegnie też linia kolejowa nr 413 do Słosinka.
1 - 20 of 42 Posts
Top