SkyscraperCity banner

1 - 20 of 228 Posts

·
Registered
Joined
·
2,121 Posts
Z racji tego że bardzo brakuje wątku poświęconemu dalszemu odcinkowi magistrali kolejowej E75 Rail Baltica Białystok-Ełk-Suwałki-Trakiszki
otwieram nowy temat. Przy okazji dorzucam również temat poświęcony
Kolejowej Obwodnicy Białegostoku, bo jest to projekt powiązany.

Na początek zatem garść linków, w ogóle o czym mowa. :)


(C) Polskie Radio Olsztyn

Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu „Prace na linii E 75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki – (granica państwa), etap II odcinek Ełk –Trakiszki (granica państwa)”
LINK: https://zamowienia.plk-sa.pl/servle...=noticeDetails&noticeIdentity=10347&expired=1

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach projektu pn. „Prace na linii kolejowej E 75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok - Ełk”.
LINK: https://zamowienia.plk-sa.pl/servle...n=noticeDetails&noticeIdentity=9716&expired=1

BĘDĄ LEPSZE PODRÓŻE RAIL BALTICA, M.IN. Z BIAŁEGOSTOKU DO EŁKUEfekty przebudowy kolejnego odcinka międzynarodowego korytarza kolejowego Rail Baltica to lepsza komunikacja miedzy państwami Europy,
szybsze przejazdy z Białegostoku do Ełku, wygodne perony, większe bezpieczeństwo na linii kolejowej. Dziś PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
podpisały umowę na wykonanie projektu inwestycji. Rozpoczęcie przebudowy planowane jest na 2020 r.


PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały dzisiaj umowę na opracowanie dokumentacji modernizacji trasy Białystok – Ełk.
Inwestycja jest dofinansowana z instrumentu CEF „Łącząc Europę”.

W Krajowym Programie Kolejowym są projekty, które zapewnią dobre połączenia w Polsce i sprawny przewóz towarów pomiędzy krajami Unii Europejskiej.
Dziś PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na dokumentację dla prac na linii kolejowej Rail Baltica z Białegostoku do Ełku.
Przedsięwzięcia zapewni m.in. lepsze podróże mieszkańcom województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego
– powiedział Andrzej Bittel,
podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.


Modernizacja linii na odcinku Białystok – Ełk to przede wszystkim dobudowa drugiego toru, co istotnie zwiększy możliwości podróży i przewozu towarów
na międzynarodowym korytarzu. Zmiany obejmą również wykorzystywany obecnie tor wraz z wymianą sieci trakcyjnej. Kompleksowo zmodernizowanych
zostanie 8 stacji: Białystok Starosielce, Knyszyn, Mońki, Osowiec, Grajewo, Prostki, Ełk Towarowy i Ełk. Zdecydowanie poprawi się standard 11
przystanków: Białystok Bacieczki, Fasty, Dobrzyniewo Duże, Borsukówka, Zastocze, Czechowizna, Goniądz, Podlasek, Ruda, Lipińskie Małe i Ełk Szyba Wschód.
Perony zostaną dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej mobilności. Będą kładki wyposażone w windy oraz nowe wiaty, ławki i tablice informacyjne.

Na trasie wzrośnie bezpieczeństwo. Dodatkowo wyposażone będą przejazdy kolejowo-drogowe. Nowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym zapewnią
sprawny przejazd pociągów pasażerskich i towarowych w ruchu międzynarodowym i regionalnym.

- Dzięki wykorzystaniu finansowania z instrumentu CEF „Łącząc Europę” przygotujemy się do modernizacji kolejnego odcinka na międzynarodowej
trasie Rail Baltica z Białegostoku do Ełku. Podpisana dziś umowa zapewni dokumentację i nadzór autorski. Prace zamierzamy rozpocząć w 2020 r.
– powiedział Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Po zmodernizowaniu linii Białystok – Ełk pociągi będą mogły jeździć z prędkością 160 km/h. Dzięki drugiemu torowi zwiększą się możliwości trasy,
m.in. będzie mogło jeździć więcej pociągów.

Projekt modernizacji linii ma być gotowy w IV kwartale 2019 roku. Szacowany koszt całej inwestycji, razem z pracami budowlanymi to około 1,7 miliarda złotych.

Umowę na przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego PLK podpisały z firmą MGGP S.A. Koszt zamówienia to 19,8 mln zł. netto.

Zmienia się trasa Warszawa – Białystok

Na odcinku Warszawa Rembertów – Zielonka – Tłuszcz – Sadowne zasadnicze prace zostały już zakończone. Pasażerowie korzystają z nowych peronów,
oddane do użytku zostały nowe przejścia podziemne i bezkolizyjne skrzyżowania. Trwa modernizacja linii Rail Baltica na odcinku Sadowne – Czyżew.
Przebudowywane są perony, tory, sieć trakcyjna i przejazdy kolejowo-drogowe. Koszt prac na środkowym odcinku trasy Warszawa – Białystok to 641 mln złotych.
W przyszłym roku rozpoczną się prace na podlaskim fragmencie Rail Baltica od Czyżewa do Białegostoku. Dzięki modernizacji skróci się czas przejazdu między
stolicami dwóch województw, a pasażerowie zyskają odnowione stacje i przystanki bez barier architektonicznych. Zakończenie prac na trasie Białystok – Warszawa
planowane jest do 2021 roku.
źródło: http://www.rail-baltica.pl/aktualno...rail-baltica-min-z-bialegostoku-do-elku-2270/

PRACE NA LINII E75 NA ODCINKU BIAŁYSTOK – SUWAŁKI – TRAKISZKI (GRANICA PAŃSTWA), ETAP I ODCINEK BIAŁYSTOK – EŁKLinia kolejowa E75 jest elementem składowym priorytetowego przedsięwzięcia w korytarzu Morze Północne – Morze Bałtyckie, funkcjonującego pod nazwą
„Rail Baltica”, zakładającego utworzenie jednolitego korytarza kolejowego łączącego Helsinki przez Tallin, Rygę i Kowno z Warszawą. Jest to priorytetowy
projekt UE, ma duże znaczenie polityczne i strategiczne, ponieważ będzie stanowić jedyne połączenie kolejowe krajów bałtyckich z Polską i pozostałymi
krajami Unii Europejskiej o szerokości toru 1435 mm.


Ponadto linia E75 została objęta Europejską Umową o Głównych Międzynarodowych Liniach Kolejowych (AGC).

Dzięki realizacji inwestycji nastąpi skrócenie czasu jazdy pociągów w ruchu międzyaglomeracyjnym pomiędzy stacjami Białystok i Ełk i poprawi się
przepustowości linii co wpłynie na zwiększenie dostępności transportu kolejowego. Na przystankach i stacjach będą działały systemy statycznej
i dynamicznej informacji pasażerskiej oraz informacji dla przewoźników.

Inwestycja korzystnie wpłynie również na poprawę bezpieczeństwa ruchu kolejowego, na zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu kolejowego
na środowisko oraz na zapewnienie interoperacyjności kolei.

Zakończenie inwestycji planowane jest na 2023 rok.

Cele projektu:

- podniesienie parametrów technicznych linii poprzez zwiększenie maksymalnej prędkości pociągów pasażerskich do prędkości 160 km/h i towarowych
do 120 km/h oraz zwiększenie nacisku osi do 221 kN/oś

- likwidacja „wąskich gardeł” infrastruktury, tj. ograniczeń długości pociągów i dopuszczalnego nacisku na oś

- poprawa bezpieczeństwa m.in. poprzez zwiększenie efektywności sterowania ruchem kolejowym oraz budowę wiaduktów drogowych zastępujących likwidowane
przejazdy w poziomie szyn

- skrócenie czasu podróży, poprawa przepustowości linii oraz bezpieczeństwa na odcinku Warszawa – Trakiszki (granica z Litwą)

W ramach Projektu przewiduje się następujące prace:

- przebudowa stacji kolejowych

- przebudowa mostów kolejowych i budowa wiaduktów kolejowych

- przebudowa peronów:

- ujednolicenie wysokości peronów osobowych,

- dostosowanie długości i szerokości peronów do zgodności z wymogami interoperacyjności

- dostosowanie ich dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej możliwości poruszania się

- wyposażenie w elementy małej architektury oraz urządzeń informacji podróżnych

- przebudowa układów torowych stacji oraz nawierzchni i podtorza wraz z odwodnieniem

- modernizacja i budowa sieci trakcyjnej, układów zasilania, elektroenergetyki nietrakcyjnej

- likwidacja przejazdów w poziomie szyn

- budowa nowoczesnych komputerowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym

- budowa Lokalnego Centrum Sterowania (LCS) w Ełku z instalacją systemu ETCS poziom 2

- przebudowa urządzeń srk i blokad stacyjnych i liniowych z dostosowaniem do zasad UE dot. interoperacyjności UE

- przebudowa i budowa nowych systemów telekomunikacyjnych, łączności przewodowej i radiowej oraz urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych

- zastosowanie nowoczesnych systemów detekcji stanów awaryjnych taboru (DSAT).
źródło: http://www.rail-baltica.pl/aktualno...ca-panstwa-etap-i-odcinek-bialystok-elk-2303/


Rail Baltica coraz bliżej. Ruszyły prace projektowe na odcinku Ełk-Białystok

Rail Baltica to szybka kolej, która połączy Polskę z krajami nadbałtyckimi. Osiągnie prędkość nawet 200 km na godzinę. Rozpoczęły się właśnie
prace projektowe na odcinku między Białymstokiem a Ełkiem. Rozmawiali o tym w Ełku parlamentarzyści, przedstawiciele kolei i samorządowcy.


W województwie warmińsko-mazurskim Rail Baltica będzie przebiegać przez Prostki, Ełk i Olecko, a stamtąd przez Suwałki do przejścia granicznego
w Trakiszkach. Zdaniem posła Wojciecha Kossakowskiego, ta inwestycja to dla regionu ogromny skok cywilizacyjny. Dzięki niej Warmia i Mazury
rozwiną się gospodarczo. Inwestycja jest już bardzo zaawansowana. Zarząd PKP PLK jest w trakcie przygotowywania dokumentacji projektowej na
odcinek pomiędzy Białymstokiem a Ełkiem. Trasa będzie dwutorowa, będzie miała 100 km.

Prace projektowe na odcinku Ełk – Białystok potrwają do końca roku.Autor: M. Zbrożek
Redakcja: A. Dybcio
źródło: https://ro.com.pl/rail-baltica-cora...-projektowe-na-odcinku-elk-bialystok/01433482

Rail Baltica. Do końca 2019 projekt trasy Białystok – Ełk, odcinek do Suwałk i Trakiszek do 2025 r.Do końca bieżącego r. powinno zakończyć się projektowanie odcinka Rail Baltiki Białystok - Ełk zapowiedzieli w czwartek, 31 stycznia w Ełku,
przedstawiciele PKP i parlamentarzyści PiS.


Przypomnijmy, że PKP PLK podpisały umowę na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji odcinka od Białegostoku do Ełku 27 grudnia 2017 roku.
Zakłada się, że ta 100 kilometrowa linia będzie dwutorowa, co istotnie zwiększy możliwości podróży i przewozu towarów na międzynarodowym korytarzu.

Kompleksowo zmodernizowanych zostanie także 8 stacji: Białystok Starosielce, Knyszyn, Mońki, Osowiec, Grajewo, Prostki, Ełk Towarowy i Ełk.
Poprawi się standard 11 przystanków: Białystok Bacieczki, Fasty, Dobrzyniewo Duże, Borsukówka, Zastocze, Czechowizna, Goniądz, Podlasek, Ruda,
Lipińskie Małe i Ełk Szyba Wschód.

Perony zostaną dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej mobilności. Będą kładki wyposażone w windy oraz nowe wiaty, ławki i tablice informacyjne.

Modernizacja powinna rozpocząć w 2020 roku i zakończyć w 2023 r. Po zmodernizowaniu linii Białystok - Ełk pociągi będą mogły jeździć z prędkością 160 km/h.
Komisja Europejska już w czerwcu 2017 roku pozytywnie oceniła cztery wnioski PKP PLK na projekty inwestycyjne, w tym na odcinek Białystok - Ełk.
W ramach programu "Łącząc Europę" otrzyma na jej modernizację dokładnie nieco ponad 338 mln euro, czyli 85 proc. wartości całego przedsięwzięcia,

Po kolei, czyli najpierw Czyżew – Białystok

W I kwartale tego roku ogłoszony zostanie też przetarg na modernizację odcinka Czyżew- Białystok. Inwestycja potrwa 2-2,5 roku.

Na ukończeniu jest natomiast modernizacja odcinka Sadowne - Czyżew, rozpoczęta w sierpniu 2017 roku. Tutaj, zbudowano m.in. drugi most na rzece Bug.
W III kwartale 2019 roku ma być oddamy do eksploatacji cały dwutorowy 35-kilometrowy m odcinek.

Odcinek Ełk - Suwałki -Trakiszki wciąż w opracowywaniu

Na odcinek Ełk –Trakiszki nadal jest opracowywana dokumentacja studialna.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w końcu 2017 roku podpisały umowę na opracowanie studium wykonalności modernizacji odcinka Ełk - Olecko - Suwałki - Trakiszki.
Połączenie jest ostatnim fragmentem polskiej części międzynarodowego korytarza transportowego Rail Baltica. Dokument określi zakres inwestycji i szczegółowe
rozwiązania.

Opracowanie studium wykonalności pozwoli na określenie i wybranie najlepszego wariantu modernizacji. Pociągi będą mogły jeździć z prędkością 160 km na godzinę.
Projekt modernizacji ma zostać opracowany w wariantach.

- W zależności od wybranego wariantu pociągi będą mogły jechać 160, 200 czy nawet 250 km na godzinę – powiedział wówczas prezes PKP Polskich Linii Kolejowych
Ireneusz Merchel.

Dodał, że w zależności od wybranego wariantu koszt budowy wyniesie od 1,7 do 3 mld zł.

Prace budowlane na linii Ełk - Trakiszki mają zostać zrealizowane między 2022 a 2025 rokiem.

Po 2025 roku z Białegostoku przez Ełk do Suwałk w półtorej godziny

Prezes PKP PLK w rozmowie z portalem rynek – kolejowy, jeszcze w 2017 roku, przyznał, że to najtrudniejszy odcinek na całej polskiej linii Rail Baltiki:

- Ostatni odcinek Rail Baltiki był przygotowywany z myślą o mniejszych parametrach – 120 km/h. Podobnie było z odcinkiem Ełk – Białystok, gdzie jednak
dobudujemy drugi tor i chcemy uzyskać również prędkość 160 km/h. Podczas zmian, postanowiliśmy podwyższyć również parametry na odcinku Ełk - Trakiszki,
by uzyskać lepsze efekty. Geometria torów, nie pozwala w zasadzie uzyskania wyższych prędkości niż pomiędzy 70 a 120 km/h, budując w śladzie istniejącej linii.
Trzeba zatem wykonać nowe studium wykonalności, które określi obszary inwestycji. Zadanie na pewno będzie się wiązało z wykupami gruntów, znaczną zmianą przebiegu
osi toru. Będzie to najtrudniejszy odcinek i najbardziej kosztowny.

Elektryfikacja linii Ełk – Suwałki – Trakiszki i budowa drugiego toru na odcinku Białystok – Ełk skróci natomiast czas przejazdu z Białegostoku do Suwałk do
ok. 1,5 godziny. WYG
źródło: http://www.suwalki24.pl/article/1,r...-elk-odcinek-do-suwalk-i-trakiszek-do-2025-r#

Jeszcze materiały z "Semaforka", a dokładniej układy stacyjne:

LK 38:
Białystok Starosielce:http://semaforek.kolej.org.pl/wiki/index.php?title=Białystok_Starosielce
Białystok Bacieczki:http://semaforek.kolej.org.pl/wiki/index.php?title=Białystok_Bacieczki
Knyszyn:http://semaforek.kolej.org.pl/wiki/index.php?title=Knyszyn
Mońki:http://semaforek.kolej.org.pl/wiki/index.php?title=Mońki
Osowiec:http://semaforek.kolej.org.pl/wiki/index.php?title=Osowiec
Podlasek:http://semaforek.kolej.org.pl/wiki/index.php?title=Podlasek
Grajewo:http://semaforek.kolej.org.pl/wiki/index.php?title=Grajewo
Prostki:http://semaforek.kolej.org.pl/wiki/index.php?title=Prostki
Ełk Towarowy:http://semaforek.kolej.org.pl/wiki/index.php?title=Ełk_Towarowy
Ełk:http://semaforek.kolej.org.pl/wiki/index.php?title=Ełk

LK 41:
Kijewo:http://semaforek.kolej.org.pl/wiki/index.php?title=Kijewo
Łęgówek:http://semaforek.kolej.org.pl/wiki/index.php?title=Łęgówek
Olecko:http://semaforek.kolej.org.pl/wiki/index.php?title=Olecko

LK 39:
Lesk:http://semaforek.kolej.org.pl/wiki/index.php?title=Lesk
Raczki:http://semaforek.kolej.org.pl/wiki/index.php?title=Raczki
Papiernia:http://semaforek.kolej.org.pl/wiki/index.php?title=Papiernia
Suwałki:http://semaforek.kolej.org.pl/wiki/index.php?title=Suwałki

LK51:
Trakiszki:http://semaforek.kolej.org.pl/wiki/index.php?title=Trakiszki
Granica Państwa:http://semaforek.kolej.org.pl/wiki/index.php?title=Granica_Państwa_Trakiszki-Mockava

KOLEJOWA OBWODNICA BIAŁEGOSTOKU


https://oc.plk-sa.pl/index.php/s/ynXjRFG2t1xiHdR hasło do folderu: SWPOBKolej planuje Kolejową Obwodnicę Białegostoku. Protestom nie będzie końca.

PKP zaczyna się przymierzać do nowej inwestycji – Kolejowej Obwodnicy Białegostoku. Brzmi to bardzo ciekawie na pierwszy rzut oka, ale oglądając wstępne plany
to misja samobójcza. Żeby je zrealizować spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Centralny będzie miała przeciwko sobie
mieszkańców, którym chce pod domami budować tory, a także ekologów bo chce budować na terenach cennych przyrodniczo. Biorąc pod uwagę na to na jakim etapie
jest planowana inwestycja można powiedzieć, że szanse na nią są marne.


Obecnie należy wykonać tak zwane “Studium Wykonalności” czyli przekładając na język ludzki – należy sporządzić taki dokument, w którym przeprowadzi się analizę
czy obiektywnie jest sens robić ten projekt czy nie. Powody “za” są atrakcyjne. Mało kto wie, ale na naszych białostockich torach ruch jest całkiem spory –
kursują pociągi osobowe, pośpieszne, towarowe. Korków nie ma, ale gdy będzie w pełni funkcjonować Rail Baltica oraz “Szprycha” na Centralny Port Komunikacyjny,
to z pewnością połączeń kolejowych będzie jeszcze więcej niż teraz.

Dlatego ktoś wpadł na pomysł zbudowania “Kolejowej Obwodnicy Białegostoku” czyli nowej dwutorowej, zelektryfikowanej linii kolejowej, umożliwiającej połączenie
linii Białystok – Warszawa i Białystok – Ełk w rejonie Stacji Białystok. Raczej nie po to by pociągi pasażerskie omijały Białystok, ale raczej te towarowe.
Dodatkowo taka linia ma umożliwiać przejazd pociągów pasażerskich przez Stacje Białystok, bez konieczności zmiany czoła. Chodzi o to, że jeżeli pociąg starego
typu ma podłączoną lokomotywę tylko z jednej strony (w nowych czoło jest z dwóch stron), to nie będzie trzeba odpinać tej lokomotywy, wyjeżdżać ze stacji,
przestawiać torów i robić “oblotu” tak by pociąg mógł ustawić się z drugiej strony wagonów. Po prostu pociąg pojedzie dalej prosto, a następnie nową trasą
zawróci w drugą stronę.

Wszystko brzmi pięknie, ale na pierwszy rzut oka widać już tu kilka minusów, które będą musiały być uwzględnione w takim Studium Wykonalności. Przede wszystkim
zacznijmy od trasy tej obwodnicy. Są 4 warianty. Pierwsze 3 zakładają, że nowe tory będą skręcać na os. Białostoczek. Rzecz jasna częściowo ulegną likwidacji
ogródki działkowe. Przypomnijmy ile czasu Tadeusz Truskolaski budował 900-metrowe połączenie Białostoczka i Dziesięcin, który również postanowił przebijać się
przez działki. Protestów i problemów nie było końca. Zanim więc ruszyła inwestycja minęło bardzo wiele lat. Tym razem jest trochę łatwiej, bo działa tak zwana
ustawa wywłaszczeniowa, ale w Polsce bardzo szybko zrozumiano jak ważna dla Unii Europejskiej jest ekologia. Dlatego też pierwszy wariant może mieć kłopoty bo
już raz na działkach odnaleziono gatunek ptaka, którego nie można się pozbyć. Właśnie przy okazji realizacji 900-metrowej drogi.

Druga część pierwszych trzech wariantów to droga przeprowadzona przez Las Pietrasze. Co prawda nie jest on przyrodniczo wartościowy, bo został posadzony dość
niedawno przez człowieka, ale wycinanie drzew w czasach mocnego kryzysu klimatycznego może nie być najlepszym pomysłem. Ponadto warto zobaczyć ile protestów
jest przy okazji wycince Lasu Solnickiego pod lotnisko na Krywlanach.

W trzech pierwszych wariantach tory mają wychodzić z lasu w okolicy Kolonii Zawady oraz miejscowości Kolonia Osowicze. Co na to mieszkańcy? Wiadomo, że są
zaskoczeni, że ktoś chce im budować tory pod domem. Mimo, że trasa nie będzie przebiegać bezpośrednio przez wsie tylko w oddaleniu, to każdy kto mieszka w
pobliżu dworca wie jak głośne są pociągi. Tym bardziej słychać będzie je na wsiach. O ile w dzień nie będzie to problem, to nocą ciężkie składy towarowe
dadzą popalić nieprzyzwyczajonym i tym, którzy uciekli z miasta od hałasu. Zapewne szykują się protesty.

Kolejnym problemem trzech pierwszych wariantów jest to, że trasa ma przebiegać przez dolinę rzeki Supraśl. Tą samą, którą na tym odcinku urzędnicy raz już
zniszczyli dokonując niepotrzebnej melioracji. Mało kto wie, ale istnieje też unijna dyrektywa, która nakazuje przywracać naturalny stan rzek. Taki dokument
może stanowić kolejny powód, by naprawić tereny cenne przyrodniczo, a nie budować na nich tory. Ponadto nie będzie można ich zbudować tak po prostu, bo każdej
wiosny byłyby pod wodą. Dlatego w ramach inwestycji byłby wybudowany most kolejowy.

Jest jeszcze czwarty wariant. Również wiąże się z wycinką w lesie. Tory będą przebiegać pomiędzy miejscowościami Sielachowskie oraz Osowicze. Następnie mostem
kolejowym nad rzeką Supraśl. Dalej, we wszystkich wariantach w okolicach Nowego Aleksandrowa przebiegać ma trasa aż do Dobrzyniewa Kościelnego, a dalej łącząc
się z linią ełcką oraz warszawską.

Nie ma “najlepszego” wariantu. Pierwsze trzy zakładają dużą ingerencję – zabierając tereny działkowcom, wycinając drzewa, wywołują konflikt z mieszkańcami
Kolonia Zawady i Kolonia Osowicze, ingeruje w tereny cenne przyrodniczo. W czwartym wariancie natomiast nic nie tracą działkowcy, ale linia przebiega pomiędzy
większymi niż kolonie – Osowiczami i Sielachowskimi. Także ingeruje w tereny cenne przyrodniczo. Warto też dodać, że każdy z wariantów zakłada również
zakłócenie spokoju mieszkańców Aleksandrowa oraz Dobrzyniewa Kościelnego.

Czy cenna dla Białegostoku inwestycja dojdzie do skutku? Trudno powiedzieć. Jeszcze bardzo wiele może się zmienić, ale jedno jest pewne protestom nie będzie końca.
źródło: https://podlaskie.tv/kolejowa-obwodnica-bialegostoku/
 

·
Registered
Joined
·
12,029 Posts
Przerzucę kilka postów z wiadomo którego wątku :).
Przy okazji wczorajszego ( już tradycyjnego przejazdu pociągiem WOŚP-owym - przez wiele lat gdy jeszcze nie był reaktywowany ruch sezonowy na linii w kierunku Walił-Stacji co roku jeździł nabity do tej miejscowości ) WOŚP-owego przejazdu ze stacji głównej do stacji Knyszyn zrobiłem sporą fotorelację którą będę min. wklejał za jakiś czas do swojego wątku w dziale Miasta Polskie ( Białystok - fotorelacje ) wkleję trochę zdjęć aby ukazać w terenie o jakie przesunięcie stacji mi chodziło w w.w. postach.
A więc zaczynamy :)


Napchany do granic możliwości ( kilkaset osób ) całkiem długi skład ( dotychczas jeździły zazwyczaj połączone dwa długie szynobusy, choć ja pamiętam sprzed jakiś 7 lat nawet taki złączony z szynobusu i zwyczajnego starego wagonu :)) na białostockim dworcu.

Jeszcze kilka zdjęć poglądowych zanim przejdziemy do sedna

Jak wiadomo gmach dworca przechodzi teraz remont - oprócz remontu niezbyt nadszarpniętej czasem elewacji główna zmiana będzie polegała na kompletnym przearanżowaniu całego jego wnętrza poprzez zlikwidowanie antresoli i odtworzenie wyglądu z czasów jego świetności w np. czasów carskich i dwudziestoleciu międzywojennym - oraz przygotowaniu wejścia podziemnego pod przyszłą (jak wiemy w końcu już niedaleką ) modernizację samej stacji :eek:kay:


Widok z drugiej strony od ul. Kolejowej.
Strzał zza ogrodzenia. Sądziłem (wizualizacje), że nawierzchnia placu przed dworcem będzie wyłożona płytami i kostką granitową a nie tanioszką + zwykłą betonową baumą (bash). Jedynie miejsca parkingowe wyłożone są kostką granitową. A jak już coś to powinno być odwrotnie - nawierzchnia chodników z granitu, a najlepiej żeby to i to. Ktoś mocno dał ciała :eek:hno:


Pojawili się nawet pracownicy regionalnej telewizji reżimowej niejakiego pana Kurskiego. Ciekawe czy tak jak i w głównym wydaniu "wiadomości propagandowych" poświecą temu wielkiemu wydarzeniu łączącego pod szczytnym celem pomocy dzieciom miliony Polaków z reguły bez względu na wyznawane poglądy polityczne, religijne czy orientację poświęca na relację tylko kilkanaście sekund?


Tak zapchane były wszystkie przedziały - to znak zadający kłam tezom głoszonym przez naszego interlokutora w trakcie ostatnich stron, znanemu obrońcy mijanych pól uprawnych i biednych mieszkańców ( przed zgubnym ekologicznym sąsiedztwem zelektryfikowanej nowoczesnej magistrali kolejowej) mających to nieszczęście mieszkać obok modernizowanej Rial Baltiki którym na złość niektórzy z nas proponują przybliżenie przystanków kolejowych bliżej ich miejsca zamieszkania.


Ruszyła ze stacji lokomotywa ciężka, ogromna, aż pot z niej spływa, tłusta oliwa ... ;)
 

·
Registered
Joined
·
12,029 Posts

Wyremontowana kilka lat temu siedziba PKP Cargo mająca swoją siedzibę w starym kolejowym budynku.


Droga prowadząca do starego carskiego tunelu pod torami.


Zaraz obok nowy tunel i dojazd do niego sprzed kilkunastu lat na przedłużeniu ul. Popiełuszki. Jak widać powstała niestety z tego typowa dla miasta bidaautostrada, kilka lat temu przeznaczono na nowe skrajne ( od wewnątrz ) pasy miejsce zarezerwowane na potencjalny tramwaj ( to już temat na inną książkę opisującą poczynania rządów ekipy pana TT która zrobiła wszystko co w jej mocy aby ten alternatywny, ekologiczny, wydajne i przy okazji dodający miejskiego sznytu środek transportu zbiorowego w Białymstoku dotychczas jeszcze nie powstał - chociaż "konka" istniała już za cara a o elektrycznym myślano już w czasach międzywojennych i oczywiście w PRL-u - gdzie z myślą o tramwaju zostawiano szersze trawniki pomiędzy budowanymi ówcześnie ulicami dwujezdniowymi.


Niewiele dalej kolejarskie zabudowania wzdłuż nowo Hetmańskiej.


Trochę spóźniłem się z tym zdjęciem. W każdym bądź razie na końcu pętli autobusowej na przedłużeniu ul. Zielonogórskiej ( przechodzącej przez duże osiedle Zielone Wzgórza ) nad obecnym wąskim i słabo oświetlonym "tunelikiem" pod torami łączącymi osiedla SM Słoneczny Stok z oś. Ścianka i dalej z dzielnicą Nowe Miasto PKP podczas modernizacji odcinka Czyżew-Białystok wybuduje nowy przystanek kolejowy "Zielone Wzgórza" który będzie obsługiwał wszystkie kierunki jazdy - na Warszawę, Ełk i Bielsk Podlaski. Powstanie nowy szerszy tunel z jak mam rozumieć podziemnymi dojściami na wszystkie obsługiwane perony. Nowy przystanek powstanie w zastępstwie likwidowanego starego, praktycznie w ogóle obecnie nie używanego dotychczasowego przystanku "Wiadukt".


Zbliżamy się do nowej, mega przeskalowanej, miejskiej inwestycji drogowej.


To oddana pod koniec zeszłego roku tzw. Trasa Niepodległości, dwujezdniowa, z kilkunastoma skrzyżowaniami dwupoziomowymi, przecinająca na pół duże osiedla mieszkaniowe. Biegnie, w różnej odległości wzdłuż dawnej linii Grajewsko-Brzeskiej, więc przy odrobinie dobrej roli część ruchu odbywającego się po nowej trasie ( średnio 100 km/h przez środek osiedli, zamiast kolizyjnej na skrzyżowaniach z uspokojonym do 50 km/h ruchem ) mogła by - gdyby była, a już namawiano do tego pomysłu ekipę "betonowego" TT, co zostało przez nią z oburzeniem odrzucona podobnie jak i koncepcja sieci tramwajowej - przejąć kolej miejska/aglomeracyjna w relacji Bacieczki-Nowe Miasto. Cóż może jeszcze kiedyś gdy doczekamy się mądrzejszych władz miasta stanie się to realne, chociaż będzie bardzo trudne - lub wręcz niemożliwe - bo w przyszłości będzie o wiele mniejsze dofinansowanie z funduszy unijnych,a cała sieć drogowa Białegostoku zamieniła się przez kilkanaście lat rządów TT w sieć ścieków komunikacyjnych budowanej pod rozbuchany transport indywidualny, zamiast w sieć zrównoważonego transportu. Do tego przez takie niepotrzebnie przeskalowane inwestycje wyręcza się GDDKiA w wybudowaniu przez nią prawdziwej obwodnicy poza miastem. :eek:hno: :bash:
 

·
Registered
Joined
·
12,029 Posts

Skręcamy odnogą wzdłuż której pobudowały się osiedla w kierunku obecnej dzielnicy - a do 1954 r. (od 1919 r.) samodzielnego miasta Starosielce.


Dojeżdżamy do starego, kolizyjnego przejazdu z ulicą Klepacką, która właśnie jest przebudowywana.


Stan dotychczas.


Obecnie powstaje tu wiadukt kolejowy nad budowanym nowym przebiegiem Klepackiej. Za nami ( nie mogłem zrobić zdjęć bo jak wspomniałem przedział w składzie był zapchany powstaje również drugi wiadukt kolejowy ( w kierunku starego wiaduktu nad linią do Warszawy który za tym wiaduktem przy okazji modernizacji odcina Czyżew-Białystok ma być odtworzony i dociągnięty jak było przed wojną do torów w kierunku Bielska.


Wjeżdżamy na "dworzec" Starosielce.
 

·
Registered
Joined
·
12,029 Posts

Starosielce od momentu powstania osady w związku z przecięciem przez nowo wybudowaną w 1873 r. magistralę Odessa-Królewiec i zlokalizowaniu na jej terenie w pobliżu torów ogromnych zakładów naprawczych zawsze były związane z kolejnictwem.
Po prawej stronie jeszcze z 25 lat temu stała ruina dworca Starosielskiego z 1872 r. kiedy otworzono linię grajewsko-brzeską cześć magistrali Królewiec-Odessa.


Wygląd dworca w latach międzywojennych.
Został rozebrany pod koniec lat 80, a już o wiele wcześniej dworzec działał w drewnianym "baraku" który popadając także w ruinę został rozebrany w 2012 r.
Ciekawe, że PKP zamiast wyremontować stary XIX w. dworzec pozwoliła mu popadać w coraz większą ruinę, zamiast tego zdecydowała się postawić "tymczasowy" barak dworcowy.
Niestety PKP planując modernizację odcinku Rial Baltiki pomiędzy Białymstokiem a Ełkiem zdecydowała, że w Starosielcach - wraz z pobliskimi osiedlami: Zielone Wzgórza, Leśna Dolina i Słoneczny Stok zamieszkałymi przez ok. 50 tyś. mieszkańców, które to osiedla są bardzo dobrze skomunikowane poprzez ciąg ulic min. Sikorskiego i Wrocławską - z terenem stacji - zdecydowała, że nie powstanie tu budynek dworca. Żadnego, chociaż sporo osób wnosiło by przy okazji modernizacji linii kolejowej zrekonstruować budynek dworca z 1872 r. Nie będę ukrywał, że sam do tych osób należałem, min. w tej sprawie powstał artykuł w białostockim wydaniu Gazety Wyborczej https://bialystok.wyborcza.pl/bialy...naja-sie-o-historie-co-z-odbudowa-dworca.html
Wnosiłem w nim o odbudowę starego dworca - w końcu tylu potencjalnych podróżnych mogłoby mieć możliwość w oczekiwania na pociąg w cywilizowanych warunkach kupić bilet, wypić kawę lub herbatę czy po prostu siedząc w ciepłym pomieszczeniu oczekiwać na podróż. Zaproponowałem także, że gdyby ciężko było zagospodarować całą powierzchnię odbudowanego dworca magistrat białostocki mógłby się dogadać PKP i w części gmachu stworzyć jakaś jednostkę kulturalną której tak bardzo brakuje w tej części miasta - typu biblioteka czy dom kultury. Oczywiście ekipa TT olała to cie..ym moczek, bo oni mają w głębokim poważaniu takie pomysły. Dla nich jedyne sensowne inwestycje ograniczają się do klepania już od kilkunastu lat prawie wyłącznie przeskalowanych miejskich bidaautostrad. Z tego co się orientuje pomysł nigdy nawet nie był rozpatrywany przez "władze" miasta, a szkoda :bash: :eek:hno:


Początek XXI w.


2011 r. - zamknięty już od paru lat na cztery spusty barak dworcowy.


Rozbiórka dworca-baraku w 2012 r. "Barak" z poczekalnią i kasą dworcową już od kilku lat wcześniej był zamknięty dla podróżnych. W wyniku czego od tego czasu w Starosielcach nie ma dworca. 

·
Registered
Joined
·
12,029 Posts

Fragment planu Białegostoku z 2016 r. - Aticart - Grupa Cartomedia.
Otwarta dla ruchu została już tzw. Trasa Niepodległosci i trwa rozbudowa wylotówki na Warszawę.
P.S. Rzeczona mapa jest zdecydowanie najlepszym planem Białegostoku jaki widziałem. Szata graficzna, odwzorowanie wszystkich budynków - nawet tych jednorodzinnych !), malutka ilość błędów to wszystko sprawia, że można ją wszystkim polecić :).W tle dawne zakłady naprawcze taboru kolejowego, powojenne Kolejowe Zakłady Konstrukcji Stalowych. Od prawie 10 lat stoją odłogiem. Mam nadzieję, że po wybudowaniu całego polskiego odcinaka Rial Baltiki może uśmiechnie się do nich szczęście, może właśnie tutaj na powrót reaktywowane zostaną kolejowe zakłady naprawcze. 

·
Registered
Joined
·
12,029 Posts

Mijamy dawną prawosławną przyszkolną kaplicę ( w latach międzywojennych katolicką ).


Dawna XIX wieczna dwuklasowa szkoła, w latach powojennych siedziba Zespołu Szkół Kolejowych im. Ernesta Malinowskiego. Niestety już sporo lat temu szkołę zlikwidowano - szkoda, że w końcu po odbiciu się od dna polskiego kolejnictwa, szkoła o tym profilu by się przydała do kształcenia przyszłych kadr potrzebnych do rozwoju tej branży.
W 2012 roku cały teren dawnej kolejówki przejął za pół darmo ( jak i inne działki w mieście od 89 roku) kler a dokładniej Duszpasterstwo Tradycji Katolickiej Archidiecezji Białostockiej. W dawnej „kolejówce” stworzyło katolicką podstawówkę.


Dalej powojenny gmach kolejówki.


Następnie mijamy przejazd kolejowy w ciągu ul. Popiełuszki.
Do czasów okupacji niemieckiej istniał tu wybudowany w XIX w. drewniano-stalowy wiadukt - tzw. Most Grajewski.


Został zlikwidowany jeszcze podczas okupacji niemieckiej.

W tym miejscu planowany jest nowy wiadukt drogowy nad torami.
Gdyby kiedyś powstało coś na podobieństwo kolei miejskiej/aglomeracyjnej to w tym miejscu wybudował bym jeden z nowych przystanków.


Plan Starosielc z lat międzywojennych.


Część osiedla Leśna Dolina w bliskim sąsiedztwie torów.
 

·
Registered
Joined
·
12,029 Posts

Las Bacieczkowski. Bardziej miejskie widoki byłyby na drugą stronę - na dzielnicę przemysłową wzdłuż ul. Elewatorskiej z min. Zakładami Zbożowymi czy białostockim Polmosem położonymi w bliskiej odległości od torów.


Trwa budowa wiaduktu nad torami w ciągu ulicy JP2.
Castorama


I przy niej duży outlet.


Zbliżamy się do przystanku Bacieczki, w oddali duże osiedle powstałe od końca lat 90. ubiegłego wieku: TBS-y.
Fragment planu Białegostoku z 2016 r. - Aticart - Grupa Cartomedia.
Okolice przystanku kolejowego Białystok-Bacieczki. 

·
Registered
Joined
·
12,029 Posts

Trwa stawianie drugiego wiaduktu nad torami dla drugiej jezdni ciągu tzw. Trasy Generalskiej. Oprócz odcinka od wiaduktu do szosy warszawskiej już cała jest w pzrekroju 2x2 i w większości z bezkolizyjnymi skrzyżowaniami. Wraz z budową wiaduktów nad torami do Ełku obok stacji Bacieczki i w ciągu ul. JP2 ( tu jeszcze bezkolizyjne skrzyżowanie z ul. Elewatorską, w trakcie tej inwestycji powstaje druga jezdnia obwodówki od w.w. wiaduktu do nowego skrzyżowania dwupoziomowego przy drodze do Warszawy wpinającego bezkolizyjnie układ drogowy miasta z wybudowaną już całą ekspresówką w kierunku stolicy. Przy okazji tej inwestycji powstaje także węzeł Porosły.
Z tym miejscem i stacją Białystok-Bacieczki nierozerwalnie kojarzy mi się niedoszła inwestycja Ikei sprzed 15 lat. Niedaleko stąd już na terenie gminy Choroszcz koncern ten zamierzał zbudować długo oczekiwany w mieście sklep tej sieci. Niestety jedna z rodzin nie chciała sprzedać swojej działki ( próbował interweniować bezskutecznie nawet sam burmistrz Choroszczy ) i koncern niestety zrezygnował z tej inwestycji :eek:hno: więc białostoczanie i cały region wciąż muszą od kilkunastu lat drałować do podwarszawskich Marek. Na osłodę dwa lata temu otwarto w jednym z białostockich CH punkt odbioru towaru tej sieci. :eek:hno:
A ktoś zapyta się dlaczego to miejsce kojarzy mi się z inwestycją Ikei? Bo koncern zamierzał równolegle ( w latach swojej totalnej zapaści w czasie gdy kolej polska pukała o dno swej działalności gdy kolejne polskie rządy krótkowzrocznie i bezrefleksyjnie stawiały tylko i wyłącznie na rozwój transportu drogowego w wyniku czego firma się zwijała, tabor był coraz starszy, usługi na coraz gorszym poziomie, coraz rzadziej kursowały pociągi a masę linii po prostu zamknięto lub zlikwidowano kursy :eek:hno: :bash: ) wyremontować ten przystanek kolejowy aby klienci mogli w lepszych warunkach przyjeżdżać także pociągami do jej sklepu. Cóż po 15 latach zostanie wyremontowany przy okazji modernizacji tego fragmentu Rial Baltiki.

 

·
Registered
Joined
·
2,121 Posts
Discussion Starter #11 (Edited)
Bardzo dobrze Vlad że wrzuciłeś tu tą fotorelację. Jest uzupełnieniem pierwszego postu w kwestii merytorycznej, a mianowicie stanu obecnego LK38 na białostockim fragmencie. :)
 

·
Registered
Joined
·
12,029 Posts

Fasty


Przystanek "Fasty" praktycznie kompletnie obecnie bezużyteczny powinien zostać przeniesiony gdzieś bliżej miejscowości, a w zasadzie jej centrum. Przecięcie drogi w kierunku Łysek w okolicy centralnej części miejscowości ( za nami także duże osiedle ) było by bardzo dobrym na to miejscem.


Fragment planu Białegostoku z 2016 r. - Aticart - Grupa Cartomedia.
Nowy przystanek Fasty powinien powstać na przecięciu drogi prowadzącej z centrum Fast w kierunku Łysek ( obok cmentarza ).


Fasty ciągną się przynajmniej na długości 3 kilometrów.


Przecięcie drogi na Dzikie.


Położony obecnie pośrodku niczego przystanek Fasty.


10 min. postój, w stronę powrotną 2 min.
Za chwilę most nad rzeką Supraśl i bardzo blisko kolejny tym razem drogowy w ciągu DK 65.
 

·
Autostrady Polska
Joined
·
9,137 Posts
Nie bijcie za może głupie pytanie - mowa w wątku o budowie obwodnicy kolejowej Białegostoku w celu płynnego przejazdu towarów bez konieczności zmiana czoła na stacji Białystok. Dlaczego nie można wyremontować łącznika który kiedyś był czynny z Warszawy do Stacji B.Starosielce ? Czy to by nie rozwiązało tego problemu ? Istnieje jakiś powód żeby tego nie robić ?
 

·
Registered
Joined
·
12,029 Posts
Nie ma żadnych do tego przeciwwskazań i nawet chyba zawiera się to w projekcie modernizacji odcinka Czyżew-Białystok, podobnie jak odbudowa kilkusetmetrowego odcinka Starosielce-Nowe Miasto. Jedyny mankament tego rozwiązania jest taki, że w takim przypadku pociągi ominą remontowany za grube pieniądze dworzec główny i pojadą skrajem miasta, a na stacji w Starosielcach nie planowany jest żaden dworzec.
 
1 - 20 of 228 Posts
Top