SkyscraperCity banner

1 - 20 of 7860 Posts

·
Registered
Joined
·
14,636 Posts
Kompendium wiedzy o modernizacji E-75 Rail Baltica znajduje się na stronie 100 wątku, w tym pościeKompendium wiedzy o modernizacji E-75 Rail Baltica
  1. Pozyskane i procedowane DŚU
  2. Historia odwołań od DŚU
  3. Umowy na nadzór, projektowanie i pozyskiwanie decyzji administracyjnych
  4. Umowy wykonawcze (Buduj oraz ZiZ)
proszę o PM jeśli wiesz coś czego nie ma w podsumowaniu, albo zauważyłeś błąd

1. Wydane i procedowane DŚU

DŚU z 6 października 2009 (cała długość inwestycji na terenie woj. mazowieckiego, do 111,800 LK6 [Czyżew, gr. województw]), stała się ostateczna 18.11.2009 roku
http://archiwumbip.warszawa.rdos.gov.pl/images/stories/zaw/1.pdf

DŚU z 5 października 2011 (dodatkowe tory Zielonka-Wołomin Słoneczna, dotyczy ok. 31 km inwestycji, obejmuje niektóre wiadukty i tunele, zawiera też nowe przystanki na LK21), stała się ostateczna ??.11.2011 roku
http://mmm.rdos.gov.pl/doc/waw/dec/4201.2.2011.pdf.

DŚU z 15 kwietnia 2015 (tunel w ciągu ul. Inżynierskiej, do ul. Leśnej w Zielonce, LK21 i 449), ostateczna
http://mmm.rdos.gov.pl/doc/waw/dec2015/4210.81.2014.pdf

DŚU w trakcie pozyskiwania (podstacja trakcyjna 110/15/3 kV Dobczyn),
wszczęte 19.06.18, przewidywany termin postanowienia o konieczności przeprowadzenia OOŚ 28.09.18

DŚU z 19 listopada 2014 (wiadukt DW 634 nad LK6, 10 i 513 w Tłuszczu, LK6 37,172), ostateczna
http://mmm.rdos.gov.pl/doc/waw/dec2014/4210.44.2014.pdf

DŚU z 17 grudnia 2014 (wiadukt DW 636 w miejscowości Mokra Wieś, LK6 45,572), ostateczna.
http://mmm.rdos.gov.pl/doc/waw/dec2014/4210.34.2014.pdf

DŚU z 25 kwietnia 2018 (skrzyżowanie dwupoziomowe w Łochowie km 57+915, DK62), ostateczna, z rygorem natychmiastowej wykonalności. Złożono odwołania, w rozpatrywaniu przez GDOŚ.
http://mmm.rdos.gov.pl/doc/waw/dec2018/4210.51.2017.pdf

DŚU z 8 lutego 2018 (wiadukt w Łochowie km ok. 60+332, ul. Polna), ostateczna, z rygorem natychmiastowej wykonalności.
http://mmm.rdos.gov.pl/doc/waw/dec2018/4210.44.2017.pdf

DŚU z 8 lutego 2018 (wiadukt w Toporze km ok. 68+719), ostateczna, z rygorem natychmiastowej wykonalności
http://mmm.rdos.gov.pl/doc/waw/dec2018/4210.45.2017.pdf

DŚU w trakcie uzyskiwania (wiadukt LK34 w Małkini, LK6 km 89+300)
postępowanie wszczęte 05.06.18

DŚU w trakcie pozyskiwania (podstacja trakcyjna 110/15/3 kV Sadowne Węgrowskie),
wszczęte 30.05.18, przewidywany termin postanowienia o konieczności przeprowadzenia OOŚ 07.09.18

DŚU w trakcie pozyskiwania (podstacja trakcyjna 110/15/3 kV Kietlanka),
wszczęte 11.04.18, przewidywany termin postanowienia o konieczności przeprowadzenia OOŚ 17.08.18, przewidywany termin wydania DŚU 10.09.18

DŚU z 18 maja 2018 (odcinek Czyżew - Białystok), nieostateczna, z rygorem natychmiastowej wykonalności. Złożono odwołania, w rozpatrywaniu przez GDOŚ.
https://www.dropbox.com/s/t6jbv2khr3f7ma2/dec. kolej.pdf?dl=0

DŚU w trakcie uzyskiwania (odcinek Białystok - Ełk).
Status: 01.09.17 nałożono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, 09.10.17 zawieszono procedurę do czasu przedłożenia Raportu OOŚ. Znak sprawy WOOŚ.4210.11.2017.AS.


2. Historia odwołań od DŚU
W województwie mazowieckim znane są następujące wnioski o stwierdzenie nieważności DŚU (może było ich więcej, GDOŚ zdejmowało niektóre zawiadomienia ze swojego BIPu):

p. Grzywacz (spowodowane przez tunel w Kobyłce, treść zarzutu formalna) z 27.01.2014 od DŚU z 2011,
wszczęte przez GDOŚ 29.04.2014 http://archiwumbip.gdos.gov.pl/doc/2014/obwieszczenia/DOOS-OAII.4201.4.2014.aj.1.pdf
odrzucone 17.07.14, zawiadomienie http://bip.gdos.gov.pl/files/obwieszczenia/23754/Zawiadomienie_GDOS_DOOS_OAII_4201_4_2014_aj_8.pdf decyzja DOOŚ-OAII.4201.4.2014.aj.7
wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy został rozpatrzony negatywnie 23.02.2014 decyzją DOOŚ-OAII.4201.4.2014.PD.6
DŚU została utrzymana, ścieżka administracyjna dla tego wniosku została wyczerpana.

p. Gołębiewskiej, pp. Jankowskich i p. Gmitrzuk (spowodowane przez tunel w Zielonce, treść zarzutu formalna) z 14.01.2014 od DŚU z 2009,
wszczęte przez GDOŚ 19.05.2014: http://archiwumbip.gdos.gov.pl/doc/2014/obwieszczenia/DOOS-OAII.4201.43.2014.aj.10.pdf
odrzucone 22.07.14, zawiadomienie DOOŚ-OAII.4201.43.2014.aj.16 decyzja DOOŚ-OAII.4201.43.2014.aj.15

p. Stanisława Chacińskiego (spowodowane przez wiadukt w pobliżu ulicy Napoleona w Kobyłce, związany ze zmianą układu drogowego i wyburzeniami) od DŚU z 2011,
Pierwsze pismo 13.02.14 http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/fil...enie_RDOS_Warszawa_WOOS_II_4201_3_2014_TR.pdf w formie "odwołania", złożone (grubo) po kodeksowym terminie.
GDOŚ stwierdził, że nie odnosi się do zakresu DŚU lecz to konkretnych rozwiązań projektowych i bez rozpatrywania odesłał do Burmistrza m. Kobyłka i PLK.
Drugie pismo z 11.04.2014: http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/fil...ie_RDOS_Warszawa_WOOS_II_4201_3_2014_TR_1.pdf
a także http://www.kobylka.pl/sites/default/files/20140929102512036.pdf
GDOŚ rozpatrzył wniosek o zmianę lub unieważnienie DŚU, bez formalnego wszczynania postępowania, wobec braku przesłanek koniecznych do wszczęcia postepowania wniosek odrzucił 16.03.15, zawiadomienie DOOS_OAII_4201_4_2014_aj_16.pdf decyzja DOOS_OAII_4201_4_2014_aj_15.pdf
05.10.16 GDOŚ uchyliła w całości swoją decyzję z 16.03.15 i skierowała sprawę do ponownego rozpatrzenia. RDOŚ nic konkretnego nie zrobił do czerwca '18, oczekuje na przekazanie kompletu dokumentacji z GDOŚia.


nieznanych mi podmiotów na DŚU na wiadukt w km 57+915 w Łochowie. 13.06.18 wpłynęło do RDOŚ zażalenie na nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności, 12.07.18 GDOŚ wyznaczył nowy termin rozpatrywania skargi na DŚU na 31.08.18.


Historia prób w województwie podlaskim
DŚU na odcinek na terenie woj. podlaskiego została uchylona w całości 5 sierpnia 2011 r., znak: DOOŚ-idk.4201.6.2011.AŁ.15 i skierowana do rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.
Druga próba także poległa: 18 kwietnia 2013 RDOŚ w Białymstoku odmówił wydania DŚU: WOOŚ-II.4201.1.2011.DK http://archiwumbip.bialystok.rdos.gov.pl/item/14359
Ciekawa jest odpowiedź na interpelację w sprawie, opisująca historię zmagań: http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=39075F36&view=2
Podobnie jak próba trzecia: 22 maja 2015 RDOŚ Białystok odmówił wydania DŚU na odcinek Białystok-Suwałki-Trakiszki-granica państwa w wariancie proponowanym przez inwestora: Białystok–Ełk–Olecko–Suwałki–Trakiszki–granica państwa.

W województwie podlaskim na odcinek Czyżew - Białystok wniesiono 13.06.18 odwołania od DŚU oraz zażalenia na nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności. Zażalenia na rygor wniósł też 25.05.18 p. Rafał Kosno (w imieniu podmiotów), stąd można przypuszczać, że ten znany i lubiany aktywista składał też odwołanie od DŚU. Będę ustalał status w RDOŚiu.

3. Umowy na nadzór, projektowanie i pozyskiwanie decyzji administracyjnych

3.1 Nadzór nad pracami Sadowne - Białystok 71,800 - 178,500, wraz z zadaniami dodatkowymi Rembertów - Sadowne
SIWZ i jego kolejne zmiany (istotne, zmieniano m.in. liczbę zadań i ich merytoryczną zawartość, ostateczny zakres w zmianie z 24.06.16) należy wyklikać na stronie platformy przetargowej PLK.
Ogłoszony 15.04.16, oferty otwarte 18.08.16. Cztery oferty poniżej budżetu Inwestora, trzy powyżej. 16.12.16 wybrano ofertę SAFEGE (Francja).

3.2 Wiadukt DW 634 nad LK6, 10 i 513 w Tłuszczu, LK6 37,172
OPZ: https://zamowienia.plk-sa.pl/servle...Identity=2130&iRfxRegisterForm=null&expired=1,
projektuje IDOM Inżynieria Architektura i Doradztwo Sp. z o.o., od 10.03.14,
Uzyskano DŚU, według artykułu gotowe są materiały do DUL i PnB, ale PLK czeka z ich złożeniem do zakończenia prac TP i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Plan zagospodarowania. Do 24.05.17 wniosku jeszcze nie złożono, planowane na Q4 17. 30.12.17 PLK ogłosiła przetarg na aktualizację dokumentacji, pozyskanie pozwoleń i budowę, co kończy umowę z IDOM. Patrz sekcja 4.7

3.3 Wiadukt DW 636 w miejscowości Mokra Wieś, LK6 45,572
OPZ: https://zamowienia.plk-sa.pl/servle...Identity=2130&iRfxRegisterForm=null&expired=1
projektują TEC-CUATRO SA (Hiszpania) i Trans-Bud-Projekt sp. z o. o. od 28.2.2014,
Uzyskano DŚU, gotowe są materiały do DUL i PnB, ale PLK czeka z ich złożeniem do zakończenia prac TP i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Do 24.05.17 wniosku jeszcze nie złożono, planowane na Q4 17. 30.12.17 PLK ogłosiła przetarg na aktualizację dokumentacji, pozyskanie pozwoleń i budowę, co kończy umowę z Tec-Cuatro. Patrz sekcja 4.9

3.4 Tunel w ciągu ul. Inżynierskiej, do ul. Leśnej w Zielonce, LK21 i 449
OPZ: https://zamowienia.plk-sa.pl/servle...Identity=2267&iRfxRegisterForm=null&expired=1
projektują Mosty Katowice Sp. z o.o. https://zamowienia.plk-sa.pl/servle...dIdentity=52208&noticeIdentity=2267&expired=1, wybór oferty 23.05.14, udzielenie zamówienia 21.07.14. czas na wykonanie zamówienia 510 dni (czyli do 22.12.15),
15.01.15 wszczęto postępowanie o DŚU, 15.04.2015 uzyskano DŚU, gotowe są materiały do DUL i PnB, ale PLK czeka z ich złożeniem do zakończenia prac TP i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Do 24.05.17 wniosku jeszcze nie złożono, planowane na Q4 17. 30.12.17 PLK ogłosiła przetarg na aktualizację dokumentacji, pozyskanie pozwoleń i budowę, co kończy umowę z Mosty Katowice. Patrz sekcja 4.6

3.5 Odcinek Sadowne - Czyżew 71,800 - 107,260
PFU https://zamowienia.plk-sa.pl/servle...Identity=1451&iRfxRegisterForm=null&expired=1, szczegóły https://zamowienia.plk-sa.pl/servle...dIdentity=27317&noticeIdentity=1451&expired=1, projektuje Systra, od 22.11.13. Pozyskano komplet DUL, 10.06.16 uzyskano ostatnie uzgodnienia RDOŚ. 04.04.16 uzyskano pierwsze, a 28.11.16 ostatnie PnB. Projektowanie miało około 15 miesięcy opóźnienia w stosunku do terminu kontraktowego.

3.6 Odcinek Czyżew - Białystok 107,260 - 178,500
PFU https://zamowienia.plk-sa.pl/servle...Identity=2323&iRfxRegisterForm=null&expired=1, szczegóły https://zamowienia.plk-sa.pl/servle...dIdentity=47856&noticeIdentity=2323&expired=1,
W ramach kontraktu Aecom Polska ma pozyskać DŚU, oraz dokumentację dla przetargu na budowę. Umowę podpisano 13.09.16. Na początku stycznia '18 powinny być gotowe materiały do DŚU, na początku kwietnia '18 wnioski o PnB a z końcem maja '18 dokumentacja do przetargu na budowę. 03.04.17 RDOŚ Białystok wszczął postępowanie o wydanie DŚU, sygnatura sprawy WOOŚ.4210.4.2017.PL. Kolejne wyznaczane terminy załatwiania sprawy: 28.04.17 - 28.06.17, 28.06.17 - 28.08.17, 28.08.17 - 29.12.17, 29.12.17 - 30.03.18, 29.03.19 - 29.06.18. 20.07.17 RDOŚ wystąpił do powiatowych PIS o opinie, 08.08.17 nałożono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalono zakres raportu OOŚ. 13.11.17 RDOŚ Białystok zwrócił się do Ministra Środowiska za pośrednictwem Dyrektora Narwiańskiego Parku Narodowego o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia 21.11.17 RDOŚ przystąpił do przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. 25.01.18 RDOŚ wystąpił o uzgodnienie warunków realizacji do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie, 29.03.18 obwieścił zebranie kompletu materiałów dowodowych i wyznaczył termin wydania decyzji na 29.06.18. Decyzję wydano 18.05.18., bez rygoru natychmiastowej wykonalności. Rygor nadano 25.05.18.

Historia przetargu na projektowanie: Ogłoszono 02.09.13. Oferty otwarto 17.10.13. Za pierwszym razem PLK wybrało ofertę KV Projekty Inżynieryjne i Architektoniczne Sp. z o.o. i KV Consultores de ingenieria (Hiszpania) (nie Sudop, 9 ofert było odrzuconych, ze względu na nieprzedłużenie ważności oferty oraz ze względu na RNC) 18.02.14. Skarga złożona przez TEC-CUATRO została przez KIO oddalona 03.04.14, zaś skarga złożona przez GETINSA została przez KIO uznana 05.06.14, nakazano unieważnienie wyboru i ponowną ocenę ofert. Po odrzuceniu ofert o nie przedłużonej ważności i o RNC według KIO, do wyboru pozostałaby jedynie Getinsa.
PLK oraz konsorcjum KV odwołały się do sądu od decyzji KIO nakazującej unieważnienie. Sąd Gospodarczy podtrzymał wyrok KIO dodatkowo wskazując na wykonanie dodatkowych czynności badania ofert posiadających rażąco niską cenę, które nie zostały zbadane we wcześniejszych postępowaniach przez zamawiającego oraz dokonać ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty. PLK nie wykonały tego wyroku. W listopadzie '15 unieważniono przetarg. Jednak Getinsa odwołała się do KIO od unieważnienia przetargu, i KIO uznało skargę 08.12.15. Tym samym przetarg formalnie był ponownie w toku. Harmonogram kontynuacji procedury przetargowej zakładał wybór najkorzystniejszej oferty na początku lutego 2016 r. 12.04.16 PLK wybrało ofertę konsorcjum Aecom Polska (d. URS Polska). 22.04.16 Getinsa zaskarżyła wybór do KIO. 10.05.16 KIO oddaliła skargę, wyrok opublikowano 04.06.16, Getinsa złożyła skargę do sądu 22.06.16. Sąd odrzucił skargę 27.09.16 z przyczyn formalnych. Kontrola uprzednia UZP zakończona 16.06.16 z wynikiem "bez naruszeń".

3.7 Odcinek Białystok - Ełk - Suwałki - Trakiszki (gr. państwa) 178,500 - ok. 382,000
OPZ: https://zamowienia.plk-sa.pl/servle...Identity=3816&iRfxRegisterForm=null&expired=0, szczegóły https://zamowienia.plk-sa.pl/servle...dIdentity=95408&noticeIdentity=3816&expired=0,
Umowa na aktualizację Studium Wykonalności, wykonawca ma także przygotować inwentaryzację przyrodniczą oraz PFU dla przetargu na projektowanie.

Historia przetargu: Oferty otwarto 29.10.14, budżet 3 690 tys., najniższa oferta Getinsa Ingenieria S.L. (Hiszpania) https://zamowienia.plk-sa.pl/servle...Identity=3816&iRfxRegisterForm=null&expired=0
09.01.2015 wybrana oferta konsorcjum "CONSEKO-SAFEGE" S.A. i Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o., 5 ofert odrzuconych, https://zamowienia.plk-sa.pl/servle...eIdentity=3816&demandIdentity=95408&expired=0. Z artykułu w Rynku Kolejowym wynika, że umowę podpisano około połowy 2015 i prace postępują: "w jego ramach zlecona została analiza środowiskowa oraz wykonanie rocznej inwentaryzacji przyrodniczej."
Na koniec kwietnia '16 wykonawca miał złożyć materiały do SW. Złożenie wniosku o DŚU było planowane na listopad '16.

23.06.17 PLK udostępniło materiały SW pod adresem https://wymianaplikow.plk-sa.pl/share.cgi?ssid=0zRp5UQ#0zRp5UQ.
Tom A Układ torowy, nawierzchnia i podtorze (w tym odwodnienie) - schematy kreskowe linii oraz rzuty trasowania na mapę topograficzną. jest np. obwodnica Olecka dla trzech wariantów
Tom B Obiekty inżynieryjne: szczegółowe inwentaryzacje - zdjęcia, opisy konstrukcji i stanu, uszkodzenia
Opracowano cztery warianty:
0 - bezinwestycyjny (dla celów porównawczych). Prędkość 120km/h, w dłuższym okresie czasu degradacja linii, ograniczenia przepustowości;
1 - Prędkość 120km/h-140km/h, ograniczony zakres przebudowy 1 toru (odcinkowa wymiana nawierzchni);
2 - Prędkość 140km/h-160km/h, przebudowa 1 toru, budowa dynamicznych mijanek;
3 - Prędkość 140km/h-160km/h, budowa 2 toru.

Postępowanie o DŚU na Etap I (Białystok - Ełk), znak sprawy WOOŚ.4210.11.2017.AS. RDOŚ Białystok wszczęło 19.06.17, wskazując termin załatwienia sprawy na 04.09.17. 10.08.17 RDOŚ zwrócił się do powiatowych PIS o opinię, 01.09.17 RDOŚ nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny OOŚ i wskazał zakres Raportu OOŚ, jednocześnie określając termin wydania DŚU na 31.12.17. 09.10.17 zawieszenie procedowania do czasu przedłożenia Raportu OOŚ.

3.8 Odcinek Białystok - Ełk 178,500 - 282,756
Przetarg na projektowanie, pozyskanie PnB oraz nadzór autorski. Ok. 15 miesięcy na złożenie wniosku o PnB, ok. 20 do przygotowania materiałów do przetargu na budowę.
OPZ na stronie https://zamowienia.plk-sa.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=siwz_tab&demandIdentity=210583¬iceIdentity=9716&expired=0
Ogłoszony 01.06.17. Otwarcie ofert 13.07.17. 5 ofert (Aecom, Multuconsult i Transprojekt Gd (najtańsza), IDOM i BBF, MGGP, TPF i Getinsa) wszystkie w budżecie. Oferta TPF i Getinsa odrzucona, wybór MGGP 28.09.17. Podpisano 27.12.17

3.9 Odcinek Ełk - Trakiszki (gr. państwa) 282,756 - ok. 382,000
Przetarg na aktualizację SW dla nowych założeń. Wykonawca ma zdefiniować co najmniej 5 wariantów realizacji inwestycji, w tym:
1 - linia dwutorowa, zelektryfikowana, trasowanie zgodnie z wariantem 3A SW przy założeniu dobudowy drugiego toru szlakowego oraz zwiększeniu prędkości maksymalnej do 160 km/h dla odcinka Ełk – łącznica omijająca Olecko - Cimochy oraz 120-140 km/h na dalszym odcinku;
2 - linia dwutorowa, zelektryfikowana, prędkość maksymalna 160-200 km/h, przy założeniu częściowego wykorzystania istniejącego śladu na odcinku Ełk – łącznica omijająca Olecko;
3 - linia dwutorowa, zelektryfikowana, prędkość maksymalna 230 km/h.
We wszystkich wariantach możliwe są miejscowe ograniczenia prędkości pociągów. Zamawiający wymaga uzyskania stabilnego profilu prędkości. W ok. 11 miesięcy mają być przygotowane materiały dla pozyskania DŚU.
OPZ na stronie https://zamowienia.plk-sa.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=siwz_tab&demandIdentity=213983¬iceIdentity=9950&expired=0
Przetarg ogłoszony 05.07.17. Oferty otwarto 26.09.17. W budżecie: Koltech i Instytut Kolejnictwa, TFP (najtańsza); powyżej budżetu: Multiconsult, WYG International, Schussler Plan Inżynierzy, IDOM. Wybór najkorzystniejszej oferty TPF 01.12.17, podpisanie umowy 29.12.17

3.10 Sieć radiowa GSM-R na potrzeby komunikacji głosowej i ERTMS
OPZ: https://zamowienia.plk-sa.pl/servle...Identity=3506&iRfxRegisterForm=null&expired=1, szczegóły https://zamowienia.plk-sa.pl/servle...dIdentity=79210&noticeIdentity=3506&expired=1
Zakres E-75 zawiera Lot C kontraktu, realizuje Atem-Polska Sp z o.o., Gdynia, zapewne od końca października. Do 31.01.15 powinni uzyskać 70% DUL. Maszty powinny być w zasadzie lokalizowane na zamkniętych terenach kolejowych. Standardowy zakres dla każdego OR (Obiekt Radiowy): wieża wraz z odgromnikiem o wysokości do 47 m, kontener technologiczny, przyłącze energetyczne, ogrodzenie, utwardzenie terenu. Sprawę prowadzi delegatura MUW w Płocku, więc tradycyjnie nie ma śladu w BIPie.
Planowanie radiowe (wskazuje miejsca lokalizacji OR), wstępne, faktyczne lokalizacje obiektów mogą się różnić od przewidzianych na mapie (kliknij po większy obrazek).

Zidentyfikowane wnioski o DUL:
27.04.15 Topór, gmina Stoczek obiekt c0000871_MAZ_C, OR "Topór"
02.04.15 Zieleniec, gmina Sadowne obiekt c0000653_MAZ_C, OR "Rybie"
28.04.15 Borzymy, gmina Jadów obiekt c0000207_MAZ_C, OR "Urle"
17.09.15 Zielonka obiekt c0001410_MAZ_C, OR "Zielonka", odmowa uzgodnienia, powtórna odmowa, wszczęcie postępowania, RDOŚ się wyłącza, ostatecznie decyzja
29.04.15 Zielonka obiekt c0001408_MAZ_C, OR "Zielonka Bankowa"
30.04.15 Zielonka, Mokry Ług obiekt c0001412_MAZ_C, OR "Karolówka"

4. Umowy Wykonawcze (Buduj oraz Zaprojektuj i Zbuduj)
Zestawienie obecnych i planowanych umów wykonawczych. Literki dla "starych" projektów, liczby dla objętych nowym połączonym nadzorem, ponumerowane zgodnie z zadaniami w PFU na nadzór.

___Kontrakt____________________________________________forma_etap____________data______projektant_wykonawca___________________________Przetarg_PFU______________________________
_A Rembertów - Sadowne LK449, LK21, LK6 14,254-71,800__ZiZ___budowa__________28.12.12_____________Torpol, Intercor, Polimex-Mostostal_przetarg_PFU
_B Zielonka LK449 20,004 wiadukt_______________________ZiZ___ukończony_______31.01.18_____________Mosty Warszawa Intercor_____________przetarg_PFU
_C Zielonka 14,850 (ul. Dziennikarska);________________ZiZ___ukończony_______07.06.17/____________Banimex_____________________________przetarg
___Wołomin 22,400 (ul. Sikorskiego)__________________________________________28.02.17
_1 Linie objazdowe 31, 32, 36__________________________ZiZ___budowa__________27.01.17_____________Track Tec, L.Weiss, Intop, Infrakol przetarg_niedostępny
_2 Sadowne - Czyżew 71,800-107,260_____________________buduj_budowa__________13.06.17 Systra______Intercor____________________________przetarg_wyciąg z PFU
_3 Czyżew - Białystok 107,260-178,500__________________buduj_pozyskano DŚU___18.05.18 Aecom___________________________________________przetarg_PFU.partXX.rar
_4 Łochów 57,915 wiadukt (DK62)________________________ZiZ___pozyskano DŚU___25.04.18_____________PORR________________________________przetarg_TOM III SIWZ - PFU.pdf
_5 Małkinia 87,242 wiadukt_____________________________ZiZ___przetarg plan._____Q2'18
_6 Zielonka (ul.Inżynierska) tunel_____________________OiB___projektowanie___27.06.18_Mosty K-ce__Intercor____________________________przetarg_Zał nr 8 PFU.zip
_7 Tłuszcz 37,172 wiadukt______________________________OiB___projektowanie___27.06.18_IDOM________Intercor____________________________przetarg_Zał nr 8 PFU.zip
_8 Kobyłka Ossów 17,242 wiadukt; Kobyłka 19,258 tunel;_ZiZ___projektowanie___19.05.17_____________Banimex, Azi-Bud____________________przetarg_TOM III SIWZ PFU.pdf
___Jasienica Mazowiecka 34,500 przejscie pod LK13;
___Łochów 60,332 wiadukt; Topór 68,719 wiadukt_________ZiZ___pozyskano DŚU___08.02.18_____________Budrex-Kobi, Trakcja, Value Eng.
_9 Mokra Wieś 45,572 wiadukt___________________________OiB___projektowanie___27.06.18_Tec Cuatro__Intercor____________________________przetarg_Zał nr 8 PFU.zip
10 Łochów 59,600 (ul. Żeromskiego) przejście___________ZiZ___pozyskano DUL___22.12.17_____________Mosty Gdynia _______________________przetarg_IREZA1b_216_58_16_TOM III_PFU.pdf


Status DUL i PnB (pełny rozmiar tabelki po kliknięciu)


4.A Rembertów - Sadowne

Uzyskano PnB na wszystkie odcinki kontraktu, w tym także liczne pozwolenia zamienne.
PnB na odc. IIIa 16.09.15 zaskarżono do GUNBu. Skarga jest tylko w zakresie jednej działki przy ul. Cementowej w okolicy rampy tunelu w osi ul. Sasina. GUNB rozpatrzył skargę na PnB i decyzję utrzymał 23.02.16. Decyzję GUNB zaskarżono do WSA 04.04.16. WSA oddaliło skargę 20.04.17.

Inne pozwolenia administracyjne
Decyzja Konserwatora Zabytków została wydana 01.09.2014 na cały odcinek Warszawa - Sadowne http://www.kobylka.pl/sites/default/files/20140905101944951.pdf
Pozwolenie wodnoprawne dla Tłuszcza (i okolic?) 10.02.14 (brak online)
Pozwolenie wodnoprawne na odc. II (Kobyłkę) w zakresie przebudowy dwu rowów i powiązane przepusty pod linią http://www.kobylka.pl/sites/default/files/20150421113316933.pdf
Postępowanie wodnoprawne na odc. II w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych, o co gmina zabiegała od dawna. Kobyłka wnioskuje o zbiorniki retencyjne w związku z ograniczoną zdolnością istniejących rowów do przyjmowania wód opadowych. http://www.kobylka.pl/sites/default/files/scan20150410110731.pdf.
Dokumentacja geologiczna dla przedsięwzięcia została zatwierdzona 28.02.2014 na cały odcinek Rembertów - Sadowne (brak online)
Dokumentacja geologiczna na potrzeby posadowienia obiektów została zatwierdzona 16.04.2014 na cały odcinek Rembertów - Sadowne http://www.kobylka.pl/sites/default/.../2014maj/3.pdf

Rysunki z projektami budowlanymi Rembertów - Sadowne
odcinek Ia Stacja Rembertów + wyjście 449 do złączenia torów szlak Rembertów od złączenia torów - Zielonka Bankowa
odcinek Ib szlak Zielonka Bankowa - Zielonka LK449 (z wiaduktem i bez) Zielonka Zielonka - dojście do peronów Zielonka - wiaty przystankowe
odcinek II szlak szlak2
odcinek IIIa Stacja Wołomin
odcinek IIIb szlak
odcinek IVa Stacja w Tłuszczu schematycznie (stan przed i po przebudowie) Stacja w Tłuszczu szczegółowo
odcinek IVb szlak
odcinek V 57,300 - 60,550 (Stacja Łochów) 60,270 - 60,550 60,550 - 68,400 68,400 - 71,800

4.B Wiadukt Zielonka LK449 20,004 (DW 634)
Umowę na ZiZ podpisało Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe Mosty https://zamowienia.plk-sa.pl/servle...Identity=2524&iRfxRegisterForm=null&expired=1 17.04.14
Wniosek o DUL złożono 08.09.14, postępowanie zostało umorzone jako niezasadne (wnioskowane działki są zawarte w DUL na odcinek Ib).
Pozwolenie na Budowę jest wydane łącznie z PnB dla odcinka Ib.
Od 05.10.15 ruch w ciągu DW634 odbywa się po by-passie (z mostem tymczasowym i dwutorowym przejazdem przez LK449, zabezpieczonym półrogatkami). Wykonano rozbiórkę starej drogi. Postawiono słupy i belki poprzeczne na obu przyczółkach. Prace były wstrzymane od przerwy zimowej 15/16. Podobno w związku z przebiegająca obok linią 15 kV. Torpol tę linię skablował, prac nie wznowiono. W połowie lipca PLK rozwiązało umowę z wykonawcą, W październiku '16 PLK podpisało umowę z Intercor. Dokończenie budowy miało nastąpić do 31.05.17. Przy odbiorach 21.08.17 zlecono drobne poprawki. Wiadukt oddano do ruchu 04.09.17. Na 31.01.18 prace wyglądają na ukończone.

4.C Przejścia podziemne Zielonka LK6 14,850 (ul. Dziennikarska) i Wołomin LK6 22,400 (ul. Sikorskiego)
Budowało PW Banimex sp z o.o. z Będzina https://zamowienia.plk-sa.pl/servle...Identity=2524&iRfxRegisterForm=null&expired=1 od 04.03.2014
Pozwolenie na Budowę jest wydane łącznie z PnB dla odc. Ib i IIIa (odpowiednio).
Budowa przejścia w 18,450: oddane do użytkowania 20.01.17, za wyjątkiem wejść na perony. Przejścia otworzono 07.06.17.
Budowa przejścia w 22,400: oddane do użytkowania ok. 28.02.17.

4.1 Linie objazdowe 31, 32, 36
Kontrakt obejmuje projektowanie i prace w ramach wszystkich głównych branż na odcinkach:
1. LK31 Siedlce - Siemianówka od km - 0262 do km 90,167 (Siedlce - Czeremcha)
2. LK32 Czeremcha - Białystok od km 0,884 do km 77,0307 (całość)
3. LK36 Ostrołęka - Łapy od km 0,611 do km 88,555 (całość)
Przetarg ogłoszono 18.09.15. 18.10.16 PLK wybrała najkorzystniejszą ofertę konsorcjum Track Tec Construction sp. z o.o.(lider), Leonhard Weiss Gmbh, Intop Warszawa, Infrakol s.c. 27.01.17 podpisano z nim umowę. SIWZ nie jest znany, ale według artykułu z RK, zakres zawiera:
LK31: Wymiana prawie całej nawierzchni torowej. Na odcinku granica woj. podlaskiego – Czeremcha, ruch pociągów będzie prowadzony po czynnym torze.
LK32: Remont przepustów, pięciu przejazdów kolejowych, zabudowa samoczynnych sygnalizacji przejazdowych w 9 lokalizacjach, likwidacja 11 przejazdów oraz zabudowa urządzeń srk. Planowana docelowa prędkość 120 km/h. Plan robót od 12 marca do 1 października. Wyłączenie z eksploatacji w okresie 6 miesięcy (12 marca – 10 września) w dwu etapach. W etapie I (odcinek Białystok – Bielsk Podlaski) zamknięcia torowe od 12 marca do 10 czerwca, natomiast w etapie II (odcinek Czeremcha – Bielski Podlaski) zamknięcia od 11 czerwca do 10 września.
LK36: Wymiana 18 km nawierzchni torowej na odc. Śnadowo - Łapy, zabudowa urządzeń srk i uzupełnienie braków w nawierzchni kolejowej. Tor zostanie podbity i uzupełniony tłuczeń. Zamknięcia torowe w okresie 1 marca – 18 października.
Sumarycznie w ramach prac na liniach objazdowych wymienionych zostanie ok. 95 km torów, ponad 150 tys. podkładów oraz kilkanaście rozjazdów. Przebudowa obejmie ponad 40 przejazdów kolejowo-drogowych. Na ponad 30 skrzyżowaniach toru i drogi zainstalowane zostaną nowe urządzenia samoczynnej sygnalizacji przejazdowej. Remont przejdzie również 12 mostów i wiaduktów oraz 10 przepustów. Zlikwidowane będą ograniczenia prędkości. Wartość umowy 208 mln zł brutto. Na realizację prac przewidziano 10 miesięcy. Harmonogramy zamknięć za RK.

4.2 Sadowne - Czyżew 71,800-107,260

18.12.15 PLK ogłosiło przetarg ograniczony na budowę, 08.01.16 w ogłoszeniu przetargu wprowadzono zmianę: SRK i telekomunikację należy także zaprojektować, a nie wyłącznie zbudować, czyli projekt tego nie obejmuje. Może to (ale nie musi) powodować wymóg uzyskiwania zamiennych PnB. 29.12.15 od SIWZ odwołał się Torpol (na wymóg oczyszczarki tłucznia, zbędnej wg. TP przy realizacji kontraktu, częściowo uwzględnione w zmianie z 08.01.16), zaś 31.12.15 Strabag (na ograniczenie liczby podmiotów dopuszczonych).
Termin składania wniosków o dopuszczenie do postępowania upłynął 15.03.16, ale otwarcie nastąpiło 22.03.16. Do złożenia ofert planowano dopuścić do 8 podmiotów. PLK wykluczyło z postępowania konsorcjum China National Technical Import & Export Corporation (protest na to KIO oddaliło 31.08.16), oraz konsorcjum Astaldi (ten protest KIO uwzględniło 31.08.16). Tym samym PLK musiało ponownie dokonać oceny wniosków o dopuszczenie do złożenia oferty (1 oferent za dużo). Dopuszczono do złożenia 7 podmiotów: Intercor, Track Tec, Torpol, Astaldi, Vias Construcctiones, PORR i Strabag. Ponownego kształtu listy nie oprotestowano, oferty otwarto 12.01.17, najniższa Intercor. Zadeklarowany przez wszystkich oferentów czas realizacji 29 miesięcy od daty podpisania umowy. 07.02 wybrano najkorzystniejszą ofertę - Intercor. Konsorcjum Torpol i Budimex odwołało się od wyboru do KIO. KIO odrzuciło odwołanie 06.03.17, sygn. 312/17. 14.03.17 PLK unieważniło wybór dostawcy, uznając zarzut Torpolu o niespełnianiu przez Intercor warunków dopuszczenia do udziału (doświadczenie pracownika). 31.03.17 PLK ponownie wybrało ofertę Intercor. 13.06.17 podpisano umowę.

Rysunki z projektami budowlanymi Sadowne - Czyżew
Sadowne-Czyżew L01 Sadowne-Prostyń
Sadowne-Czyżew L02 Prostyń-Małkinia
Sadowne-Czyżew L34 Małkinia-Czyżew
Sadowne-Czyżew S01 Sadowne
Sadowne-Czyżew S02 Małkinia

4.3 Czyżew - Białystok
W oczekiwaniu na przetarg wykonawczy, PLK ogłosiło przetargi na:
- dostawę podkładów strunobetonowych z 21.12.17, otwarcie 07.02.18. Jedna oferta Track Tec, umowa podpisana 23.05.18
- dostawę szyn długich z 23.12.17, otwarcie 07.02.18. Brak ofert.
- ponowne na dostawę szyn długich, otwarcie 09.05.18. Brak ofert.

31.07.18 PLK ogłosiło przetarg wykonawczy. Układy torowe z OPZ według projektu wykonawczego:
Odc. A Małkinia - Czyżew 106+934 - 113+750
Odc. B Czyżew - Szepietowo 113+750 - 126+000
Odc. C Szepietowo 126+000 - 129+100
Odc. D Szepietowo - Łapy 129+100 - 152+650
Odc. E Łapy 152+650 - 155+200
Odc. F Łapy - Białystok 155+200 - 172+260
Odc. G Białystok 172+600 - 178+500

Rysunki układu torowego z projektu na tle uwarunkowań środowiskowych z Raportu OOŚ: https://www.dropbox.com/s/oshj4105i46euil/Zalacznik Graficzny Nr 10a.pdf?dl=0
Dla poprawy czytelności można wyłączyć warstwy opisane jako Treść mapy / Labels, za wyjątkiem Granice gmin - default. Warstwa Image to podkład ortofoto.


4.4 Wiadukt Łochów (km 57,915, DK62)
Przetarg ogłoszony 03.01.17 na "zaprojektowanie i wykonanie skrzyżowania dwupoziomowego". W OPZ zapisano budowę tunelu drogowego, dopuszczając jednak wiadukt drogowy pod warunkiem uzgodnienia z zarządcą drogi i władzami lokalnymi. Co ciekawe, w PFU z 2011 przewidywano budowę wiaduktu ok 900 m na zachód od obecnego przejazdu (bez włączania w zakres projektu), natomiast DŚU z 2009 w takie szczegóły jak liczba i lokalizacje obiektów nie wchodziła. Otwarcie ofert 14.02.17, wybór najkorzystniejszej oferty PORR 13.04.17, podpisanie umowy 04.05.17. Wykonawca postanowił zmienić rozwiązanie na wiadukt drogowy, co wiąże się z pozyskaniem nowej DŚU. 04.12.17 RDOŚ Warszawa wszczął postępowanie o DŚU.
Plan sytuacyjny obiektu

4.6 Tunel Zielonka (ul. Inżynierska)
30.12.17 został ogłoszony przetarg na aktualizację projektu budowlanego i wykonawczego, pozyskanie DUL i PnB oraz budowę. Obiekt stanowi część 1. przetargu. W materiałach przetargowym projekty opracowane przez Mosty Katowice. Na realizację przeznaczono 22 miesiące. Otwarcie ofert 23.02.18., sześć ofert (na różne części), na wszystkie części najtańszy Intercor (w budżecie), 16.04.18 wybór oferty Intercor. 27.06.18 podpisanie umowy.
Rysunek orientacyjny.

4.7 Wiadukt Tłuszcz (DW634)
30.12.17 został ogłoszony przetarg na aktualizację projektu budowlanego i wykonawczego, pozyskanie DUL i PnB oraz budowę. Obiekt stanowi część 2. przetargu. W materiałach przetargowym projekty opracowane przez IDOM. Na realizację przeznaczono 22 miesiące. Otwarcie ofert 23.02.18., sześć ofert (na różne części), na wszystkie części najtańszy Intercor (w budżecie), 16.04.18 wybór oferty Intercor. 27.06.18 podpisanie umowy.
Rysunek orientacyjny ark. 1, ark. 2, ark. 3.

4.8 Obiekty dodatkowe na odc. Rembertów - Sadowne
Część 1: Zaprojektowanie i wykonanie skrzyżowań dwupoziomowych w Kobyłce Ossów, Kobyłce, Jasienicy Mazowieckiej.
Część 2: Zaprojektowanie i wykonanie skrzyżowań dwupoziomowych w Łochowie i Toporze.
Przetarg nieograniczony, ogłoszony 02.12.16., wymagany termin realizacji 32 miesiące od podpisania umowy. Oferty otwarto 31.01.2017. Wszystkie firmy zaoferowały realizację do 31.07.2019 i 72 miesiące gwarancji.
16.03.17 wybrano jako najkorzystniejsze, najniższe oferty, obie poniżej budżetu inwestora:
Część 1 - Banimex, AZI-BUD Będzin
19.05.17 PLK podpisało umowy z wykonawcami.
Część 2 - Budrex-Kobi, Trakcja PRKiI, Value Engineering
19.05.17 PLK podpisało umowy z wykonawcami.
Rysunki poglądowe miejsc budowy
4.8.1 obiekty w Kobyłce Ossów, Kobyłce, Jasienicy Mazowieckiej
W przypadku obiektu w Kobyłce, na wniosek Rady Miasta, PLK wskazała wariant tunelowy.
4.8.2 obiekty w Łochowie i Toporze
07.11.17 RDOŚ wszczął postępowania o DŚU. 29.11.17 RDOŚ wskazał termin wydania postanowienia o konieczności przeprowadzania OOŚ na 09.02.18. 08.02.18 oba DŚU zostały wydane.

4.9 Wiadukt Mokra Wieś (DW636)
30.12.17 został ogłoszony przetarg na aktualizację projektu budowlanego i wykonawczego, pozyskanie DUL i PnB oraz budowę. Obiekt stanowi część 3. przetargu. W materiałach przetargowym projekty opracowane przez Mosty Katowice. Na realizację przeznaczono 22 miesiące. Otwarcie ofert 23.02.18., sześć ofert (na różne części), na wszystkie części najtańszy Intercor (w budżecie), 16.04.18 wybór oferty Intercor. 27.06.18 podpisanie umowy.
Rysunek orientacyjny ark. 1, ark. 2.

4.10 Przejście podziemne w Łochowie (ul. Żeromskiego, km. 59,622)
Realizują Mosty Gdynia, rozpoczęło się projektowanie. Czas na realizację umowy to 22 miesiące, czyli termin upływa w grudniu '18.
Przetarg ogłoszono 10.11.16, oferty otwarto 30.11.16, najkorzystniejszą ofertę wybrano 18.01.17. Umowę z podpisano 16.02.17
Według PLK nie było konieczności pozyskiwania DŚU dla inwestycji. 16.10.17 wszczęto postępowanie o DUL, 22.12.17 pozyskano DUL.

Rail Baltica potrzebna jak Via Baltica

Polska oczekuje pomocy Unii Europejskiej

Delegacja Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 22 listopada w gmachu Ministerstwa Transportu spotkała się z sekretarzem stanu Bogusławem Kowalskim.
Niemiec Alexander Graf von Schwerin, który przewodniczył delegacji, powiedział, że należy się zastanowić nad tym, jak odciążyć Via Baltica i jak zbudować Rail Baltica. Dodał, iż liczy na to, że Polska zorganizuje na wiosnę 2007 r. konferencję na ten temat. Podkreślił też, że projektem interesuje się wielu przedsiębiorców w jego kraju. Krzysztof Kamieniecki, reprezentujący w EKES ekologów, powiedział, iż z dużym uznaniem odnoszą się oni do raportu Komitetu („Paneuropejskie korytarze Transportowe w latach 2004 - 06”) i popierają budowę Rail Baltica. Tak samo jak połączenie transportu kombinowanego Rzepin – Suwałki. Zachęcał przy tym ministra Kowalskiego do zorganizowania spotkania stron konfl iktu (wokół Via Baltica), celem przeprowadzenia negocjacji. Ten ostatni propozycję przyjął. Na pytanie Lutza Ribbe (EKES), co Polska zamierza uczynić, aby wykorzystać Fundusz Spójności dla rozwoju transportu intermodalnego, min. Kowalski odpowiedział, iż należy stworzyć taki system, który uczyni tę gałąź transportu bardziej konkurencyjną. Dodał, że UE też nie ma w tej dziedzinie wielu sukcesów. Należałoby rozważyć, aby Unia przesunęła część środków finansowych na transport intermodalny. Wiceminister nie przewiduje sukcesu połączenia intermodalnego Suwałki – Rzepin, gdyż ciężarówki jadące np. z Tallina do Paryża będą mogły pokonać tylko jeden odcinek na platformie kolejowej. Wcześniej i później musiałyby być przeładowywane. Być może prezydencja Niemiec w UE, w przyszłym roku, wniesie coś nowego i pozytywnego w tym zakresie (rozmawiano na ten temat podczas zakończonej właśnie wizyty niemieckiego min. Transportu Wolfganga Tiefensee w Warszawie). B. Kowalski, podsumowując trzygodzinną dyskusję, wskazał na następujące problemy:

- obecnie istniejąca infrastruktura kolejowa na trasie Rail Baltica wykorzystana jest w niewielkim stopniu (jej możliwości przepustowe są 10-krotnie większe),

- należy się zastanowić, gdzie można ją poprawić i zmodernizować (wkrótce PKP PLK zajmie się „wąskimi gardłami”, m.in. modernizacją najtrudniejszego odcinka Warszawa – Tłuszcz, kosztem 135 mln euro),

- ważniejsze od inwestycji infrastrukturalnych są działania zwiększające pracę przewozową na tej trasie; oby nie okazało się, że plany UE są nietrafione, gdyż ładunki pójdą inną drogą (np. morską) – tu pojawia się sprawa rosyjskiego tranzytu i, szerzej, relacji UE – RP – Rosja (oczekujemy od Unii jednolitej polityki transportowej, a zwłaszcza dotyczącej tranzytu),

- podczas prezydencji Niemiec w UE należałoby podyskutować we Wspólnocie na temat transportów z Chin do Europy Zach. przez Polskę, aby poszerzyć ofertę logistyczną (np. o państwa skandynawskie),

- powodem powolnego tempa wykorzystania funduszy UE jest konieczność przestrzegania przez Polskę wymogów ekologicznych; dialog wymaga czasu, natomiast wykorzystanie środków odbywa się ściśle według harmonogramu; jest też presja społeczna, aby wykorzystywać środki na drogi i autostrady.

K.KOPROWSKI

PGT.PL

--
 

·
Registered
Joined
·
275 Posts
Memorandum w sprawie budowy Rail Baltica podpisane.

(źródło: Onet.pl, 9 marca 2007)

Ministrowie transportu Polski i Litwy Jerzy Polaczek i Algirdas Butkeviczius podpisali w piątek w Wilnie memorandum, ustalające punkt, w którym przyszła droga kolejowa Rail Baltica przekroczy granicę polsko-litewską.
W ocenie obu ministrów, podpisany dokument ma znaczenie historyczne, gdyż określenie punktu przekroczenia granicy jest pierwszym etapem rozpoczęcia faktycznych prac związanych z budową drogi kolejowej Rail Baltica, łączącej Warszawę z Helsinkami przez Litwę, Łotwę i Estonię.

Punktem granicznym przyszłej Rail Baltica pozostanie obecne polsko-litewskie przejście kolejowe Mockawa-Trakiszki. - Podpisanie tego dokumentu pozwala nam na rozpoczęcie korzystania z funduszy programu TEN-T - powiedział podczas konferencji prasowej minister Butkeviczius.

W programie TEN-T na techniczne przygotowanie projektu dla Litwy przewidziano 2,7 mln euro do 2009 roku.

Głównym zadaniem Litwy w tym projekcie jest dostosowanie szerokości torów do szerokości obowiązującej w Europie. Obecnie tory kolejowe na Litwie są szersze; takie jak na obszarze byłego ZSRR.

Zadaniem Polski jest wytyczenie do końca br. trasy Rail Baltica przez swe terytorium i zmodernizowanie dróg kolejowych.

Minister Polaczek zaznaczył, że budowa Rail Baltica jest priorytetowym projektem Polski na lata 2007-2013. Na modernizację dróg kolejowych zamierza się przeznaczyć około 100 mln euro.

Po stronie litewskiej budowa szybkiej kolei, jeżdżącej z prędkością ok. 160 km/h, ma się rozpocząć w 2009 roku. Przewiduje się, że pierwsze pociągi trasą Rail Baltica zaczną kursować około roku 2015.
 

·
Registered
Joined
·
275 Posts
Podwodny tunel kolejowy połączy Tallin i Helsinki?

Co prawda info z dalekich stron, ale pozwala spojrzeć na problem rail Baltiki w szerszym kontekście.

(źródło: Inf. R. von Bagratuni, korespondent Rynku Kolejowego, 22 czerwca 2007)

19 czerwca nadburmistrzowie Tallina i Helsinek Edgar Savisaar i Jussi Pajunen uzgodnili, że trzeba opracować projekt budowy podwodnego tunelu kolejowego między obydwoma stolicami pod zatoką Fińską.
Odległość między obydwoma brzegami Morza Bałtyckiego wynosi w tym miejscu 70 km, czyli o 20 km więcej niż szerokość kanału La Manche w miejscu zbudowania Eurotunelu. Wcześniej Finlandia i Estonia, a także Łotwa, Litwa i Polska podpisały umowę o budowie linii szybkiej koleji Rail Baltica na trasie Helsinki-Tallin-Ryga-Wilno-Warszawa i tunel ten byłby jego częścią. Inną możliwością byłoby zbudowanie mostu kolejowo-drogowego.
 

·
jester
Joined
·
2,341 Posts
Co prawda info z dalekich stron, ale pozwala spojrzeć na problem rail Baltiki w szerszym kontekście.

(źródło: Inf. R. von Bagratuni, korespondent Rynku Kolejowego, 22 czerwca 2007)

19 czerwca nadburmistrzowie Tallina i Helsinek Edgar Savisaar i Jussi Pajunen uzgodnili, że trzeba opracować projekt budowy podwodnego tunelu kolejowego między obydwoma stolicami pod zatoką Fińską.
Odległość między obydwoma brzegami Morza Bałtyckiego wynosi w tym miejscu 70 km, czyli o 20 km więcej niż szerokość kanału La Manche w miejscu zbudowania Eurotunelu. Wcześniej Finlandia i Estonia, a także Łotwa, Litwa i Polska podpisały umowę o budowie linii szybkiej koleji Rail Baltica na trasie Helsinki-Tallin-Ryga-Wilno-Warszawa i tunel ten byłby jego częścią. Inną możliwością byłoby zbudowanie mostu kolejowo-drogowego.
Pomysł fajny, ale jeśli Eurotunel łączący Wielką Brytanię z kontynentalna Europą nie jest zbytnio rentowny to co dopiero Finlandia/Estonia.
 

·
Banned
Joined
·
471 Posts
:cheers: z ostatnich wieśći , Trasa Rail baltika została uznana przez junię jako nie strategiczna i pieniędzy nie będzie!:bash:
 

·
Registered
Joined
·
3,497 Posts
Za rok podobno ma ruszyć modernizacja linii kolejowej Warszawa - Tłuszcz. Obecnie prędkość szlakowa wynosi od Zielonki do Kobyłki - 30 km/h, od Kobyłki do Wołomina - 50 km/h, a dalej do Tłuszcza - 100 km/h. Po remoncie będzie można tam jeździć 160 km/h.
 

·
senior assistant designer
Joined
·
1,426 Posts
Zgadza się. Trwają właśnie konsultacje w tej sprawie. Nie dalej jak 2 miesiące temu pracownicy PLK rozmawiali z władzami Zielonki. Planowane są rozwiązania tunelowe na drogach poprzecznych i najprawdopodobniej wiadukt w ciągu DW634. Ten odcinek prawie na pewno będzie częścią Rali Baltica, natomiast szczegółowy przebieg w okolicy Białegostoku, Sokółki, Ełku, Augustowa i Suwałk ma być ustalony w studium wykonalności.
 

·
Registered
Joined
·
1,519 Posts
^^ ciesze się na takie niusy :)

w zeszłym roku wymieniono tor w kierunku Białegostoku na odcinku Wołomin - Tłuszcz ale mimo to pociągi nie jeżdżą znacząco szybciej, przejaz według rozkładu również nie zmienił się, czy ktoś wie dlaczego ??
 

·
Registered
Joined
·
275 Posts
Początek budowy Rail Baltica

(źródło: PAP, 24 lipca 2007)

Na polsko-litewskim przejściu kolejowym w Mockawie w poniedziałek odbyła się uroczystość symbolicznej inauguracji budowy pierwszego etapu drogi kolejowej Rail Baltica, łączącej Warszawę z Tallinem.
W obecności delegacji ministerstw transportu Polski i Litwy na czele z sekretarzem resortu Bogusławem Kowalskim i ministrem Algirdasem Butkevicziusem w Mockawie została odsłonięta tablica pamiątkowa informująca o tym, że tu przebiega punkt graniczny Rail Baltiki.

- Początek budowy korytarza kolejowego Rail Baltica chociaż jest wydarzeniem symbolicznym, to jest bardzo ważnym. Budowa tej drogi jest jednym z priorytetowych projektów Polski przez najbliższe kilka lat - powiedział Bogusław Kowalski. Pierwszy etap budowy Rail Baltiki, która połączy Warszawę z Tallinem poprzez Białystok, Kowno i Rygę ma być sfinalizowany w 2013 roku. Następnie przewidziana jest budowa korytarza łączącego Warszawę, Wilno, Rygę, Tallin i Helsinki.

Głównym zadaniem Litwy w tym projekcie jest dostosowanie szerokości torów do szerokości obowiązującej w Europie. Obecnie tory kolejowe na Litwie są szersze, takie jak na obszarze byłego ZSRR.

Zadaniem Polski jest przede wszystkim modernizacja dróg kolejowych.

Jak poinformował Kowalski, w ciągu najbliższych lat z funduszy unijnych i krajowych zamierza się zmodernizować dwa odcinki: Warszawa-Tłuszcz i Suwałki-Trakiszki.

- Obecnie na tych odcinkach pociąg może rozwinąć szybkość jedynie do 40-50 km/h. Gdy droga zostanie zmodernizowana na całości trasy z Warszawy aż do granicy z Litwą pociągi towarowe będą mogły osiągać prędkość 120 km/h, a pasażerskie - 160 km/h - powiedział Bogusław Kowalski.

We wtorek delegacje ministerstw transportu Polski i Litwy spotkają się w Augustowie, gdzie zostaną omówione prace związane z budową drogi kołowej Via Baltica.

Strona litewska już zapowiedziała swe poparcie dla Polski w sprawie budowy przez dolinę rzeki Rospuda obwodnicy Augustowa - droga ta ma być częścią Via Baltiki. Przeciwko budowie drogi przez Rospudę protestują ekolodzy, na taki wariant nie zgadza się także Komisja Europejska.
 

·
Registered
Joined
·
482 Posts
Ten odcinek prawie na pewno będzie częścią Rali Baltica, natomiast szczegółowy przebieg w okolicy Białegostoku, Sokółki, Ełku, Augustowa i Suwałk ma być ustalony w studium wykonalności.
Ostatnio słyszałem, że trasa rail baltiki będzie prowadziła przez Białystok-Ełk-Suwałki, a nie przez Białystok-Augustów-Suwałki.
O tym przebiegu przesądziły między innymi problemy z ekologami przy budowie via baltiki.
Trasa ta będzie co prawda przecinała Biebrzański Park Narodowy, ale już carscy budowniczowie przystosowali nasyp do dwóch torów.
 

·
Registered
Joined
·
2,379 Posts
Ostatnio słyszałem, że trasa rail baltiki będzie prowadziła przez Białystok-Ełk-Suwałki, a nie przez Białystok-Augustów-Suwałki. O tym przebiegu przesądziły między innymi problemy z ekologami przy budowie via baltiki.
Trasa ta będzie co prawda przecinała Biebrzański Park Narodowy, ale już carscy budowniczowie przystosowali nasyp do dwóch torów.
Trasa nie będzie bezproblemowa również na terenie krajów nadbałtyckich. Krótko mówiąc, będzie ona daleka od pierwotnej koncepcji wytyczenia jej nieomal po linii prostej Kowno - Ryga - Tallin. O ile Litwini zgadzają się, by ominąć Wilno (i w tym wypadku to bardzo dobrze), o tyle Estończycy forsują koncepcję poprowadzenia torów nie przez Parnu (wtedy byłaby prosta), lecz jej znacznego wygięcia, tak by ruch kierować przez Tartu, czyli miasto we wschodniej części kraju. Przypuszczalnie tak niestety będzie. Nie wiem natomiast, czy ma szansę realizacji projekt przeciągnięcia linii dalej na północ tunelem podmorskim aż do Helsinek. Podobno sprzyjać ma temu struktura dna Bałtyku, grunt ma być rzekomo taki, który nie spowoduje nadmiernych kosztów. Trzeźwo patrząc, kilkadziesiąt kilometrów podmorskiego tunelu nie może być tanie. Z drugiej strony jednak fantastycznie zwiększyłoby to wykorzystanie całej Rail Baltica zarówno do transportu towarów, jak i pasażerów.
 

·
Registered
Joined
·
1,409 Posts
Ostatnio słyszałem, że trasa rail baltiki będzie prowadziła przez Białystok-Ełk-Suwałki, a nie przez Białystok-Augustów-Suwałki.
O tym przebiegu przesądziły między innymi problemy z ekologami przy budowie via baltiki.
Trasa ta będzie co prawda przecinała Biebrzański Park Narodowy, ale już carscy budowniczowie przystosowali nasyp do dwóch torów.
Jak dla mnie to nie jest wcale zły pomysł z tym Ełkiem, dobry punkt przesiadkowy dla podróżnych w stronę Olsztyna, Trójmiasta czy Szczecina. Oczywiście żeby zdobył jakąś większą popularność i to miało sens, to trzeba by było się zabrać za co najmniej odcinek Ełk-Korsze.

Najlepsze było zdziwienie jakiś Anglików jadących do Giżycka, gdy im tłumaczyłem, że stoimy ponad 10 minut, bo dalej nie ma trakcji i trzeba zmienić lokomotywę na spalinową.

Ujechaliśmy może 10 minut i stoimy 15 minut w polu, wychylam się za okno i chwilę póxniej tłumaczę Angolom, że dalej jest już tylko jeden tor i musimy poczekać na na pociąg z przeciwka :).

Gdańsk - Białystok 7:30 (450km) oczywiście pod warunkiem, że nie będzie opóźnień (rzadko kiedy ich nie ma). Szybciej z przesiadką jest przez Warszawę - normalnie paranoja i zacofanie straszne :(

Jeśli ktoś coś wie na temat modernizacji tej linii i fajnego przyszłego połączenie świata z naszymi Mazurami to poproszę :)
 

·
Silesian InExile
Joined
·
61 Posts
Trasa nie będzie bezproblemowa również na terenie krajów nadbałtyckich. Krótko mówiąc, będzie ona daleka od pierwotnej koncepcji wytyczenia jej nieomal po linii prostej Kowno - Ryga - Tallin. O ile Litwini zgadzają się, by ominąć Wilno (i w tym wypadku to bardzo dobrze), o tyle Estończycy forsują koncepcję poprowadzenia torów nie przez Parnu (wtedy byłaby prosta), lecz jej znacznego wygięcia, tak by ruch kierować przez Tartu, czyli miasto we wschodniej części kraju. Przypuszczalnie tak niestety będzie. Nie wiem natomiast, czy ma szansę realizacji projekt przeciągnięcia linii dalej na północ tunelem podmorskim aż do Helsinek. Podobno sprzyjać ma temu struktura dna Bałtyku, grunt ma być rzekomo taki, który nie spowoduje nadmiernych kosztów. Trzeźwo patrząc, kilkadziesiąt kilometrów podmorskiego tunelu nie może być tanie. Z drugiej strony jednak fantastycznie zwiększyłoby to wykorzystanie całej Rail Baltica zarówno do transportu towarów, jak i pasażerów.
to by było super wsiaść w pociąg w gdyni i wysiąść w gdyni po przejechaniu całego bałtyku do okoła :D
 

·
Great Ape Project
Joined
·
4,480 Posts
^^ Kawałek i tak musiałbyś przepłynąć (Cieśniny Duńskie!) :D

Co do zakrzywienia trasy przez Valmierę, Tartu i Tapę zamiast przez portową Purnawę, to pewnie zaoszczędzą nieco na dalszym odcinku przez Petersburg do Helsinek (trasa Tallin-Petersburg-Helsinki jest już przyklepana, więc nie wiadomo, jak to będzie z tym tunelem Tallin-Helsinki, tym bardziej że to inwestycja bardzo droga i jak widać Unia się do jej finansowania nie kwapi).
 

·
zombie process
Joined
·
2,260 Posts
No jest Oresund - most/tunel drogowo-kolejowy Malmo-Kopenhaga
 

·
Registered
Joined
·
1,857 Posts
Rail Baltica - Odcinek Trakiszki - Suwałki - Ełk - Białystok

Projekt Rail Baltica :)

Linia kolejowa E75 Warszawa - Białystok - Sokółka - Augustów - Trakiszki - granica z Litwą jest linią o priorytetowym znaczeniu, stanowiącą część Korytarza I wchodzącego w skład sieci TEN-T. Linia E 75 w okolicach Warszawy łączy się z korytarzami II i VI.
Korytarz I, nazywany w części kolejowej korytarzem „Rail Baltica", łączący Warszawę przez Kowno i Rygę z Tallinem oraz Helsinkami, ma duże znaczenie polityczne i strategiczne, ponieważ stanowi jedyne połączenie kolejowe krajów bałtyckich z Polską i pozostałymi krajami Unii Europejskiej.
Polski odcinek linii E 75 z Warszawy do granicy z Litwą ma długość 341 km, w tym 172 km linii dwutorowej i 169 km linii jednotorowej. Linia jest zelektryfikowana na odcinku Warszawa - Białystok - Sokółka (213 km) a od Sokółki do granicy polsko - litewskiej wykorzystywana jest trakcja spalinowa.
Linia znajduje się obecnie w nie najlepszym stanie technicznym, co zmusza PKP PLK S.A. do wprowadzania licznych ograniczeń prędkości pociągów. Obecne prędkości rozkładowe kursowania pociągów wynoszą :

- na odcinku Warszawa - Wołomin - 50/100 km/h
- na odcinku Wołomin - Tłuszcz 60/100 km/h
- na odcinku Tłuszcz - Łapy 120 km/h
- na odcinku Łapy - Białystok - 100 km/h
- na odcinku Białystok - Sokółka - 80 km/h
- na odcinku Sokółka - Suwałki - 80/90 km/h
- na odcinku Suwałki - Trakiszki - granica Państwa - 60/40 km/h.

Na odcinku z Białegostoku do Suwałk linia E 75 przecina wyjątkowo wrażliwe ekologicznie tereny Puszczy Knyszyńskiej, Doliny Biebrzy i Puszczy Augustowskiej. W wielu miejscach linia brzegowa jezior dochodzi prawie do samej linii kolejowej po obu jej stronach. Położenie to stwarza dla PKP PLK S.A. nie tylko określone problemy natury technicznej podczas realizacji robót, które wpłyną niewątpliwie na podniesienie kosztów modernizacji linii kolejowej, ale oznacza przede wszystkim pewne protesty ekologów (podobnie jak w przypadku planowanej budowy obwodnicy Augustowa). W związku z powyższym od dłuższego już czasu zastanawiano się w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., czy nie korzystniejszym rozwiązaniem byłaby zmiana przebiegu korytarza Rail Baltica na odcinku Białystok - Suwałki, to znaczy poprowadzenie go przez Ełk - Olecko zamiast przez Sokółkę - Augustów. Linia przez Ełk jest wprawdzie także linią jednotorową, i do tego dłuższą o 33 km od linii przez Sokółkę - Augustów, ale za jej wyborem przemawiały następujące argumenty:

- linia przez Ełk przebiega w zdecydowanie mniejszym stopniu przez obszary wrażliwe ekologicznie w porównaniu z wariantem przebiegu linii przez Augustów;
- linia Białystok - Ełk (103 km) jest już zelektryfikowana, co stanowi znacznie dłuższy odcinek niż Białystok - Sokółka (41 km), a ponadto istniejące torowisko umożliwia pobudowanie drugiego toru;
- linia przez Ełk przebiega w większości przez tereny będące własnością Skarbu Państwa, co znacznie ułatwiłoby PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ewentualny wykup ziemi;
- na odcinku Białystok - Ełk - Suwałki położone są liczne ośrodki miejskie (Grajewo, Ełk, Olecko) i należy oczekiwać, że po modernizacji linii ruch pasażerski będzie większy niż na odcinku Białystok - Sokółka - Augustów - Suwałki;
- modernizacja linii Białystok - Ełk przyczyniłaby się do lepszego skomunikowania Białegostoku z portami w Gdańsku i Gdyni, Olsztynem i Mazurami, Obwodem Kaliningradzkim i Litwą. Linia przez Sokółkę - Augustów łączy Białystok praktycznie tylko z Litwą.

W 2006 r. w ramach „okrojonego" projektu FS nr 2002/PL/16/P/PA/008 PKP PLK S.A. zawarła umowę z konsorcjum firm niemieckich DE - Consułt / SchtiBler - Plan, na opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla odcinka Warszawa - Białystok - Sokółka, która będzie gotowa do 31 października 2007 r. Prędkość pociągów pasażerskich na tym odcinku będzie wynosić co najmniej 160 km/h.
W dniu 9 marca 2007 r. odbyło się w Wilnie spotkanie Ministrów Transportu Polski i Litwy w sprawie korytarza Rail Baltica w trakcie, którego obaj Ministrowie podpisali Memorandum of Understanding, w którym:

przyjęto odcinek Suwałki - Mariampol za odcinek graniczny pomiędzy Polską a Litwą;
uzgodniono, że punkt przecięcia granicy polsko-litewskiej przez korytarz Rail Baltica zlokalizowany będzie w odległości 1,45 m w kierunku płd-wsch od punktu przecięcia istniejącej jednotorowej linii kolejowej Trakiszki - Mackava z granicą państwową;
ustalono punkt przecięcia granicy polsko-litewskiej przez korytarz Rail Baltica), który będzie wykorzystany przy pracach projektowych dotyczących modernizacji odcinka granicznego.
Jak wynika z raportu COWI Litwa zamierza wybudować na odcinku Kowno - granica z Polską nową linię kolejową (tor europejski - 1435 mm), po której pociągi będą mogły jeździć z prędkością do 200 km/h. Rząd Litewski podjął już stosowną decyzję w tej sprawie. Litwa złożyła już także wniosek do Komisji Europejskiej w sprawie współfinansowania z funduszu TEN-T dokumentacji projektowej dla odcinka Mariampol - granica z Polską.
Minister Transportu Rzeczpospolitej Polski w dniu 30 marca 2007 roku podjął decyzję o przyjęciu przez Polskę nowego przebiegu korytarza Rail Baltica na odcinku Białystok - granica państwa tj. Ełk- Olecko- Suwałki- Trakiszki. Zakłada się, że w wyniku planowanej modernizacji linii Białystok - Ełk - Olecko - Suwałki - granica państwa z Litwą zostaną dostosowane, co najmniej do standardów umowy AGC/AGAT tj. do kursowania pociągów pasażerskich z prędkością 160 km/h, pociągów towarowych z prędkością 120km/h. Standard modernizacji odcinka Białystok - granica państwa określi studium wykonalności.
Ponieważ stronie litewskiej zależało na pilnym uzgodnieniu z Polską parametrów technicznych odcinka granicznego (dla potrzeb opracowania wniosku do Funduszu TEN-T), co Minister Transportu Litwy potwierdził w dniu 14 czerwca br. w trakcie spotkania z Ministrem Polaczkiem w Warszawie, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zorganizowały w dniu 05 lipca br. w siedzibie spółki w Warszawie pierwsze spotkanie grupy roboczej ekspertów obu kolei.

Strona polska, będąc w dość trudnej sytuacji (brak studiów wykonalności dla odcinka Białystok - granica z Litwą), uzgodniła ze stroną litewską następujące parametry techniczne dla odcinka granicznego Suwałki - Mariampol:

geometria odcinka - 200 km/h;
prześwit torów - 1435 mm;
główne parametry techniczne będą zdefiniowane zgodnie z umowami AGC/AGTC i technicznymi standardami interoperacyjności;
projektowana szybkość pociągów: 160 km/h dla pociągów pasażerskich i 120 km/h dla pociągów towarowych;
odcinek graniczny zostanie zelektryfikowany;
system sygnalizacji ERTMS/ETCS - poziom 2 oraz GSM-R zostanie wdrożony w przyszłości w ostatnim etapie modernizacji odcinka granicznego;
system telekomunikacji zdefiniowano jako SDH z pętlą;
po obu stronach linii kolejowej zostanie zabudowany kabel światłowodowy oraz kabel miedziany dla potrzeb sygnalizacyjnych.
W trakcie rozmów strona polska poinformowała, że rozważana jest obecnie w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. koncepcja zasilenia odcinka granicznego Suwałki - Trakiszki - granica z Litwą prądem zmiennym 25 kV (tytułem eksperymentu - po raz pierwszy w Polsce ). Strona litewska oświadczyła przy tym, że nie jest w żadnym wypadku zainteresowana wdrażaniem zasilania prądem stałym na własnym terytorium. Uzgodniono ponadto, że konieczna dla prac projektowych współrzędna „Z" - wysokość punktu przecięcia granicy polsko - litewskiej przez linię Rail Baltica zostanie ustalona wspólnie przez grupę projektantów polskich i litewskich.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. do końca 2007 roku ogłosi przetarg i zleci wykonanie dokumentacji projektowej dla odcinka Suwałki - granica z Litwą. Wykonanie powyższej dokumentacji zamierzamy sfinansować z pomocy technicznej Funduszu Spójności na lata 2007-2013. Wykonawca projektu budowlanego zostanie zobowiązany do opracowania w pierwszej kolejności „mini” studium wykonalności dla polskiej części odcinka granicznego, w którym rozpatrzy:

opcję modernizacyjną odcinka dla prędkości: 120 km/h, 160 km/h i 200 km/h;
koncepcję budowy nowej linii, zamiast modernizacji linii dotychczasowej i dokona jej wytrasowania;
oszacuje koszty poszczególnych opcji modernizacyjnych.
Po wybraniu przez Zarząd PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. określonych opcji modernizacji projektant przystąpiłby do opracowania projektu budowlanego.
Zakładamy, że w trakcie wykonywania powyższych zadań polski projektant współpracowałby na bieżąco zarówno z projektantem litewskim opracowującym projekt budowlany dla odcinka Mariamplo - granica z Polską, jak i z przedstawicielami grupy roboczej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - Koleje Litewskie.


Pierwsze decyzje już zostały podjęte. Aby uniknąć sporów z ekologami (dotychczasowa linia przecina dolinę Biebrzy i Rospudy) podjęto decyzję o przeprowadzeniu linii do Suwałk przez Ełk i Olecko. Wydaje się to rozsądniejszym rozwiązaniem, ponieważ otwiera drogę pociągom z państw bałtyckich również do Gdańska i Szczecina :cheers:
 

·
Silesian InExile
Joined
·
61 Posts
geometria odcinka - 200 km/h;
rojektowana szybkość pociągów: 160 km/h dla pociągów pasażerskich i 120 km/h dla pociągów towarowych;
czyli że geometrycznie jest zaprojektowana pod 200 km/h a będą jeździć 160?
 
1 - 20 of 7860 Posts
Top