SkyscraperCity banner

3381 - 3397 of 3397 Posts

·
Marzyciel
Joined
·
2,643 Posts
Dlatego muszą wystarczyć zdjęcia z przejazdu za stacją:
763306
763308
763312
763313
763314
763316
763317
763318
763319


Dobieszyn, to jest mocno obfocony przez kolegów. a 30km do Kruszyny już mnie zniechęciło do dalszej wycieczki, więc to koniec relacji.
 

Attachments

·
Registered
Joined
·
1,085 Posts
Czy wszystkie brakujące pozwolenia na budowę dla odcinka Warka - Radom zostały już wydane?
Nie wiem jak z pozwoleniami na budowę ale poniżej odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury sprzed miesiąca na interpelację poselską w sprawie wykupów działek i decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej:
Ad 1. Na jakim etapie jest wykup gruntów pod budowę i remont linii kolejowej nr 8 na odcinku Czachówek Południowy – Warka?
Ad 2. Ile działek na wyżej wymienionym odcinku musi zostać wykupionych?
Ad 3. Ile działek już wykupiono i na jaką sumę?

Uprzejmie informuję, że w 2019 roku został uzyskany komplet decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej nr 8 na odcinku Czachówek Południowy – Warka.

Dla trzech z pięciu uzyskanych decyzji Wojewoda Mazowiecki aktualnie prowadzi postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za przejęte nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (dalej: PKP PLK SA) na bieżąco wypłaca odszkodowania dotychczasowym właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości, na podstawie wydanych przez wojewodę decyzji ustalających wysokość odszkodowania. Dla dwóch pozostałych decyzji, które uprawomocniły się w kwietniu 2020 roku, obecnie sporządzane są przez rzeczoznawcę majątkowego operaty szacunkowe dla przejętych nieruchomości.

Na mocy wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej na odcinku Czachówek Południowy – Warka na rzecz Skarbu Państwa zostało przejętych 469 działek, za które przysługuje odszkodowanie. Wojewoda Mazowiecki wydał do tej pory 100 decyzji ustalających wysokość odszkodowania za przejęte nieruchomości, a PKP PLK SA wypłaciła odszkodowania na sumę 5 061 141,80 PLN.

Ad 4. Na jakim etapie jest wykup gruntów pod budowę i remont linii kolejowej nr 8 na odcinku Warka – Radom?
Ad 5. Ile działek na wyżej wymienionym odcinku musi zostać wykupionych?
Ad 6. Ile działek już wykupiono i na jaką sumę?

Uprzejmie informuję, że dla odcinka Warka – Radom wydano jak dotąd 6 z 8 prawomocnych decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, na podstawie których trwają procedury związane z wypłatą odszkodowań oraz opracowywane są operaty szacunkowe dla wyceny przejmowanych gruntów.

Na mocy wydanych oraz planowanych decyzji o ustaleniu linii lokalizacyjnej dla odcinka Warka – Radom, PKP PLK SA przejmie na rzecz Skarbu Państwa łącznie około 766 działek. Wojewoda Mazowiecki wydał do tej pory 132 decyzje ustalające wysokość odszkodowania dla przejmowanych nieruchomości, a PKP PLK SA wypłaciła odszkodowania na sumę 606 541,36 PLN.
źródło

Z tego co widzę, w lipcu Ministerstwo Rozwoju wydało prawomocną decyzję o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla odcinka Dobieszyn - Radom (od km 92,552 do km 100,850), a we wrześniu dla odcinka od km 79,251 do km 88,108, czyli czekamy jeszcze na 1-2 decyzje (nie wiem czy ta wrześniowa jest już zaliczona do prawomocnych w powyższej odpowiedzi na interpelację).

Widać, że dla końcowego odcinka (obejmującego Radom) decyzja jest już wydana i w końcu uzyskane zostało pozwolenie na budowę m.in. dla wiaduktu kolejowego nad ul. Energetyków (zdjęcie z profilu Klub Miłośników Kolei - Kolej na Radom):
788532


Tu dokładniejszy opis obecnej sytuacji jeśli chodzi o brakujące pozwolenia:
 

·
Marzyciel
Joined
·
2,643 Posts
wg. mnie to kluczowy jest obecnie odcinek Kruszyna Dobieszyn, ewentualnie Bartodzieje - Dobieszyn.
Stan tego fragmentu determinuje, czy będzie można puścić tam pociągi od Warki w grudniu, oraz znacznie skrócić komunikację zastępczą KM. twierdzenie, że przed połową 2021 pociąg dojedzie po torach z Warki do Radomia jest niczym nie uzasadnione.
Warka - Dobieszyn, to już prace brukarskie na peronach, nie wiem jak jest z zasilaniem do podstacji (tam chyba 3 nowe podstacje zasilania są), trudno ocenić stan infrastruktury sterującej, zwłaszcza, że cały odcinek Warka - Radom ma podlegać pod LCS Radom. Jeśli sterownie idzie wzdłuż linii kolejowej, to też może być rozgrzebane :( a te dwa elementy są krytyczne jeśli chodzi o puszczenie ruchu kolejowego.
 

·
Registered
Joined
·
6 Posts
Ale przecież ruch od Warki w kierunku Radomia nie będzie puszczony w grudniu i było to wiadomo już od kilku tygodni. Pewnie nie wyrobiliby się z odbiorami bądź z dopięciem wszystkiego przy urządzeniach sterowania ruchem. Komunikacja zastępcza KM będzie kursowała w dalszym ciągu na odcinku Warka -Radom przynajmniej do 13 marca 2021 r., czyli do pierwszej korekty rocznego rozkładu jazdy. A wielce prawdopodobne, że i po tym terminie nadal będzie kursować ZKA z Radomia do, i tu wielki znak zapytania. Jeśli zima będzie łagodna i wykonawcy uda się wykonać kompletny (czyli umożliwijący zawracanie i mijanie się pociągów) posterunek odgałęźny Lesiów, to możliwe, że pociągi dojadą nawet do Lesiowa. Choć na dzień dzisiejszy od marca realny jest tylko Dobieszyn. Lesiów - Radom to całkiem inna historia...
 

·
Registered
Joined
·
1,085 Posts
Warka - Dobieszyn, to już prace brukarskie na peronach, nie wiem jak jest z zasilaniem do podstacji (tam chyba 3 nowe podstacje zasilania są), trudno ocenić stan infrastruktury sterującej, zwłaszcza, że cały odcinek Warka - Radom ma podlegać pod LCS Radom. Jeśli sterownie idzie wzdłuż linii kolejowej, to też może być rozgrzebane :( a te dwa elementy są krytyczne jeśli chodzi o puszczenie ruchu kolejowego.
Jeśli chodzi o system sterowania ruchem kolejowym to też ostatnio była interpelacja poselska:
Ad 1. Na których odcinkach linii kolejowej nr 8 Warszawa – Radom firma Thales wciąż wykonuje prace remontowe/budowlane?
Uprzejmie informuję, że realizacja prac przez firmę Thales jest ściśle powiązana z budową układu torowego umożliwiającego zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym (srk). Obecnie prace budowlane w tym zakresie prowadzone są na odcinku Czachówek Płd – Chynów – Warka – Dobieszyn – Lesiów – Radom.

Ad 2. Na jakim etapie są prace prowadzone przez firmę Thales?
Prace prowadzone przez firmę Thales w zakresie LCS Warszawa Okęcie (Lot A) zostały zakończone i dokonano odbioru końcowego, natomiast na odcinku Czachówek Płd – Chynów – Warka (Lot B), urządzenia srk zostały praktycznie w pełni zabudowane i przekazane do eksploatacji, a na odcinku Warka – Dobieszyn – Lesiów – Radom (Lot-y CDE) urządzenia srk są w trakcie zabudowy.

Ad 3. Kiedy zakończą się prace przy remoncie linii kolejowej nr 8 Warszawa – Radom wykonywane przez firmę Thales?
Docelowa zabudowa urządzeń srk przez firmę Thales będzie możliwa po wykonaniu układu torowego na odcinku Warka – Radom, co planowane jest w terminie 5 miesięcy od uzyskania ostatniego pozwolenia na budowę dla odcinka linii kolejowej nr 8 od km 92,552 do km 100,850.

Ad 4. Na których odcinkach linii kolejowej nr 8 Warszawa – Radom firma Thales zakończyła już prace remontowe/budowlane?
Firma Thales zakończyła już prace na obszarze LCS Warszawa Okęcie (tj. na odcinku Warszawa Aleje Jerozolimskie – Piaseczno – Czachówek Płd.).

Ad 5. Czy wszystkie prace prowadzone przez firmę Thales zostały przeprowadzone w terminie?
Uprzejmie informuję, że z uwagi na terminy podpisania umów na modernizację linii kolejowej nr 8 terminy robót prowadzonych przez firmę Thales nie są zgodne z umową zawartą w 2013 r., wykonawca dostosował terminy wykonania prac w branży srk do terminów wykonania robót torowych i pod tym względem wywiązuje się ze swoich deklaracji.

Ad 6. Jeśli nie, to co było powodem opóźnień?
Terminy zabudowy systemu/urządzeń srk są uwarunkowane budową nowego układu torowego. Wszelkie opóźnienia w stosunku do pierwotnych terminów umowy z firmą Thales wynikają przede wszystkim z terminów rozstrzygnięć postępowań przetargowych na modernizację linii kolejowej nr 8, na co wpływają również okoliczności związane z realizacją robót torowych przez pozostałych wykonawców.

Ad 7. Czy PKP PLK S.A. podpisywało aneksy do umów z firmą Thales ws. wydłużenia czasu realizacji inwestycji oraz zwiększenia ich kosztów?
Spółka PKP PLK SA nie zawierała aneksów do umowy zawartej z firmą Thales, niemniej trwają obecnie negocjacje w tym zakresie, m.in. prowadzona jest analiza wniosku wykonawcy o wydłużenie umowy z uwzględnieniem kosztów realizacji robót w wydłużonym okresie.

Ad 8. Czy PKP PLK S.A. od 25 stycznia 2013 r. do dzisiaj wypłaciło firmie Thales jakiekolwiek odszkodowania?
Ad 9. Jeśli tak to proszę o podanie przyczyny wypłat odszkodowań oraz ich sum?

Od dnia 25 stycznia 2013 r. Spółka PKP PLK SA nie wypłacała odszkodowań firmie Thales.

Ad 10. Czy pomiędzy firmą Thales a PKP PLK S.A. były lub są prowadzone jakiekolwiek postępowania sądowe dotyczące umów związanych z remontem linii kolejowej nr 8 Warszawa – Radom?
Ad 11. Jeśli tak to jaki był finał zakończonych postępowań sądowych?

Firma Thales złożyła do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawa wniosek o zawezwanie do próby ugodowej. Sąd nie przychylił się do wniosku firmy Thales. Obecnie prowadzone są rozmowy z wykonawcą w zakresie aneksu terminowego uwzględniającego koszty prac w okresie wydłużonym.

Ad 12. Ile łącznie PKP PLK S.A. zapłaci firmie Thales za prace związane z remontem linii kolejowej nr 8 Warszawa – Radom?
Wartość umowy Spółki PKP PLK SA zawartej z firmą Thales opiewa na kwotę 257,5 mln zł netto, do chwili obecnej w ramach ww. umowy wykonawcy została wypłacona kwota 191,2 mln zł netto.
źródło
 

·
Registered
Joined
·
190 Posts
Stacja Chynów - przejście podziemne dla pasażerów już prawie gotowe. Nowe wejście po stronie wschodniej otwarte; ścieżka od stacji do drogi (z nowym chodnikiem) gotowa. Więc wchodzę, aby złapać mój pociąg do Warszawy, który odjeżdża z peronu 2. Przejście eleganckie! Ale idę po schodach na peron - a tu kratka metalowa, przejścia brak. A światła pociągu już się zbliżają. Alternatywa (do przejścia kolejowego, z powrotem do stacji po drugiej stronie torów, 100m bez świateł ulicznych i bez chodnika, na peron 1, do samego końca peronu 1, gdzie znajduje się jedyne tymczasowe przejście dla pasażerów, w sumie 850m droga).

Mocnym ruchem przesuwam kratę aby wleźć na peron. Budimex ma jak miał lokalnych użytkowników kolei głęboko gdzieś. Trzeci rok bałaganu, błota i ignorowanie potrzeb pasażerów.
790738
 

·
Registered
Joined
·
190 Posts
Wejście ze strony wschodniej. Nigdy nie było formalnie ustalonego przejścia na perony z tej strony. Trzeba iść po torowisku, przeskoczyć bocznicę, i po błocie i tłuczniu jakoś dojść do drogi. Teraz elegancko!

790979
 

·
Registered
Joined
·
190 Posts
Trzeba było tak ;)
Totalne upokorzenie człowieka przez bezmyślność wykonawcy, stacja Chynów. W tym przypadku, pociąg do Warki wjechał na Peron 2, a nie Peron 1. Pasażerkom nie udało się wleźć na peron, więc były zmuszone przebiec całość Peronu 1 do tymczasowego przejścia na samym końcu. Jak można się spodziewać, nie zdążyły. [O dziwo, widać z Chynowa wieżowce Warszawy, a tu km 42.9]

791141
 

·
Registered
Joined
·
10,258 Posts
A co jest w informacji pasażerskiej? Bo przejścia z jednej strony peronu (wcale nie tymczasowe, często za szlabanami) to częsty widok. W przypadku zmiany peronu jest wyścig z pociągiem. Dlatego kluczową sprawą jest, jaką była podana informacja (zakładam, że megafon nie działa, więc na plakacie).
 

·
Registered
Joined
·
6 Posts
Nie wiecie może czy budowa na terenie miasta wymusi jakieś ograniczenia w ruchu ? Mam na myśli przejazd na Starej Woli albo wiadukt na Kozienickiej ?
 
3381 - 3397 of 3397 Posts
Top