SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 892 Posts

·
Moderator
Joined
·
85,887 Posts
Discussion Starter · #1 ·

·
WUNGIEL
Projektant Drogowy
Joined
·
9,014 Posts
Co ciekawsze z materiałów przetargowych - jak znajdę coś jeszcze dalej to dopiszę.
Geometria na 350km/h, zasilanie 2x25kV AC

Ogłoszenie o zamówieniu said:
Projekt obejmuje odcinek linii kolejowej nr 85 zawierający się pomiędzy stacjami Warszawa Zachodnia i Łódź
Fabryczna
(w rejonie peronu przystanku Łódź Niciarniana), wraz z powiązaniami z infrastrukturą PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A.:
• z linią kolejową nr 1 na odcinku pomiędzy stacjami Pruszków i Grodzisk Mazowiecki,
• z linią kolejową nr 3 na odcinku pomiędzy stacjami Ożarów Mazowiecki i Błonie,
• z linią kolejową nr 11, na odcinku pomiędzy stacjami Bełchów i Łowicz Główny,
• z liniami kolejowym nr 17, 458 i 541, w zakresie powiązania ze wschodnią głowicą stacji Łódź Widzew.
Dla odcinka linii w rejonie Węzła CPK – zawierającego się w przybliżeniu pomiędzy obszarem miejscowości
Tłuste (ekran DW579), a obszarem miejscowości Guzów (ekran DK50) realizowane będzie indywidualne
studium węzłowe mające na celu określenia kształtu samego węzła CPK oraz rozwiązań technicznych stacji
CPK.
Ogłoszenie o zamówieniu said:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/12/2020
Czas lokalny: 12:00
Warunki otwarcia ofert
Data: 22/12/2020
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi poprzez transmisję online. W obecnej sytuacji epidemiologicznej, Zamawiający
przeprowadzi otwarcie ofert bez udziału fizycznego Wykonawców w siedzibie Zamawiającego.
Wykonawcy mogą śledzić transmisję z otwarcia ofert na stronie
OPZ said:
Rysunek 1 Delimitacja odcinka w rejonie Węzła CPK
759125
OPZ said:
1.4 Założenia projektowe

Bazowymi założeniami projektowymi dla analizowanego Projektu są:

• prędkość projektowa: do 350km/h;

• prędkość eksploatacyjna na moment oddania do użytkowania: 250 km/h;

• przeznaczenie linii: pasażerska, bez ruchu towarowego;

• kod ruchu zgodnie z TSI Infrastruktura: P1;

zasilanie – 25 kV AC.

Powyższe założenia należy traktować jako podstawowe – w zakresie odcinków stanowiących bezpośrednie powiązanie z infrastrukturą PKP PLK S.A. będą one wymagały weryfikacji i ew. modyfikacji.
OPZ said:
W wyniku realizacji niniejszego Zamówienia, Wykonawca na podstawie niezbędnych prac analitycznych przeprowadzi proces selekcji, wskaże wariant rekomendowany oraz warianty porównawcze przebiegu linii kolejowej. Na tej podstawie Zamawiający podejmie decyzję odnośnie do wyboru wariantu przebiegu Projektu, który będzie przedmiotem analiz na etapie uzyskiwania DŚU. Przedmiotem niniejszego zamówienia nie jest opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz raportu odziaływania na środowisko.
OPZ said:
2.3.2 Koncepcja układu zasilania dla nowych linii kolejowych

W ramach odrębnej umowy na rzecz Zamawiającego realizowana jest Koncepcja układu zasilania dla nowych linii kolejowych związanych z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego, która obejmuje wszystkie główne linie planowane do budowy przez Zamawiającego w skali całego kraju, i z punktu widzenia niniejszego Studium zawierać będzie następujące istotne elementy:

• wielowariantowa koncepcja, w ramach której w każdym z wariantów układu zasilania określona zostanie lokalizacja podstacji trakcyjnych oraz przebieg linii najwyższych i wysokich napięć, zasilających podstacje trakcyjne; wariantowanie realizowane będzie na wielu płaszczyznach;

• rekomendacja i wybór wariantu układu zasilania przez CPK sp. z o.o..

Ww. opracowanie wpływa na niniejsze Studium m.in. w aspekcie lokalizacji podstacji trakcyjnych i stacji autotransformatorowych dla głównego ciągu analizowanej linii w ramach niniejszego Zamówienia. Wykonawca Studium zobowiązany jest uwzględnić te obiekty budowlane (podstacje trakcyjne, etc.) w całym Studium, w tym: przy koordynacji z innymi branżami, przy określaniu linii rozgraniczających przedsięwzięcia, na rysunkach i planach oraz w szacunku nakładów inwestycyjnych. W tym celu stosowne informacje lub elementy opracowania Koncepcja układu zasilania dla nowych linii kolejowych związanych z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego zostaną przekazane Wykonawcy niniejszego Zamówienia nie później niż 90 dni przed upływem czasu na ukończenie Etapu II niniejszego Zamówienia.
OPZ said:
Ogólne cele poszczególnych Etapów Studium określono następująco:
• Celem Etapu I jest zdefiniowanie wariantów inwestycyjnych, które analizowane będą w dalszych Etapach.
Efekty prac tego Etapu zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego.
• Celem Etapu II jest wielobranżowe uszczegółowienie zdefiniowanych wariantów inwestycyjnych. Realizowane to będzie w korelacji z zagadnieniami prognoz ruchu, analiz ruchowo-eksploatacyjnych i analiz środowiskowych. Istotną częścią Etapu II będą konsultacje (społeczne i branżowe) przygotowanych rozwiązań i analiz.
• Celem Etapu III jest wykonanie analizy kosztów i korzyści oraz analizy wielokryterialnej i analizy ryzyka, które pozwolą na wybór wariantu rekomendowanego.
• W ramach prac w Etapie IV zrealizowane zostaną elementy koncepcji programowo-przestrzennej dla wybranego wariantu inwestorskiego.
OPZ said:
Harmonogram
Zamawiający oczekuje realizacji Przedmiotu Zamówienia:
Etap II – w terminie do: 268 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy,
Etap III – w terminie do: 319 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy,
Etap IV – w terminie do: 482 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy.
 

·
WUNGIEL
Projektant Drogowy
Joined
·
9,014 Posts
W zakresie zasilania na 2x25kV, precedensem będzie odcinek przygraniczny RailBaltica - był przetarg na dokumentację [link]
Przejście całej sieci na inne zasilanie byłoby horrendalnie drogie przy tak rozbudowanej sieci, a także nieuzasadnione - geometria większości istniejącej sieci i tak nie pozwala się rozpędzić więcej niż 160km/h, a i to na niewielkiej jej części.
Dla nowych linii 25kV AC jest taniej wybudować bo mniej podstacji, a i pozwala na więcej.
Pociągi i tak trzeba kupić nowe, a dzisiaj wszystko jest zasilane przez energoelektronikę więc wielosystemowość to pikuś :)
Jak już przewidywałem w wątkach energetycznych, czekają nas spore inwestycje w sieci przesyłowej aby zasilić nowe linie kolejowe - stąd robią wspomnianą powyżej koncepcję zasilania w skali całego kraju, którą uzgadniają z PSE.
Ciekaw jestem ile wyniesie łącznie nowe zapotrzebowanie na moc z tego tytułu.
 

·
Registered
Joined
·
9,751 Posts
Czyli moje przypuszczenia wyrażane parę miesięcy się sprawdzają. Pod pozorem CPK "przemyca się" w komponencie kolejowym elementy Y. Jednak historia po prawie 50 latach lubi się powtarzać. Czyżby "palec" dobrze znanej nam osoby?
 

·
Registered
Joined
·
2,169 Posts
Jak już przewidywałem w wątkach energetycznych, czekają nas spore inwestycje w sieci przesyłowej aby zasilić nowe linie kolejowe - stąd robią wspomnianą powyżej koncepcję zasilania w skali całego kraju, którą uzgadniają z PSE.
Ciekaw jestem ile wyniesie łącznie nowe zapotrzebowanie na moc z tego tytułu.
Jak zauważyłeś, istotną barierą we wprowadzaniu zasilania 25kV będzie stan sieci elektroenergetycznej. Ten system nie zagości nigdzie poza głównymi liniami bo w wielu miejscach kraju stacje 110/15kV są tak słabe, że nawet na porządne zasilanie 3kV ledwie wystarcza mocy (i stąd te opowieści o gasnącym świetle po przejeździe Pendolino). A 25kV wymaga zasilania z 220 lub 400kV.
 

·
WUNGIEL
Projektant Drogowy
Joined
·
9,014 Posts
^^Zgadza się, jak się spojrzy np na linię Poznań - Szczecin to widać że ciąg 110kV powstał na potrzeby zasilenia linii kolejowej, a przy okazji służy również okolicznej zabudowie, zaś w okolicy (bliżej Szczecina) przyłączono do niej już sporo wiatraków.
Transformacja energetyczna sama z siebie skutkuje potrzebą budowy/rozbudowy sieci przesyłowej oraz dystrybucyjnej, co widać również na oficjalnych planach. Plany te są realizowane, niedawno uruchomiono linię 400kV Słupsk - Żydowo - Gdańsk.

Dlatego wielki pakiet CPK, ze wszystkimi inwestycjami towarzyszącymi, jest przemianą cywilizacyjną, zaplanowaną od podstaw w skali całego kraju, który ma na celu nie tylko zlepić kraj po zaborach (w końcu), nadrobić zaległości z komuny (w końcu) oraz zaległości infrastrukturalne z trudnych lat pokomunistycznych (niestać nas/niedasię), ale też wprowadzić go technicznie w XXI wiek (w końcu).
Jest on przejawem wieloletniej myśli planistycznej, która do niedawna obca była Polakom i rządzącym Polską.
To jest projekt na lata i pokolenia, a nie na jedną czy dwie kadencje.
I choć nie lubię obecnej władzy centralnej, a niektóre elementy tego projektu mi się nie podobają, to wielce szanuję ją właśnie za to podejście planistyczne.

Poniżej plan na sieć elektroenergetyczną w 2030 z wątku energetycznego, w poście również wariantowe plany na rok 2040.
Jak CPK skończy robić swoją koncepcję to zapewne nastąpi aktualizacja tego planu i uwzględnienie dedykowanych do obsługi nowych linii stacji. Myślę że na pewno dojdzie stacja 400/110kV Suwałki, bo trzeba z czegoś zasilić przygraniczne 25kV.
 

·
Registered
Joined
·
109 Posts
W zakresie zasilania na 2x25kV, precedensem będzie odcinek przygraniczny RailBaltica - był przetarg na dokumentację [link]
Przejście całej sieci na inne zasilanie byłoby horrendalnie drogie przy tak rozbudowanej sieci, a także nieuzasadnione - geometria większości istniejącej sieci i tak nie pozwala się rozpędzić więcej niż 160km/h, a i to na niewielkiej jej części.
Dla nowych linii 25kV AC jest taniej wybudować bo mniej podstacji, a i pozwala na więcej.
Pociągi i tak trzeba kupić nowe, a dzisiaj wszystko jest zasilane przez energoelektronikę więc wielosystemowość to pikuś :)
Jak już przewidywałem w wątkach energetycznych, czekają nas spore inwestycje w sieci przesyłowej aby zasilić nowe linie kolejowe - stąd robią wspomnianą powyżej koncepcję zasilania w skali całego kraju, którą uzgadniają z PSE.
Ciekaw jestem ile wyniesie łącznie nowe zapotrzebowanie na moc z tego tytułu.
Podstacji jest mniej, ale niestety podstacje muszą być zasilane z napięcia 220 kV lub wyższego. Może się okazać, że w wielu miejscach nie ma możliwości jej zasilenia.
Koszty zmiany systemu zasilania w całym kraju na 25 kV szacowane są na ok. 100 mld. zł.
 

·
Registered
Joined
·
49 Posts
Chyba ostatnio CPK podpisało umowę z jakąś państwową spółka na budowę OZE do zasilania CPK i węzła kolejowego.
Zdaje się że ma to być gazowa elektrociepłownia z dodatkiem OZE.


Gdzieś w którymś felietonie (już źródła nie wskażę, przepraszam) czytałem też że podobno da się w przyszłości dostosować kotły gazowe na wodór, stąd wybór tego paliwa. Tylko pytanie - na ile taka konwersja jest realna?
 

·
WUNGIEL
Projektant Drogowy
Joined
·
9,014 Posts
Podstacji jest mniej, ale niestety podstacje muszą być zasilane z napięcia 220 kV lub wyższego. Może się okazać, że w wielu miejscach nie ma możliwości jej zasilenia.
Koszty zmiany systemu zasilania w całym kraju na 25 kV szacowane są na ok. 100 mld. zł.
Jak czytałem wytyczne przy okazji przygranicznego odcinka Rail Baltica to widziałem że można spokojnie zasilić przez 110kV lub przez 220kV. Tylko mają być zasilone dedykowaną linią bezpośrednio z węzłów sieci przesyłowej 400kV/220kV, a nie z byle jakiego GPZ który ma wyłącznie 110kV.

Pytanie brzmi czy takie OZE zasili tyle obiektów (...)
Gazowa 60-100MW na potrzeby węzła CPK + OZE
 

·
Registered
Joined
·
2,117 Posts
Na razie jak widać jest poważny problem z samym zamówieniem, o czym pisze rynek infrastruktury przy okazji bliźniaczego przetargu, niżej jest też link do treści odwołania:


 

·
WUNGIEL
Projektant Drogowy
Joined
·
9,014 Posts
@Luki_SL a dla LK nr 58 Łętownia–Rzeszów będzie osobny wątek czy gdzie ona ma być omawiana?
Tam w OPZ nie ustalono systemu zasilania dla trakcji, ma on wynikać z koncepcji układu zasilania dla nowych linii.
Przemyśl może jak to ogarnąć od strony wątków, bo do końca roku ma być jeszcze kilka przetargów na różne linie, w tym na pewno będącą w moim zainteresowaniu linię Ostrołęka - Łomża :)
Proponowałbym, póki to STESie, omawiać to w jednym wątku bo i tak nie będzie za wiele do omawiania do momentu konsultacji społecznych. Czyli wątek merytoryczny KDP by się z tego zrobił.
 
1 - 20 of 892 Posts
Top