SkyscraperCity Forum banner
1 - 7 of 7 Posts

·
BANED
Joined
·
4,123 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
[LODZ] W krąg rżą syreny, jak stado wiedźm

Kędyś kwietne są równiny,
Kędyś światy pełne złud,
Kędyś gdzieś... brzask czarem inny...
Życie wiosną - piosnką trud!
Który tu idziesz - nadzieję rzuć

Wesela, słońca, błękitu nieb!
Czarne tu dymy i czarny chleb
Który tu idziesz - nadzieję rzuć
To ŁódźW krąg rżą syreny, jak stado wiedźm,
Siekących biczem grzbiet pochylony,
Do pracy! - za chleb, byt, - grosza miedź!
Łódź - Ranek słońcem wstał zróżowiony.

Zalękła cisza zstygła u bram,
Ktoś na coś czyha... coś ma się stać.
Za gardło śpiących - chwyta - głód cham!
Skowyty fabryk - poczęły grać!

Coś trzepoce się, coś płacze...
Gwizd fabryczny dławi krtań,
Ktoś, gdzieś - chciałby żyć inaczej...
Życie rwie z serc łzawą dań. 

·
Z dystansu bez dystansu.
Joined
·
2,838 Posts
KRN¥BRNY said:
Hm, bzdura ;)

Tramwaje w Łodzi ruszyły oficjalnie 23 grudnia 1898 roku, a proby zaczęły się najwcześniej pół roku wcześniej, co uwiecznił na fotce z Rynku Nowego Miasta fotograf B. Wilkoszewski.

Pozdrawiam! :)
 
1 - 7 of 7 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top