SkyscraperCity Forum banner

lokale website banners!

1530 Views 14 Replies 10 Participants Last post by  eusebius
Gemeente Groesbeek:volgende?
See less See more
1 - 15 of 15 Posts
9
die laatste vind ik zelf wel leuk ;)

Groninger Internet Courant heeft er een stuk of 100 (!) schat ik, ongeveer op dezelfde manier als SCC ze ook gebruikt. maar dan niet elke dag verschillend, maar elke refresh, gewoon een aantal keer op F5 drukken dus ;)

bron: http://www.gic.nl/en dan hebben ze nog een aantal lokale 'reclame'-banner, zoals:


http://www.grotemarktberaad.nl
See less See more
ja, ik bedoel meer zon grote markt geval! een landschap-skyline-zoiets
:rofl:

dat wordt een banner hiero!
Kan je in Utrecht studeren!? Dat is nieuw.
2
noord


osdorp
See less See more
Die brievenbussticker is echt briljant, Robert!
Die wil ik ook wel op m'n bus. :)
dudok rox!
1 - 15 of 15 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top