SkyscraperCity banner

1 - 10 of 10 Posts

·
Registered
Joined
·
6,375 Posts
Lokeren : Groter ziekenhuis of eerst groter rustoord?

Heeft Lokeren het meest nood aan een groter rusthuis of moet eerder het ziekenhuis uitgebreid worden? Om hier een antwoord op te krijgen schrijft het OCMW een aanbesteding voor een masterplan uit. Dat moet er tegen de zomer zijn.


Het Algemeen Ziekenhuis Lokeren en het rustoord Ter Durme, allebei van het OCMW, liggen vlakbij elkaar in de zorgregio tussen de Lepelstraat en de Polderstraat. Daarnaast is dan ook nog het, katholieke, rust- en verzorgingstehuis Hof ter Engelen gevestigd. Het zijn drie instellingen die broodnodig zijn in de snelst groeiende stad van Oost- Vlaanderen.

In het AZ-Lokeren worden vandaag een nieuwe recovery-ontwaakzaal en een vierde operatiekamer geopend. Die komen niets te vroeg, want het aantal ingrepen steeg hier tussen 2004 en 2007 van 4.510 naar 5.452, of zo'n 20 procent. Onder meer ook de samenwerking met het UZ-Gent en het uitbreiden van het artsenkorps hebben met die groei te maken. Het aantal daghospitalisaties in het ziekenhuis van Lokeren groeit ook gestaag. Dat aantal liep op van 1.600 in 2004 naar 2.167 in 2007. Ook hier is plaats voor nodig.

Maar ook in Ter Durme zouden ze best wat meer ruimte kunnen gebruiken. 'Het ziekenhuis en het rust- en verzorgingstehuis samen aanpakken lukt niet', zegt OCMW-voorzitter Luc De Block. 'We moeten een keuze maken.'

Op dit moment beschikt Ter Durme over 152 rustoordwoongelegenheden voor 'lichte zorgen' in éénpersoonskamers. Voor echtparen werd in gezinskamers voorzien. Zwaar zorgbehoevende ouderen kunnen in 60 RVT-woongelegenheden terecht.

Hof ter Engelen, privé-iniatief, biedt plaats aan zo'n honderd mensen. Dat kunnen alleenstaanden zijn of echtparen met uiteenlopende woon- en zorgvragen. Ook dementerende bewoners kunnen hier terecht. Hoewel Hof ter Engelen in de onmiddellijke omgeving van het ziekenhuis en het OCMW-ziekenhuis ligt, wordt dit niet bij het masterplan betrokken.
 

·
Registered
Joined
·
84 Posts
Lokeren : De Haagbeuk

Winkels De Haagbeuk open in september 2013
Gemeenteraad geeft groen licht voor reusachtig winkel-woonproject

LOKEREN - Het nieuwe winkel- en woonproject 'De Haagbeuk' moet volgens specialisten het aantal mensen dat in Lokeren komt shoppen meer dan verdubbelen. De gemeenteraad keurde nu officieel de aanleg van het reusachtige complex goed.


Tijdens de gemeenteraad stelden de bouwpromotoren hun project voor, waarmee de sites van de school Hagewinde, de textielfabriek Bergez en de peperkoekfabriek De Vreese moeten worden getransformeerd.

'Het is al van halverwege de negentiende eeuw - met de bouw van het station - geleden dat er in Lokeren nog zo'n belangrijke ingreep is gebeurd', zei schepen van Ruimtelijke Ordening Filip Liebaut (CD&V). Ook burgemeester Filip Anthuenis (Open VLD) liet er bij de stemming geen twijfel over bestaan. 'Dit niet goedkeuren, zou een historische vergissing zijn.' Hoewel alle gemeenteraadsleden daarvan overtuigd waren, onthielden SP.A en Groen! zich, niet zozeer omdat ze het project niet zagen zitten, maar wel omdat er voor hen nog te veel vraagtekens zijn. Bovendien vinden ze dat ze voor voldongen feiten geplaatst worden.

De voorlopige naam van het winkelproject is De Haagbeuk.

'Het is een gemengd project van maar liefst 31.440 vierkante meter bebouwde oppervlakte', verduidelijkt Patrick Verougstraete, hoofd ontwikkeling van Bouygues Immobilier Belgium. Die firma, een van de grootste Franse bouwondernemingen, neemt het winkel- en woongedeelte op de gronden van De Hagewinde voor haar rekening. 'Van die 31.440 vierkante meter is er 17.800 vierkante meter retail voorzien. Die oppervlakte is voorlopig onderverdeeld in 54 loten, waarvan drie voor grote winkels, 39 voor middelgrote winkels en 12 voor kleine boetiekjes.' Daarnaast wordt er ook een parking van 550 plaatsen aangelegd. Binnen dit ene project komen al 141 appartementen op een oppervlakte van zo'n 13.640 vierkante meter. Als alles goed gaat, openen de winkels in september 2013.

Op de sites Bergez en De Vreese gaat het om pure woonuitbreidingszones met een moderne architectuur en veel groen. Er wordt voor gezorgd dat de oppervlakte en prijzen van de woongelegenheden varieert, zodat de nieuwe buurt voor iedereen toegankelijk wordt. Maar toch blijven er nog een aantal vraagtekens. De parkeergelegenheid bijvoorbeeld. De projectontwikkelaars gaan ervan uit dat dit probleem opgelost wordt door het bouwen van ondergrondse parkeergarages.

En wat met de mobiliteit? Als het aantal mensen dat in het Lokerse stadscentrum komt winkelen meer dan verdubbelt, betekent dat ook dat het verkeer op de toegangswegen spectaculair zal toenemen. Het is dan maar de vraag of bijvoorbeeld de Sportlaan dat zal aankunnen. Het schepencollege belooft het probleem nauwgezet te volgen.
Jean-Pierre De Lamper
© Het Nieuwsblad Online
 

·
Registered
Joined
·
84 Posts
Nieuwe kansen en extra zuurstof voor binnenstad

Winkel- en woonproject in het centrum

Met het nieuwe uitvoeringsplan "Markt-Poststraat" krijgt een deel van de Lokerse binnenstad een nieuwe en meteen historische herbestemming. Het gebied tussen de Markt en Poststraat is momenteel heel verscheiden: er zijn heel wat woningen, er is een school, een kerk, verschillende gemeentelijke voorzieningen (Cultureel centrum, Museum, Kinderopvang, ...), enkele leegstaande bedrijventerreinen en een grote sportlocatie.
Door het stopzetten van de bedrijvigheid van de firma's Bergez, De Vreese en Steels, en een herlocalisatie van de school "De Hagewinde" komt er binnen dit plangebied een aanzienlijke ruimte vrij die unieke mogelijkheden biedt voor de versterking van de stadskern.
De oude bedrijfsgebouwen en een deel van het buitengewoon onderwijs "De Hagewinde" ruimen plaats voor woningen, een ondergrondse parking en winkels. De totale oppervlakte van deze projecten bedraagt ongeveer vijf hectare.


Op de site "Hagewinde" wordt de realisatie van een gemengd woon- en winkelproject voorzien waarbij de nodige aandacht gegeven wordt aan mobiliteit met voldoende ondergrondse parkeergelegenheid. De winkels worden enkel voorzien op het gelijkvloers, hierboven zijn de woongelegenheden zodat hier een straat ontstaat waarin het na sluitingsuur van de handelszaken ook nog aangenaam en veilig vertoeven is. De winkelstraat sluit aan op de oude textielfabriek Bergez. Daar verrijst een woonproject in een groene omgeving met een waterpartij op de historische bedding van de Durme. Op de plaats van de oude peperkoekfabriek De Vreese, het bedrijfsgebouw Steels en de achterliggende gronden in de Poststraat wordt een nieuw huisvestingsproject voorzien met aandacht voor de bestaande groene ruimte.

Drie privatie investeerders voeren de totaliteit van het project uit. De Stad ziet toe op de stedenbouwkundige impact en de invloed van de mobiliteit op de onmiddelijke omgeving.

De parking op de Grote Kaai blijft buiten schot zodat de Lokerse Feesten er kunnen blijven.

Infoavond: Woensdag 10 september, 20 uur, cultureel centrum, theaterzaal, Kerkplein 5
Contact: Willy Walgraeve, ruimtelijk planner, dienst ruimtelijke ordening, huisvesting en mobiliteit, Groentemarkt 1, 09/340.94.58, [email protected]

Bron: Infokrant Stad Lokeren, september 2008
 

·
Moderator
Joined
·
19,842 Posts
gva.be

Winkelcomplex Grote Kaai valt in het water

12:09 De groep Bouygues, die tussen de Grote Kaai en het Kerkplein een winkel- en woonstraat zou bouwen, trekt zich terug uit het project. De onderhandelingen met De Hagewinde zijn afgesprongen.


Dat winkelcomplex zou ineens het aantal winkels in het stadscentrum verdubbelen en moest Lokeren aantrekkelijker maken voor shoppers. Tegelijk zouden er serviceflats komen, een kinderopvang en parking. Maar om dat alles te kunnen realiseren, moest Bouygues het terrein van De Hagewinde kopen en die onderhandelingen zijn stop gezet. “Er was onmin over de prijs en Bouygues zocht daarom een financiële partner”, weet schepen van ruimtelijke ordening Filip Liebaut (CD&V).

Directeur Paul Ongenaert van De Hagewinde bevestigt dat de verkoop aan de Franse investeerder niet doorgaat. “Maar dit is voor De Hagewinde geen ramp, wij gaan door met onze bouwplannen. Om die te financieren verkopen we het terrein aan de Grote Kaai, er zijn nog meer geïnteresseerden”, stelt Ongenaert.

Filip Liebaut beklemtoont dat op het vlak van ruimtelijke ordening het huiswerk klaar is om het terrein een commerciële invulling te geven. “Behalve de winkel- en woonstraat waren er ook twee woonprojecten. Een waar nu nog de voormalige fabriek Bergez staat en een tweede tussen de Poststraat en Grote Kaai. Die projecten gaan gewoon door, we hebben net de bouwaanvraag ontvangen”, weet Liebaut.

Of dit nu goed of slecht nieuws is voor de Lokerse middenstand is niet duidelijk. Er was behoorlijk wat sceptisme. “Dit was een groot en duur project. Wat de impact is zal zeker aan bod komen op onze volgende bestuursvergadering”, reageert Unizovoorzitter Kurt De ****.

DVR​
 

·
Registered
Joined
·
84 Posts
Ondertussen is de grote kavel aan het station volledig omringd met hekkens en hangt er al reclame voor een woonbureau. Misschien dat ze er dan toch eindelijk eens iets gaan bouwen?
 

·
Registered
Joined
·
94 Posts
Even dit topic omhoogbrengen... Ik heb volgend artikel gevonden (dat wel al dateert van oktober 2010

Burgemeester start afbraak Bergezfabriek
dinsdag 05 oktober 2010 23:54

LOKEREN. Normaal tekent een burgemeester present als hij van een prestigieus project de eerste steen kan leggen. In Lokeren kreeg burgemeester Antheunis de eer om de eerste stenen van de Bergezfabriek neer te halen. Wat meteen de start was van de werken aan het project 'De Vlasmolen'. Over drie jaar moeten de eerste bewoners er hun intrek nemen.

Het stadsvernieuwingsproject gaat een nieuwe fase in. In juni verzekerde schepen Liebaut ons nog dat de fabriek tegen eind van het jaar gesloopt zou worden. Hij krijgt gelijk. Burgemeester Filip Antheunis nam gisteravond plaats in een kraan om de eerste muur van de fabriek een flinke dreun te verkopen. Daarmee is start van de afbraakwerken gestart. De werken worden uitgevoerd door de Willemen Groep die ook de gronden verwierf. De bouwonderneming zal er ook de residentie 'De Vlasmolen' neerpoten en via de eigen immotak, Immocubes in de Lokerse Roomstraat, de appartementen verkopen.

Bij de voorstelling van het project kaderde burgemeester Antheunis het project binnen het ruimere stadsvernieuwingsproject waarbij o.a. de omgeving van de markt flink onder handen wordt genomen. Daarvoor wist hij nog te melden dat daar deze week het wettelijk verplichte archeologisch onderzoek start. De eigenlijke werken starten begin volgend jaar. In dezelfde periode start ook de bouw van het nieuwe sport- en jeugdcomplex tussen de sporthal en het zwembad. Beide projecten worden op een steenworp van de site uitgevoerd. Filip Liebaut, schepen van stadsvernieuwing en stedenbouw, schetste het beleid volgens drie W's: werk, wonen en welzijn. De bouw van residentie 'De Vlasmolen' past bij de W van wonen. De W van bouwbedrijf Willemen is in deze de aanvullende 'W'. "Willemen heeft heel wat geld geïnvesteerd om de gronden te verwerven en ook de bouw van de woningen is een flinke investering. De stad is blij met deze investering.", zei schepen Liebaut. "Ik heb op de website van Willemen gekeken en vond daar drie waarden terug: innovatie, samenwerking en respect. Deze waarden zijn ook voor de stad heel belangrijk."

De heroriëntering van de Bergezfabriek werd 'De Vlasmolen' gedoopt, wat verwijst naar de textielfabriek. Waar nu nog de oude fabriek staat, verrijzen binnenkort kleine appartementsgebouwen rond een centraal plein. Er komen appartementen en studio's met 1, 2 en 3 slaapkamers, waarvan de meeste terrassen zuid gericht zijn. Onder de gebouwen voorziet Willemen 168 parkeerplaatsen met 76 bergingen. Elk appartement wordt een laag-energiewoning. "Met een E-peil van E46 tot E64 krijg je de eerste tien jaar 20% korting op de roerende voorheffing.", verklapte Johan Willemen, voorzitter van de Willemen Groep. Hij verwacht dat de eerste appartementen midden 2013 bewoond zullen zijn.
De nabijgelegen school 'De Hagewinde' moet op termijn plaats maken voor een gloednieuw winkelcentrum met appartementen van 20.000 m². Johan Willemen mikt op begin 2014 om hier de werken te starten. Of dat haalbaar is, moet nog blijken want de bouw van de nieuwe schoolgebouwen voor De Hagewinde moet nog starten.

Wie meer informatie wil over het woonproject 'De Vlasmolen', kan terecht op de website devlasmolen.be bij Immo Cubes in de Roomstraat 13 te Lokeren. (mb)
De Werken voor De Vlasmolen zijn intussen gestart.

Ik heb ook vernomen dat de bouw van de nieuwe vestiging voor de school De Hagewinde (die weg moet voor het shoppingproject) wellicht nog voor de zomer zal starten zodat ze erin kunnen trekken tegen september 2013.
 

·
Registered
Joined
·
94 Posts
Helaas moet ik u teleurstellen, ik ben niet van Lokeren.

Via contacten bij bouwbedrijf Willemen ben ik echter wel een beetje op de hoogte van deze projecten.
 
1 - 10 of 10 Posts
Top