SkyscraperCity Forum banner

Londen (oktober 2010 / deel 3 / Highgate Cemetary)

2018 Views 1 Reply 2 Participants Last post by  Urbeye
Alle foto's: 3 oktober 2010.

Had eerder interessante foto's hier op het HHF gezien (weet niet meer van wie) van deze Victoriaanse begraafplaats en dus stond dit hoog op het bezoeklijstje. Wat mij betreft is dit een must-see!

Vanwege de bevolkingsgroei van Londen ontstonden er commerciële begraafplaatsen buiten het centrum. In 1839 werd Highgate Cemetary geopend door The London Cemetary Company. Vanwege het grote succes breidde de begraafplaats in 1856 uit aan de oostelijke zijde. Na de Eerste Wereldoorlog begon de neergang en in 1975 werd de begraafplaats gesloten. De oostzijde is vrij toegankelijk voor £3 entree. De westzijde kan je alleen bezoeken met een gids, een groepstoer duurt één uur voor £7.

Highgate Cemetary (East)

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.Highgate Cemetary (West)

12.


13.


14.


15.


16.


17.


18.


19.


20.


21.


22.


23.


24.


25.


26.


27.


28.


29.


30.


31.


32.


33.


34.


Daarna was het tijd om met de Eurostar en Beneluxtrein weer naar huis te reizen.
See less See more
34
1 - 1 of 2 Posts
1 - 1 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top