SkyscraperCity Forum banner

London Part 2

1515 Views 9 Replies 9 Participants Last post by  hoogbouw010

Canary Wharf! :cheers:

Circus Greenwitch, Hier vlakbij ligt een enorme grasvlakte waar vele mensen zijn begraven vanwege de Pest.

Dat is leuk! :eek2:

Panootje

:cheers:

Ingezoomd op CW

leuk :cheers:

Dit mogen ze wel eens even updaten :bash:

De 0 lijn :)

Groen en CW

Best wel een zure lach eigenlijk, want dichterbij CW kom ik niet.

Dacht ik.....
See less See more
11
1 - 10 of 10 Posts
Heb je toch meer van CW gezien dan je van te voren dacht. Op naar deel 3!
Vooral de foto onder de pano is erg mooi!
Er moet nog veeeeel meer bij daar op CW!
Zitten mooie foto's tussen! Goeie spot voor de skyline dat Greenwich
Lachuh, volgende keer beter weer hoopik voor je!

Maar, misschien ligt het aan mij maar de titels bij de foto vind ik altijd handiger als ze boven de foto staan....
zeer mooie foto's Kees!:eek:
je hebt indd pech gehad met het weer, maar de trip naar London lijkt me wel voor herhaling vatbaar vind je ook niet?:) komt goed uit, ik organiseer er eentje begin Mei. je hoort het nog wel.
Ja, bij voorkeur titels direct boven de foto's én volgnummertje erbij.
1 - 10 of 10 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top