SkyscraperCity Forum banner

London Part 3

1641 Views 3 Replies 4 Participants Last post by  Dr. Dubai
12
Opeens doken we een voetgangerstunneltje in! We gingen onder de Theems door! :cheers:


CW

Docent Engels en CW


En daar gaan we....

Metro (Gemaakt door Annelies, Bedankt voor je geheugenkaartjes!)

...dwars door CW heen!

:cheers:

:runaway:

Gevel

Ook weer een leuke opvullertje :cheers:

Het duo in het centrum

:eek2:

prachtig

De "Sigaar"

Ik ga zeker nog terug! Liefst nog dit jaar! (Ayelt mee??? :cheers: )

Deeltje 4 is in de maak :)
See less See more
1 - 1 of 4 Posts
Swiss Re, que bonito! De scheve foto ' :eek2: ' is 'n leuke actiefoto.
1 - 1 of 4 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top