SkyscraperCity Forum banner

London Part 4

1463 Views 6 Replies 6 Participants Last post by  [Kees]
Deeltje 4 alweer! :cheers:


Huis van de burgemeester :runaway:

Tower Bridge

Tower 42 & St Mary Axe

CW

Tower Bridge, wat een prachtige brug is dat zeg! :cheers:

Prachtige auto!

En een wielklem

We hebben een nieuw begrip bij. Pinpauze!

Dit is Arsenal. Die kerel op de achtergrond schold ons helemaal kapot omdat een van ons een Heitinga shirtje aan had :lol:

En hiermee sluit ik de delen mee af. Ik heb deze foto in de UPC gezet.
See less See more
10
1 - 7 of 7 Posts
Mooie series, Keezy!

Ik ga zeer waarschijnlijk deze zomer een week rondslenteren in Londen, en begin er steeds meer zin in te krijgen.

Ook al had ik al een flinke waslijst opgesteld, zulke fotoseries zijn goed voor de inspiratie bij het samenstellen van een 'what to see' programma. Aan Greenwich had ik bijvoorbeeld niet gedacht...
Die laatste is inderdaad erg leuk, heb er al op gestemd in de UPC :D Als ik het zo zie heb je het best naar je zin gehad, of niet?
De eerste is mooi!, de laaste is ook cool:cool:
Jammer van het weer of bleef het bij bewolking?
Nette serie. Moet je toch alleen even verbeteren, want dat eerste gebouw is niet het huis van de burgemeester, maar het stadhuis van London, ontworpen door - hoe kan het ook anders ;) - Sir Norman Foster.
Dat hebben ze dan verkeerd gezegd bij die tour! :bleep:
1 - 7 of 7 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top