Skyscraper City Forum banner
1 - 3 of 3 Posts

·
iChon
Joined
·
1,910 Posts
yes, I think
 

·
iChon
Joined
·
1,910 Posts
^^

สงสัยเช่นกันครับ ควรจะได้เป็นก่อน ทน.อ้อมน้อย ทน.รังสิต ด้วยซ้ำ
 

·
iChon
Joined
·
1,910 Posts
^^
แสดงว่าประชากรของอำเภอพระพุทธบาทอยู่ในเมืองเยอะมากๆครับ


เขตอำเภอพระพุทธบาท 287.065 ตร.กม. ประชากร 73,630 คน อำเภอ.com
เขตเทศบาลเมือง 29.60 ตร.กม. ประชากร 47,859 คน อ้างอิงเทศบาลเมืองพระพุทธบาท

แสดงว่านอกเขตเทศบาลเมืองพระพุทธบาท(รวมเทศบาลตำบลพุกร่าง) 257.465 ตร.กม. ประชากรก็มี 25,771 คน ถือว่าเมืองหนาแน่นเลยนะครับ
 
1 - 3 of 3 Posts
Top