Skyscraper City Forum banner
1 - 2 of 2 Posts

·
Banned
Joined
·
420 Posts
ชอบวงเวียนสระแก้ว อ่าคับ
ยิ่งใหญ่ดี ลักษณะรูปแบบคล้ายๆอนุสาวรีย์ประชาธิปฯ
สมัยก่อน จอมพล ป จะเอาจังหวัดนี้เป็นเมืองหลวงแทนกรุงเทพมหานครด้วยซ้ำไปน่ะ


:banana:
 

·
Banned
Joined
·
420 Posts
WOWWOW

เป็นวงเวียนแห่งหนึ่งในประเทศแห่งนี้ที่ดูดีมากมาย
ถ้าไอ้แท่นๆตรงกลาง นั้นสูงและใหญ่โตกว่านี้จะดูน่าเกรงขามและดูดีกว่า อนุสาวรีย์ปชต แน่นอน

:bash:
 
1 - 2 of 2 Posts
Top