SkyscraperCity Forum banner

?

1 - 13 of 13 Posts

·
Richelieu znad zapory
Joined
·
7,299 Posts
^^ zgadzam się z przedmówcą. Nie miałeś nic lepszego w swoim zbiorze? ;)
Sojuz; daj to zdjęcie do konkursu ;) W porównaniu z tym zdjęciem to twoje ma jakiś temat przewodni (te takie wzorki) no i widać co na nim jest :D Ale ja się nie znam, więc więcej o tym zdjęciu nie mówię...
 
1 - 13 of 13 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top