SkyscraperCity Forum banner

(LT/LV/PL) Vilnius, Riga i Varšava

9426 Views 102 Replies 15 Participants Last post by  Singidunum
Iako ne stavljam baš reportaže više, imam malo slobodnog vremena pa što da ne. Ukratko, bežanje iz "snega veka" (u stvari je palo 10-15cm snega) u NL na Baltik i Holandiji. Popunjavamo rupe u Evropi gde nismo bili. Po par dana u Vilnijusu, Rigi i Varšavi. Slike ispod, stanje istih gradove prosudite sami.See less See more
4
  • Like
Reactions: 5
21 - 40 of 103 Posts
Meni mnogo dosadno i sablasno praznjikavo.
Sts znam, nakon zivota u Beogradu i Torontu, nikako se tamo ja
ne bih navikao. Za neki daytrip okej.

Cekamo Rigu, verovatno ce popraviti utisak sto se tice oviih gradova balt. republika.
^^
Iako dosta lici na Zemun?
Vilnius ništsa dosadniji, manji ili sablasniji nije od drugih gradova te veličine. Osrednji grad, malo veći od Ljubljane i Novog Sada na primer. Fino sredjen, bar stari grad i novi deo grada preko reke Vilnije gde se nalazi ili će se nalaziti fin klaster nebodera. Za jedan grad ove veličine više nego dovoljno. Ono što je primetno u sva tri ova grada je koliko se razlikuju od Kijeva a toliko su blizu. Manje od godinu dana je prošlo kako bejah tamo i razlika je kao nebo i zemlja. Ne govorim o veličini već o sredjenosti, uredjenosti i čistoći gradova, pa u krajnjem slučaju i standardu ljudi.

Riga.

Uz napomenu da ako vas Riga interesuje, pogledate Rascianovu reportažu.See less See more
4
  • Like
Reactions: 2
21 - 40 of 103 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top