SkyscraperCity banner
1 - 18 of 18 Posts

·
Registered
Joined
·
2,816 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
Witam

Przedstawiam fotki Lubina sprzed wojny.
Po działaniach wojennych miasto było zniszczone w 70%, to co pozostało zostało rozebrane na cegłę do stolicy, reszta została zrównana z ziemią.
Jeszcze słowem wstępu trochę o Lubinie.
Lubin (od 1741 do 1945 niem. Lüben) - miasto i gmina w południowo-zachodniej Polsce, w województwie dolnośląskim, siedziba powiatu lubińskiego, nad rzeką Zimnicą.
Prawa miejskie Lubin otrzymał w 1295 roku.

Na fotki zapraszam na stronę http://www.lueben-damals.de/stadtbilder.html ponieważ nie ma sensu wklejac tutaj setek fotek.
Dzisiejszy Lubin można porównać (i płakać) na tej stronie http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=396860

Panorama miasta

 

·
Registered
Joined
·
683 Posts
^^napisałem długi, trochę bezsensowny wywód wynikający z tego, ze nie doczytałem treści pierwszego posta:) Miasto (a właściwie miasteczko) ze zdjęć jest małe za to bardzo malownicze. Na ziemiach odzyskanych były takich setki. Szkoda, ze historia nie potraktowała się z nimi zbyt miło... Czy średniej wysokości wieża z gotyckim hełmem na pierwszym planie to dawna baszta? Zgadzałoby się to z przebiegiem plant na zdjęciu.
 

·
Registered
Joined
·
2,816 Posts
Discussion Starter · #17 ·
Trochę opisu związanego ze zdjęciami poniżej:

Źródło: Wikipedia
Mury miejskie w Lubinie - zostały zbudowane, w XIV wieku prawdopodobnie w miejscu starych wałów ziemnych wzmocnionych palisadą, które otaczając miasto spełniały funkcję obronną. Intensywna budowa murów miejskich nastąpiła w latach 1348-1358. Były to czasy tuż przed i w czasie Wojny domowej między synami Bolesława Rozrzutnego, kiedy to Lubin był rezydencją księcia Ludwika I. Zakończenie budowy murów miejskich nastąpiło w drugiej połowie XIV wieku i wówczas zostały one włączone do systemu obronnego miasta.

Mury zbudowano z kamienia łamanego, głazów narzutowych i cegły, powiązanych wapienną zaprawą. Część przyziemną całego systemu fortyfikacyjnego wykonano z kamienia, zaś wyższe partie – z cegły gotyckiej, palcówki, w układzie jednowozówkowym. Pierwotna wysokość murów wynosiła od 4 do 5 m, a grubość od 1,5 m. w partii szczytowej do ponad 2 metrów w partii przyziemnej. W XV wieku mury podwyższono średnio o 1 m. W późniejszym okresie, ubytki uzupełniano cegłą. Obronność murów wzmacniało łącznie piętnaście zamkniętych i otwartych od strony miasta baszt, wzniesionych na planie prostokąta, które stały od siebie w odległości od 40 do 50 m. Wejścia do miasta strzegły 3 bramy: Głogowska, Ścinawska i Wrocławska, zwana również Legnicką. Najbardziej ufortyfikowana była brama Głogowska z basztą bramną. Brama Głogowska posiadała podwójne mury oraz przedbramie z potrójną fosą. Pozostałe bramy miały podwójne mury oraz przedbramia, i podwójne fosy. W miejski system obronny włączono także odbudowane i znacznie rozbudowane założenie zamkowe. Całość sprawiła, że ówczesny Lubin był jednym z najbardziej ufortyfikowanych miast na Śląsku i w dużej mierze dzięki temu systemowi obronnemu, skutecznie oparł się dwukrotnym najazdom husytów w latach 1428 i 1431. Pod koniec XIV wieku w południowej części murów wybito furtę kościelną dla pieszych, która prowadziła z przykościelnego placu do cmentarza przeniesionego poza obręb murów. Furta została zabezpieczona niewielkim przedbramiem a dodatkowe wzmocnienie obronne furty stanowiła znajdująca się obok kwadratowa baszta, nadbudowana w końcu XV wieku i przekształcona w wysoką kampanilę - dzwonnicę przewyższającą świątynię, z którą została połączona podwieszonym, ceglanym gankiem łękowym. Pierwotnie zwieńczenie murów i baszt od strony miasta stanowiły pomosty bojowe z blankami. Jedną z nich jest dzwonnica, stojąca w miejscu baszty z XV wieku. W XV i XVI wieku w związku z coraz powszechniejszym użyciem broni palnej i zmianą działań oblężniczych, istniejący system obronny murów zmodernizowano i rozbudowano. Górne kondygnacje baszt wyposażono w strzelnice artyleryjskie a za murem wzniesiono wały ziemne z drugą fosą.

Lubińskie mury miejskie z XIV wieku, wpisane są do rejestru zabytków.

Stan obecny [edytuj]

Do chwili obecnej na znacznym odcinku obwodu starego miasta zachowało się w dobrym stanie około 70% dawnych miejskich murów obronnych oraz część założeń fortyfikacyjno-obronnych. Są to:

* Stanowiska artyleryjskie i strzelnice, w baszcie narożnej, usytuowanej w południowo–zachodnim narożniku murów.
* Zachowane w stanie szczątkowym dwie baszty w południowym odcinku muru i cztery baszty w północnym odcinku muru.
* Baszta Głogowska z wieżą bramną.
* Kwadratowa baszta przy kościele, nadbudowana w końcu XV wieku i przekształcona w dzwonnicę.
* Podwieszony, ceglany ganek łękowy łączący kościół z dawną basztą.
Lubin 1715 rokLubin 1733 rokLubin 1738 rokŹródło zdjęć: http://lueben-damals.de/kupferstiche.html
 
1 - 18 of 18 Posts
Top