SkyscraperCity Forum banner
1 - 13 of 13 Posts

·
Registered
Joined
·
6,039 Posts
SimsPlanet2 said:
Nice city. :)

Het ziet er daar eigenlijk helemaal niet slecht uit in Polen op deze foto's. Redelijk ontwikkelt al
Mwa..typische (voormalig) oostblok stad. Dit houd in dat we in het centrum mooi versierde openbare gebouwen zien, maar in de wijken eromheen flats die hun naam eer aan doen. Beetje knipoog naar het verleden zal maar zeggen..

Verder wel mooie stad hoor zo te zien.
 
1 - 13 of 13 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top