SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 7385 Posts

·
Czasy Wielkiej Depresji
Joined
·
3,339 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
Wątek dotyczy budowy 3 dróg dojazdowych do Obwodnicy Miasta Lublin.Właśnie podpisano umowę na realizację, pierwszej z nich, czyli ul. Mełgiewskiej.Trwają przygotowania do realizacji przedłużenia Al. Solidarności do węzła Dąbrowica.Jako ostatnia z dróg dojazdowych będzie realizowana ul. Poligonowa do węzła Jakubowice.Łączna wartość tego programu sięga kwoty ponad 400 mln PLN.
Infografika z Kuriera Lubelskiego:

Ul. Mełgiewska
http://um.lublin.pl/um/index.php?t=200&id=134619
Przedłużenie i rozbudowa ulicy Mełgiewskiej
23-09-2010
Dziś o godz. 13 na ul. Mełgiewskiej odbyła się konferencja prasowa. Na miejscu skąd rozpocznie się modernizacja drogi zastępca prezydenta Krzysztof Żuk oraz zastępca dyrektora Wydziału Inwestycji Marek Młynarczyk przedstawili projekt przedłużenia i rozbudowy Mełgiewskiej oraz rozwój inwestycji drogowych miasta.
Miasto Lublin przygotowuje się do realizacji projektu przedłużenia i rozbudowy ul. Mełgiewskiej i jej okolic. Wartość projektu to ponad 180 milionów złotych. Inwestycja finansowana będzie z funduszy unijnych oraz budżetu miasta Lublin.
Projekt "Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Mełgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19, finansowany będzie z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013. Kwota dofinansowania uzyskana przez miasto to około 67 milionów zł.
Realizowana inwestycja dotyczyć będzie przebudowy drogi wojewódzkiej: ul. Mełgiewskiej na odcinku od fabryki samochodów do granic miasta.
Podstawowe elementy inwestycji obejmują
budowę dwóch jezdni po dwa pasy ruchu (o łącznej długości 2,79 km),
budowę węzła drogowego z ul. Grygowej,
przebudowę istniejących dróg powiatowych i gminnych,
budowę nowych odcinków dróg lokalnych obsługujących teren przyległy do ul. Mełgiewskiej,
budowę sygnalizacji świetlnej z ul. Grygowej,
budowę chodników - 13 862 m2,
budowę ścieżki rowerowej - 9 091 m2
budowę 3 wiaduktów oraz ekranów akustycznych.
W ramach przeprowadzonych prac powstanie kanalizacja deszczowa (5413,00 m), kanalizacja sanitarna (885,00 m), wodociągowa (749,50 m) oraz oświetlenie (266 słupów).
Prace zrealizowane będą do końca 2012 roku.

Wizualizacje inwestycji:


I najświeższe newsy, czyli podpisanie umowy:

Umowa na przedłużenie Mełgiewskiej podpisana

W czwartek, 21 października, o godz. 14 w Trybunale Koronnym w obecności mediów została oficjalnie podpisana umowa pomiędzy Miastem Lublin i spółką Budimex dotycząca przedłużenia ulicy Mełgiewskiej do granic miasta w kierunku nowej obwodnicy i Portu Lotniczego Lublin.

W trakcie spotkania omówione zostały także kwestie związane z planowanym harmonogramem robót przy ul. Mełgiewskiej oraz postępy w pracach przy budowie kolejnych dojazdów do obwodnicy (przedłużenia al. Solidarności i ul. Poligonowej).

Kilka tygodni temu lubelski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poinformował, że przetarg na budowę pierwszego odcinka obwodnicy Lublina wygrało konsorcjum zawiązane przez polski Budimex i hiszpański Ferrovial Agroman. Będzie to droga ekspresowa oznakowana symbolem S17 pomiędzy węzłem Witosa pod Lublinem i początkiem obwodnicy Piask. Wartość tych robót wyceniono na ponad 399 mln zł. Mają trwać do końca 2012 r.

Łącznie obwodnica Lublina będzie miała 68 km i obejmie trasę pomiędzy Kurowem (tzw. węzeł Sielce) a Piaskami. Inwestycja ta została podzielona na pięć zadań. Całość ma być gotowa do końca 2014 r. Miasto zostanie połączone z przebudowaną trasa S 17 kilkoma drogami wyjazdowymi, z których trzy trzeba wybudować. Jako pierwszy pod koniec września br. został rozstrzygnięty przetarg na budowę przedłużenia ul. Mełgiewskiej. Ulica ta, po przebudowie, będzie obsługiwała nie tylko tzw. węzeł Mełgiew, ale także nowo powstałe lotnisko.

Przedłużenie ul. Mełgiewskiej obejmie m.in. budowę dwóch jezdni po dwa pasy ruchu o łącznej długości 2,79 km, budowę węzła drogowego z ul. Grygowej, przebudowę istniejących dróg powiatowych i gminnych, budowę nowych odcinków dróg obsługujących teren przyległy do ul. Mełgiewskiej, budowę chodników, ścieżki rowerowej, trzech wiaduktów oraz ekranów akustycznych. Powstanie nowa kanalizacja deszczowa, sanitarna, wodociągowa i oświetlenie.
http://um.lublin.eu/um/index.php?t=200&id=136171
„Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Mełgiewskiej
w kierunku węzła drogowego „Mełgiew” w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19”

Projekt wpisany na listę projektów indywidualnych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Priorytet IV. Infrastruktura transportowa, Działanie IV.1 Infrastruktura drogowa. Dotyczy budowy drogi dojazdowej o długości 3,5 km do obwodnicy Miasta Lublin – w ciągu drogi ekspresowej S12/S17/S19, która zapewni połączenie wschodniej części miasta z węzłem drogowym „Mełgiewska”. Planowany do budowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 822 - ul. Mełgiewskiej i ul. Metalurgicznej stanowi ważny odcinek miejskiego i regionalnego układu komunikacyjnego, który pozwoli w przyszłości przenieść ruch z zachodnich części miasta w kierunku przyszłego lotniska w Świdniku. W wyniku realizacji projektu powstanie ulica w klasie drogi głównej (GP) – droga dwujezdniowa z dwoma pasami ruchu wraz z koniecznymi do obsługi terenów przyległych drogami serwisowymi oraz ścieżkami rowerowymi. W ciągu przebiegu projektowanej ulicy zostanie przebudowane skrzyżowanie z ul. A.Grygowej w układzie dwupoziomowym oraz zostanie zrealizowany wiadukt nad linią kolejową Lublin – Lubartów (chodzi o Chełm oczywiście - przypis Mika'el) jako bezkolizyjny przejazd nad torami łączący miasto Lublin z węzłem przyszłej obwodnicy.

Umowa o dofinansowanie projektu z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości została podpisana 28 kwietnia 2010 roku. Wartość całkowita projektu wg umowy o dofinansowanie wynosi 180.808 014,31 zł, w tym wydatki kwalifikowane 169.390.014,31 zł, kwota dofinansowania 45.658.102 zł.
W sierpniu br. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach aktualizacji list projektów indywidualnych do PO RPW zwiększyło dofinansowanie dla projektu do kwoty 67.285.624,00 zł. Wartość całkowita projektu po rozstrzygniętych postępowaniach przetargowych na wykonanie robót budowlanych i managera projektu wynosi 137.040.892,81 zł.

Przetarg na wykonawcę robót budowlanych został rozstrzygnięty w dniu 17 września 2010 r. 21 listopada br. podpisana została umowa z firmą Budimex SA. Planowany termin zakończenia ustalony został na 29 października 2012 roku.
Źródło: http://um.lublin.eu/um/index.php?t=210&id=136210
:)

Al. Solidarności

.pdf koncepcja programowa przedłużenia Solidarności (część miejska) rysunki ok. 30MB:
http://www.mediafire.com/?yces3k8mf37sw11
.pdf ogólny plan przedłuzenia Solidarności część miejska, część GDDKiA i łączniki od węzła Sławin ok. 3MB:
http://www.mediafire.com/?8d9h8ssyy8pbb3v
.pdf plan przedłużenia Solidarności część GDDKiA ok. 4MB:
http://www.mediafire.com/?jvr0m0y6a97rmle


źródło: http://www.mosty.katowice.pl/default.aspx?docId=891&newsId=87&templId=1&str=2&mId=45770&pge=1
 

·
Registered
Joined
·
463 Posts
Wczoraj poznaliśmy też szczegóły dotyczące dwóch pozostałych dojazdów do obwodnicy Lublina. Miasto czeka na podpisanie porozumienia z Zarządem Województwa na budowę dojazdu ul. Poligonową do węzła Jakubowie (cześć poza miastem sfinansuje samorząd województwa). Budowa ruszy w roku 2012, potrwa do roku 2013.

Gorzej wygląda kwestia przedłużeniu al. Solidarności do węzła Dąbrowica. Na razie nie wiadomo, kiedy zaczną się prace. Miasto szuka pieniędzy na tę inwestycję.
źródło: http://www.dziennikwschodni.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20101021/LUBLIN/739347455

Niepokoi mnie ten tekst. Solidarnoście miało być budowane równolegle z Mełgiewską, jako ostatnia miała być budowana Poligonowa. Ten tekst pokazuje coś zupełnie innego. Przecież nawet dofinansowanie UE zostało przesunięte z Poligonowej na Solidarności. Czy ja już czegoś nie rozumiem?
 

·
Czasy Wielkiej Depresji
Joined
·
3,339 Posts
Discussion Starter · #3 ·
Dofinansowanie zostało przesunięte z Poligonowej na Mełgiewską.A na Al. Solidarności pozyskano większą kwotę z UE niż pierwotnie.Miasto zapewne szuka kasy na wkład własny myślę ze w przyszłym roku przetarg i budowa.
Kurier Lubelski
http://www.kurierlubelski.pl/stronaglowna/302487,obwodnica-lublina-zmiana-w-planach-budowy,i,id,t,z.html
Quote:
Obwodnica Lublina: zmiana w planach budowy

Urząd Miejski Lublin zrezygnował unijnego dofinansowania w wysokości 5,5 mln euro na budowę dojazdu ul. Poligonową do węzła Jakubowice przyszłej obwodnicy miasta. Unijne pieniądze, które miasto miało dostać na ten cel, zostaną przeznaczone na przebudowę ul. Mełgiewskiej. Poligonowa ma powstać dopiero za cztery lata za pieniądze miasta (zobacz mapę w zakładce Infografiki).

- W pierwszej kolejności powstaną dojazdy do obwodnicy ul. Poligonową i Mełgiewską - słyszeliśmy jeszcze w ubiegłym roku w Urzędzie Miasta. Od tego czasu plany się zmieniły. Priorytetem jest teraz przedłużenie al. Solidarności - od al. Warszawskiej do węzła Dąbrowica na obwodnicy. Miasto dostało na inwestycję 110 mln zł unijnego dofinansowania. Ważna jest też ul. Mełgiewska - głównie dlatego, że oprócz dojazdu do obwodnicy będzie też jednym z głównych połączeń z lotniskiem w Świdniku. - Droga powstanie w 2012 r. - zapowiadał tydzień temu na konferencji prasowej Krzysztof Żuk, zastępca prezydenta Lublina. Do obwodnicy dotrzemy też już istniejącymi ulicami, m.in. al. Spółdzielczości Pracy.

Z nowej ul. Poligonowej kierowcy skorzystają najwcześniej w 2014 r. (obwodnica ma powstać pod koniec 2012 r. ).

- Na wykupy gruntów pod tę inwestycję poszły olbrzymie środki. Po co, skoro budowy na razie nie będzie? To marnotrawienie pieniędzy - twierdzi Monika Wac, radna miejska z SdPl. - Tym bardziej, że przez cztery lata wiele może się zmienić. Może droga wcale nie powstanie? Co wtedy stanie się z kupionymi działkami? - pyta.

Zawiedzeni są mieszkańcy ul. Poligonowej. - Liczyliśmy trochę, że razem z nową drogą coś tutaj u nas zacznie się dziać, że coś się "ucywilizuje", np. że powstanie kanalizacja. Ale nic się nie zmienia - tłumaczy pani Anna.

Ratusz zrezygnował z jeszcze jednej inwestycji i z zaplanowanych na nią unijnych pieniędzy. Chodzi o Centrum Promocji Innowacyjnej Przedsiębiorczości. Na projekt miało popłynąć z UE 10 mln euro. Okazało się jednak, że nie ma konkretnego pomysłu na to, co dokładnie w centrum miałoby się znaleźć.
 

·
Obcy Astronom
Joined
·
5,517 Posts
Uważam, że zbiorczy wątek dla tak dużych inwestycji drogowych jest bez sensu,
taki wątek będzie strasznie nieczytelny i bardzo ciężki w znalezieniu konkretnych informacji.
Sugeruję aby najpierw zostawić wątek o Mełgiewskiej, z czasem postępu o Solidarności, a z Poligonową poczekać spokojnie do realizacji czyli za kilka lat.
 

·
Registered
Joined
·
219 Posts
dziś zauważyłem 3 pracowników firmy Budimex( rozpoznałem po napisach na kamizelkach odblaskowych) na ul. A. Grygowej tuż przy skrzyżowaniu z Mełgiewską coś tam dłubali na poboczu, czyli nie marnują chłopaki czasu i robią rozpoznanie
 

·
Czechów Południowy
Joined
·
4,176 Posts
Myślę, że takie wydzielenie wątku jest ok, wiadomo, że teraz będzie najwięcej pisania na temat Mełgiewskiej, ale dobrze zbierać wszystkie informację dotyczące dojazdów do obwodnicy w jednym wątku.
 

·
Registered
Joined
·
525 Posts
Bardzo fajny wątek, z czy trzeba go bardziej dzielić? - nie sądzę. Póki co i tak rusza tylko Mełgiewska, w przyszłym roku (na wiosnę) dojdą 2 km, które budowane będą w ramach odcinka 2 (w.Bogucin - w. Dąbrowica), a co więcej? na razie nie wiadomo, poza tym jak będzie tłoczno zawsze będzie można wydzielić dodatkowe tematy.
 

·
Registered
Joined
·
156 Posts
Przejeżdżam tamtędy codziennie. Na razie nie widać żeby coś się działo.
Dzisiaj widziałem brygady, które miały jakieś rury. Nie wiem, czy przenoszą instalacje, czy je remontują. Widziałem również jakąś brygadę w lasku przy Grygowej, naprzeciwko bloków. Taki mały OT co do Grygowej. Na openstreetmap.org jest ciekawy podpis dotyczący tej okolicy: osiedle Grygowej (slumsy).
 

·
HD Rider
Joined
·
2,807 Posts
Dzisiaj widziałem brygady, które miały jakieś rury. Nie wiem, czy przenoszą instalacje, czy je remontują. Widziałem również jakąś brygadę w lasku przy Grygowej, naprzeciwko bloków.
Wykopki pod te rury rozpoczęto zanim podpisana została umowa z Budimexem, więc raczej nie mają związku z przedłużeniem Mełgiewskiej (może budowa cetrum logistycznego?).
Grygowej nie jeździłem, zerknę tam w poniedziałek, może fatycznie coś zaczynają robić :)
 

·
Registered
Joined
·
128 Posts
Wiem że niedaleko Ursusa (obok wjazdu do Glazury Królewskiej) robili ostatnio jakieś wykopki pod kable, teraz mogli dojść w okolice Grygowej. Wykopki kierowały się właśnie w tamtą stronę. Może to widzieliście, ale nie jest to nic związanego z dojazdówką do obwodnicy.
 

·
Registered
Joined
·
219 Posts
nie mam pojęcie czy to już właściwa budowa nowej Mełgiewskiej ale parę fotek z ul. Metalurgicznej
przepraszam za jakość zdjęć robione telefonem


Na zbiegu Grygowej i Metalurgicznej oznaczone już są drzewa do wycinki
 
1 - 20 of 7385 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top