SkyscraperCity Forum banner

[Lublin] Potwory i spółka czyli kamienica Konopniców:-)

25365 Views 49 Replies 17 Participants Last post by  hubertkm
Jedna z najciekawszych nie tylko w Lublinie. W murach późnogotycka, przełom XV/XVI wieku, przbudowana na przełomie XVI/XVII, gdy była własnoscią Sebastiana Konopnicy i jego żony Katarzyny z Kretków. Najciekawsza jest fasada kamienicy, z unikatową dekoracją rzeźbiarską, zamontowaną w ścianie w 1603 roku (jak świadczy napis na jednym glifie). Nie wiadomo kto doklądnie wykonał te rzeźby, ale formy wskazują na warsztat Jana Wolffa, czynnego od końca XVI do poł. XVII wieku rzeźbiarza i sztukatora, który pozostawil po sobie lm.in. nagrobki w Radzyniu Podlaskim i Uchaniach (ciut wcześniejsze niż rzeźby na kamienicy) oraz liczne dekoracje kościołów, m.in. w Turobinie, Czemiernikach i Uchaniach.
Attyka rekonstruowana. Całosć niedawno odnowiona przez prywatnych właścicieli. Jak słyszę jakie ceny mają środki do konserwacji kamienia, to wolę sobie nie wyobrażać, ile musieli wydać na ten remont...
Fotki robiliśmy we dwoje, dwoma aparatami, wydzierając sobie lepszy z rąk - nie wiem teraz które są czyjego autorstwa :D

I na koniec moje ulubione smoki
1 - 3 of 3 Posts
chciałbym mieć choć namiastkę budynku o takim roczniku u siebie w mieście :bash:

ale jak się mają kamienice niedaleko niej ? chyba nie są w tak dobrym stanie ?
miałem okazję oglądać podróze kulinarne r. maklowicza, odcinek w Lublinie, starówka wyglądała całkiem okazale, ale straszyła spora liczba sypiących się elewacji... :|
niemniej jednak i tak zazdroszczę takiej spuścizny, bądź co bądź chyba nie do końca docenionej
dobrze, niech będzie, że się źle wyraziłem - chciałbym mieć tego zdecydowanie więcej, najlepiej w formie kamienic, ale nic, koniec offtopa

Hubert said:
jakże eksploatowane, a jakże piękne ujęcie - ciąg kamieniczek, do tego z pochyloną elewacją przy przyziemiu coś w sobie ma!

gdzie taki tekst proszę ocenzurować i opisać fachowym słownictwem ;)
to jest niesamowite, w życiu bym na to nie wpadł!, a jak się ma ten problem w innych miastach ? czy to fenomen charakterystyczny tylko dla Lubllina, czy np w Zamościu sytuacja ma się podobnie ?
1 - 3 of 3 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top