SkyscraperCity banner

1 - 20 of 746 Posts

·
Registered
Joined
·
4,973 Posts
Discussion Starter #1
Lublin otrzymał dotację na przebudowę Racławickich, Lipowej, Sowińskiego, Poniatowskiego oraz fragmentu Głębokiej. Okres realizacji od 2 listopada 2017 do 30 czerwca 2020. Taki okres realizacji oznacza, że poszczególne ulice będą robione praktycznie w tym samym czasie.
W ramach całej inwestycji powstanie 7,5 km buspasów, co licząc oddzielnie po obu stronach ulicy oznacza, że będą wyznaczone na Racławickich, Lipowej oraz Sowińskiego.

16 października 2017 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, pełniąca rolę Instytucji Pośredniczącej wybrała do dofinansowania projekt pod nazwą ,,Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF”.Projekt będzie realizowany w ramach Działania 2.1 "Zrównoważony transport miejski" programu Polska Wschodnia 2014-2020.

Beneficjent: Gmina Lublin

Koszt całkowity inwestycji: 105 089 878.41 PLN

Wartość kosztów kwalifikowalnych: 97 251 479.44 PLN

Kwota dofinansowania: 68 070 000.00 PLN

Termin realizacji: 2 listopada 2017 r. – 30 czerwca 2020 r.

Głównym celem projektu jest zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego transportu miejskiego oraz jego obszaru funkcjonalnego, zapewniające wzrost mobilności jego mieszkańców i poprawę efektywności układów transportowych.

Rozbudowa systemu transportu zbiorowego wpłynie na podniesienie stopnia zintegrowania i dostępności komunikacyjnej poszczególnych dzielnic miasta i obszarów LOF, co przyczyni się
do zwiększenia ich mobilności. Realizacja projektu umożliwi integrację funkcjonujących form transportu publicznego z komunikacją pieszą i rowerową. Lepsza organizacja transportu, zakup ekologicznego taboru wpłynie na obniżenie poziomu zużycia energii. Bardziej wydajna, funkcjonalna i zharmonizowana infrastruktura transportowa przyczyni się do redukcji zanieczyszczeń powietrza, zmniejszenia hałasu oraz zatłoczenia, prowadząc do poprawy jakości życia mieszkańców LOF.

Zrównoważony transport stanowić będzie źródło długookresowej poprawy funkcjonowania miasta, ponieważ nie tylko zaspokoi potrzebę mobilności, ale będzie również bezpieczny, szybki, dostępny i proekologiczny.

Przedmiot projektu:

Przebudowa ulic:

Al. Racławickich – od Ronda Honorowych Krwiodawców (wraz z rondem) do skrzyżowania z ul. Lipową,
ul. Poniatowskiego – od Al. Racławickich do wiaduktu nad al. Solidarności,
ul. Sowińskiego – od Al. Racławickich do skrzyżowania z ul. Głęboką,
ul. Głębokiej – od stacji benzynowej do skrzyżowania z ul. Filaretów,
ul. Lipowej – od skrzyżowania z Al. Racławickimi do skrzyżowania z ul. Narutowicza,
Przebudowa trakcji trolejbusowej w ulicach: Al. Racławickie, Głęboka, Lipowa.
Zakup taboru: 5 sztuk autobusów elektrycznych i 10 sztuk trolejbusów maxi z dodatkowym napędem.
Wykonanie systemu dynamicznej informacji przystankowej na przebudowanych ulicach.
Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia następujących wskaźników produktu:

liczba zakupionego taboru: 15 szt.
pojemność zakupionego taboru: 1100 os.
całkowita długość nowych lub przebudowanych linii komunikacji miejskiej: 57,3 km
długość wybudowanych lub przebudowanych linii trolejbusowych: 21,7 km
długość wybudowanych lub przebudowanych linii autobusowych: 35,6 km
liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych: 1 szt.
długość dróg, na których zainstalowano inteligentne systemy transportowe: 0,79 km
długość wyznaczonych buspasów: 7,54 km Długość wybudowanych dróg dla rowerów: 7,09 km
Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia następujących celów szczegółowych:

skrócenia czasu podróży komunikacją miejską i poprawę bezpieczeństwa ruchu przez wdrożenie inteligentnego systemu transportowego (ITS) oraz budowę buspasów, zastosowanie elementów uspokojenia ruchu, m.in. w formie zawężonych pasów ruchu, wydzielenia azyli dla pieszych,
rozwijania tzw. łańcuchów ekomobilności (integracja transportu zbiorowego z ruchem rowerowym i pieszym; budowa ścieżek rowerowych, które łączyć się będą ze ścieżkami na terenie miasta, zlokalizowanie w okolicy przystanków komunikacji miejskiej stacji rowerowych),
poprawy efektywności energetycznej transportu miejskiego poprzez przebudowę trakcji trolejbusowej oraz zakup taboru o elektrycznym systemie napędowym,
lepszego wykorzystania przyjaznego środowisku systemu transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych; poprawa mobilności osób z niepełnosprawnością zapewniona zostanie m.in. poprzez odpowiednie przystosowanie taboru, tj. niska podłoga na całej długości pojazdu, wyposażenie w tzw. „przyklęk”, przyciski oznaczone dodatkowo w alfabecie Braille’a, informacja głosowa; ponadto zastosowane zostaną wyświetlacze informacji pasażerskiej o wysokim kontraście dostosowane do osób niedowidzących; na przejściach dla pieszych i peronach ułożony zostanie pas z kostki brukowej z fakturą rozpoznawalną przez osoby niewidome.
http://popw.parp.gov.pl/aktualnosci/lublin-z-dofinansowaniem-z-programu-polska-wschodnia
 

·
Registered
Joined
·
7,666 Posts
Też żałuję braku budowy tunelu w tym projekcie. Przez okres remontów/ przebudowy tych ulic w tym rejonie będzie totalny bajzel komunikacyjny, że budowa tunelu nie byłaby aż tak szkodliwa, a efekt końcowy z tunelem zdecydowanie byłby na plus!
 

·
Registered
Joined
·
247 Posts
Generalnie na 2018 szykuje się paraliż komunikacyjny całego miasta, przez całe miasto w relacji północ-południe zostaną tylko ciągi przez Kraśnicką, Nadbystrzycką i Zemborzycką, reszta w remontach.
 

·
Registered
Joined
·
567 Posts
^^ Dlatego to był przemyślany ruch, żeby do tego czasu oddać przedłużenie BMC, tym sposobem mamy ciąg komunikacyjny: Armii Krajowej - BMC - Solidarności - Węzeł Poniatowskiego.
 

·
FRL
Joined
·
3,207 Posts
Nie wierzę w przemyślane planowanie inwestycji. Tak jak nikt nie patrzyl z budowa wiaduktu na Tysiąclecia na ukończenie obwodnicy, tak nikt nie patrzył na BMC. Po prostu przez protesty ludzi, remont Raclawickich został opóźniony.
 
  • Like
Reactions: kofey

·
Registered
Joined
·
247 Posts
^^ Dlatego to był przemyślany ruch, żeby do tego czasu oddać przedłużenie BMC, tym sposobem mamy ciąg komunikacyjny: Armii Krajowej - BMC - Solidarności - Węzeł Poniatowskiego.
Ale KM tamtędy nie puszczą, więc dla wielu będzie to bardzo ciężki okres.
 

·
Moderator
Joined
·
13,625 Posts

·
Registered
Joined
·
2,102 Posts
W ramach całej inwestycji powstanie 7,5 km buspasów, co licząc oddzielnie po obu stronach ulicy oznacza, że będą wyznaczone na Racławickich, Lipowej oraz Sowińskiego.
Na Sowińskiego też? Jak to się ma do protestów mieszkańców i obietnic ratusza, że droga nie będzie poszerzana? I co z Poniatowskiego?
 

·
Registered
Joined
·
2,497 Posts
Na Sowińskiego też? Jak to się ma do protestów mieszkańców i obietnic ratusza, że droga nie będzie poszerzana? I co z Poniatowskiego?
Poniatowskiego będzie poszerzana do dwóch pasów w każdym kierunku plus będzie miała serwisówkę stanowiącą dojazd do posesji. Tutaj nigdy nikt nie mówił o rezygnacji z poszerzania.
 
1 - 20 of 746 Posts
Top