SkyscraperCity Forum banner
1 - 4 of 4 Posts

·
Registered
Joined
·
16 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Witam
W tym wątku będę czasem umieszczał zdjęcia obiektów i miejsc dosyć zniszczonych, które wg mnie mają jednak swój klimat. Będą one w większości czarno-białe, chociaż sądzę, że kolorowe również się zdarzą :)
Zacznę od Kalinowszczyzny:

Białkowska Góra:

ulica Niska i Grodzisko:


Widok z ulicy Niskiej na Starówkę:


Cegły z napisem Lublin, swoją drogą ktoś wie, która z lubelskich cegielni produkowała cegły z takim nadrukiem?
 
1 - 4 of 4 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top