SkyscraperCity Forum banner

Luchtfoto's NIMH

4402 Views 14 Replies 8 Participants Last post by  zaanii
Sinds kort staan er honderden foto's op wikipedia van het NIMH. De foto's zijn van voor de oorlog, en laten zien hoe Nederland is veranderd.

Om af te trappen een mooie foto van Medemblik. De Wieringermeer is in aanleg, en zelfs het oude stadhuis staat op deze foto.
(wikimedia)
See less See more
  • Like
Reactions: 3
1 - 15 of 15 Posts


Toen het spoor in Eindhoven nog laag lag en verder naar het zuiden, maar lang niet alleen dat. Heel de dorpse structuur was er nog, je had één drukke spoorwegovergang naar Woensel waar je meteen binnen was.

Wat je aan de westkant (links) ziet is nog de oude spoorweg naar Valkenswaard en België (ik kan nog steeds janken dat die is opgeheven) en die flat links, tussen dat en de spoorlijn ligt tegenwoordig de Mathildelaan. De oostkant is nog vrij rustig, de TU was nog geen sprake van en zo zie je aan zowel de oost- als westkant diepe agrarische inhammen in de stad.

Later zal de structuur drastisch veranderen. De strijdende partijen hadden natuurlijk een handjevol van het bombarderen van het technologisch interessante Eindhoven (waarna een paar grote lege vlakten ontstonden), maar de echte afbraak werd in de jaren '50 ingezet waardoor van dat grote Woensel op deze foto nog slechts één straat resteert en de rest veranderd is in brede autoboulevards (jaren 60), lege grasvelden, ruim opgezette rijtjeshuizen en appartementen (jaren 60-80, heel geleidelijk aan opgebouwd) en nog wat kantoren, van oké via saai tot braakneigingopwekkend lelijk (de pilvormige ramen). En er blijft niet alleen nog altijd legio ruimte over, men vraagt zich anno 2017 sterk af hoe breed dat Fellenoord wél zou moeten zijn.

Maar het moge duidelijk zijn: eigenlijk is bijna niks wat het ooit geweest is, alleen de Witte Dame en een paar andere gebouwen van Philips en in het oude centrum staan nog overeind, en nog een paar huisjes in die ene lange straat door Woensel.
See less See more
  • Like
Reactions: 1


Deze foto schijnt in Tilburg gemaakt te zijn. Doet ook wat Tilburgs aan met de piepkleine arbeidershuisjes en de fabrieken in de voormalige weilanden. Maar Tilburg is ook zodanig veel veranderd dat weinig meer terug te herkennen valt. Alleen aan het stratenpatroon, dat op de huidige Heuvelring na ingrijpend veranderd is, zou je nog kunnen herkennen dat deze genomen is boven het Piusplein. Of is het dat eigenlijk wel?

Maar als het zo is dan kijk je in de noordelijke richting.
See less See more
^^ Op zich is er wel wat gesloopt, maar de karakteristieke gevels van de huisjes op de Paleisring en Piusplein zijn wel direct herkenbaar:
See less See more


Het Volksvlijtpaleis in Amsterdam na de brand.
See less See more
  • Like
Reactions: 5
Ver voordat Nieuwegein hier zou verrijzen... had je alleen nog Vreeswijk


Het mooie is dat bijna alles wat te zien is op deze foto, nog steeds intact is. Als je er bent, heb je even niet het idee dat je gewoon in een suffe groeikern staat.
See less See more
  • Like
Reactions: 2


Egmond aan Zee is nu een grote badplaats, maar is op de luchtfoto nog een bescheiden dorpje tussen de duinen. Links is de eerste bebouwing in de duinen al te zien. Terwijl aan de rechterkant de duinen het dorp overschaduwen. De duinen rechts zijn behoorlijk hoog, en nu verdwenen. Let ook op hou smal het strand is, tot 1741 stonden er 50 huizen en een grote kerk op het strand.
See less See more
  • Like
Reactions: 1
4
Ik denk dat ik niet hoef uit te leggen wat er met Rotterdam is gebeurd :eek:hno:.


Rotterdam by Nederlands Instituut voor Militaire Historie, on Flickr

Geprobeerd om de foto´s te recreëren via Google Earth.


Zoek op beide foto's de Delfste poort.

Rotterdam by Nederlands Instituut voor Militaire Historie, on Flickr

See less See more
  • Like
Reactions: 4
Ik vind deze foto van het station en het ziekenhuis terrein van Leiden ook erg interessant omdat er zoveel is veranderd. Ik heb nooit geweten dat er ooit een haventje was direct bij het station is geweest. Het geeft ook mooi weer dat Leiden nooit echt een aantrekkelijk stationsgebied heeft gehad.
Leiden by Nederlands Instituut voor Militaire Historie, on Flickr
See less See more
  • Like
Reactions: 5
Nee klopt wat net niet te zien is is dat er links van de haven een wijk was de Haverzakbuurt.

Op onderstaande foto is de wijk wel te zien helemaal bovenin.

Leiden by Nederlands Instituut voor Militaire Historie, on Flickr

Tijdens de oorlog werd de spoorweghavens van station Leiden en Leiden Heerensingel gebruikt voor het overladen van V2 raketten vanaf het spoor naar boten om ze naar Valkenburg te brengen.
De geallieerden voerden in December 1944 bombardementen uit op de stations maar beide stations werden gemist de bommen vielen uiteindelijk onder andere op de Haverzakbuurt waarbij de wijk werd weggevaagd en 55 doden vielen.
Na de oorlog is van de wijk een pakeerplaats gemaakt en is die vreselijke flat verschenen die gelukkig over een paar jaar tegen de vlakte gaat.
See less See more
  • Like
Reactions: 4


Alkmaar nog onaangetast door de toekomst. Rond de Grote kerk staan de oude panden nog. En verderop is de oude katholieke kerk te zien op de plek waar nu Primark zit.
See less See more
Ik vind deze foto van het station en het ziekenhuis terrein van Leiden ook erg interessant omdat er zoveel is veranderd. Ik heb nooit geweten dat er ooit een haventje was direct bij het station is geweest. Het geeft ook mooi weer dat Leiden nooit echt een aantrekkelijk stationsgebied heeft gehad.


Leiden by Nederlands Instituut voor Militaire Historie, on Flickr
Ook nooit geweten dat het oude complex van het ziekenhuis zo groot was. Ik heb er wat onderzoek naar gedaan en heb gevonden dat de meeste van deze gebouwen eind jaren '80 zijn gesloopt, enkele jaren nadat het nieuwe AZL-gebouw in 1985 in gebruik werd genomen. Er zou hier volgens de toenmalige plannen een nieuw blok luxueuze appartementen komen, dus tegelijk met het nieuwe station en de vertunneling van de Stationsweg. Nou ja, sommige van de 30 jaar oude plannen gaan nu eindelijk uitgevoerd worden, maar dan alléén aan de stadskant van het station.
Deze recente luchtfoto is bijna op dezelfde plaats gemaakt en laat inderdaad een groot verschil zien.
Het enige wat nog over is van het oude AZL is het poortgebouw en het anatomie en pathologie gebouw.

Deze foto van het NIMH laat ook iets zien wat ik tot voor kort niet wist dat bestond. De oude Nieuwe Westerbegraafplaats van Amsterdam.

De begraafplaats was vervanging van de Westerbegraafplaats in het centrum bij het Westerkanaal. De nieuwe begraafplaats kwam ver van de stad te liggen, met als voordeel dat die niet snel in de weg lag. Achteraf bleek de plek bij de Petroleumhaven wel heel ver van de stad. Nu is niks meet te vinden van deze begraafplaats. Gelukkig hebben we er wel een mooie foto van.
See less See more
  • Like
Reactions: 1
1 - 15 of 15 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top