SkyscraperCity Forum banner

Luchtverontreiniging / Pollution de l'air

63666 Views 962 Replies 39 Participants Last post by  openhaard
Dit is een nieuwe thread over de luchtverontreiniging in Brussel. Met zo'n 700 doden per jaar - correctie: duizenden - , veel auto en dieselverkeer, en zo'n miljoen mensen die in slechte lucht gebieden - moeten - leven, een incompetentie politiek, leek het me tijd dat deze thread de lucht in ging!
1 - 20 of 963 Posts
Allen welkom! :) . Dat het een "effect" mag hebben.
Dit forumdeel is een tweetalig forum,
Dus BXL - Luchtverontreiniging/Pollution de l'air ? :)

Sinon je pense que l'on va lentement vers la bonne direction,
Les voitures les plus polluantes en dehors des centre-villes,
Des maisons toujours plus économes en énergie,
Plus d'espaces sans voitures (sans tomber dans l'excès inverse de vouloir bannir les voitures partout où l'on peut),
Si les parkings près des stations de métro étaient gratuits à l'achat d'un ticket de transport beaucoup plus de gens le feraient,

Etc.
See less See more
  • Like
Reactions: 1
Sinon je pense que l'on va lentement vers la bonne direction
Oui, lentement...
Beaucoup trop lentement.
  • Like
Reactions: 1
hopelijk spoedig toch al ietsje beter....

Binnenkort, met 9 maanden proef welliswaar ook een LEZ in Brussel

vrt.be

Hoe wordt de lage-emissiezone in Brussel ingevoerd?

Vanaf 1 januari 2018 zullen de meest vervuilende dieselwagens (euro 0 en euro 1) en later ook oude benzinewagens, het gewest niet meer binnen mogen, maar de eerste 9 maanden zullen er geen boetes worden uitgeschreven. De komende jaren zullen de normen telkens op 1 januari strenger worden.

Gunter Joosen 10 min

De belangrijkste reden waarom de Brusselse regering zo'n lage-emissiezone wil invoeren is het verbeteren van de luchtkwaliteit. Brussel haalt op dit moment de Europese normen voor luchtkwaliteit niet. Het is ondertussen ook duidelijk dat het autoverkeer in de stad en vooral vervuilende dieselwagens, de oorzaak zijn van de ongezonde lucht.


Stap voor stap
De lage-emissiezone wordt geleidelijk ingevoerd. Eerst worden de meest vervuilende oude dieselwagens gebannen. Op 1 januari 2019 mogen ook oude benzinewagens en dieselwagens vanaf euronorm 2 niet meer binnen. Zo wordt de lage emissiezone stapsgewijs strenger.Het gaat om de luchtkwaliteit voor de kinderen in deze stad.
Pascal Smet (SP.A)

Het wordt meteen de grootste lage emissiezone van het land en spreidt zich uit over het hele gewest. De ring rond Brussel en ook enkele toegangswegen naar transitparkings blijven buiten de lage emissiezone. Het gaat om de parkings Ceria-Coovi, Stalle en Kraainem. De pendelaar kan dus altijd tot aan de transitparkings rijden en daar overstappen op het openbaar vervoer.

De bedoeling is om de mensen eerst goed te informeren. Op de website lez.brussels kan de automobilist alle informatie terugvinden. Vanaf 2 oktober start een grote informatiecampagne onder de naam "Je verplaatsen in Brussel kan op 1001 manieren, behalve met een te vervuilende wagen."
De controle van de zone zal gebeuren via ANPR-camera's. Deze intelligente camera's kunnen de nummerplaat van voorbijrijdende wagens registreren en dan wordt via de database van de Dienst Inschrijven van Voertuigen (DIV) gecheckt of het voertuig in de zone is toegelaten.

De eerste 9 maanden zullen er nog geen boetes worden uitgereikt. Daarna zal een inbreuk 350 euro kosten. Je kan ook 8 dagen per jaar een toelating voor een vervuilende wagen kopen aan 35 euro per dag.

Extra maatregelen
De Brusselse regering heeft ook een aantal begeleidende maatregelen genomen. Zo zet ze ondermeer in op auto-delen, betere infrastructuur voor fietsers en investeert ze in elektrische bussen.​
See less See more
  • Like
Reactions: 1
Thanks ook voor deze post Meurisse, wel weer heel bedenkelijk, dat men een norm invoert om vervolgens 9 maanden geen boetes uit te schrijven. Die 9 maanden verandert er dus niets aan de ongezonde situatie, vanaf 1 januari 2018. Overigens kunnen we wel minder slechte diesel auto's laten rijden, maar als eenvoudigweg meer auto's en diesels van die minder slechte kwaliteit gaan rijden in de stad, kun je per saldo nog meer luchtverontreiniging krijgen. Dan zijn de maatregelen dus letterlijk een 'dode mus'. En wie in steden in onder meer Azie is geweest, en ziet dat bijna elke weg een file is, die weet dat je met dit beleid er niet komt :(
See less See more
@ pitchoune - Excusez le Neerlandais! :) . Als enkeltalige uit het hoger deel van de lage landen, maar groot liefhebber van Brussel ben ik de tweetaligheid nog niet echt machtig!
Ik begrijp uw nuance.
Mooi vind ik het allemaal wel, toch een enorme rijkdom, het Nederlands en het Frans, in zo'n internationale stad, en de mensen die beide talen zo goed kunnen spreken :)
Et maintenant on doit prendre tous les measures necessaire pour le bon air! Allez allez.
See less See more
  • Like
Reactions: 1
Thanks ook voor deze post Meurisse, wel weer heel bedenkelijk, dat men een norm invoert om vervolgens 9 maanden geen boetes uit te schrijven. Die 9 maanden verandert er dus niets aan de ongezonde situatie, vanaf 1 januari 2018. Overigens kunnen we wel minder slechte diesel auto's laten rijden, maar als eenvoudigweg meer auto's en diesels van die minder slechte kwaliteit gaan rijden in de stad, kun je per saldo nog meer luchtverontreiniging krijgen. Dan zijn de maatregelen dus letterlijk een 'dode mus'. En wie in steden in onder meer Azie is geweest, en ziet dat bijna elke weg een file is, die weet dat je met dit beleid er niet komt :(
Je hebt uiteraard een punt dat die 9 maanden een spijtige zaak zijn. Maar goed, laten we die beschouwen als een soort informatieronde (die ongewenst was door de regering maar deels uit overmacht is doorgevoerd omdat men nog niet helemaal klaar was met het systeem, onder door de crisis tussen Cdh en PS naar het schijnt).
Ik vind het eigenlijk belangrijker dat die andere, latere data (die betrekking hebben op véél meer voertuigen) niet verschoven worden. Daarnaast moet er uiteraard ook (en vooral) gewerkt worden aan minder auto's in de stad. Hieronder vat de Edito van Bruzz behoorlijk goed samen wat ik er ook van denk eigenlijk.

Bruzz:
Edito: gezonde lucht


Het verbod geldt eerst voor de heel oude diesels, maar jaar na jaar wordt het strenger en worden ook benzinewagens geviseerd. (© BRUZZ - LEZ.brussels)

Als alles verloopt volgens plan, zal Vervoort II de geschiedenis ingaan als de eerste regering die met zekere daadkracht de strijd aanbindt met de luchtvervuiling in deze stad.

De regering keurde donderdag de wet goed die een Lage Emissiezone invoert vanaf 2018. Vervuilende auto’s komen er niet meer in, op straffe van boete. Het gaat over best een groot gebied: 161 vierkante kilometer.
Het verbod geldt eerst voor de heel oude diesels, maar jaar na jaar wordt het strenger en worden ook benzinewagens geviseerd. Wie een auto heeft en in Brussel rondrijdt, kan zich maar beter informeren, kwestie van goed voorbereid de aanschaf van een nieuwe wagen te kunnen overwegen.
Is het glas halfleeg of is het halfvol? Het is een vraag die van toepassing is op tal van politieke dossiers. Dat geldt hier evenzeer. Tegenstanders vinden het too little too late. Te laat? Daar is iets van aan. België ligt al heel lang onder vuur voor het niet-respecteren van de Europese normen voor luchtkwaliteit. Brussel kon eigenlijk niet anders dan ingrijpen.

Wie in Brussel woont, merkt het ook haast dagelijks, zeker na een bezoekje aan het platteland of een autoluwe stad. Ademen is hier niet fijn. Er is te veel gemotoriseerd verkeer, en, los van de mogelijke gezondheidsrisico’s, is de luchtverontreiniging een zeer onaangenaam bijverschijnsel van het wonen in de stad.

En is het verbod te soft? Uiteindelijk zullen met deze maatregel in 2025 nog steeds diesels kunnen rondrijden in de stad. Een radicale dieselban is het dus niet geworden. Brussel bewandelt het pad van de geleidelijkheid.

Is dat een slechte zaak? Zeker niet. Radicale maatregelen zijn meestal gedoemd om in de prullenmand te eindigen. Het gaat erom het gedrag te veranderen. En dan werken de wortel en de stok het best.

Zodra de stap is gezet, is er nog moeilijk een weg terug. Het zal nu van de regering de nodige koelbloedigheid vergen en discipline om de maatregel ook effectief uit te voeren. De tijd is kort. De regering is eensgezind, maar er zijn nog een aantal kapen te nemen: zo moet het parlement de wet nog goedkeuren en moet de Privacycommissie nog groen licht geven.

Als het lukt, dan kan deze regering in 2019 met een mooi punt uit het regeerakkoord naar de kiezer. Dat was alweer even geleden.
See less See more
  • Like
Reactions: 1
Ik ben nog reacties aan het inventariseren over dit programma, kom er uitgebreid op terug!
OK, bijgaand wat reacties verzameld en zal ze weergeven. Eerst de uitleg van het Brussels beleid (in essentie): in 2025 kunnen diesels van maximaal 10 jaar oud nog doorrijden, en in 2019 nog van maximaal 18 jaar oud (in de jaren ertussen schuift de leeftijd dan op naar de max 10 jaar oud). 2018 zie ik als een verloren jaar, vanwege het feit dat er 9 maanden lang geen sanctie wordt uitgeschreven, de verwachting is dat de dieselrijders met betreffende oude wagens gewoon doorrijden. Ik focus met name op de dieselvervuiling, omdat Brussel hiervan relatief veel last heeft.
See less See more
Vanuit de autobranche vernam ik het volgende. Zogenaamde zuinige motoren werken met hoge verbrandingsgraden, die ook weer meer vervuiling opleveren. Een auto die 3 jaar oud is en zeg 150.000 km heeft gereden kan ook weer meer vervuilend zijn dan een auto die bijvoorbeeld meer dan 10 jaar oud is, maar weinig kilometers heeft gereden. De Euro normering klinkt leuk, maar in de praktijk zal een motor afhankelijk van het gebruik en aantal gereden kilometers, een variabele uitstoot te zien geven. Het zal wel iets helpen, maar niet echt veel, bovendien is een tien jaar oude diesel in 2029, nog steeds (max) 10 jaar oud, en daardoor naar verwachting niet gek veel minder vervuilend dan de gemiddelde dieselauto's die nu kunnen rondrijden. Men vond het begrijpelijk dat de overheid iets aan de vervuiling wil doen, maar je kiest er zelf voor om in een stad te wonen (...). De klant kan ook kiezen voor alternatieven (zoals elektrisch, gas), maar de overheid doet te weinig om deze te versterken en stimuleren. Noot: In het plan is geen ruimte voor bijvoorbeeld gratis parkeren voor schone (electrische/LPG) alternatieven, en meer oplaadpunten. Gemiste kans.
Ik heb gesproken met een scheikundige, die me erop wijst dat de dieselmotor, ongeacht de normering altijd het (relatief zeer) schadelijke no-x zal uitstoten. Meer gebruikte motoren stoten weer meer uit. Hij verwachte meer van zwaardere catalysatoren, maar die zijn weer duur en moeten ook om de zoveel kilometer vervangen worden, om effectief te kunnen zijn. Noot: Ook het niet aanpakken van de veroorzakers van superfijnstof (brommers met name) is een gemiste kans, met name ook omdat hiervoor goede alternatieven zijn bijvoorbeeld - electrische brommers, electrische fietsen. De milieuzone van BXL voorziet hier niet in.
See less See more
De zwaarste kritiek krijgt het plan te verduren vanuit Rotterdam. Op papier ziet het er leuk uit met groene en rode autootjes, waarbij je het idee krijgt dat het allemaal wel goed komt, omdat er steeds minder rode autootjes overblijven. Maar de vraag is niet hoe het beleid verkocht wordt, maar in hoeverre de schadelijke uitstoot wordt beperkt, waardoor de luchtkwaliteit minder slecht wordt. De gemeente stelt geen meetbaar beleid vast - waardoor je je kunt afvragen wat dit beleid waard is. Is het slechts iets om het volk te verkopen zodat ze happy zijn, en de politici hun handen in onschuld kunnen wassen? In Rotterdam moet in 2018 de schadelijke uitstoot met 40% zijn verminderd. Dit is meetbaar, op grond waarvan beleid versterkt en aangepast kan worden en/of verantwoordelijken kunnen worden ontslagen. Het ontbreken van criteria om het beleid te meten in Brussel, relativeert het plan tot inderdaad een sheet van rode en groene autotjes. Terwijl in Brussel honderdduizenden dagelijks de ongezonde lucht moeten inademen, er zo'n 600 jaarlijks aan doodgaan (heel belgie 13.000), en er gewoon mensen verantwoordelijk - en aansprakelijk - moeten worden gesteld, zeker bij een impasse, gebrek aan politieke durf en daadkracht.
See less See more
Wel positief is dat de zone - het brussels gewest - relatief erg groot is. Als ik het goed heb, omvat dit in feite dus geheel Brussel, niet enkel de Pentagone..

Enfin. Het kan - en moet - dus veel beter. De overheid moet haar burgers beschermen, dat is een primaire doelstelling. Doet ze dat niet, dan moeten er mensen ontslagen en vervangen worden, door meer capabele bestuurders.
See less See more
En tot slot: in het plan ontbreken geheel economische criteria, om het (mobiliteits) gedrag te sturen in de gewenste richting. Nu ben ik de bestuur systemen niet machtig, maar ik vermoed dat hier de federale regering met een anti diesel beleid / superfijnstof beleid haar verantwoordelijk niet en/of niet voldoende neemt? In Kopenhagen lukt het wel, daar worden de normen wel gehaald, en diesels niet gestimuleerd. Een sterke beprijzing van diesel en sterker vervuilende auto's / brommers is de eerste en waarschijnlijk meest belangrijke maatregel om te nemen. In Belgie en Frankrijk rijden ontzettend veel dieselauto's rond, juist omdat de regering dit 'goedkope' gedrag heeft gestimuleerd. Maar:
Parijs, nu nog sterk vervuild en buiten de normen heeft wel een harde maatregel aangegeven: in 2030 mogen daar in het geheel geen diesel en benzine auto's meer rondrijden. Ik verheug me daarop! Kun je voorstellen, hoezeer de stad als beleving en bewoningsplek, aan waarde zal toenemen, wanneer je er in gezondheid kunt wonen. We houden hoop!
Dit was 'm. To be continued!
See less See more
  • Like
Reactions: 1
ik hoop echt dat dit thema veel meer gaat leven bij een veel groter deel van de bevolking...
alleen dan zal de politiek echte keuzes durven maken:
- versnelde verstrenging van de LEZ regels
- invoering van een stadstol
- coherent parkeerbeleid
- extra infrastructuurinvesteringen ten voordele van elektrische- en deel-voertuigen, openbaar vervoer en - last but not least - actieve weggebruikers
See less See more
  • Like
Reactions: 2
Ik ben nog reacties aan het inventariseren over dit programma, kom er uitgebreid op terug!
Van waar heb je die reacties gehaald? Een aantal zijn interessant, maar het is me niet duidelijk hoe je ze opgepikt hebt.
Comme illustration de la responsabilité du fédéral pour la pollution de l'air, Le Soir:
Les voitures de société coûtent 2 milliards par an à l’Etat

Difficile d’y voir clair sur le nombre de voitures de sociétés qui roulent sur les routes belges. « Personne ne sait combien il y en a, ni quelles sont ces voitures, ni à quoi servent les kilomètres qu’elles parcourent. C’est tout à fait singulier », note Xavier May, chercheur à l’ULB.

Une étude réalisée pour le centre Brussels Studies, et dont les résultats sont dévoilés dans Le Soir, permet malgré ce déficit statistique de chiffrer l’impact budgétaire de cette politique fiscale si particulière.

Tous les ans, le manque à gagner pour l’Etat est de deux milliards d’euros. A titre de comparaison, le budget global pour terminer le RER se situe entre 3 et 4 milliards d’euros, et il manque actuellement un milliard pour le boucler.

Selon les estimations, l’avantage fiscal pour chaque voiture de taille raisonnable coûte en moyenne 3.500 euros au budget de l’Etat.

Les dirigeants d’entreprise et les salariés ne déclarant pas leurs voitures de la même manière, le chercheur de l’ULB envisage une « hypothèse prudente, qui serait de considérer qu’il existe environ 625.000 voitures de société en Belgique fin 2015 : 425.000 pour les salariés et 200.000 pour les gérants d’entreprise ».

L’étude de l’ULB s’étonne d’ailleurs que ces derniers ne soient pas soumis, comme les employés du privé, à la même cotisation CO2.

Xavier May note par ailleurs une progression « extrêmement rapide » du nombre de voitures de sociétés.
See less See more
@ bazar: In Rotterdam heb ik connecties, my old home town en er is ook op de website veel gegeven, https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/milieuzone/
- ik ken iemand die zo'n auto opleiding heeft gehad (IVA in NL), en die in de autobranche werkt,
- een kennis van mij is een scheikundige en werkt als energie adviseur,
- de limiet van 2030 van Parijs hoorde ik op de radio.

@ seb, inderdaad onbegrijpelijk dat dit niet meer leeft. Woont thans in de UK en daar leeft het veel meer, (health and safety is daar een big thing), in Nederland leeft het in sommige steden weer veel meer en in Kopenhagen hebben ze zoals bekend is gewoon de fietser op 1 gezet en het beleid daar min of meer om heen gebouwd, omdat de 'through put' in/door de stad van fietsers veel hoger is in aantallen personen, dan auto's. Pure logica toegepast, met als gevolg in de stad, schone dan wel stadslucht die aan de normen voldoet. Rotterdam is een autostad, (gebouwd voor de auto als 'moderne' stad, na het bombardement), maar bewijst wel dat het beter wil en kan. In Brussel is geen ontmoedigingsbeleid voor de auto maar kun je je juist het tunnel systeem als een auto bemoedigend kwalificeren, waardoor de automobiliteit altijd centraal heeft lijken te staan, terwijl het juist om (totaal aantal -) verkeersbewegingen moet gaan, i.m.o. Maar heel jammer inderdaad dat het niet meer leeft, gezondheid en het recht op gezonde lucht, dat moet toch in elke beschaafde maatschappij boven het recht om te vervuilen gaan! En de overheid maakt er wel een potje van, zie ook politie busjes die de dieselmotor gewoon aan laten staan in het centrum, taxis idem dito, en mensen die kennelijk helemaal geen besef hebben van min of meer vervuilende typen motoren en/of auto's.
See less See more
@ openhaard: in de veronderstelling dat jij een soort alleenheerser van Brussel zou zijn, welke maatregelen zou je dan nemen om de vervuiling tegen te gaan?
https://www.hln.be/nieuws/binnenland/dieselauto-s-zes-keer-zo-vervuilend~abe78b1c/

@ filou: eerst een bier drinken met de actieven op deze site! Dank dat u het vraagt!

- daarna: dieselauto's gewoon verbieden in BXL, in een overgangsperiode van zeg 5-10 jaar, waarbij men in die periode ook economische incentives hanteert (vervuiler betaalt)
- federaal: dieselauto's niet meer fiscaal stimuleren (domste wat men ooit heeft kunnen doen! olie industrie en auto lobby?) en dieselprijs / accijnzen personen wagens omhoog
- brommers met superfijnstof ook in periode afschaffen, er zijn goede alternatieven (electrische brommers/fietsen)
- stimuleren LPG (geen luchtvervuiling), en electrisch, bv. geen parkeer geld laten betalen, oplaadpunten,
- fietsers moeten in bv. een kruis (noord/zuid - oost west) uitstoot vrije wegen hebben, waar dus geen auto's en brommers mogen komen.
- wegen moeten komen waar de auto 'te gast is' zie je ook veel in nl, bv. door ander kleurgebruik, bredere aanwijzing weg voor fietsers,
- scholen moeten ingericht worden op het ontvangen van fietsers, met toegangswegen (thans brengen veel ouders kinderen met auto naar school), uitgangspunt moet zijn dat kinderen autonoom naar school kunnen gaan (fietsen, wandelen),
- wanneer de gemeente een milieuzone en/of beleid voor luchtverontreiniging invoert, dan moeten daar meetbare doelstellingen aan gekoppeld worden, en consequenties voor verantwoordelijken wanneer deze niet gehaald worden,
- boetes uitdelen bij stationair onnodig auto aan laten in wandelgebieden,
- uitbreiding van de pedestrian zone, zeker! We zijn het de miljoenen toeristen die Brussel uit de hele wereld komen bezoeken zeker verplicht!
- vrachtwagens en busjes met betere filters laten rijden om roet/uitstoot tegen te gaan.
- een goed meetpunt opstellen en real time info geven over de lucht kwaliteit.
- Conform Parijs: in 2030 geen verbrandingsmotoren meer in de dichtbevolkte stad toestaan!

Om maar iets te noemen. Een verbetering is zeker mogelijk. We zijn ook tegen roken opgetreden, en slechte lucht schijnt ongeveer het equivalent te zijn van 8 sigaretten roken (grof gesproken). Het slechte gedrag van de ene groep burgers (zeg maar de verstokte dieselrijder) kan niet ten koste gaan van de andere, of de groep bewoners die de negatieve externe effecten van het gedrag van de bezoekers/werkenden moet betalen, met hun gezondheid.

Mij gaat dit onderwerp bijzonder aan, mede omdat ik uit een land kom waar veel minder dieselauto's rondrijden, en zelf als fervent fietser het verschil duidelijk ervaar. De Brusselaar verdient zoveel beter! 13000 doden per jaar en 700 in BXL - dat is het tol van deze oorlog, die jaarlijks niet herdacht wordt... Onbegrijpelijk. Een kennis van mij, een bestuurskundige is er nogal stellig over, zijn stelling: "Maar de overheid wil ook niet dat je lang leeft, dat kost alleen maar pensioengeld".
See less See more
  • Like
Reactions: 2
1 - 20 of 963 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top