SkyscraperCity Forum banner

>>>

Luksusowe Sfery

1323 6
1 - 7 of 7 Posts
Oddam głos i ograniczę się w komentarzu do stwierdzenia, że powoli osiągamy granice absurdu. :)
Chcę być Gombrowiczem fotografii. ;)
Ojcem współczesnej polszczyzny jest Konstanty Ildefons G, :D, życzę Ci, żebyś był takim Gałczyńskim dla fotografii. Z całego serca szczerze. Ildefons zawsze budził mojego szacuna. :D

Pamiętać i uważać iMO tylko trzeba, bo cienka jest granica pomiędzy Gombrowiczem, a Kononowiczem. :)

:cheers:
idziesz drogą michala.j, coś mi się widzi.

w sumie dobrze dla ciebie :)
^^ ;)
@Henry: nie chcę być ojcem polszczyzny, chcę być jej treserem.
^^ Bądź Skansen, bądź!

Masz być jak bulterier!

Jak wściekły byk!

Jak Tommy Lee Jones w "Ściganym"!
1 - 7 of 7 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top