SkyscraperCity Forum banner

>>>

1 - 3 of 3 Posts

·
Registered
Joined
·
24,853 Posts
Ojcem współczesnej polszczyzny jest Konstanty Ildefons G, :D, życzę Ci, żebyś był takim Gałczyńskim dla fotografii. Z całego serca szczerze. Ildefons zawsze budził mojego szacuna. :D

Pamiętać i uważać iMO tylko trzeba, bo cienka jest granica pomiędzy Gombrowiczem, a Kononowiczem. :)

:cheers:
 
1 - 3 of 3 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top