SkyscraperCity Forum banner

Mısır Piramitleri

5766 Views 24 Replies 9 Participants Last post by  cbk
Misir piramitleri ile ilgili bir belgesel izledim cok etkilendim ve paylasmak istedim.Inanilmaz ince hesaplar var ,adamlar taa 4000-5000 yil once isik hizini,pi sayisini,altin orani kesif etmis.Bugun o piramitleri insaa etmek imkansizmis,inanilmaz sirlar var.Hatta bu piramitleri insanlarmi yapti yoksa insan disi varliklarmi yapti diye soruyorum kendime.Onca tas oraya nerden ve nasil getirilmis hayret verici.

Ben fransizcasini izledim,ama ingilizcesinide buldum
http://www.youtube.com/watch?v=rcKahraBiBY
See less See more
2
  • Like
Reactions: 5
1 - 20 of 25 Posts
147 metre (482 feet) boyuyla Giza Piramidi M.Ö 2600-M.S 1300 yılına kadar Dünya'nın en büyük yapısıydı
147 metre (482 feet) boyuyla Giza Piramidi M.Ö 2600-M.S 1300 yılına kadar Dünya'nın en büyük yapısıydı
serhat senin tarihe merakin oldugunu biliyorum,attigim linki bi izlemeni tavsiye ediyorum,turkcesini bulabilirsen daha iyi olur.Adamlar milimetrik hesaplar,ayarlar yapmislar,o gunun sartlarinca bunu nasil yapmislar hala akil erdiremiyorum.Ve astroloji ile baglantisi var,hic bir sey tesaduf degilmis.Yani kisaca inanilmaz bir yapi,bugune kadar yapilmis en karmasik,en kompleks yapi.
See less See more
Firavunun odası yılda 1 yada 2 kez Güneş görüyormuş.Maya piramitleride ilginçtir 91 basamaklı 4 farklı sistemi var ve en üstte bir basamak var 91x4+1=365 eder 365 günü temsil ediyor.

Her biri 20 ton olan taşlardan inşa edilmiştir.Ve bu taşları temin edilebilecek en yakın mesafe yüzlerce km. Uzaktadır.
Bu taşların nasıl getirildiği bilinmemektedir.
Piramit kimin adına yapıldıysa,onun bulunduğu odaya, yılda iki defa güneş girmektedir.(doğduğu ve tahta çıktığı günler.)
Mumyalarda radyoaktif madde bulunduğundan; mumyaları ilk bulan 12 bilim adamı kanserden ölmüştür.
Piramitlerin içerisinde ultra sount,radar,sonar gibi cihazlar çalışmamaktadır.
Kirletilmiş suyu, birkaç gün ''paramit''in içine bırakırsanız ,suyu arıtılmış olarak bulursunuz.
Piramitlerin içinde süt birkaç gün süreyle taze kalır ve daha sonar hiç bozulmadan yoğurt haline gelir.
Bitkiler piramitin içinde daha çabuk büyür.
''Piramit''in içine bırakılmış su beş hafta süreyle bekletildikten sonar yüz losyonu olarak kullanılır.
Çöp bidonu içindeki yemek artıkları hiç koku yaymadan piramitler içinde mumyalaşır
Kesik,yanık,sıysık gibi yaralar bir piramidin içinde daha çabuk iyileşme eğilimi gösterir.
Piramitlerin bazı odalarının içinde ne olduğuna hakkında bir bilgi yoktur.Araştırmacıların çoğu ya içinde kayboldu yada aynı yerde birkaç tur attılar fakat içlerini göremediler.
Piramitlerin içi yazın soğuk,kışın sıcak olur.
Piramitlerde kullanılan taş sayısını piramitleri oluşturan basamak sayısı ile çarpınca dünyanın güneşe olan uzaklığı az bir farklada olsa çıkmaktadır
Piramitlerde kullanılan basamak ve taş sayılarını birbirine oranlayınca pi sayısı nın çıkmasıdır
Mısır piramitleri dünya haritası düz olarak baz alındığında dünyanın tam merkezinde bulunmaktadır.
See less See more
  • Like
Reactions: 2
Ve daha neler neler,videoyu izlemeyen anlayamaz.paylastigim belgesel dunyaca unlu bir belgesel.
  • Like
Reactions: 1
Bir ara Ra Bilgileri diye bir değişik bir öğretiyi okumuştum.Ra insanüstü,bilmem kaçıncı seviyede bilinç düzeyi çok yüksek varlık ve insanlığın bilinç düzeyini artırmak için dünyada çok uzun süre kalmış daha sonra insanlar Ra yı tanrısallaştırdıkları için küsüp gitmiş şimdi başka gezegendeymiş.1980 lerde bir grup insan Ra ile iletişim kurmayı başarmışlar yeniden ve bu pramitlerin yapılışıyla ilgilide bir kaç soru sormuşlar cevapları şu şekilde olmuş:

Soru- Eskiden piramitlerin tepesinde bir kapak taşı bulunduğu söyleniyor, bu kapak taşı neden yapılmıştı? Piramiti inşa etmek için bu kadar ağır taş blokları oraya nasıl getirdiniz, nasıl bir teknik kullandınız?
Ra- Büyük Piramit adı verilen piramidin iki tane kapak taşı vardı. Birini biz tasarlamıştık, granit adını verdiğiniz malzemeden yapılmıştı. Granit kristal özellikleri taşıdığı ve bir baca işlevi gördüğü için tercih edilmişti. Biz dünyayı terk ettiğimiz sırada orijinal taş kaldırılmış, yerine kısmen altından yapılmış bir kapak taşı konmuştu. Bu, piramidin özelliklerini hiçbir şekilde değiştirmedi, yapıyı firavun mezarı gibi kullanmak isteyenlerin bir saptırmasıydı sadece.
Gelelim ağır blokların nasıl yerleştirildiğine. Enerji akıllıdır, hiyerarşiktir, yani nasıl bir sıra takip edeceğini bilir. Nasıl akıl, beden, ruh bileşiminiz hiyerarşi sırasına göre bedenlere yerleşiyor ve bu bedenlerin şeklini, enerji alanını ve zekasını aynen alıyorsa, kaya gibi malzemelerin her bir atomu da aynı yolu izler. Eğer bu zekayla konuşabiliyorsanız, kayaya ait sınırlı fiziksel ya da kimyasal enerji uyumlu bedenlerde yerleşmiş sonsuz enerjiyle temasa geçer. Bu bağlantı kurulduğunda artık istediğinizi yapabilirsiniz. Kaya olma sınırsızlığının zekası içinde bulunduğu fiziksel biçimle iletişim kurar, istenilen parçalanma ya da hareket kayanın enerji alanının sonluluktan sonsuzluk dediğimiz boyuta doğru yer değiştirmesiyle elde edilir. Böylece istenen şey, canlı kayadaki Yaradan’ın sonsuz idrakinin işbirliğiyle elde edilmiş olur. Bu birçok şeyin yapılabilmesini sağlayan bir mekanizmadır, ama şu andaki olanaklarınızla anlayabileceğiniz bir konu değildir.

Soru- Piramitler birçok kişinin ortak faaliyetiyle mi inşa edildi?
Ra- Bizim inşa ettiğimiz piramitler, toplumsal bellek bileşimimiz tarafından oluşturulan düşünce formlarıyla inşa edilmişlerdir.

Soru- O halde kayalar oldukları yerde meydana getirildiler, başka yerlerden oraya taşınmadılar öyle mi?
Ra- Büyük Piramidi biz ölümsüz kayadan yaptık, diğer piramitler ise bir yerden başka bir yere taşınan kayalarla yapıldılar.

Soru- Ölümsüz kaya nedir?
Ra- Eğer düşünce formu kavramını anlayabiliyorsanız şunu da anlarsınız. Düşünce formunun biçimi, kayadaki malzemelerin meydana getirdiği enerji alanlarına oranla çok daha düzgündür. Zira kayalar da düşünce formu yoluyla, yani düşüncenin sonlu enerjiye dönüştürülüp düşünce formunun illüzyon düzeyine yansıtılmasıyla meydana getirilmişlerdir. Biz bir şifa kompleksi yaratmak istemiştik, ama piramidin sırrını araştıranlar bize mucizevi mimarlar olarak tapınmayı yeğlediler.

Soru- Piramidin biçimi inisiyasyon sürecinde önemli bir rol oynar mı?
Ra- İnisiyasyon süreci içinde piramidin iki işlevi vardır. Biri bedenle ilgilidir, ama bedenin inisiye edilebilmesi için önce zihnin inisiye edilmesi gerekir. Aklın gerçek kimliğini oluşturan karakter ve kişilik keşfedildikten sonra sıra bedeni her yönüyle tanımaya gelir, böylece bedenin çeşitli fonksiyonlarının anlaşılması ve kontrol altında tutulması mümkün olur. Şu halde piramidin ilk kullanımı duyusal girdileri gidermek amacıyla yapılır, yani beden bir anlamda ölür ve başka bir yaşam başlar.
Ruhun inisiyasyonu ise daha dikkatle ele alınması gereken bir konudur. İnisiye edilecek varlığın içine gireceği zaman/uzay (fizik ötesi) oranları önemlidir. Şimdi piramidin yan yüzeylerinden birini oluşturan üçgeni gözünüzün önüne getirin, bunun dört eşit üçgene bölündüğünü düşünün. Bu üçgenin (dört kenarının her birinin ilk düzeyinde bulunan) ara kesiti yatay düzlemde bir elmas şekli meydana getirir. Bu düzlemin tam orta noktası, sonsuz boyutlardan akan enerjilerle varlıkların iç içe geçmiş çeşitli enerji alanlarının en uygun kesişme noktasıdır. Piramit, inisiye edilecek varlığın sonsuz zekaya giden yolu zihnen algılayıp ona kanal oluşturabileceği şekilde tasarlanmıştır.

Celse : 4 (22 Ocak 1981)

Soru- Piramidin büyüklüğü inisiyasyonun etkinliğinde rol oynar mı?
Ra- Her boy piramidin kendi odak noktası vardır, sonsuz zeka bu noktaya akar. Bu yüzden, bir bedenin altına ya da üstüne konacak küçücük bir piramit bile bedende özel etkiler yaratabilir. İnisiyasyon amacıyla kullanılacak piramit ise huşu uyandıracak kadar büyük olmalıdır, öyle ki çok boyutlu sonsuz zekanın giriş noktası inisiye edilecek varlığı tümüyle kaplayıp doldurabilsin ve tüm bedeniyle bu odak noktasında uzanabilsin. Ayrıca, eğer şifa için kullanılacaksa hem şifacı hem de şifa alan varlık bu odak noktasında yan yana uzanabilmelidir.

Soru- Gize’deki Büyük Piramit hala bu amaçla kullanılabilir mi, yoksa artık işlevini yitirdi mi? Bu devirde yeni bir piramit inşa etmemiz mümkün mü?
Ra- O da, diğer birçok piramit de akortsuz piyano gibi hala çalıyor ama çok berbat bir ses çıkarıyor! Bu uyumsuzluk duyarlılığı rahatsız ediyor, artık enerji akımının sadece gölgesi kalmış, çünkü gezegenin elektromanyetik alanındaki kaymalar yüzünden akım giriş noktaları yer değiştirmiş vaziyette. Bunda, bu inisiyasyon ve şifa yerini daha az insani amaçlarla kullanmış uyumsuz varlıkların da rolü var.
Bu devirde yeni bir piramit inşa etmeniz mümkün, ama şunu bilmelisiniz ki artık piramitlerin devri geçmiştir. Gerçi piramit zamanı olmayan sonsuz bir yapıdır, ancak dünyanıza gelen akımlar artık değişmiştir. Şu anda aranızda sonsuz zekayla zaten “bir” olmuş ve arınmış insanlar var. Öyle ki, hastalara bu yapıları kullanmadan da şifa verilebilir.
See less See more
  • Like
Reactions: 1
Bu yapinin baska bir aciklamasi olamaz,kesin birilerden yardim alinmistir.Bu birileri cinlerde olabilir ayni hz suleyman mabedin insaati gibi.Hz suleyman onlardan insaatta faydalanmistir,bu varliklar isik hizi ile hareket eden fiziki yapilari guclu varliklardir.
Uuuuuuuu ocu bocu :D Din iste boyle birsey. Anlamadigin, bilmedigin seye "cinler periler" yapti deyip isin icinden cikmaktir her dinin temel prensibi. Anlamiyor musun ? Ya uzaylilarin ya da perilerin parmagi vardir o iste :)

Misir Piramitleri sihirbaz oyun alani degil necropolistir. Yunanca bu kelimeyi Turkce'ye cevirirsek "olu sehir" gibi bir anlami oluyor. Kisacasi satafatli mezarlik. Misir iki parcaya bolunmustu. Kuzey(Asagi Misir) ve Guney(Yukari Misir). Kuzey ve Guney de kendi arasinda nomelere bolunmustu. Kuzeyli Kral Menes(Pharaoh Narmer) iki bolgeyi birlestirdi. Bunu da Narmer Palette den anlamis Fransiz tarihciler. Narmer'in onunde diz coken Kuzeyli Kral ve Misir'a ozgu lotus bitkisinin uzerindeki kusun halat ile Kuzeyli Kral'in tacini cikartmasindan anlamislar.Giza ve Sphinx Eski Krallik doneminde insaa edilmis. Misirlilar yasama ve yasamdan sonraki hayata inanirlarmis. Bunun icin Nil nehrinin bi tarafinda canlilar diger tarafinda oluler varmis. Canlilar icin ve oluler icin Nil'in iki tarafinda karsilikli sehirler kurmuslar. Olumden sonra ba ve ka Olum Kralligi'na gidermis. Giza Olum Kralligi'nda bir sehirmis. Icinde Khufu, Khafre ve simdi adini hatirlayamadigim bir tane daha pyramid var. Piramitlerin koruyuculari Sphinx var.

Misir Piramitleri'nin govdesi colun altindaki bed rock limestone ile ve tepesi bazalta altin giydirilme yontemiyle yapilmis. 40.000 insan 23 senede insaa etmis Khufu'yu. Isciler bolgede yasayan ciftcilermis. Nil her sene belli zamanlarda tasarmis. Tastigi aylarda isciler tarlalarinda calisamadiklari icin piramitlerin yapilmasinda rol oynamis. Nil'in tasmasinin hesaplanmasi bugun kullandigimiz takvimin kaba halini olusturmus. Matematigin isik hiziyla gelismesini saglamis. Limestone Giza'daki tas ocaklarindan kesilmis, yagli kizaklar ile tasinmis ve etrafi rampa ile cevrilmis piramide kat kat cikilmis. Her katta piramidin etrafini ceviren rampa, aciyi buyutmemek icin uzatilmis. Saqqara ile Giza'nin rampalari birlesmis derler ama sehir efsanesi tabi.

Simdi bizim gormedigimiz ama yapildigi zaman ustunde olan beyaz limestone ve bazalt capstone Guney Misir'dan Nil Nehri'nin akintisina birakilarak tasinmis.

Sonra Buyuk Iskender gelmis. Misir'i Helen eyaleti yapmis ama Misir'in kendi krali, kulturu, dili ve dini kalmis. Bi nevi somurge yapmis Misir'i. Sonra Islamci Araplar gelmis ve Misir Piramitleri'ni dagitmis. Taslari almis, piramitlere 20 km uzaktaki Kahire sehrini kurmus.

Yani olayi hemen cinlere perilere baglamayalim. Binlerce insanin, Imhotep gibi muhtesem bir mimarin, onlarca jenerasyonun el emegi goz nuru binalarin nasil yapildigina kafamiz basmiyorsa, durustce basmiyor diyelim. Cinler ile perileri ota boka karistirmayalim :) Piramitler tastan mezarlik binalaridir. Onlara doga ustu sacma sapan sehir efsaneleri yapistirmayalim.
See less See more
İskender Mısır'a işgal ediyor ama Mısır kültürünü benimsiyor neden çünkü Mısır külütürü Makedon kültüründen üstündü bazıları İskender Yunan diye iddia ediyor ama yalan.
  • Like
Reactions: 1
İskender Mısır'a işgal ediyor ama Mısır kültürünü benimsiyor neden çünkü Mısır külütürü Makedon kültüründen üstündü bazıları İskender Yunan diye iddia ediyor ama yalan.
İskender Mısır kültürünü mü benimsiyor? İlk defa senden duydum bunu. Ayriyetten Mısır kültürü İskender'in kurduğu medeniyetten üstün falan değildi. MÖ 4. yüzyılda Mısır, sönmüş bir medeniyetti. Helenizm ise o döneme kadar meydana getirilmiş en üst uygarlık.
See less See more
İskenderiye ismini Büyük İskenderden almıştır.Mısır kültüründen etkilendiği söylenir tabi doğruluğu tartışılır ama herşeye rağmen Dünyanın gördüğü en büyük komutan bence.Adam stratejik önemi olan Hindistan, Afganistan, Mezopotamya, Suriye, Filistin, Mısır, İran, Kafkaslar, Trakya, Anadolu, Makedonya ve Yunanistan gibi yerleri ele geçirmişti
See less See more
Tereyagli iskender olsa da yesek heee.
  • Like
Reactions: 2
Neyse konuya dönelim İskenderden başladık kebaba döndük :D
Uuuuuuuu ocu bocu :D Din iste boyle birsey. Anlamadigin, bilmedigin seye "cinler periler" yapti deyip isin icinden cikmaktir her dinin temel prensibi. Anlamiyor musun ? Ya uzaylilarin ya da perilerin parmagi vardir o iste :)

Misir Piramitleri sihirbaz oyun alani degil necropolistir. Yunanca bu kelimeyi Turkce'ye cevirirsek "olu sehir" gibi bir anlami oluyor. Kisacasi satafatli mezarlik. Misir iki parcaya bolunmustu. Kuzey(Asagi Misir) ve Guney(Yukari Misir). Kuzey ve Guney de kendi arasinda nomelere bolunmustu. Kuzeyli Kral Menes(Pharaoh Narmer) iki bolgeyi birlestirdi. Bunu da Narmer Palette den anlamis Fransiz tarihciler. Narmer'in onunde diz coken Kuzeyli Kral ve Misir'a ozgu lotus bitkisinin uzerindeki kusun halat ile Kuzeyli Kral'in tacini cikartmasindan anlamislar.Giza ve Sphinx Eski Krallik doneminde insaa edilmis. Misirlilar yasama ve yasamdan sonraki hayata inanirlarmis. Bunun icin Nil nehrinin bi tarafinda canlilar diger tarafinda oluler varmis. Canlilar icin ve oluler icin Nil'in iki tarafinda karsilikli sehirler kurmuslar. Olumden sonra ba ve ka Olum Kralligi'na gidermis. Giza Olum Kralligi'nda bir sehirmis. Icinde Khufu, Khafre ve simdi adini hatirlayamadigim bir tane daha pyramid var. Piramitlerin koruyuculari Sphinx var.

Misir Piramitleri'nin govdesi colun altindaki bed rock limestone ile ve tepesi bazalta altin giydirilme yontemiyle yapilmis. 40.000 insan 23 senede insaa etmis Khufu'yu. Isciler bolgede yasayan ciftcilermis. Nil her sene belli zamanlarda tasarmis. Tastigi aylarda isciler tarlalarinda calisamadiklari icin piramitlerin yapilmasinda rol oynamis. Nil'in tasmasinin hesaplanmasi bugun kullandigimiz takvimin kaba halini olusturmus. Matematigin isik hiziyla gelismesini saglamis. Limestone Giza'daki tas ocaklarindan kesilmis, yagli kizaklar ile tasinmis ve etrafi rampa ile cevrilmis piramide kat kat cikilmis. Her katta piramidin etrafini ceviren rampa, aciyi buyutmemek icin uzatilmis. Saqqara ile Giza'nin rampalari birlesmis derler ama sehir efsanesi tabi.

Simdi bizim gormedigimiz ama yapildigi zaman ustunde olan beyaz limestone ve bazalt capstone Guney Misir'dan Nil Nehri'nin akintisina birakilarak tasinmis.

Sonra Buyuk Iskender gelmis. Misir'i Helen eyaleti yapmis ama Misir'in kendi krali, kulturu, dili ve dini kalmis. Bi nevi somurge yapmis Misir'i. Sonra Islamci Araplar gelmis ve Misir Piramitleri'ni dagitmis. Taslari almis, piramitlere 20 km uzaktaki Kahire sehrini kurmus.

Yani olayi hemen cinlere perilere baglamayalim. Binlerce insanin, Imhotep gibi muhtesem bir mimarin, onlarca jenerasyonun el emegi goz nuru binalarin nasil yapildigina kafamiz basmiyorsa, durustce basmiyor diyelim. Cinler ile perileri ota boka karistirmayalim :) Piramitler tastan mezarlik binalaridir. Onlara doga ustu sacma sapan sehir efsaneleri yapistirmayalim.
Belgeseli izledinmi?
See less See more
Doğu piramit konusunda bile dine bağlıyorsun ya pes doğrusu :D
  • Like
Reactions: 1
Adamlar eger o ince hesaplari 4000-5000 yil once yapabiliyorlardiysa,bizim bugun isinlanmamiz lazimdi.Bugunki ust duzey matematik profesorleri bile hayret ediyorlarmis.
Belgeseli izlemedim. Ama universitenin birinci sinifindan son sinifina kadar her donem mimarlik tarihi dersimiz vardi. Cogunu unuttum ama aklimda kalanlar iste.. :)
  • Like
Reactions: 1
Belgeseli izlemedim. Ama universitenin birinci sinifindan son sinifina kadar her donem mimarlik tarihi dersimiz vardi. Cogunu unuttum ama aklimda kalanlar iste.. :)
Izlemeni tavsiye ediyorum,kaliteli bir belgesel.
Izlemeni tavsiye ediyorum,kaliteli bir belgesel.
Tamam izliyorum simdi :cheers:Tesekkurler.
1 - 20 of 25 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top