SkyscraperCity Forum banner
1 - 7 of 7 Posts

· Registered
Joined
·
8,975 Posts
147 metre (482 feet) boyuyla Giza Piramidi M.Ö 2600-M.S 1300 yılına kadar Dünya'nın en büyük yapısıydı
 

· Registered
Joined
·
8,975 Posts
Firavunun odası yılda 1 yada 2 kez Güneş görüyormuş.Maya piramitleride ilginçtir 91 basamaklı 4 farklı sistemi var ve en üstte bir basamak var 91x4+1=365 eder 365 günü temsil ediyor.

 

· Registered
Joined
·
8,975 Posts
Her biri 20 ton olan taşlardan inşa edilmiştir.Ve bu taşları temin edilebilecek en yakın mesafe yüzlerce km. Uzaktadır.
Bu taşların nasıl getirildiği bilinmemektedir.
Piramit kimin adına yapıldıysa,onun bulunduğu odaya, yılda iki defa güneş girmektedir.(doğduğu ve tahta çıktığı günler.)
Mumyalarda radyoaktif madde bulunduğundan; mumyaları ilk bulan 12 bilim adamı kanserden ölmüştür.
Piramitlerin içerisinde ultra sount,radar,sonar gibi cihazlar çalışmamaktadır.
Kirletilmiş suyu, birkaç gün ''paramit''in içine bırakırsanız ,suyu arıtılmış olarak bulursunuz.
Piramitlerin içinde süt birkaç gün süreyle taze kalır ve daha sonar hiç bozulmadan yoğurt haline gelir.
Bitkiler piramitin içinde daha çabuk büyür.
''Piramit''in içine bırakılmış su beş hafta süreyle bekletildikten sonar yüz losyonu olarak kullanılır.
Çöp bidonu içindeki yemek artıkları hiç koku yaymadan piramitler içinde mumyalaşır
Kesik,yanık,sıysık gibi yaralar bir piramidin içinde daha çabuk iyileşme eğilimi gösterir.
Piramitlerin bazı odalarının içinde ne olduğuna hakkında bir bilgi yoktur.Araştırmacıların çoğu ya içinde kayboldu yada aynı yerde birkaç tur attılar fakat içlerini göremediler.
Piramitlerin içi yazın soğuk,kışın sıcak olur.
Piramitlerde kullanılan taş sayısını piramitleri oluşturan basamak sayısı ile çarpınca dünyanın güneşe olan uzaklığı az bir farklada olsa çıkmaktadır
Piramitlerde kullanılan basamak ve taş sayılarını birbirine oranlayınca pi sayısı nın çıkmasıdır
Mısır piramitleri dünya haritası düz olarak baz alındığında dünyanın tam merkezinde bulunmaktadır.
 

· Registered
Joined
·
8,975 Posts
İskender Mısır'a işgal ediyor ama Mısır kültürünü benimsiyor neden çünkü Mısır külütürü Makedon kültüründen üstündü bazıları İskender Yunan diye iddia ediyor ama yalan.
 
  • Like
Reactions: the-janissary

· Registered
Joined
·
8,975 Posts
İskenderiye ismini Büyük İskenderden almıştır.Mısır kültüründen etkilendiği söylenir tabi doğruluğu tartışılır ama herşeye rağmen Dünyanın gördüğü en büyük komutan bence.Adam stratejik önemi olan Hindistan, Afganistan, Mezopotamya, Suriye, Filistin, Mısır, İran, Kafkaslar, Trakya, Anadolu, Makedonya ve Yunanistan gibi yerleri ele geçirmişti
 
1 - 7 of 7 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top