SkyscraperCity Forum banner

Mısır Piramitleri

5676 Views 24 Replies 9 Participants Last post by  cbk
Misir piramitleri ile ilgili bir belgesel izledim cok etkilendim ve paylasmak istedim.Inanilmaz ince hesaplar var ,adamlar taa 4000-5000 yil once isik hizini,pi sayisini,altin orani kesif etmis.Bugun o piramitleri insaa etmek imkansizmis,inanilmaz sirlar var.Hatta bu piramitleri insanlarmi yapti yoksa insan disi varliklarmi yapti diye soruyorum kendime.Onca tas oraya nerden ve nasil getirilmis hayret verici.

Ben fransizcasini izledim,ama ingilizcesinide buldum
http://www.youtube.com/watch?v=rcKahraBiBY
1 - 1 of 1 Posts
İskender Mısır kültürünü mü benimsiyor? İlk defa senden duydum bunu. Ayriyetten Mısır kültürü İskender'in kurduğu medeniyetten üstün falan değildi. MÖ 4. yüzyılda Mısır, sönmüş bir medeniyetti. Helenizm ise o döneme kadar meydana getirilmiş en üst uygarlık.
İskender Mısır'a işgal ediyor ama Mısır kültürünü benimsiyor neden çünkü Mısır külütürü Makedon kültüründen üstündü bazıları İskender Yunan diye iddia ediyor ama yalan.
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top