Skyscraper City Forum banner
1 - 20 of 21 Posts

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,819 Posts
Discussion Starter · #2 ·
....
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,819 Posts
Discussion Starter · #3 ·
เล็งต่อยอด4เลนตาก-แม่สอด

วันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม 2014 เวลา 10:19 น.

เดินหน้าบูมแม่สอด หนุนค้าชายแดนแสนล้าน รับ เออีซี เปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษ สนข.ชงกมธ.ขอแปรญัตติงบเร่งด่วนอัดฉีด" 4 เลนตอน 4 ตาก-แม่สอด"เพิ่ม 1.4 พันล้าน สร้างพร้อมกับตอน3ในงบ ปี 2558 ให้ครบโครงข่าย 86 กิโลเมตร ช่วยร่นการเดินทาง ขนส่งสินค้าสั้นลง พร้อมเวนคืนสะพานเมย 2 ตอกเข็มปี 2559

ด้านหอการค้าตากขอเจาะอุโมงค์เพิ่ม ทางหลวงยันทำแน่อยู่ในแผนอีก 5 ปีข้างหน้า

พีระพล ถาวรสุภเจริญพีระพล ถาวรสุภเจริญนายพีระพล ถาวรสุภเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เปิดเผย"ฐานเศรษฐกิจ"ว่า สนข.และกระทรวงคมนาคม ได้เสนอของบแปรญัตติเพิ่มเติมเพื่อก่อสร้างโครงการขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ตาก-แม่สอด ขนาด 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจรตอนที่ 4 ที่เหลือ ให้ครบรอบโครงข่าย พร้อมกับตอนที่ 3 ขนาด 4 ช่องจราจรให้ครบระยะทาง 86 กิโลเมตร เพื่อสะดวกต่อการเดินทางและการขนส่งสินค้าไปยังด่านชายแดน แล้วส่งต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าชายแดนรวดเร็วขึ้น และสามารถร่นระยะเวลาจาก 2 ชั่วโมงเหลือเพียง 1ชั่วโมง

สำหรับความคืบหน้า การขยายโครงข่ายทางหลวงสายตาก-แม่สอด ตอนที่ 1ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย ตอนที่ 2 อยู่ระหว่างก่อสร้างซึ่งเดิมจัดสรรงบประมาณปี 2558 เพื่อก่อสร้างเฉพาะตอนที่ 3 ผูกพัน 3 ปี เฉลี่ยปีละ 500 ล้านบาท แต่เมื่อจะเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือเออีซี และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)มีนโยบายเร่งด่วนเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษส่งเสริมการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้ สนข. ต้องเสนอรวบตอนที่ 4 เข้าไปในงบปี 2558 ด้วยเพื่อเร่งก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

นอกจากนี้ยังมีแผนเร่งรัดก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 2 บริเวณ ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด ซึ่งได้ข้อตกลงกับสหภาพเมียนมาร์แล้ว ล่าสุดกรมทางหลวงอยู่ระหว่างศึกษา จะแล้วเสร็จปลายปีนี้และปีงบประมาณ 2558 จะจัดเวนคืนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ปีงบ 2559 จะเริ่มก่อสร้างใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 2-3 ปี นับจากเริ่มก่อสร้าง และปี 2560 โครงข่ายที่มาลงแม่สอดจะครบสมบูรณ์ ซึ่งจะช่วยลดความแออัดของสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 1 คาดว่า อีก 1-2 ปีนับจากเปิดเออีซี การค้าชายแดน ที่แม่สอดจะมีมูลค่าสูงถึงกว่าแสนล้านบาท ขณะที่ปี 2556 อยู่ที่ 4.5 หมื่นล้านบาท ปี2557 ทั้งปีคาดว่าจะมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 6 หมื่นล้านบาท

ขณะที่นายชัชวาล บุญเจริญกิจ อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงคมนาคมเสนอขอแปรญัตติ เพิ่มเติมโครงการก่อสร้างทล.หมายเลข12 ขนาด 4 ช่องจราจร สายตาก-แม่สอด ตอนที่4 เริ่มจาก กม.ที่ 74+000 เป็นต้นไประยะทาง 25 กิโลเมตร งบประมาณ 1,400 ล้านบาท ให้ก่อสร้างพร้อมกับตอนที่ 3 สายตาก-แม่สอดระยะทาง 25.5 กิโลเมตร งบประมาณ 1,400 ล้านบาท เริ่มจากบริเวณกิโลเมตรที่48+500-74+000 ในปีงบประมาณ 2558 ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี ซึ่งตอนที่ 4 จะได้รับจัดสรรหรือไม่ ขึ้นอยู่กับคณะกรรมาธิการ(กมธ.)

ส่วนสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 2 จะออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืน และก่อสร้าง เพื่อให้อยู่ใกล้เขตเศรษฐกิจพิเศษ คาดว่าจะวัดจากบริเวณกึ่งกลางอำเภอแม่สอด ออกไปรัศมี 10 กิโลเมตร พื้นที่ กว่า 5,000 ไร่

ส่วนโครงการเจาะอุโมงค์ เพื่อก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ระยะทาง 86 กิโลเมตร ตามที่เอกชนเสนอ ขณะนี้บรรจุอยู่ในแผน คาดว่าอีก 5 ปี จึงจะลงมือก่อสร้าง

ล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมาธิการ(กมธ.)วิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กรอบวงเงินรวม 2.575 ล้านล้านบาท ที่มี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ เป็นประธานนั้น ในส่วนของกระทรวงคมนาคมได้ถูกปรับลดลงจำนวน 736 ล้านบาท จากกรอบวงเงิน 112,382.2 ล้านบาท
"คาดว่าจะสามารถแปรญัตติของบเพิ่มได้ ก่อนที่กมธ.จะพิจารณาแล้วเสร็จภายในวันที่ 5 กันยายน เพื่อจัดพิมพ์เสนอเข้าสู่ที่ประชุม สนช. พิจารณาวาระ 2 และ 3 ในวันที่ 17 กันยายน และนำขึ้นทูลเกล้าฯ ในวันที่ 22 กันยายน ก่อนประกาศใช้ต้นเดือนตุลาคมต่อไป

ด้านนายวีระชัย ระกำทอง ผู้อำนวยการแขวงการทางตากที่ 2 แม่สอด อำเภอแม่สอด เปิดเผยว่า ทางรัฐบาลไทยได้ใช้งบประมาณ 1,114 ล้านบาท สร้างถนนไฮเวย์จากจังหวัดเมียวดี ไปยังจังหวัดกอกาเรก สหภาพเมียนมาร์ ระยะทางช่วงแรกจากเมียวดี-เชิงเขาตะนาวศรี 17 กิโลเมตร รวมทั้งปรับปรุงโครงการถนนสายใหม่ จากหมู่บ้านบางกานจนถึงจังหวัดกอกาเรก ระยะ 28 กิโลเมตร ขณะนี้ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ และเครื่องจักรกลเข้าไปดำเนินการในฝั่งเมียนมาร์ รวมทั้งการดูพื้นที่ คาดว่าจะใช้เวลา 1-2 ปีจะแล้วเสร็จ จะทำให้การเชื่อมต่อเส้นทางบกมายังอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ส่วนการก่อสร้างถนน 4 เลนจากตาก-แม่สอด ระยะที่ 3 และระยะที่ 4 คาดว่าจะดำเนินการไม่ทันเปิดรับเออีซี ในปี 2558 เนื่องจากติดขัดปัญหาด้านงบประมาณ แต่หากรัฐบาลจัดงบพิเศษเข้ามาก็สามารถก่อสร้างให้เสร็จได้ภายใน 2 ปี "ผมเห็นด้วยกับภาคเอกชนที่เสนอให้มีการเจาะอุโมงค์เส้นทางตาก-แม่สอด เพราะเป็นที่รู้ดีกันว่าสภาพเส้นทางลาดชันขึ้นเขาลงเขา หากสร้างได้จะช่วยลดระยะการก่อสร้าง และการเดินทางได้ เพราะในอนาคตจะสามารถพัฒนาเป็นจุดขายโดยวิ่งได้ทั้งเส้นทางด้านบน และวิ่งลอดอุโมงค์ ซึ่งจะถือว่าเป็นแห่งแรกของประเทศไทย โดยอาจจะจ้างบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาดำเนินการ เพื่อเป็นต้นแบบให้กับเส้นทางอื่นๆ แต่ยอมรับว่าต้องใช้งบประมาณจำนวนมหาศาล"

ส่วนนายบรรพต ก่อเกียรติเจริญ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก กล่าวว่า หอการค้าจังหวัดตากเสนอ ให้มีก่อสร้างถนน 4 เลน สายตาก-แม่สอด ระยะทาง 86 กิโลเมตรเต็มรูปแบบ ทั้งตัดถนนเส้นตรง และการเจาะอุโมงค์ รวมถึงการทำสะพานบกบางช่วงในพื้นที่เป็นภูเขาและลาดชัน ทราบว่ากรมทางหลวงได้ศึกษาสำรวจข้อมูลแล้ว คาดว่าจะใช้งบประมาณก่อสร้าง 18,000-20,000 ล้านบาท เฉลี่ย กิโลเมตรละ 250-300 ล้านบาท และการเจาะอุโมงค์จะอยู่ที่กิโลเมตรละ 500 ล้านบาท ซึ่งขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลพร้อมจะลงทุนโครงสร้างพื้นฐานนี้หรือไม่ ซึ่งหอการค้าจังหวัดตากมองว่าคุ้มค่าต่อการลงทุน เพราะต่อไปจะเป็นถนนสายเศรษฐกิจที่สำคัญรองรับการค้า การลงทุน ระหว่างพื้นที่ตะวันตก และตะวันออกเมื่อประเทศไทยสู่เออีซีในปี 2558

http://thanonline.com/index.php?opt...5:2009-02-08-11-22-45&Itemid=417#.VAYCtvmSxqU
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,819 Posts
Discussion Starter · #4 · (Edited)
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กับโครงการทางด่วน ตาก-เมืองพิเศษ "นครแม่สอด"

ตาก-เสนอ การทางพิเศษ แห่งประเทศไทย สร้างทางด่วน ตาก-นครแม่สอด รับ AEC และเมืองพิเศษนครแม่สอด ระยะทาง ไม่เกิน 40-45 กม. ระยะเวลาเดินทาง ไม่เกิน 30 นาที
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ กรรมการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยและอดีตนายกเทศมนตรีนครแม่สอด กล่าวว่า ตนเองพร้อมคณะได้เดินทางเข้าพบผู้บริหารการทางพิเศษแห่งประเทศไทย(ทางด่วน) เพื่อนำข้อเสนอและเอกสารให้การทางพิเศษฯ ได้พิจารณาส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างวิศวกร เข้ามาทำการสำรวจออกแบบโครงการก่อสร้างทางด่วนสายตาก-สู่เมืองพิเศษ “นครแม่สอด” โดยการมาศึกษาสภาพพื้นที่และสภาพแวดล้อมข้อเท็จจริง ในการก่อสร้างโครงการทางด่วน ตาก-นครแม่สอด ซึ่งเป็นเส้นทางเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก East-West Economic Corridor: Ewec. ทำให้ต้องมีการพัฒนาระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC การเสนอให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้สร้างทางด่วน เส้นทางตาก-แม่สอด แบบตัดตรง มีสะพานบก-ตัดผ่านภูเขา เจาะอุโมงค์ เป็นทางด่วนลอดเขา เพื่อให้เป็นเส้นทางด่วนแบบตัดตรง ลักษณะเส้นทางตรง ไม้บรรทัด ซึ่งในส่วนของการทางพิเศษพร้อมที่จะลงมาดำเนินการ เมื่อภาครัฐและเอกชน ในพื้นที่จังหวัดตาก ได้เสนอต่อรัฐบาล ซึ่งเดิมนั้นเส้นทางสายตาก-แม่สอด เป็นเส้นทางโค้งคดเคี้ยว ระยะทาง 86 กม. ใช้เวลาเดินทางตามถนนคดเคี้ยวตามไหล่เขา หากตัดเส้นทางตรงแบบการทางพิเศษทางด่วน จะเหลือระยะทางเพียง 40-45 กม. เท่านั้นและระยะเวลาการเดินทางไม่เกิน 30 นาที
“ โครงการก่อสร้างเส้นทางด่วน ของการทางพิเศษฯ จะดำเนินการควบคู่กับโครงการพัฒนาระบบเส้นทางคมนาคม อื่นๆ ทั้ง เส้นทางรถไฟ นครสวรรค์-กำแพงเพชร-นครแม่สอด-ถนน 4 เลน เส้นทางตาก-นครแม่สอด EWEC โดยเส้นทางต่างๆนั้น หากมีความจำเป็นต้องขุดเจาะอุโมงค์ ก็ให้ดำเนินการตามแผนที่กรมทางหลวง ได้กำหนดไว้แล้ว 4 แห่ง รวมทั้งโครงการเส้นทางคมนาคมทางอากาศ ก่อสร้างสนามบินนครแม่สอด แห่งที่ 2 ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ที่ได้สั่งการให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องได้เร่งรัดพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ”นครแม่สอด” หรือเรียกกันว่า เมืองพิเศษนครแม่สอด จึงต้องมีการเร่งโครงการเมกะโปร์เจ๊กส์ พัฒนาระบบคมนาคมและโลจิสติสก์ ที่รัฐบาลพร้อมจะอุดหนุนงบประมาณดำเนินโครงการหลายหมื่นล้านบาท สร้างนครแม่สอด เป็นเมืองพิเศษ ประตู AEC ของไทย” ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ กล่าว
..
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,819 Posts
Discussion Starter · #5 ·
แม่สอด..แผ่นดินทองของการลงทุน ผวจ.ตาก เตรียมแผนการขุดเจาะอุโมงค์สาย ตาก-แม่สอด เพื่อเตรียมรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเมืองพิเศษ "นครแม่สอด" รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน AEC ในปลายปี 2558 นี้

เปิดยุทธศาสตร์ “ขอมดำดิน นครแม่สอด” พ่อเมืองตาก มอบหมาย ให้ ที่ปรึกษา “ดร.เทอดเกียรติ” นำนักลงทุนจีน ศึกษา ลู่ทางการลงทุน ในเขตเศรษฐกิจและเมืองพิเศษ “นครแม่สอด” เตรียมลงทุน นับ 100,000 ล้าน รับ AEC
นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มอบหมายให้ ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดตากและอดีตนายกเทศมนตรีนครแม่สอด พร้อมคณะทำงาน นำนักธุรกิจ ที่เป็นบริษัทใหญ่ ชั้นนำระดับแนวหน้าทางผู้นำธุรกิจของประเทศจีนเช่น บริษัท CHINA NATIONAL MACHIN ERY IMP .& EXP.CORP เดินทางไปศึกษาดูโครงการเมกะโปร์เจ๊กส์ต่างๆ เพื่อให้นักธุรกิจจากจีนได้ศึกษาเพื่อเป็นลู่ทางและแนวทางในการเข้ามาลงทุน และเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจน ก่อนที่จะเข้ามาทำการลงทุนด้านต่างๆในเขตเศรษฐกิจพิเศษและเมืองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ “นครแม่สอด” โดย ดร.เทอดเกียรติ ได้นำคณะนักธุรกิจประเทศจีนไปดูพื้นที่ชายแดนไทย-พม่า ที่จะมีการ

-ก่อสร้างสนามบินนครแม่สอด แห่งที่2


-โครงการขุดเจาะอุโมงค์เส้นทาง นครแม่สอด-ตาก


-โครงการอุโมงค์ลอดใต้แม่น้ำเมย นครแม่สอด-เมียวดี


–โครงการก่อสร้างทางด่วนของการทางพิเศษ

เป็นการเปิด ยุทธศาสตร์ “ขอมดำดิน นครแม่สอด ”ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อให้นักธุรกิจและนักลงทุนจากจีนได้ ใช้เป็นแนวทางเพื่อชักชวนกลุ่มธุรกิจจีนมาลงทุนในพื้นที่เมืองพิเศษ “นครแม่สอด”
ดร..เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และอดีตนายกเทศมนตรีนครแม่สอด กล่าวว่า นักธุรกิจชั้นนำจากประเทศจีน เดินทางมาร่วมศึกษาข้อมูล พื้นที่เพื่อนำไปเป็นข้อมูลให้กับ รัฐบาลประเทศจีนและกลุ่มธุรกิจ ที่สนใจเข้ามาลงทุนทำธุรกิจในเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด และเมืองพิเศษนครแม่สอด ซึ่งนอกเหนือจากดูพื้นที่แล้ว ยังมีการศึกษาในด้านสิทธิพิเศษที่จะให้นักลงทุนที่จะลงทุนทำธูรกิจในพื้นที่ -.ข้อมูลด้านแรงด้านที่เพียงพอกับโรงงานที่จะมาตั้งในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ และจากการลงพื้นที่สำรวจนั้น นักลงทุนจีนยังให้ความสนใจเป็นพิเศษกับเรื่องการเจาะอุโมงค์สายเอเซีย นครแม่สอด-ตาก โดยทางจีน จะได้เสนอที่และนำข้อมูลนี้ไปให้กับบริษัทในประเทศจีนรวมทั้งรัฐบาลจีน พร้อมเป็นที่ปรึกษาโครงการขุดเจาะอุโงค์และพร้อมร่วมลงทุนในโครงการ ต่างๆ เป็นการแผนการจัดทำแผนแม่บท Master Plan –ก่อนนำเสนอที่ประชุมนำเสนอ คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ(กรอ.)จังหวัดตาก เพื่อนำเสนอรัฐบาล ในการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินเมกะโปร์เจ๊กส์ “นครแม่สอด” ประตูของอาเซียน ต่อไป
“สำหรับพื้นที่ ขุดเจาะอุโมงค์และสร้างถนนเส้นทางด่วนการทางพิเศษ นั้น จากการสำรวจและวัดจากแผนที่ Google จะมีการเริ่มต้นเส้นทางจากบริเวณ หน้าทางเข้าน้ำตกลางสาง ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก บริเวณสะพาน ตัวที่ 3 ก่อนทางขึ้นดอยลวก และจุดสุดท้าย จะลงที่บริเวณ หน้า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ เขตนครแม่สอด ระยะทางประมาณ 38-40 กม. เวลาเดินทางระหว่าง 25-30 นาที โดยความเป็นไปได้นั้น นักธุรกิจจีน พร้อมจะ มาร่วมลงทุนและมาลงทุนประกอบธุรกิจนับ 100,000 ล้านบาท รองรับการเป็นประตูของอาเซียน นครแม่สอด-เมียวดี ในกลุ่มประชาคมอาเซียน AEC บนเส้นทางเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก East-West Economic Corridor: Ewec. ” ดร..เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
//////////////////////////////////////
..
 
  • Like
Reactions: ncas

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,819 Posts
Discussion Starter · #7 ·
.....
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,819 Posts
Discussion Starter · #8 ·
ชูมอเตอร์เวย์แม่สอด-พบพระ ยกระดับขึ้นชั้นด่านถาวรเชื่อมย่างกุ้งกระตุ้นการค้า

ฐานเศรษฐกิจ 9 February 2560

เสนอสร้างเส้นทางมอเตอร์เวย์ แม่สอด-พบพระรองรับถนน นครแม่สอด-กรุงย่างกุ้ง ถนนบายพาสอ้อมเมือง ซอโอ-วาเลย์ เมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษ เปิดประตูเมืองพบพระ ยกระดับขึ้นชั้นด่านถาวร รับ AEC กระตุ้นเศรษฐกิจ-การค้า-การลงทุนนับแสนล้านบาท

จากการที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการให้งบประมาณสนับสนุนรัฐบาลเมียนมาในการก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางถนนจาก ชายแดนไทย-เมียนมา อ.แม่สอด จ.ตาก -สู่จังหวัดเมียวดี ไปยังกรุงย่างกุ้ง ด้วยงบกว่า 1,800 ล้านบาท ผู้สื่อข่าว ได้ไปสำรวจเส้นทางถนนอ้อมเมือง บายพาส จาก บ้านซอโอ ต.ช่องแคบ อ.พบพระ ไปยังบ้านวาเลย์ ต.วาเลย์ อ.พบพระ จ.ตาก โดยการศึกษาแนวเส้นทางทำถนนอ้อมเมือง รูปแบบคล้ายมอเตอร์เวย์ เพื่อให้เป็นเส้นทางการสัญจรเดินทางของประชาชน-ถนนเพื่อการท่องเที่ยว-ถนนเพื่อการขนส่งสินค้าการเกษตรจากแหล่งการทำเกษตรที่ได้ชื่อว่าครัวไทย-ครัวโลก ที่ อ.พบพระ รวมทั้งถนนเพื่อการค้า ที่จะเชื่อมจากพื้นที่ อ.พบพระ ในการเชื่อมต่อไปยัง เส้นทางนครแม่สอด-ตาก บนถนนสายเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก East-WestEconomic Corridor: Ewec

นอกจากนี้ ยังเชื่อมต่อไปยังบริเวณสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 1 และสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 ข้ามแม่น้ำเมย ที่กำลังจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในปลายปี 2560 นี้ และในเขตนครแม่สอด ผ่านเส้นทาง ถนน แม่สอด-พบพระ-ไปถึงบ้านซอโอ และอ้อมเมืองแบบมอเตอร์เวย์ ไปยัง บ้านวาย์ชายแดนไทย-เมียนมา ที่ได้เปิดเป็นจุดผ่อนปรนชั่วคราวทางการค้าชายแดน จากระดับคนท้องถิ่นค้าขายกันสู่การค้าชายแดนระดับสากล ที่ อ.พบพระ ที่มีแนวโน้มจะยกระดับเป็นด่านถาวรตามที่ ฝ่ายปกครองอำเภอพบพระและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ อ.พบพระ ได้นำเสนอ นับเป็นเป็นโครงการที่ฝ่ายปกครองจังหวัดตากและอำเภอพบพระ นำเสนอโครงการ เพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Asean Economics Communit -AEC ซึ่งทั้งในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจแม่สอดและพบพระ จะเป็นประตูอาเซียน ในยุค AEC

นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอพบพระ จ.ตาก เปิดเผยว่า อำเภอพบพระได้มีการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวรองรับ เช่นน้ำตกพาเจริญ-น้ำตกนางครวญ-น้ำตกป่าหวาย-พื้นที่ห้วยน้ำดั้น ต้นแม่น้ำเมย ซึ่งที่ห้วยน้ำดั้น นับว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่น่าศึกษาและน่าสนใจมาก ต้นกำเนิดแม่น้ำเมย- ที่ วังปลา ที่มีปลาจำนวนมากมาย มีอยู่ที่วังปลากลางแม่น้ำเมย เสน่ห์แห่งสายน้ำที่ปลากับคนอยู่ร่วมกัน – สะพานไม้ข้ามต้นแม่น้ำเมย -ตลาดนัด 2 แผ่นดิน การแข่งขันกีฬาชายแดนไทย-เมียนมา ฯลฯ เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงความสัมพันธ์ของคนท้องถิ่น ชาวบ้านที่บ้านวาเลย์ฝั่งไทยกับบ้านวาเลย์ฝั่งเมียนมา ด้านการค้าได้มีการเสนอให้เปิดจุดผ่อนปรน บ้านวาเลย์เป็นด่านถาวร รองรับการที่พื้นที่ อ.พบพระ เป็น 1 ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แม่สอด-พบพระ-แม่ระมาด ที่มีแหล่งผลิตพืชผลและผลผลิตทางการเกษตรที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับต้นๆของไทยและของอาเซียน ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจตาก เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ การค้า-การลงทุน ในพื้นที่ชายแดน เพิ่มขึ้นนับ 1 แสนล้านบาท

รายงานข่าวแจ้งว่า กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ได้สำรวจออกแบบถนนอ้อมเมืองจากบ้านซอโอ ต.ช่องแคบ ไปยัง ต.วาเลย์ อ.พบพระ พร้อมงบประมาณในการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และเตรียมลงมือก่อสร้าง ซึ่งนายอำเภอพบพระ และผู้นำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ได้ร่วมมือร่วมใจ พัฒนาพื้นที่ในรูปแบบต่างๆ ทั้งการเป็นแหล่งท่องเที่ยว เดิมและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ทางธรรมชาติ จำนวนหลายแห่ง-พื้นที่เพื่อการค้าพืชไร่และตลาดพืชผลทางการเกษตร ในการซื้อ-ขาย สินค้าการเกษตร-พื้นที่ด้านการค้าชายแดนกับพม่า ฯลฯ ซึ่งถนนอ้อมเมือง บายพาส ซอโอ-วาเลย์ ลักษณะรูปแบบมอเตอร์เวย์ นับว่าจะเป็นเส้นทางสำคัญที่ ประชาชนชาว อ.พบพระ –นักธุรกิจ-นักท่องเที่ยว จะได้รับประโยชน์อย่างมาก นอกจากนี้ยังเป็นเส้นทางที่รองรับ ถนน 4 ช่องทางจราจร หรือ ถนน 4 เลน สาย ตาก-แม่ สอด ที่กำลังดำเนินการก่อสร้าง ในการเชื่อมต่อกันเป็นการพัฒนาเส้นทางคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ การค้า-การลงท่องเที่ยวและการลงทุนชายแดนไทย-เมียนมา ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก(แม่สอด-พบพระ-แม่ระมาด)

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,234 วันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ์ 2560

http://www.thansettakij.com/2017/02/09/129138

 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,819 Posts
Discussion Starter · #9 ·
หนุนมอเตอร์เวย์แม่สอด ผุดศูนย์วัฒนธรรมแลนด์มาร์กท่องเที่ยว

17 March 2017

ชาวแม่สอดไฟเขียวสร้างมอเตอร์เวย์รับเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก พร้อมเสนอสร้างศูนย์วัฒนธรรมมูลค่า 200 ล้านบาทข้างเทศบาล เป็นแลนด์มาร์กรับการท่องเที่ยวขยายตัว

นายเทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก เปิดเผยว่า เทศบาลได้จัดเวทีทำประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการขุดเจาะอุโมงค์เส้นทางสายตาก - แม่สอด ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการสนับสนุนโครงการขุดเจาะอุโมงค์เส้นทางสายตาก - แม่สอด โดยขอให้มีการเร่งรัดดำเนินการโครงการดังกล่าวให้เร็วขึ้น เพื่อให้ทันต่อการรองรับพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ และเพื่อประโยชน์ในการเพิ่มมูลค้าการส่งออกสินค้าทำให้มีรายได้เข้าประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยที่ประชุมรับฟังความคิดเห็นและทำประชาคมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบและสนับสนุนให้เร่งดำเนินการโครงการก่อสร้างเส้นทางมอเตอร์เวย์ สายดังกล่าว

"กระทรวงคมนาคม โดยกรมทางหลวง สำนักแผนงาน ได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา 3 บริษัท ทำการศึกษาความเหมาะสม ด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายตาก - แม่สอด กำหนดจุดสำรวจการก่อสร้างอุโมงค์ 2 จุด ระหว่างดอยรวกและดอยพะวอก่อน โดยใช้ระยะเวลากว่า 7-10 ปี"

นายกเทศมนตรีนครแม่สอด กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมประชาคมชาวบ้านในเขตเทศบาลนครแม่สอด ยังมีมติเอกฉันท์ให้ เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครแม่สอด เนื่องจากนครแม่สอดซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุน แต่ยังไม่มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแลนด์มาร์ก สำหรับรองรับนักท่องเที่ยวที่จะหลั่งไหลเข้ามาในอนาคตอีกมากมายดังนั้น จึงเสนอโครงการก่อสร้างศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครแม่สอดเนื้อที่กว่า 12 ไร่ บริเวณข้างสำนักงานเทศบาลนครแม่สอด ซึ่งภายในจะประกอบไปด้วย ตัวอาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ศูนย์ประชุมขนาดใหญ่ โรงเรียนผู้สูงอายุ สวนสาธารณะ สวนสุขภาพ ลานคนเมือง ลานอเนกประสงค์ ตลาดไนท์บาซาร์ และมีอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระเจ้าบุเรงนองตั้งอยู่ด้านหน้า เป็นต้น โดยใช้งบประมาณ 200 ล้านบาท โดยจะขอรับการสนับสนุนไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองต่อไป

ก่อนหน้านี้ กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาทำการศึกษาผังเมืองรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก(แม่สอด-พบพระ-แม่ระมาด) ครอบคลุมพื้นที่ 3 อำเภอ 14 ตำบล ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีเทศบาลนครแม่สอดเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก มีมูลค่าการลงทุนกว่า 1.5 หมื่นล้านบาท ประกอบด้วยธุรกิจด้านบริการ เช่น โรงแรม รีสอร์ต ร้านอาหาร ธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ เช่น อาคารพาณิชย์ คอนโดมิเนียม หมู่บ้านจัดสรร ธุรกิจห้างสรรพสินค้า ห้างค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่ เช่น โรบินสัน แม็คโคร โลตัส และธุรกิจอื่นๆ ที่ต่อเนื่องกัน เช่น ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง สถาบันการเงินต่างๆ

ปัจจุบัน กรมทางหลวงได้รับงบประมาณขยายเส้นทางแม่สอด-ตากเป็น 4 ช่องจราจรตลอดทั้งเส้นทางแล้วแต่อนาคต คาดว่า อาจไม่เพียงพอต่อปริมาณรถยนต์ เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางสำคัญในด้านของการขนส่งโลจิสติกส์East-West Economic Corridor: EWEC (เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก) ทำให้มีรถบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ รถบรรทุกน้ำมัน ที่ส่งออกไปยังประเทศเมียนมา และผ่านไปยังประเทศบังกลาเทศและอินเดีย วิ่งเป็นจำนวนมาก อีกทั้งถนนเป็นทางลาดชันและเป็นทางโค้ง มักจะเกิดอุบัติเหตุทำให้สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินอยู่ทุกวัน ดังนั้นในที่ประชุม คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดตาก (กรอ.จ.ตาก) จึงเห็นพ้องต้องกันขอรับการสนับสนุนให้มีมอเตอร์เวย์และมีการขุดเจาะอุโมงค์เส้นทางสายตาก - แม่สอด

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,244 วันที่ 16 - 18 มีนาคม พ.ศ. 2560

http://www.thansettakij.com/content/134634
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,819 Posts
Discussion Starter · #10 ·
ทุ่ม 2 หมื่นล.ผุด "มอเตอร์เวย์แม่สอด" แจ้งเกิดโครงข่ายเขตเศรษฐกิจพิเศษไทย-เมียนมา

updated: 21 มี.ค. 2560 เวลา 07:00:22 น.
ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

กรมทางหลวงเร่งโครงข่ายหนุนการค้าชายแดนไทย-เมียนมาและเขตเศรษฐกิจแม่สอด ทุ่ม 2 หมื่นล้าน เจาะเขาผุดอุโมงค์มอเตอร์เวย์ 70 กม. พาด 2 อำเภอ 9 ตำบล จากเมืองตาก-ชายแดน เสริมแกร่งโลจิสติกส์ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ดีเดย์ 30 มี.ค.นี้เทคอนกรีตเชื่อมสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 2 ปี"61 ขยาย 4 เลนเสร็จสมบูรณ์

แหล่งข่าวจากกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า ขณะนี้กรมอยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสมโครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์สายตาก-แม่สอด ระยะทางประมาณ 70-80 กม. เพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดและการค้าชายแดนเชื่อมเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีประเทศเมียนมา โดยผลศึกษาใช้งบประมาณ 35 ล้านบาท จะใช้เวลา 15 เดือน รวมทำรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) มีกำหนดเสร็จในเดือน เม.ย. 2561 คาดว่าจะใช้เงินลงทุนประมาณ 15,000-20,000 ล้านบาท

"มอเตอร์เวย์สายนึ้เป็น 1 ในโครงการที่อยู่ในแผนแม่บทของกรมที่จัดทำไว้เป็นแผน 20 ปี ตั้งแต่ปี"60-79 ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เชื่อมการเดินทางและโลจิสติกส์ของประเทศ เราต้องวางแผนไว้เนิ่น ๆ เป็นการเริ่มนับหนึ่งวันนี้เพราะอีกไม่นานทางหลวงสาย 12 ช่วงตาก-แม่สอด แม้จะขยายเป็น 4 เลน แต่ก็ยังเป็นอุปสรรคในการเดินทางและขนส่ง เพราะเส้นทางยังคงคดเคี้ยวและลาดชัน"

เปิดแนวมอเตอร์เวย์ใหม่

สำหรับพื้นที่ศึกษาโครงการจะครอบคลุม2อำเภอ 9 ตำบล คืออำเภอเมืองตาก ได้แก่ ตำบลแม่ท้อ ตำบลหนองบัวใต้ ตำบลน้ำริม ตำบลตลุกกลางทุ่ง และตำบลวังหิน กับอำเภอแม่สอด ได้แก่ ตำบลแม่ปะ ตำบลพะวอ ตำบลแม่กาษา และตำบลแม่ละเมา

โดยแนวเส้นทางจะเป็นแนวตัดใหม่ทั้งหมด จะเชื่อมกับถนนเลี่ยงเมืองตากที่อยู่ระหว่างก่อสร้างและถนนสาย 12 (ตาก-แม่สอด) ช่วงตำบลตลุกกลางทุ่งไปสิ้นสุดปลายทางที่ตำบลแม่ปะและตำบลท่าสายลวด จะมีการเวนคืนที่ดินไม่มากเนื่องจากส่วนใหญ่พาดผ่านพื้นที่ป่าสงวนและอุทยานเป็นหลัก (ดูแผนที่)ส่วนรูปแบบการก่อสร้างจะผสมผสานมีทั้งเป็นอุโมงค์ผสมกับทางยกระดับ (viaduct) และทางระดับพื้น ซึ่งอุโมงค์มี 2 ช่วง คือ ดอยรวกและดอยพะวอ คิดเป็นระยะทางช่วงละประมาณ 10-15 กม.

ปี"61 ขยาย 4 เลนเสร็จ

นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวว่า กรมได้งบประมาณ 7,000 ล้านบาท ขยาย 4 ช่องจราจรทางหลวงหมายเลข 12 หรือถนนสายแม่สอด-ตาก ระยะทาง 76.13 กม. จะแล้วเสร็จทั้งโครงการในปี 2561 รองรับพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ.ตาก

ปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตอนที่ 1 ระยะทาง 12 กม. จากลานสาง-สามแยกแม่สอด และตอนที่ 2 ระยะทาง 13.3 กม. ช่วงวงเวียนแม่สอด-ศาลพระวอ อยู่ระหว่างก่อสร้างตอนที่ 3 ช่วงบ้านลานสาง-ดอยสน ระยะทาง 31 กม. ค่าก่อสร้าง 690 ล้านบาท จะแล้วเสร็จเดือน ก.ย. 2560 ส่วนตอนที่ 4 ช่วงดอยสน-พะวอ ระยะทาง 19.9 กม. ค่าก่อสร้าง 1,500 ล้านบาท จะเสร็จปี 2561

30 มี.ค.เชื่อมสะพานเมย 2

นอกจากนี้มีโครงการทางเลี่ยงเมืองแม่สอดพร้อมสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 2 ระยะทาง 21.40 กม.ค่าก่อสร้าง 3,900 ล้านบาท เชื่อมระหว่างชายแดนประเทศไทยและเมียนมา บริเวณท้ายบ้านวังตะเคียนใต้ หมู่ 7 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก เชื่อมจังหวัดเมียวดีของประเทศเมียนมา ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้าง ในวันที่ 30 มี.ค.นี้จะเทคอนกรีตเชื่อมสะพานทั้ง 2 ฝั่งเข้าด้วยกัน ทั้งโครงการมีกำหนดแล้วเสร็จเดือน ก.ย. 2560

รูปแบบก่อสร้างสะพานเป็นแบบคานยื่นสมดุล (Balance Cantilever) ความยาวช่วงกลาง 120 เมตร ความยาวที่ต่อจากช่วงกลางข้างละ 75 เมตร ช่องจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร จำนวน 2 ช่องจราจร รวมความยาวของสะพาน 760 เมตร ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงรองรับแนวความคิดการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor) ที่จะเชื่อมโยงเส้นทางการคมนาคมและขนส่งระหว่างประเทศไทยกับเมียนมา รองรับปริมาณการเดินทางและการขนส่งสินค้าที่เพิ่มมากขึ้น โดยผ่านสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 2 รวมทั้งจะช่วยแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 1

สนามบินปรับปรุงเสร็จปีหน้า

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้กระทรวงคมนาคมยังมีโครงการปรับปรุงท่าอากาศยานแม่สอด วงเงิน 1,500 ล้านบาท ประกอบด้วยงานก่อสร้างทางขับ ลานจอดเครื่องบิน เสริมผิวทาง และงานก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ ปัจจุบันกำลังปรับปรุงจะแล้วเสร็จปี 2561 นอกจากนี้ยังศึกษาโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายนครสวรรค์-กำแพงเพชร-ตาก-แม่สอดอีกด้วย

สำหรับ อ.แม่สอด จ.ตาก ได้กำหนดให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตั้งอยู่ระหว่าง ต.แม่ปะและ ต.ท่าสายลวด บริเวณริมแม่น้ำเมย มีพื้นที่พัฒนา 5,603 ไร่ อีกทั้งยังเป็นพื้นที่อยู่ในเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ซึ่งเป็นเส้นทางที่รัฐบาลให้ความสำคัญ เพราะเป็นประตูเชื่อมโยงไปยังเมืองย่างกุ้ง ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศเมียนมาและสามารถเชื่อมโยงไปยังอินเดียและจีนตอนใต้ได้

ขณะเดียวกันยังเชื่อมการค้าจากประเทศเมียนมาจากย่างกุ้งและเมาะละแหม่งผ่านเมียวดีมาด่านแม่สอด, สุโขทัย, พิษณุโลก, ขอนแก่น และกาฬสินธุ์ ไปยังด่านชายแดนมุกดาหาร ผ่านสะหวันนะเขต ฝั่ง สปป.ลาว ไปยังเว้และท่าเรือดานัง ประเทศเวียดนาม โดยเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าผ่านในประเทศไทยจากตาก-มุกดาหาร มีระยะทางรวม 713 กม.

http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1489987656
 

·
Banned
Joined
·
36,989 Posts
เส้นทางมอเตอร์เวย์ขุดเจาะอุโมงค์สายตาก-แม่สอด
ข่าวภูมิภาค วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2560 20:43 น.

เส้นทางมอเตอร์เวย์ ขุดเจาะอุโมงค์ สายตาก-แม่สอด เหลือ 60 กม. แล้วเสร็จ มีนาคม 2561 เปิดให้บริษัทต่างชาติมาลงทุน
นายจงจิตร เต็งยะ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวง ที่ 4 (ตาก) กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเส้นทางมอเตอร์เวย์-สายตาก-แม่สอด ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการออกสำรวจ ความเป็นไปได้และแนวทางการก่อสร้าง โดยมีบริษัทที่ปรึกษากำลังดำเนินการสำรวจออกแบบ ถึงผลดี ผลกระทบ ประโยชน์ ที่จะได้รับ โดยจะใช้เวลาจนถึงเดือนมีนาคม 2561 ก็จะแล้วเสร็จในการสำรวจ โดยเบื้องต้นจะมีการขุดเจาะอุโมงค์ 2 จุด ที่บริเวณดอยรวก ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก และจุดที่ 2 ที่ดอยขุนเขาพะวอ ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก โดยโครงการการก่อสร้างเส้นทางมอเตอร์เวย์ ตาก-แม่สอด และการขุดเจาะอุโมงค์ทั้ง 2 แห่ง จะเหลือระยะทาง ประมาณ 60-61 กม. จากระยะทางเดิม 86 กม. ลดระยะเวลาในการเดินทางเหลือไม่เกิน 40-45 นาที ในส่วนของการออกแบบสำรวจและสอบถามความคิดเห็นแล้วเสร็จคาดว่าจะใช้เวลาในการดำเนินการโครงการ 7-10 ปี ซึ่งรัฐบาลไทยมีแนวทางเปิดโอกาสให้บริษัทต่างชาติเข้ามาลงทุน

http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=786650
 

·
Registered
Joined
·
5,226 Posts
ผมโคตรจะค้าน แม่สอดเศรษฐกิจดีจริง แต่ไม่ได้เจริญขนาดนั้น
ทำที่เชียงใหม่หรือด่านนอกยังจะคุ้มกว่า
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,819 Posts
Discussion Starter · #13 ·
ทางหลวงออกแบบมอเตอร์เวย์แม่สอดเจาะอุโมงค์ทะลุเขา

13 June 2017

นายจงจิตร เต็งยะ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวง ที่ 4 (ตาก) กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเส้นทางมอเตอร์เวย์-สายตาก-แม่สอด ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการออกสำรวจ ความเป็นไปได้และแนวทางการก่อสร้าง

โดยมีบริษัทที่ปรึกษากำลังดำเนินการสำรวจออกแบบ ถึงผลดี ผลกระทบ ประโยชน์ ที่จะได้รับ โดยจะใช้เวลาจนถึงเดือนมีนาคม 2561 ก็จะแล้วเสร็จในการสำรวจ โดยเบื้องต้นจะมีการขุดเจาะอุโมงค์ 2 จุด ที่บริเวณดอยรวก ต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก และจุดที่ 2 ที่ดอยขุนเขาพะวอ ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก

โดยโครงการการก่อสร้างเส้นทางมอเตอร์เวย์ ตาก-แม่สอด และการขุดเจาะอุโมงค์ทั้ง 2 แห่ง จะเหลือระยะทาง ประมาณ 60-61 กม. จากระยะทางเดิม 86 กม. ลดระยะเวลาในการเดินทางเหลือไม่เกิน 40-45 นาที ในส่วนของการออกแบบสำรวจและสอบถามความคิดเห็นแล้วเสร็จคาดว่าจะใช้เวลาในการดำเนินการโครงการ 7-10 ปี ซึ่งรัฐบาลไทยมีแนวทางเปิดโอกาสให้บริษัทต่างชาติเข้ามาลงทุน

http://www.thansettakij.com/content/161778
 
  • Like
Reactions: JadeJedsada

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,819 Posts
Discussion Starter · #14 ·
3ทางเลือกอุโมงค์แม่สอด เร่งทางหลวงยื่นอีไอเอ เริ่มลงมือก่อสร้างปี 62

แม่สอดเร่งรัฐออกแบบยื่นอีไอเอมอเตอร์เวย์แม่สอด-ตาก หวังเริ่มลงมือก่อสร้างได้ในปี 2562 รองรับแผนบูมเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด กรมทางหลวงขีดเส้น 3 แนวเส้นทางเลือกขุดอุโมงค์ทะลวงภูเขา บูรณาการทั้งทาง 4 เลน-เส้นทางรถไฟ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ผู้นำท้องถิ่นพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก อาทิ ดร. เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด นายชัยวัฒน์ วิทิตธรรมวงศ์ ประธานอาวุโสสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ได้ร่วมประชุมปรึกษาหารือ เพื่อเร่งรัดการดำเนินการโครงการเมกะโปรเจ็กต์ภาครัฐในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก (แม่สอด-แม่ระมาด-พบพระ) ตามนโยบายพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งมีหลายโครงการทั้งที่อยู่ระหว่างดำเนินการที่ต้องติดตามเร่งรัด หรืออยู่ระหว่างศึกษารายละเอียด
ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก กล่าวว่า ล่าสุดกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ได้มีหนังสือถึงนายกเทศมนตรีนครแม่สอด ถึงการสนับสนุนของประชาชนในพื้นที่ผ่านทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีต่อโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์ หรือทางด่วนพิเศษเก็บค่าผ่านทาง-โทลล์เวย์) สายตาก-แม่สอด ที่อยู่ในการพิจารณาของกรมทางหลวง โดยอยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะแล้วเสร็จในปี 2561 นี้

แต่เนื่องจากโครงการนี้มีมูลค่าการลงทุนสูง จึงเสนอแนะให้เร่งดำเนินการออกแบบ และศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวด ล้อม (Environmental Impact Assessment-EIA) ในการศึกษารูปแบบการลงทุน จัดกรรมสิทธิ์ โดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในปี 2562-2569 ต่อไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการรองรับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก(แม่สอด-แม่ระมาด-พบพระ) ต่อไป
ในปัจจุบันนี้ กรมทางหลวงได้ปรับปรุงขยายช่องทางจราจรทางหลวงหมายเลข 12 ช่วงสาย ตาก-แม่สอด เป็น 4 ช่องทางจราจร หรือ 4 เลน ตลอดสาย มีกำหนดแล้วเสร็จสมบรูณ์แบบตลอดเส้นทางในปี 2563 แต่เนื่องจากแนวเส้นทางต้องตัดผ่านพื้นที่ป่าและภูเขาสูง มีความคดเคี้ยวสูงชัน จนเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง กรมทางหลวงจึงศึกษาสำรวจและออกแบบ เพื่อแก้ไขปัญหาและลดอุบัติเหตุที่บริเวณดอยรวก ซึ่งอยู่ระหว่างกำลังดำเนินการ

โดยขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาเปรียบเทียบแนวเส้นทางของอุโมงค์ที่จะเจาะผ่านภูเขาเพื่อลดความคดเคี้ยว สูงชัน เป็น 3 แนวทางเลือก ระหว่างท้องที่ตำบลด่านแม่ละเมา ตำบลพะวอ ตำบลแม่กาษา ไปบรรจบแนวถนนรอบเมืองแม่สอด ระยะทางศึกษา 25 กิโลเมตร โดยการศึกษาการขุดเจาะอุโมงค์ในเส้นทางแม่สอด-ตากนี้ จะศึกษาควบคู่ไปกับโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง รวมถึงโครงการเส้นทางรถไฟสายนครสวรรค์-กำแพงเพชร-ตาก-แม่สอด ไปพร้อมกัน

หน้า 20 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,422 วันที่ 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2561

http://www.thansettakij.com/content/353627
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,819 Posts
Discussion Starter · #15 ·
ดอยรวก 100 ศพ จะกลายเป็นตำนาน เตรียมเจาะอุโมงค์เชื่อมตาก-แม่สอด

ใกล้เป็นจริง เจาะอุโมงค์เส้นทางตาก-แม่สอด ลดอุบัติเหตุบนดอยรวก หรือดอยมรณะ 100 ศพ คาดเริ่มก่อสร้างปีหน้า ยาวไปจนถึงปี 69

เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. นายเทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จ.ตาก เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมทางหลวง เดินหน้าโครงการขุดเจาะอุโมงค์ เส้นทางโทลล์เวย์ สายตาก-แม่สอด เพื่อแก้ปัญหาลดอุบัติเหตุบริเวณดอยรวก ตามนโยบาย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. โดยรัฐบาลมีแผนดำเนินการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ซึ่งมีเมกะโปรเจกต์โครงการต่างๆ ทั้งที่ดำเนินการไปแล้ว และกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการ

ล่าสุดกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ได้มีหนังสือแจ้งมายังเทศบาลนครแม่สอดให้ อปท.สนับสนุนโครงการขุดเจาะอุโมงค์ เส้นทางสายตาก-แม่สอด ในการเร่งรัดดำเนินการ พร้อมโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หรือเส้นทางโทลล์เวย์ ถนนเส้นทาง สายตาก-แม่สอด ขณะนี้กรมทางหลวงได้มีการพิจารณาโครงการดังกล่าวแล้ว และกำลังอยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสม ทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม แต่เนื่องจากมูลค่าการลงทุนสูงจึงได้มีการเสนอแนะให้เร่งดำเนินการ ในการออกแบบและศึกษา วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA ในการศึกษารูปแบบการลงทุน จัดกรรมสิทธิ์ และคาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างระหว่างปี 2562-2569

สำหรับดอยรวก เส้นทางเชื่อมตากและแม่สอด เป็นถนนลาดชันระยะทางยาว 3-4 กม. โดยมีเหวลึกและสูงชัน ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่เรียกว่าดอยมรณะ 100 ศพ เนื่องจากที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุซ้ำๆ บ่อยครั้งมีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก.

30/12/2561 https://www.thairath.co.th/content/1457843

 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,819 Posts
Discussion Starter · #16 ·
2 โปรเจ็กต์‘แม่สอด’ฝ่าด่าน 2563 เคาะ EIA อุโมงค์โทลล์เวย์-ออกแบบสร้างทางคู่

24 Dec 2019

2 บิ๊กโปรเจ็กต์เปิดประตูนครแม่สอดถึงจุดชี้ขาดได้ไปต่อหรือไม่ภายในปี 63 กรมทางหลวงเร่งศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบ EIA การขุดเจาะอุโมงค์ทางพิเศษแม่สอด-ตาก ด้านการรถไฟฯสรุปการออกแบบรายละเอียดรถไฟทางคู่สายใหม่เชื่อมนครสวรรค์


นายเทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก กล่าวถึงความคืบหน้าการพัฒนาพื้นที่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก (แม่สอด-พบพระ-แม่ระมาด) ว่า สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) ได้มีหนังสือแจ้งเทศบาลนครแม่สอด รายงานความคืบหน้าการพิจารณาให้การสนับสนุน และผลักดันการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก (แม่สอด) ด้านโครงข่ายคมนาคม 2 โครงการ ว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งรัดดำเนินการอยู่ โดยจะมีผลสรุปในขั้นตอนสำคัญภายในปี 2563 นี้เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการให้เกิดผลต่อไป ประกอบด้วย

1.โครงการขุดเจาะอุโมงค์และทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายตาก-แม่สอด (เส้นทางโทลล์เวย์) กรมทางหลวงอยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสม และการจัดทำรายงานผล กระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของการขุดเจาะอุโมงค์ คาดจะแล้วเสร็จในปี 2563โครงการขุดเจาะอุโมงค์และทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายตาก-แม่สอด


2.โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใหม่ เส้นทางนครสวรรค์-กำแพงเพชร-ตาก-แม่สอด รวมระยะทาง 256 กม. กรอบวงเงิน 96,785 ล้านบาท การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) อยู่ระหว่างเสนองบประมาณประจำปี 2563 เพื่อออกแบบรายละเอียด โดยจะใช้เวลาออกแบบอีกประมาณ 1 ปีจะแล้วเสร็จ

โครงการรถไฟสายใหม่นครสวรรค์-แม่สอด นี้ เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางรถไฟทางคู่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East West Economic Corridor–EWEC) ภายใต้แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง 6 ประเทศ (GMS) สำหรับช่วงนครสวรรค์-อำเภอบ้านไผ่ ขอนแก่น ระยะทาง 291 กม. กรอบวงเงิน 47,712 ล้านบาท ได้เริ่มศึกษาความเหมาะสมในปีงบประมาณ 2562 นี้แล้ว

เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะต่อเชื่อมกับรถไฟทางคู่เส้นใหม่บ้านไผ่-มุกดาหาร สิ้นสุดที่นครพนม ระยะทาง 355 กิโลเมตร ที่รัฐบาลอนุมัติก่อสร้างแล้ว วงเงิน 66,843.33 ล้านบาท จะแล้วเสร็จปี 2567 เป็นเส้นทางรถไฟเพื่อขนส่งสินค้าและการสัญจรเชื่อมโยงเพื่อนบ้าน คือ เมียนมา กับ สปป.ลาว เวียดนามและกัมพูชา


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รัฐบาลได้มอบหมายให้กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม เดินหน้าโครงการก่อสร้างเส้นทางพิเศษระหว่างเมือง (เส้นทางโทลล์เวย์) สายตาก-แม่สอด

เนื่องจากเล็งเห็นว่าการเดินทางระหว่างช่วงอำเภอแม่สอดไปยังตัวเมืองจังหวัดตาก จำเป็นต้องอาศัยทางหลวงหมายเลข 12 สายตาก-แม่สอด เป็นเส้นทางคมนาคมหลักเพียงเส้นทางเดียว

แม้ว่ากรมทางหลวงจะได้รับงบประมาณ ขยายเส้นทางสายนี้ให้เป็นทางหลวง 4 ช่องจราจร แต่แนวเส้นทางยังมีข้อจำกัดด้านกายภาพที่เป็นอุปสรรคสำคัญ โดยมีลักษณะเป็นเส้นทางคดเคี้ยว และมีความลาดชันสูง เนื่องจากภูมิประเทศเป็นลักษณะภูเขา ทำให้ไม่เอื้ออำนวยต่อการขนส่งสินค้าปริมาณมาก ขณะที่ปริมาณการขนส่งสินค้าเพิ่มมากขึ้นทุกวัน จึงให้ศึกษาแนวทางการขุดเจาะอุโมงค์ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (สายตาก-แม่สอด) เพื่อย่นระยะทาง ลดทางโค้งให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจรกรมทางหลวง จึงได้บรรจุให้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายตาก-แม่สอด เป็นหนึ่งในโครงข่ายสายทางตามแผนแม่บทการพัฒนา ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ปี 2560-2579

หน้า 9 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 39 ฉบับที่ 3,533 วันที่ 22 - 25 ธันวาคม 2562

https://www.thansettakij.com/content/business/417297? 

·
Registered
Joined
·
3,500 Posts
คงเป็นโครงการในตำนานอีกโครงการ ที่ไม่มีกทางเกิดได้จริงในรอบ 20 ปีนี้
 

·
Registered
Joined
·
4,771 Posts
ต่างประเทศขุดอุโมงค์ถนนกันเป็นว่าเล่น ทำไมเมืองไทยดูเกิดยากจัง
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,819 Posts
Discussion Starter · #20 ·
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อ 16 ก.ค. 2563 ที่ศาลาการเปรียญวัดเวฬุวัน ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก กรมทางหลวง ได้จัดประชุมหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม กลุ่มย่อยครั้งที่ 21 ในโครงการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) สายตาก-แม่สอด โดยนายอำเภอแม่สอดเป็นประธาน มีสมาชิกและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกว่า 200 คน

นายประสงค์ มงคลเนาวรัตน์ รองผู้จัดการโครงการฯ กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการขนาดใหญ่ ต้องมีทั้งการขุดเจาะอุโมงค์ 3 แห่ง ระยะทางประมาณ 29 กม. และสะพาน โดยจะมีด่านเก็บเงิน 2 แห่ง ที่ด่านแม่สอด กับด่านลานสาง มีจุดเชื่อมต่อกับเส้นทางคมนาคมสายหลักโดยทำเป็นทางแยกต่างระดับ คาดใช้งบก่อสร้าง 103,000 ล้านบาท

โครงการนี้จะส่งผลดีต่อการค้า การลงทุน บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจสายตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor : EWEC) เป็นถนนสายสำคัญที่เป็นยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ หากได้รับอนุมัติก่อสร้าง คาดจะเสร็จภายใน 10 ปี


 
1 - 20 of 21 Posts
Top