SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 236 Posts

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,819 Posts
Discussion Starter · #4 ·
เปิดแนวมอเตอร์เวย์สายใหม่ "พัทยา-มาบตาพุด"ยาว38ก.ม.ตัดผ่านบางละมุง-บ้านฉาง-สัตหีบ

มติชนออนไลน์ วันที่ 20 ตุลาคม 2551 - เวลา 14:46:03 น.เปิดแนวมอเตอร์เวย์สายใหม่"พัทยา-มาบตาพุด" ระยะทาง 38กิโลเมตร ต่อเชื่อมจากมอเตอร์เวย์พัทยา-ชลบุรี ลากผ่านอำเภอบางละมุงตัดตรงไปบรรจบทางหลวงหมายเลข 3 สุขุมวิท-บ้างฉาง คาดช่วยหนุนนโยบายการพัฒนาโลจิสติกส์ของปท.-ส่งเสริมท่องเที่ยวภาคตะวันออก


แม้การพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือมอเตอร์เวย์ ระยะเร่งด่วนระหว่าีปี 2550-2560 จำนวน 5 สาย มูลค่า 1 แสนกว่าล้านบาทของกรมทางหลวงจะไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ เพราะถึงโค้งสุดท้ายปี 2551 แล้วแต่โครงการยังไม่ได้เริ่มต้น ติดปัญหาเรื่องเงินทุนก่อสร้างที่ต้องใช้เม็ดเงินจำนวนมาก ดังนั้นแม้รัฐบาลพลังประชาชนจะป่าวประกาศว่าเป็นนโยบายที่จะเร่งดำเนินการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่ด้วยรูปแบบการลงทุนที่จะทำในรูป PPP หรือเปิดเอกชนร่วมลงทุน ถึงตอนนี้ก็ยังไม่เห็นเค้าลางเป็นรูปธรรม

โครงการมอเตอร์เวย์สายพัทยา-มาบตาพุด ระยะทาง 38 กิโลเมตร เป็น 1 ใน 5 สายเร่งด่วนของกรมทางหลวง สถานะโครงการล่าสุดกรมทางหลวงได้ทุ่มงบประมาณกว่า 14 ล้านบาทศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนผลตอบแทนด้านการเงินเพื่อนำมาเป็นส่วนประกอบการพิจารณาให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมลงทุนภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสม ใช้เวลาศึกษาทั้งหมด 12 เดือน
พื้นที่ที่แนวเส้นทางโครงการตัดผ่านจะครอบคลุม 2 จังหวัด 3 อำเภอ 8 ตำบลประกอบด้วย ตำบลหนองปลาไหล ตำบลนาเกลือ ตำบลโป่ง ตำบลหนองปรือ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ตำบลสำนักกะท้อน ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

จุดเริ่มต้นโครงการจะต่อเชื่อมกับมอเตอร์เวย์สายพัทยา-ชลบุรี ที่กำลังก่อสร้างอยู่ขณะนี้ บริเวณจุดตัดทางแยกทางหลวงหมายเลข 36 หรือถนนพัทยา-ระยอง จากนั้นแนวเส้นทางจะลากผ่านอำเภอบางละมุงแล้วตัดตรงไปเรื่อยๆ จนไปบรรจบกับทางหลวงหมายเลข 3 หรือถนนสุขุมวิท บริเวณตำบลบ้านฉาง ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดโครงการ
แนวเขตทางที่จะใช้ก่อสร้างมีขนาด 80 เมตร ก่อสร้างเป็นถนนขนาด 4-6 ช่องจราจร ก่อสร้างอยู่ระหว่างประเมินแต่คาดว่าอาจต้องใช้เงินลงทุนหลายพันล้านบาท หรืออาจถึง 1 หมื่นล้านบาทเพราะจะต้องเวนคืนที่ดินจำนวนมาก เนื่องจากเป็นแนวถนนตัดใหม่ที่ตัดผ่านเข้าไปในที่ดินและบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่
สำหรับผลดีที่เกิดขึ้นจะทำให้การเดินทางเชื่อมโยงสู่ภาคตะวันออกได้ง่าย สะดวก รวดเร็วขึ้น ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย เป็นการเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ และส่งเสริมการท่องเที่ยว
นอกจากนี้ ยังเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับสนามบินสุวรรณภูมิ ท่าเรือแหลมฉบัง และนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดอีกด้วย

 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,819 Posts
Discussion Starter · #5 ·
กรมทางหลวงดันมอเตอร์เวย์

วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2011 เวลา 12:32 น.

กรมทางหลวงเร่งสรุปโครงการสำรวจออกแบบทางหลวงพิเศษ (มอเตอร์เวย์)สายพัทยา-มาบตาพุด และสายทางแยกต่างระดับหนองขาม-แหลมฉบัง สอดรับแผนแม่บทการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หวังเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์ รวมระยะทาง 31 กิโลเมตรขนาด 4-6 ช่องจราจร ครอบคลุม 2 จังหวัด 3 อำเภอ 9 ตำบล แจ๊กพอตโดนเวนคืน 1,950 ไร่พร้อมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง 356 หลัง

แหล่งข่าวระดับสูงจากกรมทางหลวง(ทล.) เปิดเผย"ฐานเศรษฐกิจ" ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการเร่งสรุปโครงการสำรวจออกแบบทางหลวงพิเศษ(มอเตอร์เวย์)สายพัทยา-มาบตาพุด และสายทางแยกต่างระดับหนองขาม-ทางแยกต่างระดับแหลมฉบัง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองช่วงชลบุรี-พัทยา ระยะทาง 51 กิโลเมตรที่ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงขยายจาก 4 ช่องทางจราจร เป็น 6-8 ช่องทางจราจร และจะมีการปรับปรุงเป็นเส้นทางควบคุมทางเข้าออกในลักษณะทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองต่อไปในอนาคต

ล่าสุดได้จัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนขึ้นในพื้นที่โครงการร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาโดยพบว่า ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ให้การสนับสนุนด้วยดี อีกทั้งยังเสนอแนะในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอีกหลายข้อที่น่าสนใจ ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าวสอดรับกับการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของประเทศไทย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้า อีกทั้งเพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์

"เป็นการทบทวนการสำรวจออกแบบรายละเอียดที่ผ่านมาและพิจารณาเสนอรูปแบบทางเลือกของโครงการที่มีความเหมาะสมเพิ่มเติม เพื่อให้ได้รูปแบบทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดพร้อมดำเนินการออกแบบรายละเอียด ตลอดจนจัดเตรียมเอกสาร ข้อมูลประกอบการประกวดราคาและประเมินราคา โดยเมื่อแล้วเสร็จขั้นตอนจะต้องนำเสนอสู่การพิจารณาผู้บริหารระดับสูงก่อนนำเสนอรัฐบาลเพื่อขออนุมัติงบประมาณปี 2555 เพื่อพัฒนาโครงการ โดยพร้อมเปิดทางให้เอกชนลงทุน และขยายช่องทางจราจรหลายเส้นทาง เพื่อเสริมศักยภาพระบบโลจิสติกส์ของประเทศในโซนพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งได้เปิดรับฟังความเห็นในการมีส่วนร่วมของประชาชนร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมถึงประชาชนเขตพื้นที่ใกล้เคียง 3 อำเภอ 2 จังหวัด ประกอบด้วย อำเภอบางละมุง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยองแล้ว ซึ่งได้ผลตอบรับที่ดี"

นายสมศักดิ์ บุญประทานพร วิศวกรโยธาชำนาญ กรมทางหลวง กล่าวว่า จากการที่รัฐบาลมีนโยบายก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง เพื่อกระจายปริมาณการจราจรจากกรุงเทพฯและปริมณฑลออกไปสู่ภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ โดยคณะรัฐมนตรี(ครม.)ได้อนุมัติแผนแม่บทการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองไปแล้วเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2540 มีระยะทาง 4,100 กิโลเมตรกำหนดก่อสร้างให้เสร็จภายใน 20 ปี โดยใช้เงินงบลงทุนการก่อสร้างประมาณ 472,360 ล้านบาทนั้น

ขณะเดียวกันกรมทางหลวงได้จัดให้มีการศึกษาจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ในระยะเร่งด่วนระยะ 10 ปีและ 20 ปีใหม่อีกครั้งที่จะให้มีการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขึ้น(พ.ศ.2555-2564,2555-2574) รวมทั้งสิ้น 13 สายทาง รวมระยะทาง 4,150 กิโลเมตร โดย 5 สายทางแรกที่อยู่ระหว่างการเร่งผลักดัน คือ

1.สายบางใหญ่-บ้านโป่ง-กาญจนบุรี ระยะทาง 98 กิโลเมตร

2.สายนครปฐม-สมุทรสงคราม-ชะอำ ระยะทาง 134 กิโลเมตร

3.สายบางปะอิน-นครสวรรค์ ระยะทาง 180 กิโลเมตร

4.สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา ระยะทาง 199 กิโลเมตร และ

5.สายชลบุรี-พัทยา-มาบตาพุด ระยะทาง 89 กิโลเมตร

สำหรับทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (แนวใหม่) สายพัทยา-มาบตาพุดที่ต่อเชื่อมจากช่วงกรุงเทพฯ-ชลบุรีมีจุดเริ่มต้นโครงการห่างจากทางแยกต่างระดับพัทยาประมาณ 2.3 กิโลเมตร แนวเส้นทางมุ่งสู่ทางทิศใต้ ผ่านด้านตะวันตกของอ่างเก็บน้ำมาบประชัน ผ่านด้านตะวันออกของอ่างเก็บน้ำมาบฟักทอง ทางหลวงหมายเลข 331 ด้านตะวันออกของเขาชีโอน ทางหลวงหมายเลข 3 บริเวณบ้านฉาง และสิ้นสุดโครงการบริเวณจุดตัดประมาณกิโลเมตรที่ 192 ของทางหลวงหมายเลข 3 มีขนาด 4-6 ช่องจราจร เขตทางกว้าง 70-100 เมตร มีทางแยกต่างระดับจำนวน 4 แห่ง มีสถานที่บริการทางหลวง 1 แห่ง ซึ่งตามผลการศึกษาจะพบว่า มีการเวนคืนทั้งหมดประมาณ 1,950 ไร่ และมีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างประมาณ 356 หลัง โดยในเบื้องต้นใช้งบก่อสร้างประมาณ 10,000 ล้านบาท

ล่าสุดอาจต้องมีการปรับแนวสายทางเพิ่มออกไปอีก ซึ่งส่งผลให้งบประมาณเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย คาดว่าจะสรุปโครงการแล้วเสร็จภายในปีนี้ก่อนเสนอรัฐบาลพิจารณาต่อไป

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจฉบับที่ 2,664 25- 27 สิงหาคม พ.ศ. 2554

http://www.thanonline.com/index.php...5-23&catid=129:2009-02-08-11-47-38&Itemid=479
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,819 Posts
Discussion Starter · #6 ·
ค้านโครงการก่อสร้างทางหลวง
ชาวบ้านในเขตเทศบาลต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี รวมตัวกันเพื่อคัดค้านโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายพัทยา-มาบตาพุดhttp://www.bangkokbiznews.com/home/...120208/434991/ค้านโครงการก่อสร้างทางหลวง.html
..
 

·
The Train Photo Spotter
Joined
·
8,751 Posts
จากแผนที่ น่าจะต่ออีกหน่อย เลียบแนวทางรถไฟไปให้ถึงตัวนิคมมาบตาพุด-ตัวเมืองระยอง เลยนะครับ
 

·
Registered
Joined
·
5,298 Posts
จากแผนที่ น่าจะต่ออีกหน่อย เลียบแนวทางรถไฟไปให้ถึงตัวนิคมมาบตาพุด-ตัวเมืองระยอง เลยนะครับ
แค่ทำเพิ่มอีก15โล เพื่อให้ถึงตัวเมือง มันจะยากอะไรนักหนา :bash:
 

·
Registered
Joined
·
4,401 Posts
ใจจริงผมอยากให้ตัด Motorway แยกอีกเส้น จากชลบุรี ไปบรรจบกับสาย 344 ที่หนองชาก ก่อนทำเส้นไปบ้านฉาง

เพราะว่า ถนน บ้านบึง-ชลบุรี มีแค่ 4 เลน ขยายไม่ได้ พัง และแออัดไปด้วยรถ ซึ่งถ้าจะให้ซ่อมหรือทำใหม่ตอนนี้ รถคงติดแบบสุด ๆ สู้ตัดใหม่เป็นทางหลวงพิเศษเลยดีกว่า
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,819 Posts
Discussion Starter · #10 ·

·
Registered
Joined
·
17 Posts
ใจจริงผมอยากให้ตัด Motorway แยกอีกเส้น จากชลบุรี ไปบรรจบกับสาย 344 ที่หนองชาก ก่อนทำเส้นไปบ้านฉาง

เพราะว่า ถนน บ้านบึง-ชลบุรี มีแค่ 4 เลน ขยายไม่ได้ พัง และแออัดไปด้วยรถ ซึ่งถ้าจะให้ซ่อมหรือทำใหม่ตอนนี้ รถคงติดแบบสุด ๆ สู้ตัดใหม่เป็นทางหลวงพิเศษเลยดีกว่า
ผมวิ่งเส้นนั้นประจำ ไม่ไหวครับ ขับยากมาก ถนนห่วยมาก
แถมวันไหนรถเยอะๆ ไปไหนแทบไม่ได้ ต้องตามกันเป็นแพ
แล้วก็ขับๆ ไป จะเจอตลาดนัด ต้องระวังคนข้ามอีก

แต่ไม่รู้ปริมาณรถที่วิ่งเส้นนั้นจะคุ้มหรือเปล่า แต่ถ้ามีจริงๆ ย่นเวลาได้ประมาณ 15 - 20 นาทีเลยนะครับผมว่า
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,819 Posts
Discussion Starter · #13 ·
นายชัชวาลย์กล่าวอีกว่าโครงการมอเตอร์เวย์ช่วงพัทยา-มาบตาพุด ระยะทาง 38 กิโลเมตรนั้น จัดเป็น 1 ใน 5 สายเร่งด่วนของกรมทางหลวง สถานะโครงการล่าสุดคาดว่าปลายปีนี้สำรวจออกแบบแล้วเสร็จ ทั้งนี้ได้ทำการเบี่ยงจุดที่เป็นปัญหากับชุมชนเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการรับรองการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเท่านั้น เหตุที่มาเร่งพัฒนาเส้นทางนี้เพราะเส้นทางสั้นกว่า ปริมาณรถเริ่มหนาแน่น ส่วนทวายยังใช้เวลาอีกนานกว่าจะเปิดให้บริการ ขณะนี้จึงได้เร่งรัดการออกพ.ร.ฎ.เวนคืนเพื่อทำการก่อสร้างต่อไป ส่วนการเปิดประกวดราคาได้เมื่อไหร่นั้นขึ้นอยู่กับรัฐบาลชี้ชัดรูปแบบการลงทุนว่าจะใช้งบจากกองทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหรือจากงบอื่นๆ มาดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ปริมาณการจราจรจากการคาดการณ์ในเส้นทางดังกล่าวพบว่าในช่วงปีแรกนั้นตั้งแต่ช่วงมาบประชัน-บ้านซากแง้วปริมาณรถ 19,920 คันต่อวัน ช่วงบ้านซากแง้ว-เขาชีโอนปริมาณรถ 22,580 คันต่อวัน และช่วงเขาชีโอน –อู่ตะเภา ปริมาณรถ 16,250 คันต่อวัน ส่วนปีที่ 2 จะเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ

http://www.thanonline.com/index.php...=149236:5-&catid=128:-real-estate-&Itemid=478
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,819 Posts
Discussion Starter · #14 ·
ตั้งด่านพัทยา-ชลบุรี 4 พันล้าน

ขณะเดียวกันในปีนี้ "กรมทางหลวง" ยังมีเป้าหมายจะติดตั้งระบบเก็บเงินค่าผ่านทางบนเส้นทางมอเตอร์เวย์ต่อขยายจากช่วง "ชลบุรี-พัทยา" จากเดิมที่เปิดใช้ฟรีมานาน

แหล่งข่าวจากกรมทางหลวง กล่าวว่า กรมจะขยายการติดตั้งด่านเก็บเงินระบบปิดต่อจากด่านพานทองไปจนถึงพัทยา ใช้เงินลงทุนทั้งค่าก่อสร้างด่าน พร้อมติดตั้งระบบเก็บเงินและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ประมาณ 4,000 ล้านบาท เพื่อสร้างด่านเก็บเงินในทุกบริเวณทางแยก โดยจะมีด่านหลักอยู่จำนวน 5 จุด ประกอบด้วย "ด่านบ้านบึง-ด่านบางพระ-ด่านหนองขาม-ด่านโป่ง-ด่านพัทยา"

"เดิมถนนเส้นนี้จะให้ใช้บริการฟรี แต่กรมมีนโยบายจะนำมาทำเป็นมอเตอร์เวย์หลังจากได้มีการขยายช่องการจราจรเพิ่มแล้ว เพื่อให้การเดินทางรวดเร็วยิ่งขึ้นไปจนถึงพัทยา ระยะทางรวมประมาณ 50 กิโลเมตร แต่จะมีทางคู่ขนานให้ประชาชนตลอด 2 ข้างทางได้ใช้ปกติควบคู่ไปด้วย ซึ่งค่าก่อสร้างกรมใช้เงินกองทุนมอเตอร์เวย์ทั้งหมด"

แหล่งข่าวกล่าวต่อว่า ปัจจุบันกรมอยู่ระหว่างยกร่างทีโออาร์ประกวดราคา คาดว่าประมาณกลางปีนี้จะเปิดประมูลและเริ่มก่อสร้างได้ ใช้เวลาดำเนินการประมาณ 3 ปี ตามแผนปลายปี 2558 หรือต้นปี 2559 จะพร้อมเปิดให้บริการได้

http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1359264534&grpid=&catid=07&subcatid=0700
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,819 Posts
Discussion Starter · #15 ·
แหล่ง ข่าวกล่าวตอนท้ายว่า ด้านสายพัทยา-มาบตาพุด ระยะทาง 32 กิโลเมตร เงินลงทุน 16,000 ล้านบาท จะได้ค่าเวนคืน 1,800 ล้านบาท ส่วนค่าก่อสร้าง 14,200 ล้านบาท จะใช้เงินจากกองทุนมอเตอร์เวย์ ที่มีอยู่ประมาณ 12,000 ล้านบาท มาดำเนินการก่อสร้าง โดยกรมจะขอตั้งงบประมาณปี 2557 นี้เป็นต้นไป

http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1363757689&grpid=02&catid=07&subcatid=0703
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,819 Posts
Discussion Starter · #16 ·
2020 deadline speeds up the construction of 5 motorways
3 roads to be funded by 2 trillion transport loan

Published: 23 Apr 2013

The government has prioritised the construction of five inter-provincial motorways, which will cost 267 billion baht and span a combined length of 705 kilometres.

The construction of the motorways is expected to be completed by 2020.

The projects are among 13 motorways nationwide to be built under the Highway Department.

The 13 motorways will cover 4,150km and cost 472 billion baht. Two of these 13 motorways have already been completed. They are the 82km Bangkok-Chon Buri Road and the 64km Eastern Outer Ringroad.

Office of Transport and Traffic Policy and Planning director-general Chula Sukmanop told Bangkok Post three of the five motorways will be financed by the two-billion-baht loan which the government is borrowing to overhaul the country's transport infrastructure.

These three include the 196km Bang Pa-in-Saraburi-Nakhon Ratchasima Road, which will require investment of 84.6 billion baht.

This project's environment impact assessment (EIA) was approved in 2006.

The Highway Department completed the project's design in 2008 and early this year the cabinet approved a budget of 6.6 billion baht for land expropriation and compensation and 77.97 billion baht for construction.

The second project to be financed by the loan funds is the 98km Bang Yai-Kanchanaburi Road, which will cost 55.62 billion baht, including 5.2 billion baht for land expropriation and property compensation.

The EIA process and design of this project has been finished.

The third motorway is the 32km Pattaya-Map Ta Phut Road, costing 16 billion baht.

The investment includes 1.8 billion baht for land expropriation and property compensation. Its EIA is expected to be completed by this year.

Mr Chula said the three motorways will be completed in the next three years.

The two other prioritised motorways are the 118km Nakhon Pathom-Cha-am Road, with an investment budget of 44.1 billion baht, and the 206km Bang Pa-in-Nakhon Sawan Road, which will cost 37.3 billion baht.

These motorways are expected to be completed by 2020.

The EIA of the Nakhon Pathom-Cha-am project has been approved, while the EIA of the Bang Pa-in-Nakhon Sawan project is yet to be completed.

http://www.bangkokpost.com/news/tra...ine-speeds-up-the-construction-of-5-motorways
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,819 Posts
Discussion Starter · #17 ·
ปี"57 ทะลุ 8 แสนล้าน

สำหรับในปี 2557 มี 5 โครงการ รวม 824,373 ล้านบาท คือ 1.รถไฟฟ้า 4 สาย รวม 239,403 ล้านบาท ได้แก่ สีแดงอ่อน (บางซื่อ-มักกะสัน-หัวหมาก) สีแดงเข้ม (บางซื่อ-หัวลำโพง) รวม 38,469 ล้านบาท, ต่อขยายแอร์พอร์ตลิงก์ (พญาไท-บางซื่อ-ดอนเมือง) 28,574 ล้านบาท, สีเหลือง (ลาดพร้าว-สำโรง) 57,306 ล้านบาท และสีส้ม (ศูนย์วัฒนธรรม-บางกะปิ-มีนบุรี) 115,054 ล้านบาท

2.รถไฟทางคู่ 3 สาย รวม 58,244 ล้านบาท มีสายลพบุรี-ปากน้ำโพ 148 กม. วงเงิน 16,215 ล้านบาท, นครปฐม-หัวหิน 165 กม. วงเงิน 20,833 ล้านบาท และมาบกะเบา-จิระ 132 กม. วงเงิน 21,196 ล้านบาท

ไฮสปีดเทรน 3 สาย 4 แสน ล.

3.เริ่มประมูลก่อสร้างงานโยธาทางวิ่งและสถานีถไฟความเร็วสูงเฟสแรก 3 สาย รวม 409,554 ล้านบาท ได้แก่ สายกรุงเทพฯ-พิษณุโลก 193,206 ล้านบาท, กรุงเทพฯ-นครราชสีมา 123,950 ล้านบาท และกรุงเทพฯ-หัวหิน 92,398 ล้านบาท

4.โครงการถนน เงินลงทุนรวม 105,792 ล้านบาท เป็นค่าเวนคืนมอเตอร์เวย์ 2 สาย คือ สายบางใหญ่-กาญจนบุรี 5,420 ล้านบาท และพัทยา-มาบตาพุด 1,800 ล้านบาท อีกทั้งเริ่มประมูลงานขยายถนน 4 ช่องจราจร 1,864 กม. 45 โครงการ เงินลงทุน 80,610 ล้านบาท

http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1368715358
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,819 Posts
Discussion Starter · #18 ·
เร่งมอเตอร์เวย์ กทม.-พัทยา

นายชัชวาลย์ บุญเจริญกิจ อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) กล่าวว่า สำหรับโครงการขนาดใหญ่ที่สำคัญและพร้อมเปิดประมูลแต่ต้องรอ ครม.ใหม่ เช่น มอเตอร์เวย์ 3 สาย ได้แก่ สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา ระยะทาง 196 กิโลเมตร เงินลงทุน 84,600 ล้านบาท, สายบางใหญ่-บ้านโป่ง-กาญจนบุรี 96 กิโลเมตร เงินลงทุน 55,600 ล้านบาท และสายพัทยา-มาบตาพุด ระยะทาง 89 กิโลเมตร เงินลงทุน 16,000 ล้านบาท ทั้ง 3 สายได้ออก พ.ร.ฎ.เวนคืนที่ดินไปเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่มีเงินลงทุน

"มอเตอร์เวย์ 3 สายนั้นการก่อสร้างกรมทางหลวงจะนำสายพัทยา-มาบตาพุดขอเงินค่าเวนคืนในงบประมาณปี"58 จำนวน 1,800 ล้านบาท ส่วนการก่อสร้างจะใช้เงินจากกองทุนค่าธรรมเนียมค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์หรือกองทุนมอเตอร์เวย์ที่มีอยู่ 14,000 ล้านบาทมาดำเนินการ ส่วนสายบางปะอิน-โคราชและสายบางใหญ่-บ้านโป่ง-กาญจนบุรีชะลอไปก่อนเพราะเงินลงทุนสูง โดยใช้เงินกู้หรือเอกชนร่วมลงทุน"

ทั้งนี้ โครงการที่กรมโยกจากแผนใช้เงินกู้ 2 ล้านล้านบาท และนำมาขอจัดสรรงบประมาณปี 2558 คิดเป็นวงเงินลงทุนรวม 89,800 ล้านบาท นอกจากค่าเวนคืนที่ดินมอเตอร์เวย์สายพัทยา-มาบตาพุด 1,800 ล้านบาทแล้ว ที่เหลือมีโครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก 18,000 ล้านบาท, เร่งรัดสร้างถนน 4 เลน และถนนเชื่อมระหว่างประเทศ วงเงิน 70,000 ล้านบาท

http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1393250310
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,819 Posts
Discussion Starter · #19 ·
ทล.ชงของบมอเตอร์เวย์ 3 สาย 5.9 พันล้านเวนคืนที่ดินรอสร้าง เส้น "โคราช-กาญจน์" อีไอเอฉลุย

updated: 26 มี.ค. 2557 เวลา 10:30:52 น.
ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

ทางหลวงเดินหน้ามอเตอร์เวย์ 3 สาย เตรียมของบปี′58 เวนคืนที่ดินรอท่า เปิดประมูลพร้อมกันปลายปีหน้า ลั่น "เส้นโคราช-กาญจนบุรี" ผ่านอีไอเอแล้ว เหลือแค่สายพัทยา-มาบตาพุด ต้องเสนอบอร์ดสิ่งแวดล้อมอีกรอบ ขณะที่ กทพ.ลุยทางด่วนใหม่อีก 2 สาย

นายชัชวาลย์ บุญเจริญกิจ อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) กล่าวว่า ทล.เตรียมเสนอขอจัดสรรงบประมาณประจำปี 2558 จำนวน 5,900 ล้านบาท เพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) รวม 3 เส้นทาง คือ 1.สายบางปะอิน-นครราชสีมา ระยะทาง 196 กิโลเมตร 2.สายบางใหญ่-กาญจนบุรี (บ้านโป่ง) ระยะทางประมาณ 98 กิโลเมตร และ 3.สายพัทยา-มาบตาพุด ระยะทาง 38 กิโลเมตร เนื่องจากโครงการดังกล่าวได้ผ่านการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) เกือบทั้งหมดแล้ว มีเพียงสายพัทยา-มาบตาพุดที่จะต้องรอเสนอให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมชุดใหญ่พิจารณาอีกครั้งเท่านั้น

ทั้งนี้ เบื้องต้นจะเสนอของบค่าจัดกรรมสิทธิ์ในงวดแรกไปก่อนประมาณ 50% ของค่าจัดกรรมสิทธิ์ทั้งหมด ส่วนวงเงินงวดสุดท้ายอีก 5,900 ล้านบาท จะเสนอขอจัดสรรจากงบประมาณปีถัดไป คาดว่าจะใช้เวลาในการจ่ายค่ากรรมสิทธิ์ให้เจ้าของที่ดินในพื้นที่โครงการก่อสร้างทั้งหมดได้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี โดยการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้ง 3 โครงการ แบ่งออกเป็น สายบางปะอิน-นครราชสีมา วงเงินประมาณ 6,000 ล้านบาท สายบางใหญ่-บ้านโป่ง วงเงินประมาณ 4,000 ล้านบาท และสายพัทยา-มาบตาพุด วงเงินประมาณ 1,800 ล้านบาท

นายชัชวาลย์กล่าวว่า สำหรับการเปิดประกวดราคาเพื่อก่อสร้างมอเตอร์เวย์ทั้ง 3 สาย คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้พร้อมกันในช่วงปลายปี 2558 ซึ่งถือว่าล่าช้ากว่าเป้าหมาย 1 ปี เนื่องจากตามแผนดำเนินงานเดิม ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินของทั้ง 3 โครงการ จะอยู่ใน พ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้านล้านบาท แต่เมื่อไม่สามารถเดินหน้า พ.ร.บ.ได้ ทล.จึงต้องแก้ไขปัญหาด้วยการเสนอขอจัดสรรงบประมาณประจำปีแทน เพื่อให้โครงการสามารถเดินหน้าต่อไปได้

นายอัยยณัฐ ถินอภัย ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กล่าวว่า ขณะนี้ กทพ.ยังเดินหน้าดำเนินการศึกษาและออกแบบโครงการก่อสร้างทางพิเศษ (ทางด่วน) ในทุกโครงการอย่างต่อเนื่อง ไม่ได้หยุดชะงักตามสถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองที่เกิดขึ้นแต่อย่างใด โดยในส่วนของทางด่วนสายบูรพาวิถี-พัทยา ระยะทาง 71 กิโลเมตร ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนเพื่อนำไปประกอบการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวม 2 ครั้ง โดยได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2556 ใช้เวลาดำเนินการ 15 เดือน

ทั้งนี้ ในส่วนของโครงการก่อสร้างทางพิเศษสายอุดรรัถยา-พระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 35 กิโลเมตร ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนมาแล้ว 1 ครั้ง โดยโครงการดังกล่าวดำเนินการเพื่อรองรับการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างพื้นที่กรุงเทพฯ และจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะบริเวณดังกล่าวมีนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ตั้งอยู่เป็นจำนวนมาก

http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1395803921
 

·
The Train Photo Spotter
Joined
·
8,751 Posts
สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา ระยะทาง 196 กิโลเมตร เงินลงทุน 84,600 ล้านบาท = กม.ละ 431.63 ล้าน
สายบางใหญ่-บ้านโป่ง-กาญจนบุรี 96 กิโลเมตร เงินลงทุน 55,600 ล้านบาท = กม.ละ 579.17 ล้าน

ราคาพอๆ กับสร้าง HST เลยนะครัชชชช
 
1 - 20 of 236 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top