SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 128 Posts

· Liberty, Equality, Frate
Joined
·
124,895 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)

· Liberty, Equality, Frate
Joined
·
124,895 Posts
Discussion Starter · #3 ·
โครงการยกระดับบนถนนพระราม 2 บางขุนเทียน-วังมะนาว การศึกษา และออกแบบรายละเอียดแล้วเสร็จแล้ว จะเป็นทางยกระดับ เก็บค่าผ่านทาง ขั้นตอนอยู่ระหว่างการมีส่วนร่วมของประชาชนตอนปลาย และการปรับแบบช่วงวังมะนาว หลังจากที่ทำการมีส่วนร่วมประชาชนต้องการให้ทำจุดพักรถ หรือ Rest Area ให้ด้านบนและด้านล่างใช้ร่วมกันได้ จึงจะปรับให้สามารถเดินเข้าไปหากันได้ โดยวงเงินโครงการประมาณ 80,000 ล้านบาท

http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9590000068800
 

· Liberty, Equality, Frate
Joined
·
124,895 Posts
Discussion Starter · #4 · (Edited)
สร้าง2มอเตอร์เวย์ลงใต้ เชื่อมโลจิสติกส์ฝั่งตะวันตกเส้นเพชรเกษม,ธนบุรี-ปากท่อ

โดย ฐานเศรษฐกิจ - 6 October 2559

กรมทางหลวงเดินหน้าลุย 2 มอเตอร์เวย์ใหม่ เชื่อมโลจิสติกส์สู่ภาคใต้-ตะวันตก เส้นแรกจากถนนกาญจนาภิเษกยิงยาวถึงวังมะนาว อีกสายบางขุนเทียนลากผ่านบางใหญ่ ไปบางปะอิน พร้อมผุดทางยกระดับปิ่นเกล้า-นครชัยศรี วอนรัฐเร่งเครื่องลงทุน 1.3 แสนล้าน หวังเปิดเส้นทางขนส่งรับท่าเรือทวาย คาดอีไอเอผ่านฉลุยปีหน้าชงคลังเคาะความชัดเจน แหล่งทุน ภาคขนส่งเชียร์สนั่น

ตามที่รัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมและกรมทางหลวง(ทล.)อยู่ระหว่างการเร่งผลักดัน 3 เส้นทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง(มอเตอร์เวย์) คือเส้นทางพัทยา-มาบตาพุด,บางใหญ่-กาญจนบุรี,บางปะอิน-นครราชสีมานั้น แต่เนื่องจากโซนพื้นที่ภาคตะวันตกจากฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานครผ่านจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรีและภาคใต้ที่ผ่านจังหวัดเพชรบุรียังขาดการเชื่อมโยง ดังนั้นทล.จึงกำหนดแผนดำเนินการก่อสร้างมอเตอร์เวย์และทางยกระดับเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจในโซนดังกล่าวเร่งเสนอรัฐบาลอนุมัติให้ดำเนินการต่อเนื่องกันไป

จ่อผุด 2 มอเตอร์เวย์ใหม่

นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง(ทล.) เปิดเผย “ฐานเศรษฐกิจ” ว่าเตรียมเสนออีก 2 โครงการมอเตอร์เวย์และ 1 เส้นทางยกระดับให้กระทรวงคมนาคมและรัฐบาลเร่งผลักดันในปีงบประมาณ 2561 ประกอบไปด้วย 1.โครงการมอเตอร์เวย์ เส้นทางบางขุนเทียน-บางใหญ่-บางปะอินระยะทาง 30 กิโลเมตร และ 2.โครงการมอเตอร์เวย์เส้นทางตั้งแต่จุดตัดถนนกาญจนาภิเษก-ไปตามถนนหมายเลข 35 (ธนบุรี-ปากท่อ)ไปบรรจบกับทางหลวงหมายเลข 4(ถนนเพชรเกษม)ที่แยกวังมะนาว ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร และ 3 ส่วนโครงการเส้นทางยกระดับบรมราชชนนี(ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี) สายทล.338 ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร


“ทั้งนี้3โครงการจัดเป็นอีก 3 เส้นทางหลักในการส่งเสริมการค้าการลงทุนโซนกรุงเทพด้านตะวันตก อีกทั้งจะเป็นเส้นทางโลจิสติกส์สายสำคัญที่จะเชื่อมภาคใต้ ผ่านถนนเพชรเกษมและถนนธนบุรี-ปากท่อ โดยคาดว่าจะใช้งบลงทุนไม่น้อยกว่า 1.3 แสนล้านบาท”

ตีเส้นเชื่อมใต้-ตะวันตก

อธิบดีกรมทางหลวงกล่าวต่อไปว่า อีกเหตุผลหนึ่งที่ต้องเร่งผลักดันทั้ง 3 โครงการดังกล่าว เนื่องจากปัจจุบันถนนทางหลวงโซนภาคตะวันตกที่ลงสู่ภาคใต้ มีปริมาณรถใช้เส้นทางหนาแน่น โดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วนและช่วงเทศกาลสภาพการจราจรจะติดขัดเป็นเส้นทางยาว เนื่องจากผ่านจุดแยกสำคัญต่างๆจึงมีปริมาณการจราจรสะสม ดังนั้นเพื่อส่งเสริมการใช้เส้นทางโดยเฉพาะการขนส่งสินค้าหรือเส้นทางโลจิสติกส์สายหลักสู่ภาคตะวันตกและภาคใต้จึงเร่งขยายเส้นทางรองรับโดยเร็ว ประการสำคัญยังเป็นการพัฒนาเพื่อรองรับท่าเรือน้ำลึกทวายที่รัฐบาลไทยและเมียนมาร่วมกันพัฒนาในปัจจุบันนี้ด้วย

สำหรับแนวเส้นทางมอเตอร์เวย์ช่วงบางขุนเทียน พระราม 2 นั้น จะก่อสร้างแนวต่อจากทางด่วนสายพระรามที่ 3-ดาวคะนอง-กาญจนาภิเษกของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย(กทพ.) ไปตามถนนธนบุรี-ปากท่อ สิ้นสุดที่แยกวังมะนาว รูปแบบทางยกระดับเพื่อเลี่ยงจุดแยกจุดตัดทางราบให้สามารถใช้ความเร็วและใช้เส้นทางได้อย่างสะดวก ในส่วนเส้นทางมอเตอร์เวย์ ช่วงบางขุนเทียน-บางใหญ่-บางปะอิน นั้นจะก่อสร้างช่วงแนวเกาะกลางไปตามถนนกาญจนาภิเษก หรือถนนสายตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี โดยสามารถจะไปต่อเชื่อมกับมอเตอร์เวย์เส้นทางบางใหญ่-กาญจนบุรี ที่บางใหญ่ และยังสามารถจะต่อขยายจากจุดบางใหญ่ไปสิ้นสุดที่บางปะอินเพื่อเชื่อมกับเส้นทางมอเตอร์เวย์ บางปะอิน-นครราชสีมา ณ ที่จุดดังกล่าวนี้ได้อีกด้วย

เร่งนำเสนอขออนุมัติ

นายธานินทร์ กล่าวเพิ่มเติมว่าปัจจุบันทั้ง 3 เส้นทางอยู่ระหว่างการออกแบบรายละเอียดของทล.และยื่นขอรับรองการศึกษาด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม(อีไอเอ) ซึ่งคาดว่าจะได้แล้วเสร็จในปี 2560 นี้ หลังจากนั้นจะเร่งนำเสนอขออนุมัติโครงการต่อกระทรวงคมนาคมและรัฐบาลเร่งผลักดัน พร้อมกันนั้นจะได้นำเสนอกระทรวงการคลังเคาะความชัดเจนด้านการลงทุนเนื่องจากทั้ง 3 โครงการดังกล่าวสามารถใช้ได้ทั้งเงินงบประมาณแผ่นดินในปี 2561 หรือจะใช้เงินกู้และการร่วมลงทุน(พีพีพี) กับภาคเอกชนได้ตามนโยบายของรัฐบาล คาดว่าจะมีการเวนคืนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นจึงไม่เป็นปัญหาต่อการพัฒนาโครงการ หากได้รับงบประมาณไปดำเนินการจะเริ่มประกวดราคาในต้นปี 2561 เป็นต้นไปโดยจะใช้ระยะเวลาก่อสร้างเส้นทางละประมาณ 3 ปี”

ด้านนายสุรชัย ศรีเลณวัตร ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน ทล. กล่าวว่า ปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาออกแบบเส้นทางในโซนภาคตะวันตกและเส้นทางเชื่อมสู่ภาคใต้ประกอบไปด้วย 1.ทางหลวงหมายเลข 338 สายปิ่นเกล้า-นครชัยศรีและทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนี ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร วงเงินลงทุน 22,300 ล้านบาท 2.โครงการออกแบบรายละเอียดทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35(ธนบุรี-ปากท่อ) ตอน 2(ส่วนที่ 1) ระยะทาง 20 กิโลเมตร ตอน 2 (ส่วนที่ 2) ระยะทาง 21 กิโลเมตร ตอน 3(ส่วนที่ 1 ระยะทาง 10 กิโลเมตร และส่วนที่ 2 ระยะทาง 11.2 กิโลเมตร วงเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 80,000 ล้านบาท และ 3.โครงการมอเตอร์เวย์ เส้นทางบางขุนเทียน-บางใหญ่-บางปะอิน ระยะทาง 30 กิโลเมตร วงเงินลงทุน 33,361 ล้านบาท(ตามผลการศึกษาปี 2558) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการออกแบบเพื่อให้ได้งบประมาณดำเนินโครงการที่ชัดเจนนำเสนอครม.อนุมัติให้ดำเนินการต่อไป

http://www.thansettakij.com/2016/10/06/103784

 

· Liberty, Equality, Frate
Joined
·
124,895 Posts
Discussion Starter · #5 ·
เซียนจับตาที่มหาชัยพุ่ง รับมอเตอร์เวย์เชื่อมใต้ ธนบุรี-ปากท่อ-วังมะนาว

โดย ฐานเศรษฐกิจ - 22 October 2559

ทล.เร่งผลศึกษาปรับเส้นทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35(ธนบุรี-ปากท่อ)เป็นมอเตอร์เวย์เชื่อมจุดกันที่ใกล้แยกวังมะนาว งบลงทุนกว่า 8-9 หมื่นล้านบาท ด้านเซียนประเมินที่ดินชี้หลายจุดในเส้นทางราคาที่ดินมีแนวโน้มปรับเพิ่มและลดลง จับตาจุดมหาชัย สมุทรสาครและแยกวังมะนาว ราคาพุ่งแน่หลังกลุ่มเซ็นทรัลผุดสาขาใหม่รับแผนพัฒนาไว้ล่วงหน้า

นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง(ทล.) เปิดเผย “ฐานเศรษฐกิจ” ถึงแผนดำเนินโครงการมอเตอร์เวย์สู่ภาคใต้ว่า ตามแผนแม่บทมีเส้นทางนครปฐม-ชะอำ วงเงินลงทุนกว่า 8 หมื่นล้านบาท และเส้นทางหาดใหญ่-สะเดา วงเงินลงทุนกว่า 3 หมื่นล้านบาท ซึ่งล่าสุดได้มีการบรรจุในแผนโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (พีพีพี) ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เรียบร้อยนอกจากนี้ ทล.ยังมีนโยบายให้ปรับแผนโครงการก่อสร้างถนนยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35(ธนบุรี-ปากท่อ) ระยะทางประมาณ 75 กิโลเมตร วงเงินลงทุนกว่า 8.9 หมื่นล้านบาท ให้เป็นมอเตอร์เวย์ 6ช่องจราจร เชื่อมจากบริเวณสิ้นสุดทางด่วนของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย(กทพ.) บริเวณบางขุนเทียน-พระราม 2 ให้สามารถเชื่อมกับเส้นทางนครปฐม-ชะอำ บริเวณใกล้กับแยกวังมะนาวได้อีกด้วยโดยแบ่งออกเป็น 3 ตอนดำเนินการ

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเร่งออกแบบรายละเอียดเพื่อนำเสนอกระทรวงคมนาคมและรัฐบาลเร่งดำเนินการเพื่อให้เป็นอีกหนึ่งเส้นทางโลจิสติกส์เชื่อมโยงพื้นที่กรุงเทพมหานครโซนบางขุนเทียน-พระราม 2 สู่พื้นที่ภาคใต้ ประการสำคัญทล.ยังมีแผนก่อสร้างมอเตอร์เวย์เส้นทางพระราม 2 ไปตามถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร(ด้านตะวันตก) หรือถนนกาญจนาภิเษกไปสิ้นสุดที่บางปะอิน ซึ่งแนวเส้นทางมอเตอร์เวย์สายนี้ยังสามารถเชื่อมโยงกับมอเตอร์เวย์เส้นทางบางใหญ่-กาญจนบุรี และบางปะอิน-นครราชสีมาได้อีกด้วย เช่นเดียวกับถนนยกระดับบรมราชชนนีที่จะต่อเชื่อมจากจุดสิ้นสุดในปัจจุบันให้ไปเชื่อมกับถนนเพชรเกษมและถนนธนบุรี-ปากท่อได้อีก1 เส้นทางเพื่อให้เกิดเป็นการเชื่อมโยงระบบโครงข่ายการเดินทางในพื้นที่โซนภาคตะวันตกอย่างครบถ้วนสมบูรณ์มากขึ้น

“มอเตอร์เวย์ที่จะก่อสร้างไปตามแนวทางหลวงหมายเลข 35(ธนบุรี-ปากท่อ) เส้นทางนี้จะต้องนำเสนอผู้บริหารกระทรวงคมนาคมพิจารณาเรื่องแนวทางการลงทุนว่าจะใช้รูปแบบใดทั้งการลงทุนเองหรือร่วมลงทุนพีพีพี โดยแนวเส้นทางจะผ่านพื้นที่จุดขึ้น-ลงจุดพื้นที่บางขุนเทียน พันท้ายนรสิงห์สมุทรสาคร แยกบ้านแพ้ว พื้นที่สมุทรสงคราม และพื้นที่ใกล้แยกปากท่อรวมระยะทางประมาณ 75 กิโลเมตร มีศูนย์ควบคุมทางหลวงพิเศษในช่วงบางขุนเทียน ศูนย์บริหารทางหลวงที่สมุทรสาคร และสถานีบริการทางหลวงใกล้กับสมุทรสงคราม”

ด้านนายวสันต์ คงจันทร์กรรมการผู้จัดการ บริษัท โมเดอร์นพร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์ จำกัด กล่าวถึงราคาที่ดินในแนวเส้นทางทางหลวงหมายเลข 35(ธนบุรี-ปากท่อ) ว่าพื้นที่ช่วงต้นถนนกาญจนาภิเษกราคาที่ดินตารางวาละ 4-5 หมื่นบาท โดยช่วงพื้นที่ด้านต้นถนนพระราม 2 พื้นที่ผังเมืองสีเหลือง บางแปลงทะลุตารางวาละ 6-7หมื่นบาท ส่วนข้ามถนนกาญจนาภิเษกไปอีกฝั่งจะเป็นโซนพื้นที่สีเขียว ตารางวาละ 3-4 หมื่นบาท ส่วนจุดลงมหาชัยที่เป็นจุดแยกเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดสมุทรสาครราคาประมาณตารางวาละ4-5 หมื่นบาท ซึ่งโซนนี้ปัจจุบันคึกคักเนื่องจากมีศูนย์การค้าแนวไลฟ์สไตล์มอลล์อย่างพอร์โตชิโน่ โฮมโปร โลตัสเกิดขึ้น อีกทั้งล่าสุดกลุ่มเซ็นทรัลได้รับใบอนุญาตก่อสร้างศูนย์การค้าเซ็นทรัลด้านฝั่งตรงข้ามพอร์โตชิโน่เรียบร้อยแล้วคาดว่าจะสร้างความคึกคักให้กับโซนพื้นที่นี้มากขึ้น แต่เมื่อเข้าโซนพื้นที่มหาชัยไปแล้วผังเมืองจะมีทั้งสีเหลืองและสีเขียวคละกันไป

ปัจจุบันโซนเส้นทางเชื่อมสมุทรสงครามยังไม่มีจุดเด่นเป็นไฮไลต์ดึงดูดการลงทุน ธุรกิจสำคัญของเส้นทางนี้คือปั๊มนํ้ามันและศูนย์บริการผู้ใช้รถใช้ถนน ร้านอาหาร อย่างไรก็ตามพบว่าปัจจุบันล้มเลิกกิจการไปแล้วหลายรายเนื่องจากปั๊มนํ้ามันขนาดใหญ่เปิดให้บริการช่วงต้นทาง ดังนั้นเส้นทางช่วงปลายจึงไปกระจุกตัวที่วังมะนาวซึ่งเป็นจุดพักรถที่เป็นพื้นที่ใหญ่ ก่อนที่จะไปสิ้นสุดโซนใกล้อ.หัวหินที่ความเจริญจะเริ่มเห็นชัดเจนกว่า

“ดังนั้นจุดวังมะนาวน่าจับตาว่าจะกลับมาฟื้นสร้างความคึกคักได้อีกครั้งหรือไม่เพื่อรองรับ 2 มอเตอร์เวย์ที่ทล.เร่งผลักดัน โดยเฉพาะธุรกิจเซอร์วิสผู้ใช้บริการทางหลวง ร้านของที่ระลึกร้านของฝากบรรดาแม่ชื่อดังต่างๆก็คงจะปรับเปลี่ยนพื้นที่มาใกล้จุดขึ้น-ลงกันมากขึ้น ร้านค้าปลีกยังไม่บูม ธุรกิจที่พักอาศัยรีสอร์ตจะบูมในพื้นที่ชะอำมากกว่า โดยราคาที่ดินโซนวังมะนาวเดิมราคาสูงระดับไร่ละ 10 ล้านบาท แต่ช่วงหลังปรับลดลงเหลือประมาณไร่ละ 6-8 ล้านบาทเบื้องต้นพบว่ายังมีที่ดินว่างเปล่ารองรับการพัฒนาเหลืออีกจำนวนมาก”

สำ หรับราคาที่ดินตามแนวมอเตอร์เวย์บางขุนเทียน-บางใหญ่ ที่ส่วนใหญ่จะอยู่แนวเกาะกลางถนนวงแหวนรอบนอกจะกระทบประชาชนน้อยมาก พื้นที่ส่วนใหญ่ผังเมืองเป็นพื้นที่สีเขียวลาย พัฒนาได้แค่บ้านจัดสรรเท่านั้นยกเว้นพื้นที่ใกล้กับเดอะมอลล์บางแค จุดตัดถนนนครอินทร์-กาญจนาภิเษก ที่จะรายล้อมด้วยโครงการบ้านจัดสรรหลายโครงการราคาที่ดินประมาณตารางวาละ 5 หมื่นบาท แนวโน้มที่ดินยังน่าจะปรับลดลงได้อีกเมื่อเปิดให้บริการมอเตอร์เวย์ และโซนแถวๆ เซ็นทรัลเวสต์เกตที่ราคาตารางวาประมาณ 2แสนบาท จึงยังสูงกว่าจุดอื่นๆ ที่ได้รับอานิสงส์ของรถไฟฟ้าสายสีม่วงนั่นเองพื้นที่เลยจากนั้นราคาที่ดินระดับตารางวาละ 4-5 หมื่นบาทเท่านั้น

อีกทั้งยังน่าจะมีลุ้นว่าสายสีม่วงส่วนต่อขยายถึงบางบัวทองจะเกิดขึ้นได้อีกหรือไม่เนื่องจากปัจจุบันผู้โดยสารยังไม่เป็นไปตามเป้า ดังนั้นมอเตอร์เวย์เส้นทางนี้จึงมองว่าไม่มีนัยยกับแนวทางการพัฒนาหรือการเติบโตของพื้นที่มากนักยังมองว่าเป็นการระบายรถเป็นหลัก ช่วงต้นทางราคาที่ดินระดับตารางวาละ 5-7หมื่นบาท ส่วนเดอะมอลล์บางแคตารางวาละ 1-2 แสนบาทที่ผังเมืองเป็นโซนพื้นที่สีแดง รอบๆเป็นพื้นที่สีเหลือง ส่วนโซนใกล้สมาคมชาวปักต์ใต้ราคาตารางวาละ 7-5 หมื่นบาท โซนใกล้กับถนนบรมราชชนนีเป็นพื้นที่สีเขียวลาย

“เส้นทางส่วนต่อขยายบรมราชชนนีจะไปมีส่วนสร้างความเจริญให้กับพื้นที่วังมะนาวได้อีกทางหนึ่งด้วย แต่ภาพรวมราคาที่ดินรับทางยกระดับบรมราชชนนี น่าจะยังทรงตัว เพราะมีข้อจำกัดด้านเป็นพื้นที่ผังเมืองสีเขียวลายโดยราคาที่ดินช่วงต้นทางบรมราชชนนีราคาตาราวาละประมาณ 2-3 หมื่นบาทไปจนถึงไร่ละ 10-15 ล้านบาท เป็นบางแปลง บางพื้นที่ อาทิ ใกล้มหาวิทยาลัยมหิดล ส่วนโซนรอบพื้นที่พุทธมณฑลอาทิ ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ยังมีข้อจำกัดให้สามารถพัฒนาได้แค่บ้านจัดสรรราคาที่ดินยังสูงกว่าไร่ละ 10 ล้านบาทโซนพื้นที่ที่น่าจับตายังคงเป็นถนนเพชรเกษมมากกว่าเนื่องจากจะสามารถเข้าถึงบริการรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงินส่วนต่อขยายได้ในเร็วๆนี้”

สำ หรับบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัด(มหาชน) ก่อนหน้านี้ประกาศจะพัฒนาโครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา มหาชัย บนพื้นที่ขนาดเกือบ 100ไร่ ริมถนนพระราม 2 ฝั่งตรงข้ามศูนย์การค้าพอร์โตชิโน่ มูลค่าโครงการ4,750 ล้านบาท มีพื้นที่โครงการ 1.7 แสนตารางเมตร และจะมีร้านค้ากว่า 300 ร้านค้า กำหนดแล้วเสร็จไตรมาส 4 ปี 2560

http://www.thansettakij.com/2016/10/22/106793
 

· Liberty, Equality, Frate
Joined
·
124,895 Posts
Discussion Starter · #6 ·
โครงการทางยกระดับทางหลวงหมายเลข 35 ถนนพระราม 2 อยู่ระหว่างศึกษาและออกแบบ พร้อมทั้งศึกษารูปแบบการลงทุน

3 มีนาคม 2560 http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/743357
 

· Liberty, Equality, Frate
Joined
·
124,895 Posts
Discussion Starter · #7 ·
โครงการมอเตอร์เวย์สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก-ราชบุรี
(ปากท่อ) ระยะทาง 74 กิโลเมตร ซึ่งเป็นทางยกระดับจากเขตบางขุนเทียนถึงวังมะนาว
จ.ราชบุรีนั้น ปัจจุบันได้ออกแบบรายละเอียดคืบหน้ากว่า 50%
และอยู่ระหว่างการจัดทำรายงาน EIA

26/4/2560 http://www.thairath.co.th/content/923882
 
  • Like
Reactions: dekZEN

· Liberty, Equality, Frate
Joined
·
124,895 Posts
Discussion Starter · #8 ·
กรมทางหลวงรายงาน ครม.สัญจรแผนลงทุน 6 มอเตอร์เวย์ 2.8 แสนล้าน เสริมโลจิสติกส์ภาคกลาง

วันที่ 18 กันยายน 2560 - 18:22 น.

ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่ จ.สุพรรณบุรี-อยุธยา ทางกรมทางหลวง (ทล.) จะรายงานเพื่อทราบถึงโครงการที่ตอบสนองการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ในพื้นที่ภาคกลาง มีโครงการใหญ่ คือ มอเตอร์เวย์ 6 สาย เงินลงทุนรวมประมาณ 280,600 ล้านบาท

ได้แก่ สายนครปฐม-ชะอำ ขนาด 4 ช่องจราจร ระยะทาง 118 กม. วงเงินลงทุน 80,600 ล้านบาท มีอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 17% แผนดำเนินงานก่อสร้าง ปี 2562 – 2565 ได้รับการบรรจุในแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ปี พ.ศ. 2558 – 2562 ของคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ


สายบางบัวทอง-บางปะอิน โดยจะก่อสร้างปรับปรุงทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ด้านตะวันตก ช่วงบางบัวทอง – บางปะอิน ให้ควบคุมการเข้าออกอย่างสมบูรณ์ และก่อสร้างด่านเก็บค่าผ่านทางถาวร ระยะทาง 32 กม.จะออกแบบรายละเอียดแล้วเสร็จในปี 2561

สายต่อเชื่อมโทลล์เวย์จากรังสิต-บางปะอิน มอเตอร์เวย์เก็บค่าผ่านทาง ขนาด 6 ช่องจราจร เป็นทางยกระดับบน ถ.พหลโยธิน ระยะทาง 18 กม. วงเงินลงทุน 25,000 ล้านบาท

สายทางยกระดับธนบุรี-ปากท่อ บนถนนพระราม2 ขนาด 6 ช่องจราจร ระยะทาง 75 กม. เงินลงทุน 89,000 ล้านบาท

สายบางปะอิน-นครสวรรค์ ขนาด 4-8 ช่องจราจร ระยะทาง 206 กม. วงเงินลงทุน 40,000 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (EIRR) 35%

และสายกาญจนบุรี-บ้านพุน้ำร้อน ขนาด 4 ช่องจราจร ระยะทาง 78 กม. วงเงินลงทุน 46,000 ล้านบาท

โดยโครงการเร่งด่วนเตรียมจะของบประมาณปี 2562 คือ สายธนบุรี-ปากท่อ และสายบางบัวทอง-บางปะอิน

https://www.prachachat.net/property/news-40742
 

· Liberty, Equality, Frate
Joined
·
124,895 Posts
Discussion Starter · #9 ·
ทล.ประมูลมอเตอร์เวย์และระบบด่าน 1.4 แสนล้าน ปี 61 ปรับใช้งบเร่งสร้างยกระดับ “บางขุนเทียน-มหาชัย”

เผยแพร่: 18 ธ.ค. 2560 08:58:00 ปรับปรุง: 18 ธ.ค. 2560 10:58:00 โดย: MGR Online

กรมทางหลวง จ่อเปิดประมูล PPP มอเตอร์เวย์ “นครปฐม - ชะอำ” วงเงิน 8.06 หมื่นล้านบาท เดือน ก.ย. 61 ได้ตัวผู้รับสัมปทานลงทุนเบ็ดเสร็จ ส่วนรัฐรับเฉพาะค่าเวนคืน ส่วนงานระบบเก็บเงินสายบางปะอิน - โคราช และ บางใหญ่ - กาญจนบุรี วงเงินรวมกว่า 6.1 หมื่นล้าน ขายซอง พ.ค.- ก.ค. ส่วนทางยกระดับ บางขุนเทียน - มหาชัย วงเงินกว่า 2 หมื่นล้าน ปรับแผนชงของบปี 62 เร่งลงทุน แทน PPP หวั่นล่าช้า อาจเป็นคอขวดตรงจุดเชื่อมกับ ด่วนพระราม - ดาวคะนอง ได้

นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า ในปี 2561 กรมทางหลวงจะเปิดประมูลคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุนโครงการทางพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) สายนครปฐม -

ชะอำ ระยะทาง 119 กม. วงเงินลงทุน 8.06 หมื่นล้านบาท โดยจะเชิญชวนผู้สนใจลงทุนเข้ามาร่วมรับฟังโครงการฯ ช่วงปลายเดือน ก.พ. 2561 จากนั้นจะประกวดราคา ตามขั้นตอน PPP และตามแผนงาน คาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการ ในเดือน ก.ย. 2561

โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน (พ.ร.ฎ.) ซึ่งรัฐจะเป็นผู้ลงทุนค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน วงเงินประมาณ 1.8 หมื่นล้านบาท โดยได้รับจัดสรรงบประมาณเวนคืนในช่วงเริ่มต้น ในปี 2561 แล้วจำนวน 100 ล้านบาท ส่วนเอกชน จะเข้ามาลงทุนค่าก่อสร้างงานโยธา และระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง (O&M) ระบบควบคุมจราจร งานที่พักริมทาง (Service Area)

นอกจากนี้ ในปี 2561 จะมีการเปิดประมูลในส่วนของการดำเนินงานและบำรุงรักษา (Operation and Maintenance:O&M) ในรูปแบบ PPP Gross Cost ของทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 (สายบางปะอิน - นครราชสีมา) วงเงิน 33,258 ล้านบาท และ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 (สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี) วงเงิน 27,828 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาร่วมลงทุน 30 ปี ซึ่งตามแผนงาน จะประกาศเชิญชวนพร้อมขายซองเอกสารประมูลนานาชาติ (ICB) ในเดือน พ.ค.- ก.ค. 2561 จะมีการประเมินข้อเสนอและเจรจาต่อรองในเดือน ส.ค. 2561 จะพิจารณาผลคัดเลือกและตรวจร่างสัญญาในเดือน ก.ย. 2561 กระทรวงคมนาคมจะพิจารณาผลการคัดเลือกเอกชน ใน ต.ค. 2561 จะเสนอ ครม. พิจารณาผลการคัดเลือกเอกชนและอนุมัติลงนามสัญญา

สำหรับสายหาดใหญ่ - สะเดา (ชายแดนไทย - มาเลเซีย) ระยะทาง 70 กม. วงเงินลงทุน 3.05 หมื่นล้านบาท อยู่ในขั้นตอนการแก้ไขรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เตรียมเสนอต่อคณะกรรมการผู้ชานาญการฯ (คชก.) พิจารณา ก่อนนำเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (สผ.) อนุมัติ คาดจะได้ตัวผู้ร่วมลงทุน (PPP) ในปี 2562

ส่วนทางยกระดับบนถนนพระราม 2 ช่วงแรกจะก่อสร้าง ช่วงบางขุนเทียน - มหาชัย ก่อนนั้น ได้เตรียมแผนเสนอของบประมาณดำเนินการในปี 2562 วงเงินกว่า 2 หมื่นล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 2 ปีครึ่ง เพื่อให้การต่อเชื่อมจาก ทางด่วนสาย พระราม 3 - ดาวคะนอง - ถนนวงแหวนรอบนอก ของการทางพิเศษแห่งประเทศ (กทพ.) ได้อย่างสะดวก ช่วยให้การเดินทางสู่ภาคใต้ สะดวกรวดเร็วมากขึ้น

ทั้งนี้ ในแผนงานเดิม ทางยกระดับบางขุนแทียน - มหาชัย ได้วางแผนดำเนินโครงการในรูปแบบ PPP แต่เนื่องจากเกรงว่าจะล่าช้า ไม่ทันกับการก่อสร้างทางด่วนพระราม 3 - ดาวคะนอง ของ กทพ. และอาจทำให้เกิดปัญหาในการเชื่อมต่อระหว่าง 2 โครงข่ายได้ จึงขอปรับมาใช้งบประมาณดำเนินการก่อสร้างก่อนในช่วงแรก และแยกงานระบบ O&M ประมูล PPP ส่วนในอนาคตหากมีการต่อเชื่อมจาก มหาชัย - วังมะนาว การก่อสร้างจะลงทุนรูปแบบ PPP และปรับส่วนแรกที่รัฐลงทุนไปรวมภายหลัง

โดยรูปแบบด่านเก็บค่าธรรมเนียมช่วง บางขุนเทียน - มหาชัย นั้น จะศึกษาแนวทางที่ผู้ใช้ทางสะดวกที่สุด เช่น อาจใช้วิธีแบ่งรายได้ค่าผ่านทางกับ กทพ. โดยคิดตามจำนวนรถที่ใช้ในแต่ละโครงข่าย ซึ่งทำให้ไม่จำเป็นต้องสร้างด่านเก็บค่าผ่านทางตรงบริเวณจุดต่อเชื่อมกับทางด่วน โดยจะมีด่านที่ปลายทางมหาชัยเพียงจุดเดียว ซึ่งจะทำให้ไม่เกิดคอขวดในช่วงต่างระดับบางขุนเทียน

https://mgronline.com/business/detail/9600000126876
 

· Liberty, Equality, Frate
Joined
·
124,895 Posts
Discussion Starter · #10 ·
ส่วนมอเตอร์เวย์บางขุนเทียน-มหาชัย ซึ่งจะก่อสร้างเป็นถนนยกระดับบนทางหลวง วงเงินลงทุน 7 หมื่นล้านบาทนั้น

เบื้องต้นจะดำเนินการเฟส 1 ก่อน คือบางขุนเทียน-วังมะนาว วงเงินลงทุน 3-4 หมื่นล้านบาท โดยขณะนี้โครงการอีไอเอผ่านแล้ว

10 มกราคม 2561 https://www.khaosod.co.th/economics/news_701093
 

· Liberty, Equality, Frate
Joined
·
124,895 Posts
Discussion Starter · #11 ·
ในปี 2562 จะเสนอของบประมาณกว่า 1.7 หมื่นล้านบาทดำเนินโครงการเส้นทางยกระดับ 2 สายคือ บางขุนเทียน-มหาชัย ระยะทาง 12 กิโลเมตร วงเงินลงทุนประมาณ 1 หมื่นล้านบาท คาดว่าจะใช้ระยะเวลาดำเนินการราว 2 ปี 6 เดือน จำนวน 6-8 ช่องจราจร แบ่งการประกวดราคาออกเป็นจำนวน 5-10 สัญญา เพื่อความรวดเร็วในงานก่อสร้างและแก้ไขปัญหาความล่าช้าที่จะเกิดจากปัญหาผู้รับเหมารายเดียว

ขณะที่โครงการส่วนต่อขยายช่วงมหาชัย-วังมะนาว วงเงินลงทุนประมาณ 6-7 หมื่นล้านบาทนั้นจะเสนอของบประมาณปี 2563 ไปดำเนินการ เบื้องต้นนั้นจะใช้รูปแบบการร่วมลงทุนพีพีพีตามนโยบายของรัฐบาล เนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ โดยภาครัฐจะลงทุนก่อสร้างโครงการ ส่วนภาคเอกชนจะร่วมลงทุนด้านงานระบบอาณัติสัญญาณและบริหารจัดการ (O&M)

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,337 วันที่ 4 - 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

http://www.thansettakij.com/content/256332
 

· Liberty, Equality, Frate
Joined
·
124,895 Posts
Discussion Starter · #12 ·
ถมลงทุน 5.2 หมื่นล้านแก้รถติดโซนใต้ ผุดมอเตอร์เวย์วงแหวน-มหาชัยเชื่อมทางด่วนใหม่

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 - 13:54 น.

ทะลวงโซนใต้ - โครงการทางด่วนสายพระราม3-ดาวคะนอง-วงแหวนตะวันตก (ล่าง) และมอเตอร์เวย์กรุงเทพฯ-วังมะนาว (บน) และส่วนต่อขยายปิ่นเกล้า-นครชัยศรีที่กระทรวงคมนาคมจะเร่งลงทุน เพื่อแก้รถติดกรุงเทพฯโซนใต้และช่วยบรรเทาการจราจรบนถนนพระรามที่ 2 และถนนเพชรเกษม
คมนาคมโหมลงทุนกว่า 5.2 หมื่นล้าน สร้างโครงข่ายแก้รถติดกรุงเทพฯโซนใต้ รับเมืองโต แบ่งเบาการจราจรถนนพระราม 2-เพชรเกษม กรมทางหลวงผุด 2 โครงการใหญ่ ทุ่ม 1.5 หมื่นล้าน ยกระดับบางขุนเทียน-มหาชัยเป็นมอเตอร์เวย์ 11.5 กม. เชื่อมด่วน “พระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนตะวันตก” เร่งขยายถนนบรมราชชนนี ดีเดย์ปีนี้ กทพ.ลุยเวนคืนตัดทางด่วนใหม่ 3 หมื่นล้าน
นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า กรมจะของบประมาณปี 2562 ก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่เพื่อแก้ปัญหาการจราจรกรุงเทพฯโซนใต้ และช่วยบรรเทาการจราจรบนถนนพระราม 2 เป็นเส้นทางสู่ภาคใต้ ซึ่งปัจจุบันเริ่มคับคั่ง โดยเฉพาะช่วงเทศกาลจะมีการเดินทางจำนวนมาก

ทางหลวงผุด 2 โครงการ

กรมมีแผนจะสร้างมอเตอร์เวย์กรุงเทพฯ-วังมะนาว ระยะทาง 75 กม. เงินลงทุน 87,000 ล้านบาท กรมจะของบประมาณสร้างเฟสแรกเอง ระยะทาง 11.5 กม. เริ่มจากต่างระดับบางขุนเทียน-ถนนมหาชัย วงเงิน 15,000 ล้านบาท เป็นทางยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร สร้างบนแนวถนนพระราม 2 มีทางขึ้น-ลง 3 จุด ตรงบางขุนเทียน วัดพันท้ายนรสิงห์และบริเวณมหาชัยเมืองใหม่ เมื่อได้งบประมาณมาก่อสร้างช่วงมหาชัย-วังมะนาว กรมจะโอนโครงการเป็น PPP เพื่อให้เอกชนร่วมลงทุน ทั้งก่อสร้างส่วนต่อขยายและระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง

“มีเวนคืน 2 ไร่ตรงบางขุนเทียนและจุดตัดเอกชัย เพราะสร้างบนเขตทาง 80 เมตรพอดี จะใช้เวลาก่อสร้างกว่า 2 ปี หากได้งบฯปี”62 กรมจะแบ่งงานประมูลหลายสัญญาเพื่อให้สร้างเสร็จโดยเร็ว คาดว่าจะเสร็จเปิดใช้ปี”64-65 เก็บค่าผ่านทางเริ่มต้น 10 บาทคิดกิโลเมตรละ 1 บาท จะเป็นเส้นทางต่อเชื่อมกับทางด่วนพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนตะวันตก ซึ่งได้ประสานการทางพิเศษฯแล้ว” นายธานินทร์กล่าวและว่าเร่งต่อขยายบรมราชชนนี

อีกทั้งจะของบประมาณอีกกว่า 6,000-7,000 ล้านบาท สร้างส่วนต่อขยายถนนบรมราชชนนีไปถึงถนนพุทธมณฑลสาย 4 เชื่อมการเดินทางไปยัง จ.นครปฐมและภาคใต้

สำหรับโครงการนี้กรมศึกษาเสร็จแล้ว เป็นการต่อขยายคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนี และปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 338 (ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี) มีจุดเริ่มต้นที่ทางแยกต่างระดับฉิมพลี กม.ที่ 9+506 ถึงแยกต่างระดับนครชัยศรี กม.ที่ 34+120 ระยะทาง 30.3 กม. ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯเขตตลิ่งชัน เขตทวีวัฒนา และ อ.พุทธมณฑล อ.สามพราน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐมแบ่งก่อสร้าง 3 ส่วน เริ่มจากต่อขยายทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนี ตั้งแต่จุดสิ้นสุดทางยกระดับบรมราชชนนี (กม.12+780) ถึงทางแยกต่างระดับนครชัยศรี (กม.34+120) มีระยะทาง 21.3 กม. เป็นทางยกระดับขนาด 4 ช่องจราจร พร้อมจุดทางขึ้น-ลง 5 จุด ได้แก่ 1.แยกต่างระดับนครชัยศรี เชื่อมกับมอเตอร์เวย์นครปฐม-ชะอำ รองรับรถนครปฐมและถนนเพชรเกษม

2.แยกต่างระดับพุทธมณฑลสาย 7 เชื่อมกับถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี รองรับรถเข้ากรุงเทพฯ 3.แยกต่างระดับพุทธมณฑลสาย 5 รองรับรถเข้ากรุงเทพฯ 4.ทางแยกต่างระดับฉิมพลี เชื่อมกับทางด่วนสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกตะวันตก รองรับรถที่จะไปบางบัวทอง และ 5.แยกต่างระดับพุทธมณฑลสาย 4 รองรับรถเข้ากรุงเทพฯ

ส่วนที่ 2 ปรับปรุงถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรีเดิม ระยะทาง 24.6 กม. เป็นถนน 6 ช่องจราจร พร้อมไหล่ทางและทางคู่ขนานขนาด 6 ช่องจราจร พร้อมทางเท้า และส่วนที่ 3 สร้างทางแยกต่างระดับบริเวณจุดตัดถนนสายต่าง ๆ ให้เกิดความคล่องตัวในการสัญจร

ทั้งโครงการใช้เงินลงทุน 22,300 ล้านบาท แยกเป็นค่าเวนคืน 200 ล้านบาท มีค่าที่ดิน 17 ไร่ สิ่งปลูกสร้าง 14 หลัง ค่าก่อสร้าง 19,700 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาถนน 2,400 ล้านบาทปีนี้เวนคืนตัดด่วนใหม่ 3 หมื่นล.

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ในส่วนของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) มีแผนก่อสร้างทางด่วนสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ระยะทาง 18.7 กม. วงเงินลงทุน 31,244 ล้านบาทแบ่งเป็นค่าเวนคืนที่ดิน 807 ล้านบาท ค่าก่อสร้าง 30,437 ล้านบาท โดยรัฐเป็นผู้จ่ายค่าเวนคืน และให้ กทพ.ใช้แหล่งเงินทุนจากกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย หรือ TFF มาดำเนินการก่อสร้าง ตามแผน กทพ.จะเริ่มเวนคืนที่ดินในปี 2561 ซึ่ง ครม.ได้อนุมัติร่าง พ.ร.ฎ.เวนคืนที่ดินเขตราษฎร์บูรณะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากนั้นจะเปิดประมูลและเดินหน้าก่อสร้าง จะแล้วเสร็จในปี 2564

สำหรับอัตราค่าผ่านทาง แบ่งเป็น 2 ช่วง ได้แก่ วงแหวนรอบนอกด้านตะวันตก-ดาวคะนอง และดาวคะนอง-พระราม 3 รถยนต์ขนาด 4 ล้อ ค่าบริการ 30 บาท รถยนต์ขนาด 6-10 ล้อ ค่าบริการ 60 บาท รถยนต์มากกว่า 10 ล้อ ค่าบริการ 90 บาท ซึ่งจะมีการปรับค่าบริการ 5 บาท ทุก ๆ 5 ปี ปริมาณจราจรในปีแรกที่เปิดบริการมีประมาณ 100,000 คัน/วัน

เชื่อมต่อมอเตอร์เวย์มหาชัย

โดยแนวเส้นทางมีจุดเริ่มต้นเชื่อมต่อมอเตอร์เวย์กรุงเทพฯ-วังมะนาว เริ่มต้นที่ กม.13+100 ของถนนพระราม 2 ออกแบบเป็นทางยกระดับ 6 ช่องจราจรไปตามแนวเกาะกลางถนนพระราม 2 ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนถึงด่านผ่านทางดาวคะนอง

จากนั้นทับซ้อนบนทางพิเศษเฉลิมมหานครจนถึงบริเวณถนนพระราม 3 ใกล้กับทางแยกต่างระดับบางโคล่ ซึ่งจะช่วยทดแทนหลังมีการปิดซ่อมบำรุงสะพานพระราม 9 ขยายโครงข่ายทางพิเศษรองรับชั้นในและชั้นนอก และแก้ปัญหาจราจรบนถนนพระราม 2

ทั้งนี้ กทพ.ได้จ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงแบบให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และข้อจำกัดของพื้นที่ปัจจุบัน โดยต่อขยายแนวเส้นทางอีก 1.8 กม.ให้เชื่อมกับมอเตอร์เวย์กรุงเทพฯ-มหาชัยของกรมทางหลวง ซึ่งจะทำให้ปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้น พร้อมเปลี่ยนแปลงระบบจัดเก็บค่าผ่านทางจากระบบเปิดเป็นระบบปิดให้สอดคล้องกัน โดยมีด่านจ่ายบัตรผ่านทางทุกทางขึ้น-ลง

ยังเปลี่ยนตำแหน่งด่านเก็บค่าผ่านทาง 2 ด่าน คือ ด่านสุขสวัสดิ์ 2 บริเวณซอยสุขสวัสดิ์ 35 มาอยู่ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางสุขสวัสดิ์ปัจจุบัน เนื่องจากมีโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ และด่านวัดสารอดมาอยู่บริเวณดาวคะนอง โดยซ้อนอยู่บนด่านเก็บค่าผ่านทางดาวคะนองของทางด่วนขั้นที่ 1 และเปลี่ยนชื่อเป็นด่านดาวคะนอง 2 เพื่อลดการเวนคืนที่ดิน

และเปลี่ยนตำแหน่งอาคารศูนย์ควบคุมทางด่วนจากต่างระดับบางขุนเทียนมาอยู่ต่างระดับดาวคะนองจะไม่มีการเวนคืนที่ดิน โดย กทพ.จะจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่วันที่ 10 ก.พ. 2561

https://www.prachachat.net/property/news-114287
 

· Liberty, Equality, Frate
Joined
·
124,895 Posts
Discussion Starter · #13 ·
เชื่อมโลจิสติกส์ภาคใต้ ทางหลวงเท 1,500 ล.ขยายพระราม2-มหาชัย


12 March 2018

ทล.เดินหน้าโครงการทางหลวงหมายเลข 35 (ธนบุรี-ปากท่อ) เชื่อมพระราม 2 เปิดทางโลจิสติกส์สู่ภาคใต้ รวมระยะทาง 75 กม. คาดใช้งบกว่า 1 หมื่นล้านบาท แบ่ง 3 ตอนดำเนินการ ประเดิมช่วงแรกสิ้นสุดมหาชัย ใช้งบปี 62 วงเงิน 1,500 ล้านบาท

แหล่งข่าวระดับสูงของกระทรวงคมนาคม เปิดเผย “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจรที่จังหวัดเพชรบุรีในวันที่ 6 มีนาคม 2561 หวังว่าโครงการสำคัญของกระทรวงคมนาคมจะได้รับการผลักดันและนำรายงานครม.โดยเฉพาะโครงการที่เชื่อมจากกรุงเทพฯและภาคกลางตอนล่างไปสู่พื้นที่โซนภาคใต้ ไม่ว่าจะเป็นโครงการในส่วนของกรมทางหลวง (ทล.) ถนนหมายเลข 35 (ธนบุรี-ปากท่อ) และการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) มีทั้งโครงการที่พร้อมดำเนินการนำเสนอขออนุมัติเปิดประมูลและโครงการที่อยู่ระหว่างการลงพื้นที่ก่อสร้าง อาทิ รถไฟทางคู่เส้นทางหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ และประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร และรถไฟความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพฯ-หัวหิน


“ส่วนใหญ่ยังจัดเป็นข้อ มูลรายงานแผนการพัฒนาภาคกลางตอนล่าง อาทิ งบประมาณประจำปี 2562 จะนำเสนอโครง การก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 35 ตอนพระราม 2 ระยะทาง 10.5 กิโลเมตรให้สามารถเชื่อมต่อกับโครงการทางด่วนช่วงพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกาญจนาภิเษก ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ที่อยู่ระหว่างการเร่งเปิดประมูลโครงการ”

ด้านแหล่งข่าวของกรมทางหลวงระบุว่า ทล.ยังอยู่ระหว่างการเร่งผลักดันโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี-ปากท่อ หรือถนนพระราม 2 ซึ่งเป็นทางหลวงที่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 2516 มีวัตถุ ประสงค์เพื่อเป็นเส้นทางหลักในการคมนาคมขนส่งสู่ภาคใต้ซึ่งจะช่วยย่นระยะทางลงสู่ภาคใต้ได้สั้นกว่าถนนเพชรเกษม ประมาณ 40 กิโลเมตร

โดยมีการก่อสร้างขยายเป็นทางขนาด 8-12 ช่องจราจรแล้วในบางช่วง ปัจจุบันถนนพระราม 2 มีการจราจรประมาณ 1-1.5 แสนคันต่อวัน และยังมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปี ทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนและวันหยุดในเทศกาลต่างๆ ทล.จึงมีแนวคิดที่จะก่อสร้างทางยกระดับบนทาง หลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี-ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ในลักษณะรูปแบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (Motorway) ซึ่งมีการควบคุมการเข้า-ออกและระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง เพื่อแก้ปัญหาการจราจรดังกล่าว และเสริมโครงข่ายทาง หลวงเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล กับพื้นที่ภาคใต้ เพื่อให้การเดินทางเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง สามารถลดต้นทุนการขนส่งสู่ภาคใต้ รวมทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันของประเทศอีกด้วย


โดยแนวเส้นทางโครงการมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 35 กับทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ถนนกาญจนาภิเษก) บริเวณทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน กิโลเมตรที่ 9+731 ไปบรรจบกับทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) บริเวณทางแยกต่างระดับวังมะนาว กิโลเมตรที่ 84+000) อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี รวมระยะทางประมาณ 75 กิโล เมตร โดยมีจุดขึ้น-ลง จำนวน 7 จุด คือ 1. บางขุนเทียน 2. พันท้ายนรสิงห์ 3. มหาชัยเมืองใหม่ 4. สมุทรสาคร 5. บ้านแพ้ว 6. สมุทรสงคราม และ 7. วังมะนาว อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

“แบ่งเป็น 3 ตอนดำเนินการ ส่วนรูปแบบโครงการเป็นทางหลวงพิเศษเก็บค่าผ่านทาง โดยบางช่วงเป็นทางยกระดับ บางช่วงเป็นทางพิเศษระดับพื้น เพื่อไม่ให้บุคคลภายนอกเข้ามาในพื้นที่ ซึ่งมีเขตทางกว้าง 80 เมตร การพัฒนาโครงการดังกล่าวจะพัฒนาในเขตทางเดิม โดยลงเสาเข็มบนพื้นที่เกาะกลางถนน จุดที่เป็นจุดกลับรถจะมีการเพิ่มพื้นที่ และจะมีการชดเชยค่าเวนคืนที่ดินแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ในส่วนงบประมาณของแนวเส้นทางตัวยกระดับทั้งสายประมาณ 7,800 ล้านบาท ส่วนแนวขยายเส้นทางด้านล่างประมาณ 8,100 ล้านบาท โดยในปี 2562 จะดำเนินการถึงช่วงมหาชัยคาดว่าจะใช้งบราว 1,500 ล้านบาท”

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,346 วันที่ 8 - 10 มีนาคม พ.ศ. 2561

http://www.thansettakij.com/content/266329
 

· Liberty, Equality, Frate
Joined
·
124,895 Posts
Discussion Starter · #14 ·
ทล.จ่อของบปี62ที่2.9แสนล.ลุย3เมกะโปรเจ็กต์กว่า3.6หมื่นล.

22 March 2018

ทล.ชงของบปี 62 วงเงินรวม 2.9 แสนล้าน ลุย 3 บิ๊กโปรเจ็กต์ 3.6 หมื่นล้าน ขณะที่มอเตอร์เวย์ "บางใหญ่-กาญจนบุรี" ติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน ทล.เร่งหารือร่วมคมนาคม-สำนักงบฯ ปรับลดวงเงิน หวั่นฉุดเบิกจ่ายงบปี 61 หลุดเป้า

นายธานินทร์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง หรือ ทล. เผยว่า กรมทางหลวงเตรียมเสนอของบประมาณประจำปี 2562 วงเงิน 290,000 ล้านบาท เพื่อนำมาดำเนินการต่างๆ โดยเฉพาะใน 3 โครงการสำคัญ ได้แก่

1.โครงการในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC ตามนโยบายของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี วงเงินประมาณ 20,000 ล้านบาท จำนวนทั้งหมด 62 โครงการ ซึ่งตามแผนงานนั้น จะดำเนินการใน 30 โครงการแรกให้แล้วเสร็จภายในปี 2563-2564


2.โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี-ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ระยะทาง 73 กิโลเมตร วงเงินประมาณ 10,000 ล้านบาท ทั้งนี้ เพื่อเชื่อมต่อกับโครงการทางพิเศษ สายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ด้านตะวันตกของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย หรือ กทพ.
โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA ของคณะกรรมการชำนาญการพิเศษ หรือ คชก. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้เร็วๆ นี้

3.โครงการต่อขยายทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนี สายปิ่นเกล้า-นครชัยศรี ระยะทาง 30 กิโลเมตร วงเงินประมาณ 6,000 ล้านบาท โดยโครงการดังกล่าวจะเชื่อมต่อกับโครงการมอเตอร์เวย์สายนครปฐม-ชะอำ และเข้าสู่จังหวัดในโซนภาคตะวันตกได้สะดวกรวดเร็วขึ้น

สำหรับการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2561 ล่าสุดทล.สามารถเบิกจ่ายได้ 36% ซึ่งล่าช้าไปกว่าแผนที่กำหนดไว้ จากการติดปัญหาเรื่องของกรรมสิทธิ์ที่ดินในโครงการมอเตอร์เวย์สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ระยะทาง 96 กิโลเมตร วงเงิน 49,000 ล้านบาท ผนวกกับในปีนี้มีโครงการก่อสร้างมากกว่าโครงการในระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี แต่อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าจะสามารถเร่งเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ 95% ได้ในช่วงปลายไตรมาส 3 หรือ มิ.ย.-ก.ค. 2561


"ตอนนี้กรมทางหลวงเบิกจ่ายงบปี 61 ได้ประมาณ 36% ซึ่งช้ากว่าแผนที่กรมฯ ตั้งเป้าไว้ที่ 95% และรัฐบาลตั้งไว้ที่ 96% ที่ยังเบิกงบได้น้อย เพราะติดปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินของโครงการมอเตอร์เวย์สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ถ้าไม่ติดปัญหานี้ ผมเชื่อว่าปี 61 สามารถเบิกจ่ายงบได้ 98-99% แน่นอน"

นายธานินทร์ กล่าวต่ออีกว่า ในขณะนี้โครงการมอเตอร์เวย์สายบางใหญ่-กาญจนบุรี อยู่ระหว่างการพิจารณาเพิ่มเติมของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือสภาพัฒน์ และการหารือร่วมระหว่างกระทรวงคมนาคม กรมทางหลวง และสำนักงบประมาณ เพื่อพิจารณาปรับลดวงเงินของโครงการฯ

http://www.thansettakij.com/content/270713
 

· Liberty, Equality, Frate
Joined
·
124,895 Posts
Discussion Starter · #15 ·
ด้านนายธานินทร์กล่าวว่า กรมมีแผนจะก่อสร้างโครงการมอเตอร์เวย์จากพระราม 2-วังมะนาว ช่วงแรกจะเร่งช่วงบางขุนเทียน – มหาชัย ระยะทาง 11.5 กม. เงินลงทุน 10,500 ล้านบาท ตอนนี้ออกแบบและคิดราคากลางเสร็จแล้ว โดยจะมีจุดเริ่มต้นถัดจากต่างระดับบางขุนเทียนประมาณ 1.8 กม. เนื่องจากในช่วงท้ายของโครงการที่ กทพ.ดูแล รถที่เดินทางมาจากบางมด จะต้องข้ามต่างระดับบางชุนเทียนมาก่อน และกำลังอยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการ PPP

คาดว่าจะสามารถประกวดราคาได้ในเดือน ต.ค.นี้ แบ่งเป็น 3 ตอน ตอนละ 4,000 ล้านบาท 2 ตอน และ 2,500 ล้านบาท 1 ตอน จากนั้นจะกำหนดราคาให้ได้ก่อนสิ้นเดือน ก.ย.นี้ และจะเซ็นสัญญาก่อสร้างได้ประมาณ ม.ค. 2562 ใช้เวลาก่อสร้าง 3 ปี ประมาณปี 2564 จะเปิดให้บริการได้

25/6/2561 https://www.prachachat.net/property/news-179947
 

· Liberty, Equality, Frate
Joined
·
124,895 Posts
Discussion Starter · #16 ·
ทล.จัดแผนมอเตอร์เวย์ 4 สาย 1.77 แสนล้าน เข้าคิวเปิด PPP อัดเม็ดเงินลงทุนปี 62

เผยแพร่: 17 ก.ค. 2561 09:53 โดย: MGR Online

กรมทางหลวงจัดคิวมอเตอร์เวย์ 4 สาย ชง PPP เปิดร่วมลงทุนปี 62 มูลค่ากว่า 1.77 แสนล้าน ขณะที่ยกระดับพระราม 2 ช่วงบางขุนเทียน-มหาชัยกว่า 1 หมื่นล้านของบดำเนินการตอกเข็มนำร่อง ก่อนเปิด PPP ให้เอกชนรับบริหารพร้อมกับสร้างตอน 2 ช่วงมหาชัย-บ้านแพ้ว

นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) กล่าวว่า ในช่วงปี 61-62 กรมฯ ได้นำเสนอแผนการดำเนินโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) สำหรับโครงการร่วมลงทุนกับเอกชน (PPP) จำนวน 4 โครงการ ซึ่งอยู่ในแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่งระยะเร่งด่วนปี 2561 (Action Plan) ได้แก่

1. ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี-ปากท่อ (ถนนพระราม 2) ช่วงมหาชัย-บ้านแพ้ว ระยะทาง 16 กม. วงเงิน 40,075 ล้านบาท
2. มอเตอร์เวย์ ทางยกระดับอุตราภิมุข ช่วงรังสิต-บางปะอิน ระยะทาง 18 กม. วงเงิน 25,070 ล้านบาท
3. มอเตอร์เวย์ สายนครปฐม-ชะอำ ระยะทาง 109 กม. วงเงิน 77,831.81 ล้านบาท
4. มอเตอร์เวย์ สายหาดใหญ่-ชายแดนไทย-มาเลเซีย (M84) ระยะทาง 62.60 กม. วงเงิน 34,070 ล้านบาท

ขณะนี้อยู่ระหว่างการนำเสนอและพิจารณาตามขั้นตอนของคณะกรรมการ PPP ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1 ปีจึงจะได้รับอนุมัติและประกวดราคาได้ในปี 2562 โดยทางยกระดับบนถนนพระราม 2 ช่วงมหาชัย-บ้านแพ้ว นั้นจะเป็นการก่อสร้างตอนที่ 2 ของโครงการทางยกระดับพระราม 2 จากแยกบางขุนเทียน-วังมะนาว โดยช่วงแรก บางขุนเทียน-มหาชัยก่อน ระยะทาง 10 กม. วงเงิน 10,500 ล้านบาท กรมฯ จะใช้งบประมาณก่อสร้าง ซึ่งจะเปิดประกวดราคาในเดือน ต.ค. 2561 ใช้เวลาก่อสร้าง 3 ปีเพื่อเร่งแก้ปัญหาจราจร โดยรูปแบบในการดำเนินการ ตอนที่ 2 ช่วงมหาชัย-บ้านแพ้ว จะเปิด PPP ให้เอกชนเข้ามาลงทุนก่อสร้าง และรับบริหารทางตั้งแต่ตอนที่ 1 ช่วงบางขุนเทียน-มหาชัย และตอนที่ 2 ช่วงมหาชัย-บ้านแพ้ว

อย่างไรก็ตาม ในการดำเนินโครงการมอเตอร์เวย์ของกรมทางหลวง การเก็บค่าผ่านทาง มีเป้าหมายเพื่อนำมาใช้ในการดูแล บำรุงรักษาทางเป็นหลัก ไม่ได้มุ่งหวังกำไรแต่อย่างใด และเป็นการดำเนินการเพื่อเชื่อมการเดินทางทั่วประเทศตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมไทยระยะ 20 ปี (2560-2579)

https://mgronline.com/business/detail/9610000070963
 

· Banned
Joined
·
37,506 Posts
https://www.youtube.com/watch?v=oQe0YuZP7m4
[Infographic] ทางหลวงหมายเลย 35 หรือที่เราจักกันดีในชื่อ ถ. พระราม 2 ถนนเส้นหลักในการสัญจรไปมาระหว่างกรุงเทพฯและภาคใต้นั่นเอง ซึ่งในปัจจุบันนั้น ถนนเส้นนี้มีแผนในการพัฒนาและปรับปรุงถนนขนานใหญ่ เพื่อรองรับการเดินทางของผู้คนกว่า 100,000 – 150,000 คันต่อวัน ที่ผ่านถนนเส้นนี้ จึงเกิดมาเป็นโครงการ "มอเตอร์เวย์ กรุงเทพฯ - วังมะนาว" นั่นเอง
http://www.realist.co.th/blog/motor...mat=standard&_thumbnail_id=71942&preview=true
 

· Liberty, Equality, Frate
Joined
·
124,895 Posts
Discussion Starter · #18 ·
ทล.ลุยประมูลงบปี 62 กว่าแสนล้าน เทหมื่นล้านตอกเข็ม “ยกระดับพระราม 2”

เผยแพร่: 24 ก.ย. 2561 06:51 ปรับปรุง: 24 ก.ย. 2561 08:34 โดย: ผู้จัดการออนไลน์

“อานนท์” ลุยเปิดประมูลงานถนนในงบปี 62 เข็นโครงการเล็กเซ็นสัญญาใน ธ.ค.นี้ งานใหญ่ไม่เกิน มี.ค. 62 เพื่อเร่งเบิกจ่ายงบตามเป้า และเดินหน้า PPP มอเตอร์เวย์ 4 สาย เผย ต.ค.เปิดประมูลทางยกระดับพระราม 2 บางขุนเทียน-มหาชัย 1 หมื่นล้าน เมิน กทพ.ขอรับโอนใช้ TFF ก่อสร้างแทน ยัน งบ-แบบ พร้อมทำเองไม่มีปัญหา

นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ทำหน้าที่รักษาการอธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า งานเร่งด่วนลำดับแรกหลังได้เข้าทำหน้าที่จะเร่งรัดการประมูลโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2562 โดยตั้งเป้าสำหรับงานโครงการดำเนินการใน 1 ปี จะลงนามสัญญากับผู้รับจ้างภายในเดือน ธ.ค. 2561 หรือในไตรมาส 1/2562 ซึ่งที่ผ่านมา นายธานินทร์ สมบูรณ์ อดีตอธิบดี ทล.ได้เตรียมความพร้อมในการเปิดประมูลไว้ถึง 90% แล้ว ส่วนงานที่เป็นโครงการใหญ่จะเร่งเปิดประมูล และลงนามสัญญากับผู้รับจ้างในไตรมาส 2/2562 หรือภายในเดือน มี.ค. 2562 เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย

ทั้งนี้ ในปี 62 กรมฯ ได้รับงบประมาณที่เป็นโครงการก่อสร้างผูกพันด้วยโดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ เช่น การก่อสร้างมอเตอร์เวย์ เส้นทางบางปะอิน-โคราช และบางใหญ่-กาญจนบุรี รวมกันเกือบ 2 หมื่นล้านบาท

รายงานข่าวแจ้งว่า กรมทางหลวงได้รับจัดสรรงบประมาณของปี 2562 วงเงิน 119,091 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่ได้รับจัดสรรที่วงเงิน 105,746 ล้านบาท

ส่วนการลงทุนโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2565 (แผนยุทธศาสตร์ 8 ปี) ของกรมทางหลวง ซึ่งมีแผนให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (PPP) จำนวน 4 สาย ได้แก่

1. มอเตอร์เวย์ สายนครปฐม-ชะอํา วงเงิน 80,000 ล้านบาท ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ PPP แล้ว อยู่ในขั้นตอนเสนอคระรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป

2. มอเตอร์เวย์ สายหาดใหญ่-ชายแดนไทย-มาเลเซีย ระยะทาง 62.60 กม. วงเงินลงทุน 5.7 หมื่นล้านบาท และ

3. ทางยกระดับอุตราภิมุข ช่วงรังสิต-บางปะอิน งบประมาณ 2.7 หมื่นล้านบาท

ได้ศึกษาและอยู่ในขั้นตอนเตรียมเสนอขออนุมัติ

4. ทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี-ปากท่อ ช่วงบางขุนเทียน-มหาชัยก่อน ระยะทางประมาณ 10 กม. งบประมาณ 10,500 ล้านบาท กรมฯ ได้รับงบประมาณปี 62 เพื่อดำเนินการก่อสร้างแล้ว และมีแบบพร้อมเตรียมเปิดประมูลในเดือน ต.ค.นี้

สำหรับกรณีที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) มีแนวคิดในการนำเงินที่ระดมได้จากกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (ไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟันด์) หรือ TFF มาใช้ในการก่อสร้างทางยกระดับช่วงบางขุนเทียน-มหาชัยแทนงบประมาณของกรมทางหลวง เนื่องจากทางด่วน N2 ยังล่าช้า และเพื่อแก้ปัญหาที่ กทพ.มีเงินล้นมือนั้น นายอานนท์กล่าวว่า ในส่วนของกรมฯ ขณะนี้มีความพร้อมที่จะก่อสร้างแล้ว เพราะได้รับงบปี 62 แล้ว แบบมีแล้ว จะเปิดประมูลในเดือน ต.ค. ซึ่งแนวเส้นทางของทางด่วนจะจบที่ถนนวงแหวนรอบนอกฯ ส่วนของกรมฯ จะเป็นทางยกระดับต่อจากวงแหวนฯ ไปยังมหาชัย-ปากท่อ ซึ่งถือว่าชัดเจน ขณะที่การใช้เงินจากกองทุนมาดำเนินการจะเกิดปัญหาในอนาคตได้

อย่างไรก็ตาม ทราบว่าสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้จัดประชุมการบูรณาการแผนแม่บทการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ระยะ 20 ปี ของกรมทางหลวง และแผนแม่บททางพิเศษของ กทพ. เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนตามหลักการของการพัฒนาทางพิเศษในเมืองและหลักการความเป็นเมือง (Urbanization) ระหว่างเมือง และหลักเศรษฐศาสตร์และการเงิน ซึ่งจะนำเสนอต่อกระทรวงคมนาคมเพื่อพิจารณากำหนดนโยบายที่ชัดเจนต่อไป


https://mgronline.com/business/detail/9610000095367
 

· Liberty, Equality, Frate
Joined
·
124,895 Posts
Discussion Starter · #19 ·
พ.ย.เปิดประมูลยกระดับมหาชัย

นายอานนท์กล่าวอีกว่า ภายในเดือน พ.ย.นี้ คาดว่าจะออกประกาศประมูลก่อสร้างทางหลวงพิเศษ (มอเตอร์เวย์) สายธนบุรี-ปากท่อ ช่วงแรกจากวงแหวนรอบนอกตะวันตก-เอกชัย สร้างเป็นทางยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร บนถนนพระราม 2 ระยะทาง 10.8 กม. วงเงิน 10,500 ล้านบาท ซึ่งได้รับงบประมาณก่อสร้างในปี 2562-2564 แล้ว

จากทั้งโครงการมีระยะทาง 75 กม. วงเงินลงทุน 89,000 ล้านบาท โดยช่วงเอกชัย-บ้านแพ้ว ระยะทาง 21.2 กม. อยู่ระหว่างศึกษารูปแบบ PPP และทดสอบความสนใจภาคเอกชน ซึ่งจะรวมถึงงานระบบจัดเก็บค่าผ่านทางตลอดเส้นทางด้วย คาดว่าจะเสนอกระทรวงคมนาคมพิจารณาภายในไตรมาสแรกปี 2562

แบ่ง 3 สัญญาปีหน้าตอกเข็ม

“เฟสแรกที่จะดำเนินการ แบ่งประมูล 3 สัญญา เฉลี่ยสัญญาละ 2,500-4,000 ล้านบาท ตั้งเป้าจะให้ได้ผู้รับเหมาภายใน ธ.ค.นี้ เพื่อเริ่มก่อสร้างในปี 2562 แล้วเสร็จในปี 2564 มีทางขึ้น-ลง 3 จุด ที่บางขุนเทียน วัดพันท้ายนรสิงห์ และมหาชัยเมืองใหม่ ในช่วงแรกหลังสร้างเสร็จจะเปิดใช้ฟรี แต่ในอนาคตจะมีการเก็บค่าผ่านทาง หลังจากที่ได้เอกชนมาร่วม PPP ก่อสร้างและติดตั้งระบบเก็บค่าผ่านทางแล้ว ซึ่งจะเป็นเส้นทางที่ต่อเชื่อมกับทางด่วนสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวน ที่การทางพิเศษฯจะก่อสร้างในปีหน้าเช่นกัน จะช่วยแบ่งเบาการจราจรในพื้นที่โซนใต้ของกรุงเทพฯ และผู้ที่จะเดินทางไปยังภาคใต้”

18/10/2561 https://www.prachachat.net/property/news-236146
 

· Liberty, Equality, Frate
Joined
·
124,895 Posts
Discussion Starter · #20 ·
เปิดแผนสร้างมอเตอร์เวย์ 7 เส้นทาง

2018-10-25


นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง(ทล.) เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคม(คค.) วางแผนลงทุนโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หรือมอเตอร์เวย์รวม7 เส้นทาง งบประมาณรวม 3.54 แสนล้านบาท ระยะดำเนินการ 5 ปีข้างหน้านี้(62-67) เพื่อรองรับความเจริญเติบโตของเมือง และแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในโครงข่ายถนนสายหลักในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยการลงทุนจะเน้นพื้นที่ด้านทิศเหนือ และทิศตะวันตกของกรุงเทพฯ ซึ่งในอนาคตจะเน้นรูปแบบการร่วมทุนกับภาคเอกชน(พีพีพี) มากขึ้น เพื่อลดภาระงบประมาณและเพดานหนี้สาธารณะของประเทศ

นายอานนท์ กล่าวต่อว่า แผนการลงทุนทั้งหมดจะเริ่มทยอยดำเนินการในปี 62 และเริ่มก่อสร้างทั้งหมดภายในปี 66 สำหรับ 7 โครงการ ประกอบด้วย

1.โครงการมอเตอร์นครปฐม-ชะอำ ระยะทาง 108 กม. วงเงินลงทุน 8 หมื่นล้านบาท

2.โครงการมอเตอร์เวย์บางบัวทอง-บางปะอิน 70กม. วงเงิน 7.8 หมื่นล้านบาท

3.โครงการมอเตอร์เวย์ยกระดับศรีนครินทร์-สุวรรณภูมิ 15 กม. วงเงิน 3 หมื่นล้านบาท

4.โครงการขยายทางด่วนโทล์เวย์ช่วงรังสิต-บางปะอิน 18 กม. วงเงิน 3 หมื่นล้านบาท

5.โครงการมอเตอร์เวย์บางขุนเทียน-เอกชัย 10 กม. วงเงิน 1.05 หมื่นล้านบาท

6.โครงการมอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรี 96 กม. 5 หมื่นล้านบาทและ

7 โครงการมอเตอร์เวย์บางปะอิน-นครราชสีมา ระยะทาง 196 กม. วงเงิน 7.6 หมื่นล้านบาท

นายอานนท์ กล่าวต่อว่า สำหรับโครงการที่จะเริ่มเปิดประมูลก่อน ได้แก่ โครงการมอเตอร์เวย์บางขุนเทียน-เอกชัย ระยะทาง 10 กม. ซึ่งเป็นโครงการเฟสแรกของโครงการทางยกระดับถนนธนบุรี-ปากท่อหรือถนนพระราม 2 จะเปิดประมูลภายในปลายปีนี้ เริ่มก่อสร้างต้นปี 62 วงเงินลงทุนรวม 10,500 ล้านบาท แบ่งประกวดราคาเป็น 3 สัญญา ได้แก่ สัญญา 1 วงเงิน 4,000 ล้านบาท สัญญา 2 วงเงิน 4,000 ล้านบาท และสัญญา 3 วงเงิน 2,500 บาท

ส่วนเฟส 2 ช่วงเอกชัย-บ้านแพ้ว-ปากท่อ ระยะทาง 35 กม. จะเปิดประมูลในรูปแบบร่วมทุนพีพีพีทั้งงานก่อสร้างและงานระบบ และถัดไปเป็นโครงการมอเตอร์เวย์นครปฐม-ชะอำ คาดว่าจะสรุปรูปแบบการร่วมทุนพีพีพีเสนอคณะกรรมการพีพีพีภายในไตรมาสที่สามปี 62 ก่อนเปิดประมูลช่วงปลายปี และเริ่มก่อสร้างในปี 63

https://www.dailynews.co.th/economic/673205
 
1 - 20 of 128 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top